Livslinjen - Ågesta folkhögskola

Transcription

Livslinjen - Ågesta folkhögskola
Om oss
Åsa Wennström
Aktivitetsledare för Livslinjen, har ämnena Fysisk- och Mental hälsa,
samt alla samtal. Hälsopedagog och kommunikolog.
Ulla Ståhlberg
Har ämnet Sinnesro.
Pedagog med inriktning på teologi/ livsåskådning och språk.
Biträdande rektor.
Livslinjen
- ett första steg mot arbete
genom att stärka dig själv
För dig som har varit borta
från arbetslivet en längre tid.
Samuel Nilsson
Verksam konstnär och bildlärare.
Information
Aktivitetens längd: 15 veckor, 1 september-19 december 2014.
Kursen går på heltid måndag-onsdag-fredag.
Plats: Ågesta folkhögskola, Farsta.
Gruppstorlek: Max 15 personer.
Informationsträff på Ågesta folkhögskola
Måndag 25 augusti kl. 14-16.
Onsdag 27 augusti kl. 14-16.
Anmälan: På bifogad blankett eller via hemsidan.
Senast tre veckor efter kursstart.
Finansiering
Beslut om finansiering tas av handläggaren på LFC/AF.
Du behåller din ordinarie ersättning från aktuell myndighet.
Kontakt
Åsa Wennström tel 08-562 28 141
[email protected]
Hemsida: www.agesta.nu
Ett samarbete mellan Ågesta Folkhögskola,
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Målsättning
Målsättningen med aktiviteten är att komma igång igen och uppnå ökad
hälsa för att i din egen takt närma dig arbetslivet. Vi vill att du ska få ökad medvetenhet om och positiva upplevelser av vad som motiverar och stärker dig.
Nya rutiner och vanor.
Livslinjen - i egen takt mot arbete
Livslust
Medvetenhet
Självstärkande
Nya rutiner och vanor
Mental hälsa • Andlig hälsa • Skapande • Fysisk hälsa • Kost
Vad innebär förrehabilitering på folkhögskola?
Förrehabilitering är ett första steg i rehabkedjan på vägen mot arbete.
Vänder sig till dig som varit borta länge från eller aldrig varit inne i arbetslivet.
På folkhögskolan har vi lång erfarenhet av att möta och leda olika människor i
processer. Gruppen är viktig. Vi ser betydelsen av att finnas i ett socialt sammanhang – där finns förståelse och igenkännande. Du får möta andra som är i din
situation och stöd i att komma vidare. Vi jobbar utan prestationskrav. Miljön är
lugn och tillåtande.
Vad är Livslinjen?
Vi utgår från ett salutogent synsätt, dvs. ett frisktänkande. Vi har ett helhetsperspektiv. Vi träffas tre dagar i veckan med olika innehåll; fysisk -, mental – och
andlig hälsa samt skapande och kost. Övrig tid är till för återhämtning,
reflektion, egen träning, eventuella samtal, läkarbesök – i linje med vad du
behöver och vill för att må bra och komma vidare. Reflektion sker individuellt
och i grupp, samt med aktivitetsledaren.
isolering
depression låg självkänsla
lågt självförtroende oro trötthet
arbetslöshet smärtproblematik
utbrändhet sjukskrivning
Stöd i samverkan
Vi samverkar med den myndighet som förmedlat kontakten till oss, i regel
arbetsförmedlingen eller försäkringskassan. Aktivitetsledaren och handläggaren håller kontakt. Vi har trepartssamtal två gånger per pågående aktivitet,
med syfte att ge stöd i processen.
Positivt resultat
65% av deltagarna har kommit närmare arbetsmarknaden.
Positiva deltagare
”Jag har kommit igång med veckorytm och rörelse, fått dela med andra.”
”Ledare med kunskap, lyhördhet, gränser och drivkraft framåt.”
”Jag känner meningsfullhet och hopp inför framtiden.”
”Att få verktyg till en förändring är livsviktigt.”
2
Vill ha en förändring
nriktad rehabilitering • Arbete
g • Arbetslivsi
n
i
r
Historia
e
t
i
l
i
b
a
h
e
• Förrehabilitering • R
3

Similar documents