Hur man byter komponenter på Crescent elcykel

Comments

Transcription

Hur man byter komponenter på Crescent elcykel
Hur man byter komponenter på Crescent elcykel
Byta komponenter på Crescent elcykel .............................................................................................. 1
1.1 Ta bort den gamla kontrollenheten .......................................................................................... 2
1.2 Sätt dit en ny kontrollenhet...................................................................................................... 2
2. Byta batterilås ................................................................................................................................... 2
2.1 Ta bort det gamla låset .............................................................................................................. 2
2.2 Sätt dit ett nytt lås ................................................................................................................... 3
3. Byta magnetskiva ............................................................................................................................... 3
3.1 Ta bort den gamla skivan............................................................................................................ 3
3.2 Sätt dit en ny skiva ..................................................................................................................... 3
4. Byta pedalsensor................................................................................................................................ 3
4.1 Ta bort den gamla pedalsensorn ............................................................................................... 3
4.2 Sätt dit en ny pedalsensor ........................................................................................................ 4
5. Byta bromshandtag (cut-off-funktion) ........................................................................................ 4
5.2 Sätt dit en nytt bromshandtag ................................................................................................ 5
6. Byta display ......................................................................................................................................... 5
6.1 Ta bort displayen ......................................................................................................................... 5
7. Byta motor/framhjul ........................................................................................................................ 6
7.1 Ta bort motorn/framhjulet ....................................................................................................... 6
7.2 Sätta dit ny motor/framhjul .................................................................................................... 6
8. Byta strömkabel ................................................................................................................................. 7
8.1 Ta bort den gamla strömkabeln ................................................................................................ 7
8.2 Sätt dit en ny strömkabel ......................................................................................................... 7
Datum: 2011-04-14
Crescent PH/BF_2011
Vers 1.0
Hur man byter komponenter på Crescent elcykel
Sida 1/8
1. Byta kontrollenhet
1.1 Ta bort den gamla kontrollenheten
– Stäng av enheten – Vrid på nyckeln för att låsa upp – Dra ut batteriet
–Skruva
loss två skruvar
Använd insexnyckel 5
– Ta loss kontakten med 11 stift
– Tryck ut och ta bort enheten
1.2 Sätt dit en ny kontrollenhet
– Sätt dit kontrollenheten – Fäst med två skruvar
Logotypen och nyckeln är på samma sida
– Använd insexnyckel 5
– Sätt ihop kontakterna
De två pilarna pekar mot varandra
2. Byta batterilås
Kommentarer: Byt lås om du tappar bort nycklarna eller om låset är skadat.
2.1 Ta bort det gamla låset
–Ta bort kontrollenheten – Låsets placering – Ta bort två skruvar – Ta bort batterilåset
Kommentar: Innan du kan ta bort låset måste du ta bort kontrollenheten (följ
instruktionerna i steg 1).
Datum: 2011-04-14
Crescent PH/BF_2011
Vers 1.0
Hur man byter komponenter på Crescent elcykel
Sida 2/8
2.2 Sätt dit ett nytt lås
– Sätt dit låset – Justera positionen efter de två hålen – Fäst med två skruvar
(insexnyckel 3)
– Sätt dit batteriet
– Testa låset
3. Byta magnetskiva
3.1 Ta bort den gamla skivan
– Ta bort kedjeskyddet
– Ta bort muttern (insexnyckel 8) – Ta bort vevarmen – Ta bort skivan
3.2 Sätt dit en ny skiva
– Skivfäste
– Avstånd mellan skiva och sensor
Pedalgivare
Magnetsidan mot
Avstånd 1-5 mm (3 mm
pedalsensorn
optimalt)
Kommentarer: När skivan är ditsatt sätter du tillbaka vevarmen och kedjeskyddet.
4. Byta pedalsensor
4.1 Ta bort den gamla pedalsensorn
Kommentar:
– Ta isär vevlagret
Ta bort skivan först(Följ instruktionerna ovan)
Datum: 2011-04-14
Crescent PH/BF_2011
Vers 1.0
Hur man byter komponenter på Crescent elcykel
Sida 3/8
– Tryck ned givarkontakten
–Vrid på ringen och koppla isär kontakten
4.2 Sätt dit en ny pedalsensor
– Det finns tre lägen att välja mellan. Använd det som passar för kedjeskyddet.
Kommentarer:
Pedalsensorns svarta
sida mot dig.
– Skivfäste
– Avstånd mellan skiva och pedalsensor
Pedalsensor
Magnetsidan mot
Avstånd = 3 mm
pedalsensorn
1–5 mm
Kommentarer: Sätt tillbaka vevarm och kedjeskydd.
5. Byta bromshandtag (cut-off-funktion)
5.1 Ta bort det gamla bromshandtaget
– Stäng av
– Koppla ur kontakten – Tryck in två kablar – Ta ut två kontakter
– Kontakt med tre stift (kort kabel)
– Ta bort handtaget
–Vrid på ringen och
– Ta bort bromsen
koppla isär kontakten
Insexnyckel 5 +
Bromskabel
Datum: 2011-04-14
Crescent PH/BF_2011
Vers 1.0
Hur man byter komponenter på Crescent elcykel
Sida 4/8
5.2 Sätt dit en ny handbroms
– Sätt dit ny handbroms och nytt handtag – Koppla ihop kontakten med tre stift – För in två kablar – Koppla ihop kontakten med 11
stift
– Vik kabeln och för in den i ramen
– Välgjord kabeldragning
Kommentar: Genom att föra in kabeln i ramröret förhindrar du att den skadas under
användning.
6. Byta display
6.1 Ta bort den gamla displayen
– Stäng av
– Koppla ur kontakten
– Tryck in två kablar
– Ta ut två kontakter
– Kontakt med fyra stift (långa kabeln) –Ta bort handtag + handbroms + bromskabel
–
Insexnyckel 5
– Skruvmejsel
–
Lossa skruven till displayen (insexnyckel 3)
Datum: 2011-04-14
Crescent PH/BF_2011
Vers 1.0
– Ta bort ringklockan
Hur man byter komponenter på Crescent elcykel
Sida 5/8
6.2 Sätt dit en ny display
– Sätt fast displayen + Ringklockan + bromshandtag + Handtaget – Koppla ihop kontakten
– För in två kontakter
– Koppla ihop kontakten med 11 stift – Vik kabeln och för in den i ramen
– Dra kablarna
noggrant
Kommentar: Genom att föra in kabeln i ramröret förhindras att den skadas under
användning.
7. Byta motor/framhjul
7.1 Ta bort framhjulet
– Lossa två muttrar nyckel 15 mm
– Lossa bromskabeln
–Koppla isär kontakten till motorn
– Tryck på hjulet och ta bort det
7.2 Sätta dit ny motor/hjul
– Tillbehör till motorn
– Rotationsriktning för motorn
– 2 brickor 1,5 mm
Pilen visar riktningen framåt
– 2 låsbrickor
– 2 brickor 2 mm
– 2 muttrar
Obs!
– Pilen med logotypen 8FUN på motorn ska peka framåt.
Datum: 2011-04-14
Crescent PH/BF_2011
Vers 1.0
Hur man byter komponenter på Crescent elcykel
Sida 6/8
– Motorns vänstra sida
– Motorns högra sida
Innanför gaffeln:
– 1 bricka 1,5 mm
– Motorkabel upptill
+ 1 låsbricka
Utanför gaffeln:
– 1 bricka 2 mm
– Låsbrickans placering
+ 1 mutter
Spärrsidan upp
– Åtdragningsmoment för de två muttrarna (30 Nm).
– Koppla ihop motorkontakten
– De två pilarna mot varandra
– Fäst kabeln vid gaffeln
8. Byta strömkabel
8.1 Ta bort den gamla strömkabeln
– Koppla ur kontakten – Koppla ur pedalsensorn
– Koppla ur motor-
– Tryck in två kablar – Koppla isär två kontakter
– Ta bort strömkabeln
kontakten
8.2 Sätt dit en ny strömkabel
– Kontakten med 11 stift och pedalsensorkontakten i ramen – För in de två kontakterna – Koppla ihop
pedalsensorn
Datum: 2011-04-14
Crescent PH/BF_2011
Vers 1.0
Hur man byter komponenter på Crescent elcykel
Sida 7/8
– Koppla ihop kontakten med 11 stift –Para ihop kontakterna
– För in tre kablar
–För in två kablar i
sadelröret
– För in pedalsensorkontakten i sadelröret
– Genom att föra in pedalsensorkontakten i
sadelröret förhindrar du att kablarna kommer ut.
– Vik kabeln och för in den i ramen
– Välgjord kabeldragning
Kommentar: Genom att föra in kabeln i ramröret förhindras att den skadas under
användning.
Datum: 2011-04-14
Crescent PH/BF_2011
Vers 1.0
Hur man byter komponenter på Crescent elcykel
Sida 8/8