Extra - Kort om svetsterminologi.pdf

Transcription

Extra - Kort om svetsterminologi.pdf
Kort om svetsterminologi
Svetsteknisk Ordlista
Öppen för alla via www.svets.se/ordlista
Terminologi
Det heter
det heter inte
konstruktioner
grundmaterial
rörelektrod
trådelektrod
pulver
häftsvets
rätkant
spalt
provning
mekanisk provning
kontroll
kontrollant
syning (el. visuell kontroll)
indelning, gruppering
kvalitetsnivå
intyg
påsvetsning
varmhållfast
utgång
strukturer
basmaterial
rörtråd
solidtråd, homgentråd
flux
näst
näsa (när man anger mått)
rotöppning
testning
förstörande provning
inspektion
inspektör
okulär besiktning
klassificering
svetsklass
licens (eller certifikat)
påläggssvetsning
kryphållfast
exit
Mathias Lundin
3
Terminologi
Ofta menar man
när man säger
förhöjd arbetstemperatur
förvärmning
kvalificering
certifiering
intyg
certifikat
diskontinuiteter
defekter
konstruktion
struktur
höger
vänster
Mathias Lundin
4
Terminologi
För engelska
säger vi/betyder
säger inte
control
styrning
kontroll
inspection
kontroll
inspektion
Engelskans
kan betyda
isf
structure
konstruktion
struktur
certificate
intyg
certifikat
Mathias Lundin
_
5