Slaggflis nr 4 2011

Transcription

Slaggflis nr 4 2011
SLAGGFLIS
LARSBO
BRUKS
VÄNNER
Nr 4. 2011
Tager du Brita
Resmorsdottir till
din äkta hustru
och att älska henne
i nöd och lust tills
………………..
Oj vad glad jag är att
jag hittade tillbaka till
barnets far. En fin
kille. Kassör i LBV
och allt. Då är han nog
både trevlig klok o rik
Det är ju lite pinsamt att det
skulle uppdagas att jag varit lite
på sidan i halmen. Det gäller att
hålla god min. Undrar vad
Brigitte skall säga. Oj det är snart
dags för den allvarliga frågan och
bestämma sig. Lite svettigt även
för en kassör i LBV.
Här ser vi hur Slödder o Skarn som vandrat ända från Falun till LBVs kolbullefest i Larsbo, för att hjälpa Brita
Resmorsdottir att hitta fadern till sitt barn. Det visade sig att vår kassör i LBV är den lycklige fadern och det blev ett
hejdundrande bröllop vid tvättstugan. Med kolbullar drycker sång o musik . Foto Alf Werner.
Kort sammanfattning över det gångna året 2010 (6:e året)
Medlemstillströmningen fortsätter det var drygt 130 betalande medlemmar 2010.
Ordf. med särbo inbjöds och deltog på Tersmedska släktföreningens årsmöte på Riddarhuset i Stockholm.
På nationaldagen den 6 juni höll Sten-Sture Tersmeden högtidstalet vid hembygdsgården i Smedjebacken.
I samband med Kolbullefesten fick Ordförande Leif Karlsson mottaga Bulteklubbens (från Göteborg)
hedersmedlemsmedalj för 2010 i kort Blå vitt band. Vidare invigdes LBVs föreningslokal och Mats Nohrstedt
visade upp originalet av sitt arbete med informationstavlan över Larsbo Bruk. Verksamheten under året följer
tidigare år som mycket bra, många av föreningens medlemmar har aktivt deltagit i arbetet eller på annat sätt
sponsrat föreningens verksamhet. Cirkelverksamheten med gräv och renoveringscirklarna höst, vinter, vår o
sommar flyter på som tidigare och nya deltagare kommer till. Tvättstugan är nu invigd och kan disponeras i sin
helhet av föreningen.
Två nya ” flerpromillesbänkar” har tillverkats. Ca. 17 kubikmeter björkved har sågats kluvits och travats för
värmebehovet i föreningslokalen. Utställning i Ludvika Vesterbergslagens Släktforskarförening, fisketävling,
utflykter till Lövmarken, Bråtens och Trädgårdskullen. . Studieresa till Grängesberg, Lokmuseét,
Disponentparken och Nostalgimusseét. Guidningar i Larsbo. Lingonplockning och syltning till kolbullefesten
2011. I år kom den gamla jultomten åter och besökte oss, denna gång i tvättstugan i samband med julgröten.
Seniorerna hade varit snälla och fick varsin klapp av tomten. Det har även hänt en hel del mer under året. Vi
ser fram emot ett nytt år med många trevliga aktiviteter inom LBV.
Styrelsen revisorer valberedning under 2010
Leif Karlsson
Brigitte Vitell
Göran Vitell
Gunilla Engström
Börje Bertilsson
Olle Stenmark
Sivert Johansson
Monica Bäckman
Christer Persson
Ingemar Larsson
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Arbetsutskott:
Byggansvarig:
Yttre miljöansvarig:
Utvecklingsgrupp:
Revisorer:
Valberedning:
Leif Karlsson, Brigitte Vitell, Göran Vitell.
Christer Persson
Börje Bertilsson
AU+ Bygg o yttre miljöansvarig
Stig-Olov Bertilsson, Alf Werner Suppleant: Göran Engström
Stig Olsson, Vakant
Här får Ordförande Bulteklubbens hedrsmedlemsmedalj
För 2010 via ombudet mäster ”kolbulle” Sivert Johansson.
Verksamhet 2010
• Cirkelverksamhet Larsbo med omnejd under senaste ca100 åren
• Cirkelverksamhet renovering av kulturmiljöer
• Metartävling Stora Gladtjärn
• Utflykter Trädgårdskullen, Bråtens och Lövmarken
• Kolbullearrangemang .
• Flygturer över Larsbo
• Studieresa till Thorshammars verkstad
• Utställning om föreningen V.B Släktforskarförening.
• Lingonplockning, syltning.
• Julgröt o julklappar
• Slaggflis nr 4
• Bildspel renoveringen av järnboden 2005.
• Informationstavla över Larsbo
• Vedsågning, klyvning travning mm.
På Riddarhustrappan ser vi Carl-Johan och James Tersmeden
(Ordf.)
Monica Bäckman och Leif Karlsson LBV.
Cirkelverksamhet
Grävcirklarna har genomförts vintern, våren, hösten 2010 där 25 medlemmar deltagit. Avslutning i
tvättstugan med julgröt julklappar och vår gamla trogna Larsbotomte.
Studieresa till Grängesberg Lokmuseét, Disponentparken och Nostalgimuseet
Foto Mats N
Foto Leif
Termin 15 startar En ny elev gör här inträdesprovet Tre nya o en äldre elev under inskolning
med muntlig framställning stående, mycket bra.
alla klarade sig med galant beröm .
Foto Kerstin N
Tomten kom även i år och delade
ut klappar till de duktiga eleverna.
Renoveringscirklarna med Källaren och Tvättstugan började 5 maj och avslutades den 25 aug med
avloppsrensning. Kolbullefesten blev troligen för ansträngande för avloppet, men glada i hågen fixade
LBVarna även denna lite mindre trevliga syssla.
Foto Monika
Foto Leif
Foto Leif
Elentreprenören i slutfasen.
Men för Börje är det trassligt och grinigt värre. Bättre med äldre grejer som funkar tycker Sivert.
Foto Leif
Foto Leif
Foto Åsa Stenmark
En ny flerpromillesbänk under
Här är det noga, nya gardiner på gång till Inga sura miner här inte men för övrigt är det mer
färdigställande av kunniga LBVare. LBVs föreningslokal (tvättstugan).
än surt. I väntan på prisutdelning. Var är fisken?
Fisketävling vid Stora Gladtjärn 12 juni 2010
Föreningens fjärde fisketävling gick av stapeln vid Stora Gladtjärn lördagen den 12 juni.
I fjol bjöd Vädergudarna på vatten i mängder och svalt i luften. I år bjöd gudarna på ännu mer vatten 40mm
och +9 grader . I fjol trodde vi att fisken drunknat av allt vatten. I år regnade det och var dimmigt så fisken
och deltagarna såg varken flöte eller bete. Men trots det dåliga vädret kom det 15 fiskare . Som tidigare sagts
är dåligt väder inget hinder för en LBVare att vistas i vår härliga natur. Alla var glada och sporrade varandra
till stora fångster. Vi hade även positiva påhejare som för dagen vädjade till gudarna om vackert väder och
sågs i fina vita lågskor. Ett bra försök men ack det hjälpte ej. Trots minimal fångst belönades alla med fina
priser och godispåsar. Sponsorerna var extra generösa och hade skänkt jättefina priser så alla var strålande
glada.
I anslutning till prisutdelningen superades den medhavda matsäcken under pressar, bakluckor o parasoll.
Föreningen ger ett stort tack till funktionärer, sponsorer, och inte minst alla glada deltagare som i regn, dis o
dimma kämpade in till sista sekunden
Pallplatserna togs av följande:
Damer:
1. Monica Bäckman Fagersta
2. Anette Espelund Stockholm
3. Åsa Stenmark Stockholm
Herrar:
1 Leif Karlsson Norberg
2. Sivert Johansson Sävesbo
3. Hilmer Larsson Norberg
Barn:
1. Edvin Henriksson Fagersta
2. Ellinor Stenmark Stockholm
3. Alice Stenmark Stockholm
Foton Nettan
Kolla jag vann på dom här häftigt
tycker Edvin
.
Och jag kom tvåa vad skall man
ta för pris undrar Ellinor
Studieresa 1 juni till Lokmuseet, Disponentparken och Nostalgimuseet i Grängesberg.
Årets studieresa började med ett besök på lokmuseet. Vi blev guidade av en mycket duktig person som
arbetat inom järnvägen i hela sitt liv. Vi fick se massor av bla. jättestora gamla ånglok som imponerade på
besökarna. All material som finns på museet tas om hand av eldsjälar och rustas upp av ideella krafter. Efter
alla lok mm. besöktes disponentparken med all dess prakt av växter o blommor. Där fick vi vandra fritt i
trädgården och beskåda alla blommor o växter som fanns där. Efter alla ansträngningar blev det en
välbehövlig paus hos disponenten där det bjöds på en lättare lunch som smakade jättebra Resan fortsatte
sedan till Nostalgimuseet. Där fick seniorerna riktigt frossa i nostalgisk anda. Det blev nog minnen från både
det ena och andra som dök upp hos besökaren. Kanske det påminde om lite kuttrasju i ungdomsåren- minerna
skvallrade till viss del om sådant.
En kanondag med strålande sol vår ciceron Ingemar Larsson fick ett stort tack av 17 mycket nöjda LBVare.
Foton Leif
Lokmuseet, hur får man igång ett lok?
Foto Leif Karlsson
Klass 3 fint men smaken i baken blir trä. Väl hos disponenten var smaken bättre.
Utflykt till Lövmarken 12 maj.
Lövmarken ligger ca en mil norr om Larsbo och har gamla anor med hytta och jordbruk från 1600 talet.
Vi guidades av Sivert Johansson, som är född i Lövmarken och flyttade därifrån 1946. Vid den tidpunkten
fanns där tre gårdar. Man hyrde av och arbetade åt skogsbolaget. Vidare var det småbruk med mindre
djurhållning för det egna hushållet. Även Trollugnen besöktes. 15 nöjda LBVare deltog.
.
Här bodde Sivert i Lövmarken 1940.
Foto Leif
Foto Leif
Samma plats 70 år senare i tät skog.
Den mytomspunna Trollugnen
Foto Leif
Arbetet började i tidig ålder. Här ser vi
Här läser man i en bok om fastigheterna i Sivert och systern Gerd lära sig ”höbärga”. Lövmarken ny kunskap införlivas i LBV.
Kyrkbåtsrodden i Söderbärke 100721.
LBVare såg till att Smedjebacken vann sin
första seger i kyrkbåtsrodden över Fagersta.
Bra gjort och grattis önskar vi från LBV.
Vår medlem Håkan Dellerer gör segertecken
och ses även krama om vår revisorssuppleant
Göran Engström. Vi ser kommunalrådet
Leif Nilsson hissa segerpriset.
Foton Leif
.
Här går flytten från Lövmarken till
Sävesbo i Larsbo året är 1946.
Utflykt till Bråtens 19 maj.
Bråtens ligger ca 7 km öster om Larsbo mitt i skogen. Enligt kartor från tidigt 1700 tal kan man se att där
fanns en fastighet som brukades redan då. Idag finns bara spår av stengärdesgårdar och grunder kvar. Jonny
Larsson guidade och berättade om Bråtens. Han berättade med stor inlevelse om händelser vid Bråtens mm..
Vidare hade han fått fram faktauppgifter från riksarkivet. Mycket intressant. Han hade även fixat en tävling,
gissa längden av stengärdesgården. Tävlingen vanns av Leif Karlsson som tilldelades ett fint pris för
bedriften. Kjell Bergkvist blåste kohorn och spelade på säckpipan. En trevlig utflykt med !6 glada LBVare.
Bråtens början på 1900 talet
Fru Eriksson med korna vid lagårn i Bråtens Stolt motorsyckelsägare från Bråtens
Foton Leif
Jonny njuter av musiken från stenkakan.
Kjell Bergkvist drar en låt på säckpipan. Den obligatoriska fika och ljugarstunden.
Utflykt till Trädgårdskullen 26 maj.
Trädgårdskullen ligger i södra ändan av Larsbosjön strax nedanför Klockarbo.
Den 26 maj besöktes trädgårdskullen av 15 intresserade LBVare. Ansvarig guide var Börje Bertilsson som
berättade om den mytomspunna trädgårdskullen. Vidare hjälpte Lars Gustavsson och Sten-Sture Tersmeden
till med sina forskarkunskaper om trädgårdskullen. En mycket naturskön plats där det bla finns ca 100 talet
hasselbuskar och en härlig flora o fauna. Eldsjälen Tomas Husing med fru är dom som sköter om denna
sköna plats. Den hanteras enligt gammal tradition som en slåtteräng med allt vad som krävs. LBV har
erbjudit sig att hjälpa till och dra sina strån till stacken. Ni som är intresserade att hjälpa till kan höra av er till
Börje Bertilsson. Fint väder bra humör och en intressant dag tyckte 15 LBVare. Vår revisor Stig-Olov
Bertilsson har deltagit och filmat på alla våra utflykter. Så skall en duktig revisor arbeta bra gjort Stig-Olov.
Foton Leif
Seniormulle på väg till trädgårdskullen. Börje berättar om kullen med Bäst att ha ett trä o stö sig mot Tänk att få fika på en så
Bäst att revisorn tar täten eller hur.
Larsbosjön som fin bakgrund. så som Börje drar på.
underbar plats, härligt.
Smörboll
Nattviol
Stor albinos blåklocka
Nationaldagen den 6 juni vid hembygdsgården i Smedjebacken.
Smedjebackens kommun tillfrågade vår medlem Sten –Sture Tersmeden om han ville ställa upp som
huvudtalare på nationaldagen. Givetvis ville han det, han är ju en äkta o aktiv LBVare. Talet handlade
givetvis om Larsbo Bruk och släkten Tersmeden. Han överlämnade ett Tersmeden äppelträd till kommunen
från Tersmedska släktföreningen, trädet kommer att få plats i den nya parken vid sjön Barken. Vidare tillade
han att det redan planterats ett Tersmeden äppelträd i kommunen som finns att beskåda i Larsbo. LBV fick i
anslutning till högtidsdagen ytterligare några nya medlemmar - bra gjort!
Foton Leif
En hjäpsam herre ställer upp med paraply
så Sten-Sture kan prata på.
En kommunfullmäktigeordförande
på marsch - glad att bli fotograferad.
Här ser vi LBVarna Kristina o Erik .
konversera, trängas och trivas på bänken.
Tersmedska släktföreningens släktmöte i Riddarhuset den 29 maj.
Ordförande Leif Karlsson med särbo Monica Bäckman inbjöds och deltog på släktmötet. Det var en
upplevelse, som de ej kommer att glömma, säger de båda. Massor av trevliga o glada människor, god mat o
dryck, lyxigt boende. Dom fick vara med på årsmöte som avhandlades i den stora Riddarsalen. Det blev lite
perspektiv på LBVs årsmöte som avhandlades i gamla tvättstugan i Larsbo. I samband med middagen höll
vår ordförande ett kortare tal med prägel på Larsbo och så klart vår förening LBV. Han och Monica fick
under kvällen många trevliga samtal med släktmedlemmarna om Larsbo och om vårt arbete i LBV. som
verkligen uppskattades.
Frv. Sekr. Fredrik Tersmeden och mötets
ordförande Erik Tersmeden.
LBVs ordf. ser ut att trivas med sin dam.
Monica skrattar o ler med sin bordsherre.
Årets vedarbeten för värmebehovet till föreningslokalen.
Mats Andersson har avverkat björkar för vårt värmebehov i tvättstugan. Jonny o Sivert har kapat upp
björkarna till knubb. Klyvargänget 11 st har kluvit dessa och travargänget 5 st har travat. Då ved tjuven
troligen försvunnit från orten har vi nu vågat trava veden där vi blev bestulna tidigare. Det blev en ansenlig
mängd vi har i alla fall säkrat årsbehovet för 2011.
Foton. Mats nohrstedt
Fullt ös med vedklyvning 3 klyvar.
Foto Leif
Välbehövlig paus med förplägnad.
Travning, stöan blev 17 meter med tre travar björkved.
Kolbulleafton 7 augusti – ”medalj igen” och invigning av föreningslokalen.
Bulteklubbens hedersmedlemsmedalj i kort blå vitt band för 2010 utdelades till eldsjälen: Leif Karlsson
tillika ordförande i Larsbo Bruks Vänner. Utdrag ur juryns motivering;Leif tilldelas medlemsmedaljen
för hans förtjänstfulla arbete med att bevara och dokumentera flydda tider. Tider som känneteknas av
hårt arbete med dåliga resurser, men med en stark sammanhållning.
Föreningens fjärde kolbulleafton lockade ca 120 personer många fler än föregående år. Föreningen hade till
årets fest fixat 5st nya bänkar men blev ändå tvungna att låna ytterligare tre av bygdegårdsföreningen för att
täcka behovet med sittplatser. Förutom kolbullar invigdes vår föreningslokal gamla tvättstugan. Leif
Karlsson informerade om föreningens tillkomst och dess bakgrund samt allt idiellt arbete som nedlagts.
Kurt Åberg fick äran att dra av skynket och blottlägga skylten. Vidare poängterade Kurt i väl valda ordalag
vikten av samhörighet och framtidstro. Ett fantastiskt lustspel utspelade sig när Slödder o Skarn från Falun
kom som ”objudna” gäster. Dom letade efter ”barnafadern” till en av gruppens gravida kvinnor. Dom fann
”barnafadern” vilken visade sig vara vår kassör Göran Vitell, det blev ”bröllop” på stubinen. Alla hurrade
och blev med i festen det bjöds rikligt på kolbullar drycker och tårta. Men ack Brigitte Vitell såg inte med
blida ögon på vad som inträffade när hennes man gifte sig för andra gången (bigami uppstod).
Men hon var inte bangen utan tog Göran i örat och släpade hem honom till Resmoren vad som sen hänt är ej
känt. Vidare var det en utsökt tipspromenad i kulturell anda, utställning av gamla bilder, musik från
vinylskivor och allsång med allsångsledare Göran (bigami) Vitell. Mats Nohrstedt visade upp sitt konstverk
av den nya informationstavlan över Larsbo Bruk vilken uppskattades mycket. Kolbullar grillades på ca 20
pannor folk tuggade, smackade, pladdrade och åt som aldrig tidigare skådats vid tvättstugan i Larsbo. Efter
kolbullarna serverades från konditori tårtsmulorna (Monica , Rigmor o Kerstin) kaffe o tårta. En lyckad dag
med fint väder o alla glada människor.
Foto Alf Werner
Vi kommer från Resmoren med tryggt färdmedel.
Foton Leif
Godis med kolbullar tycker de unga,
Foto Leif
Gott för våra utsvultna bukar
För seniorerna är det ännu godare.
Mats Nohrstedt
I hårt arbete med
vår informationstavla
om Larsbo Bruk.
Tavlan kommer att
kunna beskådas
under 2011
på en ny
informationsplats i
Larsbokrysset.
Foton Mats Nohrstedt
Så var den invigd
Vi är hungriga prata mindre o grädda mer1
Ett stort tack till alla personer och sponsorer som under året bidragit med
arbetsinsatser på alla nivåer, material, priser, transporter mm. Det är ni som gör att
föreningen utvecklas och att en trivsam miljö har skapats inom LBV.
Vad händer 2011?
Grävcirklarna startar den 12 januari. Det praktiska arbetet kör vi igång frampå vårkanten. För övrigt räknar vi
med att ha ungefär samma upplägg som förra året med fiske, kolbullar, studieresa, utflykter, guidningar,
flygturer, Bergsmansbygd mm.
Planerade utflykter genom grävcirkeln 2011 dit alla är varmt välkomna
Granatgruvan Styggberget 18 Maj Kl. 13.30 Ansvarig Ingemar Larsson
Guidning Larsbo
6 Juli Kl. 13.30 Ansvarig Börje Bertilsson
Gläfse
1 sept 13.30 Ansvarig Jonny Larsson
Vid samtliga utflykter träffas vi vid gamla tvättstugan (föreningslokalen) för gemensam
avfärd. Egen förtäring medtages och avnjutes i gemensam trevnad vid lämplig plats.
.
Föreningens sjätte år har varit ett år av utveckling och tillflöde av nya medlemmar, både som aktiva och
stödjande. Medlemmarna har ställt upp på ett föredömligt sätt på alla områden. Det har varit trevlig stämning
såväl när vi arbetat praktiskt i cirklar eller haft utflykter, arrangemang mm. Detta bådar gått för föreningens
framtida arbete 2011. Föreningslokalen är nu i fullt bruk med bla. cirkelverksamheten mm. Vi gör som
tidigare, kavlar upp ärmarna för nya intressanta och förmodligen trevliga arbetsuppgifter.
Du som vill vara med i vårat cirkelarbete med praktiska eller teoretiska uppgifter kan kontakta någon av
föreningens kontaktpersoner eller styrelse. Vidare kan ni kolla på vår infotavla vid
Larsbokorset om det är något nytt på gång eller på Stig- Olovs fina hemsida www.stigge.se.
Du bäste medlem! Om du känner någon som vill vara med i vårt glada gäng o arbeta eller enbart
stödja föreningen, värva henne eller honom till vår förening. Ett tips kan vara att ge någon ett
medlemskap i present.
Information på nätet om Larsbotrakten o föreningen. Ni kan Googla på Larsbo Bruks vänner, Eller
besöka hemsidorna www. stigge.se www.bergsmansbygd.se www.tersmeden.se
Föreningens kontaktpersoner:
Leif Karlsson
Ordf.
Björkbyvägen 9. 73850 Norberg tel: 0223-21957 mob 070 3705611
Börje Bertilsson Miljöansv. Björkstigen 1
77732 Smedjebacken tel: 0240-71588 mob 0702953018
Bifogas: Inbetalningskort för medlemsavgift 2011
Föreningens Bankgiro är 5391-6375
Med Kamratliga LBV hälsningar
Text o Lay-out
Redaktionskommittén L.K.

Similar documents