INSTALLATIONSGUIDE INTENO EG/FG 101

Transcription

INSTALLATIONSGUIDE INTENO EG/FG 101
INSTALLATIONSGUIDE INTENO EG/FG 101
Den här guiden hjälper dig att installera Inteno EG/FG 101, Ethernet/Fiber
Residential Gateway. Information om hur du loggar in och får åtkomst till dina
tjänster får du separat.
STARTBOXEN
Kontrollera att följande finns med i startboxen:
•
•
•
•
Inteno EG/FG101 Residential Gateway
DC-adapter (strömadapter)
Nätverkskabel LAN
Telefonkabel
INKOPPLING AV WAN OCH LAN
Gör så här:
1. Stäng av din dator.
2. Koppla den medföljande nätverkskabeln mellan ditt bredbandsuttag och EG101 WAN-kontakt (WAN).
3. Koppla en nätverkskabel mellan EG/FG101 nätverkskontakt märkt LAN-1 och nätverkskontakten på
baksidan eller sidan av din dator om du inte vill använda det trådlösa nätverket.
4. Koppla in strömadapter till eluttaget och den andra änden i kontakten på EG/FG 101 märkt Power.
5. Starta datorn.
6. Lamporna på EG/FG 101 kommer att blinka i ca 30 sekunder. Har du gjort allting rätt så kommer
lamporna Power, och WAN lysa med fast grönt sken på EG/FG101, se bild ”Framsida”.
Du är nu färdig med inkopplingen av EG/FG101. OBS! Vid första anslutningen av boxen kan
lamporna blinka i upp till 2 minuter under tiden den hämtar sina inställningar.
Inkoppling av Trådlös dataanslutning (WLAN)
1. Se till att WLAN-knappen på frontpanelen är i lägen ON.
2. För trådlös dataanslutning gör först en sökning efter trådlösa nätverk på din dator med WLAN-klient.
3. Jämför i listan med det SSID som anges på klisterlappen på undersidan av EG/FG101.
4. Anslut genom att dubbelklicka på rätt SSID och därefter skriva in den krypteringsnyckel som anges
på klisterlappen märkt WPA på undersidan av EG/FG101.
Inkoppling av digital-tv box för IPTV
1. Koppla nätverkskabeln som medföljer digital-tv box för IPTV till EG/FG101's nätverkskontakt som
är märkt LAN-3 eller LAN-4. (OBS! Digital-tv boxen måste kopplas till just den specifika nätverkskontakten som är märkt LAN-3 eller LAN-4 för att TV ska fungera).
2. Koppla andra ändan av nätverkskabeln till din digital-tv box för IPTV.
3. Starta digital-tv boxen för IPTV.
Inkoppling av IP-telefoni (VoIP)
1. Koppla telefonkabeln till kontakten märkt TEL1 på EG/FG101.
2. Koppla andra ändan av telefonkabeln till din telefon.
3. Aktivera telefonitjänsten enligt separata instruktioner.
Inkoppling av egen bredbandsrouter alternativt server.
1. Koppla en nätverkskabel till EG/FG 101 nätverkskontakt märk LAN-2.
2. Koppla nätverkskablens andra ände till er bredbandrouter alt server. Notera om ni använder LAN-2
så får ni ingen brandväggsfunktion EG/EF 101. Om ni inte har goda kunskaper i att hantera säkerhet
själva i er dator så rekommenderar vi starkt att inte använda LAN-2 porten då den ej har brand
väggsskydd.
INKOPPLING AV WAN OCH LAN
Grafik på frontpanel:
4. TEL1/TEL2
Tänd (grön) – Telefonlur av (telefon
används)
Släckt – Telefonlur på
Blinkande (grön) – Inkommande samtal
1. Power-indikator
Tänd (grön) – Strömmen är på
Tänd (röd) – Uppstartsfel (kontakta support)
Släckt - Strömmen är av
5. Ethernet-Indikator
Tänd – LAN uppkopplad
Släckt – LAN ej uppkopplad
Blinkar – Aktivitet
2. WAN-indikator
Tänd – Uppkopplad med nätverket
Släckt – Ej uppkopplad med nätverket
Blinkar – Aktivitet
6. WLAN–indikator
Tänd – WLAN aktiverad
Släckt – WLAN ej aktiverad
Blinkar – Aktivitet
3. Internet-indikator
Tänd (grön) – IP adress mottagen
Tänd (röd) – IP adress ej mottagen
FRAMSIDA/FRONTPANEL:
2
4
WAN
1
6
Tele 1
3
Power
Å
Internet
7. WLAN-ON/OFF
ON – WLAN aktiverad
OFF – WLAN ej aktiverad
5
Å
Ethernet
7
7
VILKA PORTAR GÅR TILL VAD?
WIFI
ON/OFF
WiFi 802.11
b/g
Tele 2
WLAN Internet med brandväggsskydd
(upp till 54 Mbit/s)
LAN-1 Internet med brandväggsskydd
(upp till 60 Mbit/s)
LAN-2 Internet utan brandvägg
(upp till 80 Mbit/s)
LAN-3 TV
BAKSIDA:
WIFI 802.11
b/g
LAN-4 TV
DC ADAPTER
TFIF
TV
TV
PC
ON/OFF
Brandvägg
Digitalbox
IP-TV
(EG101)
Internet
1
FELSÖKNING
1. Kontrollera att strömmen är på. Spänningslampan på EG/FG 101 ska lysa (Power). Se bild ”Framsida”.
Power
2. Är spänningslampan (Power) släckt? Kontrollera om EG/FG 101 verkligen
är anslutet till DC-adaptern
(strömadaptern). Kontrollera också att DC-adaptern (strömadaptern) är ansluten i ett eluttag.
Om EG/FG 101 är korrekt anslutet till eluttaget och spänningslampan trots detta är släckt, kan detta
indikera en trasig EG/FG 101 eller DC-adapter (strömadapter). Kontakta Stockholms Stadsnäts Support.
3. Är din dator ansluten till port LAN-3 eller LAN-4? Flytta den i så fall till någon av portarna LAN-1 eller
LAN-2. LAN-3 och LAN-4 är endast till för digital-TV boxar och Internet finns inte på dessa portar.
LAN-2 har Internet utan brandväggsskydd.
4. Lyser Power eller Internet-indikatorn rött? Kontakta Stockholms Stadsnäts support.
5. Är WAN-indikatorn släckt? Kontrollera anslutningen mellan WAN-porten på EFG/FG 101 och ditt bredbandsuttag. Om WAN-indikatorn trots korrekt inkoppling är släckt, kontakta Stockholms Stadsnäts Support.
6. Är Ethernet-indikatorn släckt? Kontrollera anslutningen mellan LAN-porten på EG/FG 101 och nätverkskortet i din dator. Kontrollera också att nät verkskortet i din dator fungerar.
7. Resetknapp, se bild ”Baksida”. Med denna knapp återställer du EG/FG101 till fabriksinställningar. Håll
intryckt i 10 sekunder. Er EG/FG101 kommer nu på nytt att hämta sina inställningar, detta kan ta
upp till 2 minuter och den kommer att starta om tre gånger.
Installationsguide EG/FG 101 Ethernet/Fiber Recidential Gateway. Okt2010.