Håll Saab-andan levande! - Saab Car Museum Support Organization

Transcription

Håll Saab-andan levande! - Saab Car Museum Support Organization
Bli medlem i stödföreningen för
Saab Bilmuseum! Ditt medlemskap
bidrar till att hålla museibilarna
körbara, till vissa renoveringar och
till att anordna föreläsningar,
temautställningar och evenemang.
Ett medlemskap 2014 kostar 200 kr.
Vi tar också emot gåvor och större
eller mindre donationer. Hjälp oss
att stötta Saab Bilmuseum!
Join in to support Saab Car
Museum! Be a member of the Saab
Car Museum Organization. Your
membership contributes keeping
the museum cars in good running
order, arrange seminars, temporary
exhibitions and other events.
The membership fee for 2014 is
SEK 200. Other contributions, such
as gifts or larger donations are
equally welcome.
Let the Saab legacy live on!
Föreningens styrelse
Ordförande
Gunnar Larsson, f.d teknisk direktör på Saab.
Ledamöter
Eva Östling, f.d projektadministratör på Saab
Per Börje Elg, motorhistoriker, f.d reklamman på Saab
Margareta Hallin, Innovatum
Melker Persson, f.d projektkoordinator Saab
Patrik Hermansson, Svenska Saabklubben
Michael Törnros, Saab Turbo Club of Sweden
Claes-Göran Johansson, Hedmans Revisionsbyrå
Henrik Olsson, Innovatum
Hur betalar jag min medlemsavgift?
Enklast är att betala till föreningens bankgiro, 138-1102. Vid
betalning ange namn. adress och e-postadress. Du kan också
betala via Paypal, för mer information se vår hemsida.
www.scmsupport.org
How do I become a supporting member?
The membership fee can be paid by money transfer or via Paypal.
For money transfer please use IBAN:SE28 6000 0000 0007 0101
6418. Swift: HANDSESS
Please add your name, address and em-mail address to your
payment. For information on how to pay via Paypal, see our
website. www.scmsupport.org
Håll Saab-andan
levande!
Bli stödmedlem för Saab Bilmuseum.
www.scmsupport.org