Läs om hennes engagemang för Ungdomsförbundet och Greenpeace

Comments

Transcription

Läs om hennes engagemang för Ungdomsförbundet och Greenpeace
21
GÖTEBORGS-POSTEN måNdaG 5 auGuSTi 2013
namn
Ulrik är ett tyskt namn bildat av ord som betyder arvegods och mäktig. Runt 3 000 bär
namnet, omkring 1 200 som tilltalsnamn. Alrik är ett fornnordiskt namn som kan betyda
allhärskare. Antalet namnbärare är runt 1 400, omkring 300 har Alrik som tilltalsnamn.
5 AUGUSTI
1844 läggs grundstenen till Frihetsgudinnan
på Bedloe’s Island (i dag Liberty Island), New
York.
1923 invigs Torslanda flygplats i Göteborg.
1965 antar den amerikanska kongressen en
lag som säkrar de svartas rösträtt. Lagen undertecknas av president Johnson.
1987 höjer livsmedelsverket gränsvärdet för
celsium 137 i vilda bär från 300 till 1 500 bec-
Redaktör: Håkan Bjärsdal 031-62 41 40
E-post: [email protected] Adress: Namn, GP, 405 02 Göteborg.
querel per kilo, samma gränsvärde som gäller
för vilt, ren, svamp och insjöfisk. Ekonomiska
aspekter ligger bakom beslutet att höja gränsvärdet.
2007 får Peps Persson årets Corneliusstipendium på 500 000 kronor. Motiveringen är att
Peps Persson är en rim- och bluesman som
gjort skånskan till världsspråk och vägen
genom Tjörnarp till ett världsstråk.
2008 visar en studie vid Örebro universitet
att mörk choklad motverkar diabetes och
övervikt.
Minnesord
Peder Bonde
Peder Bonde har avlidit den 22 juli
i en ålder av nära 90 år. Han efterlämnar hustrun Clarissa och döttrarna Amelie, Helena och Sophia
samt barn från tidigare äktenskap.
Peder Bonde hade en lång och
framgångsrik karriär i svenskt
näringsliv som började i Stockholms Enskilda Bank med
koncentration på kreditrörelsen och särskilt fartygsfinansiering.
VeRKSAmHeTeN I eNSKIlDA
Bild: NETTaN KOcK
GRöNT SAmVeTe. ”Det skulle inte vara de ekologiska varorna som märktes. Det borde sitta varningstexter på de besprutade varorna i stället!
Jag kan bli tokig när jag tänker på hur mycket folk konsumerar utan att bry sig”, säger Niki Chalusi.
Niki bryr sig
Hon är engagerad i både Röda
Korsets ungdomsförbund och
Greenpeace.
– Om man har möjlighet att
hjälpa andra har man också ett
ansvar att göra det. Och jag har
alltid brytt mig om miljön,
säger 18-åriga Niki Chalusi.
En tisdag på sommarlovet. På förmiddagen blir det besök på ett
boende för ensamkommande flyktingbarn tillsammans med RKUFgruppen, som Niki leder. På eftermiddagen ska hon gå en volontärsutbildning för Greenpeace.
– Ungdomarna på boendet har
inte så mycket kontakt med unga
som lever här i Sverige. Vi vill få
dem att känna sig välkomna här,
säger Niki.
Det är nystart för hennes del.
I höstas var hon på boendet många
gånger och blev god vän med en
ung asylsökande. När tjejens fingeravtryck upptäckts i ett annat land
och det sades att hon skulle skickas
tillbaka dit tog Niki så illa vid sig
att hon slutade besöka boendet. Nu
vill hon göra ett nytt försök.
– Egentligen började alltihop
med att jag köpte en Faktumtidning här i Partille av en tjej som
är lika gammal som jag. Då började
jag fundera på vad man kan göra för
att hjälpa ungdomar som har det
svårt och fick rådet att göra det här.
Engagemanget för Greenpeace
är färskare.
Naturintresserade Niki har alltid
plockat skräp i naturen och ilsknar
till när hon sitter på bussen och tittar ner på bilkön med en människa
i varje fordon. Hon blev vegetarian
som tolvåring efter en biologilektion där hon fick lära sig hur
mycket energi som går förlorad i
näringskedjan. När mamma Faride
dödar sniglar i trädgården blir Niki
sur för alla varelser har lika rätt att
leva på jorden, som hon ser det.
NäR NIKI KOm i kontakt med Greenpeace kände hon genast att det var
en bra organisation som hon ville
arbeta för. Hon började i värvargruppen men trots flitig dörrknackning lyckades hon inte värva
en enda medlem, så nu har hon bytt
till volontärsgruppen.
Hon har redan varit med på en
aktivitet, den stora manifestationen för Arktis på Götaplatsen i
våras. Då volonterade Niki som
isbjörn och hade det lika svettigt i
pälsen som de riktiga isbjörnarna i
ett allt varmare klimat.
– Jag dansade för fullt! Det var
Niki Chalusi
Ålder: 18 år
Gör: Läser naturvetenskap på
gymnasiet
Bor: I Partille
familj: Pappa Bahram, mamma Faride och lillebror Edwin, 15 år
Intressen: Teater, dans, bild och
form, skriva fantasy och spela gitarr
väldigt häftigt. Jag hade faktiskt
sökt jobb som Lisebergskanin men
inte fått det och så blev det detta i
stället.
Niki är född i Göteborg och har
bott i och runt staden hela sitt liv.
Ändå hann hon avverka sju grund-
”Vad jag vill i livet
är att samla på mig
erfarenheter, minnen
och drömmar.
De är mycket mer
värda än saker.”
skolor innan hon gick ut nian med
toppbetyg.
– Mamma ville hitta den bästa
skolan. Men att flytta runt så mycket gjorde att jag ibland blev utanför,
till och med mobbad. Jag tror att
det är därför jag känner empati för
utstötta människor.
NU HAR HON
flyttat tillbaka till
pappa, som hela tiden har bott kvar
i radhuset i Partille, och går naturvetenskapsprogrammet vid Kitas
Gymnasium vid Domkyrkan. Förnuftet slog ut lusten vid gymnasievalet och ibland har hon ångrat
att hon inte tog en estetutbildning.
Men inte nu längre.
– Jag skaffade ett mål med utbildningen. Det började med att jag
tittade på en serie dokumentärer
Banken kröntes med uppdraget att i Göteborg etablera bankens första avdelningskontor
utanför Stockholm och Södertälje, vilket han löste med sedvanlig aplomb, samtidigt som
han aktivt deltog i förhandlingarna med Skandinaviska
Banken om ett samgående,
vilket ledde till bildandet av
Skandinaviska Enskilda Banken, numera SEB.
När den tilltänkte vice koncernchefen, Marc Wallenberg
Jr, tragiskt omkom, utsågs
Peder till dennes efterträdare.
Peder övergick sedermera till
Salénkoncernen. Peder hade
många styrelseuppdrag och
var en tid även vice ordförande
i Investor AB och senare lobbyist för Investor i Washington.
UTöVeR SIN yRKeSSKICKlIGHeT
om varför det finns fattigdom och
efter det visste jag att jag vill göra
något åt fattigdomen i världen. Så
jag vill bli lärare och läkare, kanske
både och, och arbeta med barn i utvecklingsländer och krigsdrabbade
områden.
Som ett led i planen har hon tagit ett extrajobb som lärarpedagog
på företaget Akademisk Omtanke
AB. Det innebär att hon hjälper
skolelever med läxorna under terminstid och det ger övning inför
framtiden.
– Min mamma är väldigt målmedveten och det är nog från henne
jag har fått fliten och viljan. Pappa
är motsatsen. Han brukar säga
”Gör det som gör dig lycklig – lagom räcker!” skrattar Niki.
– Av pappa har jag fått det här
med att man ska hjälpa andra. Det
är bra att jag har båda mina föräldrar.
DeT fINNS UTRymme för avkoppling
och äventyr i Nikis liv också. Tack
vare att hon fick ett stipendium för
andraårselever kan en gammal önskan gå i uppfyllelse i sommar. Niki
ska ta fallskärmscertifikat.
– Det är fem dagars teori på kursen och 16 hopp. Jag är lite rädd
men ser fram emot det. Vad jag vill
i livet är att samla på mig erfarenheter, minnen och drömmar. De är
mycket mer värda än saker.
Karin Hylander
031-62 40 00 [email protected]
utmärktes Peder av sin elegans
och spiritualitet. Hans rikt
flödande humoristiska ådra
lättade ofta upp stämningen i
kinkiga situationer.
När Peder lämnade SEB blev
han omedelbart kallad till ledamot av Sällskapet SEB, vars
medlemmar alla varit verksamma i Stockholms Enskilda
Bank och/eller SEB. Peder
spelade en lysande roll som vår
Biträdande Hedersledamot.
Han deltog aktivt i våra sammankomster och i mån av tid i
våra årliga utlandsresor.
När han för några år sedan
flyttade tillbaka till Sverige
från USA blev ha en frekvent
gäst på våra månatliga ärtsoppsluncher med föredrag,
nu senast i maj där han deltog
med sedvanlig espri.
Vi, som har haft förmånen att
ha Peder som kollega och som
kamrat i Sällskapet SEB, har
haft stor glädje av hans breda
kunnande och kontaktnät och
av att få värmas av hans rika
humor. Peder lämnar ett stort
tomrum efter sig i vår krets.
K G lindvall
Mitt livs
sommarkärlek
♥
De flesta av oss har en sommarförälskelse vi aldrig kan glömma.
Vi vill ha din berättelse! Skriv
max 1500 tecken och mejla till
[email protected], gärna med en jpgbild till. Vi väljer ut och publicerar ett urval.

Similar documents