Här - Möckelns IF

Transcription

Här - Möckelns IF
ÄLMHULT
LÖRDAG 13 JULI
ArKiVFoTo
MOTOR • B13
Växjö kandidat
för att testa
elmotorvägar
fotbollen? Egentligen?
PERSONLIGT • a19
Djur och bilar
Mia Janssons
favoriter
TELEfoN 0470-77 05 00 • PRIS 15 KRONOR
VECKA 28 • 2013 • NR 160 • GRUNDAD 1866 • WWW.SMP.SE HÅLLER DIG STÄNDIGT UPPDATERAD
VILTOLYCKOR
FoTo: oLoF ELFVErSSon
LÖRDAG
Hur bra är dam-
DEL A
STOR CHANS ATT HITTA BEDRAGAREN
EN AV NIO KLARAR KRAVEN
Färre vildsvin ger
också färre olyckor
Polisen i länet bäst Barnvagnar får
på nätbedrägerier underkänt betyg
ÄLMHULT · B3 Viltolyckorna minskar i
Växjö · a10 Chansen att få tillbaka peng-
konsument · a14 I en test av nio barnvag-
Älmhults kommun, tack vare en rejäl
avskjutning av vildsvinen.
arna är små, men möjligheterna att
hitta nätbedragaren är däremot stora.
nar är det bara en som klarar kraven.
Bland annat finns risk för klämskador.
ÄLMHULT · B2, 3 Lite
bortglömt men med
stor potential. De tre
Möckelnborna Richard Ternelius, Andrea
Bodinger och Bengt
Karlsson hoppas kunna bygga något bra
med avstamp i samhällsföreningen .
De blickar framåt
SMÅLAND
I DAG +25°
DEL
A
Ledare
Lobbyn
Växjö
A2
A4, 5
A6–13
Konsument
A14
Ögonblick
A15
Kultur & nöje A16–17
Följetong
Personligt
Kronoberg
A18
A19–23
A24
DEL
B
Älmhult
Alvesta
Tingsryd
B2–5
B6
B7
Sverige
B8
Världen
B9
Ekonomi & börs B10, 11
Allt blir grönare.
Den 16 juni började våra nya gröna bussar att rulla i hela länet. Det är 162 bussar som drivs av biodrivmedel.
Ytterligare gröna nyheter är att vi inför snabblinjer i regiontrafiken. Tillsammans gör vi regionen grönare!
Bostad
Motor
Sport
B12
B13
B14–23
Tv & radio
Väder
B35–39
B40
www.lanstrafikenkron.se
Kundcenter: 0771-76 70 76
00
FoTo: JohAn KriSTEnSSon
MÖCKELN
b2 Älmhult
Älmhults
STÖRSTA
tidning
SOMMARSERIE • SJÖN MÖCKELN
00
möckeln, ett naturskönt villaområde med sjö, badplats och centrum inpå knuten. Eller: möckeln, ett bortglömt villaområde med en stor och ful konkursad
industri mitt i. Eller kanske helt enkelt så här: möckeln, kontrasternas plats.
KONTRASTER
Det konkursade sågverket dominerar samhället som ena minuten bjuder en vacker
sandstrand, i nästa övergivna fabrikslokaler
och efter det en idyllisk båtplats. Här finns
definitivt potential, menar Bengt Karlsson
och Richard Ternelius i Möckelns IF.
FOTO: JOHAN KRISTENSSON
”Jag bjuder gärna på min
POTENTIAL. Lite bortglömt men med
stor potential. De tre Möckelnborna
Richard Ternelius, Andrea Bodinger
och Bengt Karlsson hoppas kunna
bygga något bra med avstamp i samhällsföreningen Möckelns IF.
– Vi måste bli bättre på att påverka,
säger Richard.
Sjön glittrar genom fönstren i Richard Ternelius
uterum, beläget ett par
hundra meter från sjön
Möckeln. Smålandsposten har bestämt träff med
Richard, som är nybliven
ordförande i Möckelns IF,
Bengt Karlsson, styrelsemedlem och hamnansvarig samt Andrea Bodinger, boende och småbarnsförälder, för att diskutera
områdets framtid.
Det finns massor att
berätta om Möckelns
historia: att det en gång
bestod av endast sju bönder, att det flottats både
granit, timmer och grus
härifrån och hur det allt
mer kommit att växa ihop
med Älmhult. Men detta reportage kommer att
blicka framåt, precis som
de tre Möckelnborna föredrar att göra.
Konkursen för Möckelns
sågverk den 17 augusti
2011 blev en vattendelare.
Plötsligt hörde de boende
inte längre sågen starta
upp klockan sex varje vardagsmorgon.
– Här har blivit mycket
tystare, nästan lite för
tyst, säger Andrea.
– Jag hade inte haft
något emot att sågverket drar i gång igen. En ny
arbetsvecka börjar, lönekuverten fylls på, säger
Richard som tycker att
det vilar något vemodigt
över de nu tomma och
öde byggnaderna nere vid
vattnet.
– Men nu är det en
annan tid. Vi har inte
längre den industrin. Vad
har vi då för möjligheter,
frågar han sig.
Bostäder, menar
nog
många, inklusive de tre
Möckelnborna, även om
det finns utmaningar.
Södra stambanan går precis intill och än är det inte
ARTIKELSERIE
MÖCKELN
Under sommaren gör
Smålandsposten ett
riktigt djupdyk i Möckeln,
sjön som har betytt och
fortfarande betyder så
mycket för Älmhults
kommun.
Artikel 3: Villaområdet.
Tidigare artiklar:
29/6: Öbon Jan-Hugo
Faeltenborg. 4/7 Nils-Olof
Ericsson fick monstermal.
fullständigt klarlagt vad
för gifter som döljer sig i
marken under sågverket.
Richard Ternelius menar
att det krävs någon med
ekonomisk uthållighet för
att klara av ett sådant projekt, som till exempel Ikano fastigheter.
– Jag bjuder gärna på
min sjöutsikt om någon
vill bygga hus där, säger
han.
Men alla är överens om att
de inte vill ha ”fem vräkiga villor”, utan ett mer
varierat boende. Kanske
insatslägenheter för bland
annat äldre så att villor
frigörs för familjer i det
befintliga bostadsområdet, funderar Richard.
– Det är ju generationsskifte på gång i delar av
Möckeln, säger Andrea,
som själv är en del av det,
med sitt andra barn på
gång.
Yttre näset, den halvö
utanför sågverket som
i dag är ett uppskattat
strövområde, diskuterades under en tid som möjligt LIS-område. Det vill
säga att strandskyddet
skulle lättas för att möjliggöra bebyggelse där. Men
förslaget från kommunhuset vredgade Möckelnborna som under våren
2011 startade en namninsamling. Över 500 personer skrev på.
– Det är ett rekreationsområde och vi vill att det
ska fortsätta vara så, säger
Bengt Karlsson och minns
hur man under 1970-, 80och 90-talen fick kämpa
för att få en undergång vid
Möckelns station vilket
underlättade färden ut till
området.
Men det inns ju massor av
skog runt Älmhult. Varför är
Yttre näset så viktigt för er?
– Vänd på frågan. Varför
inte bygga bostäder där då
i stället? Varför göra fem
tio familjer lyckliga medan så många andra mister
sitt rekreationsområde,
säger Richard.
Nyligen kom ett med-
B3
SMÅLANDSPOSTEN · LÖRDAG 13 JULI 2013 · REDIGERAT AV KATARINA BLIXT LINDELL
Redaktion: Kajsa Erlandsson, Jonatan Göth, Johan Kristensson, Tel 0476-487 50, E-post: [email protected]
Annons: Eva Petersson 0476-487 59
VILT • OLYCKOR
Vildsvinsolyckor
minskar i kommunen
Norra gamla vägen, på andra sidan vägen
till Diö, framhålls av samtliga intervjuade
ovan som en mycket vacker plats och ett
föredöme.
Möckelns badplats är populär bland de
boende men kanske inte lika välkänd bland
övriga Älmhultsbor. På bilden Alva och
Selma Rodin.
Sågverket drabbades nyligen av en brand
vilket knappast gjorde område mer bildskönt än vad det var.
SÅ TYCKER VI
Richard, Bengt
och Andrea om...
n Möckeln som bostadsområde: ”Jag förstår inte varför
det är sånt drag efter bostäder
i Klöxhult”, säger richard. ”Man
får mycket hus för pengarna
här”, säger andrea.
n Bristen på ett närlivs: ”nu
har man vant sig vid att inte ha
det”, säger Bengt. ”hade jag haft
500 000 kronor hade jag inte
satsat dem på ett närlivs”, säger
Bengt.
n Kriminalitet: ”Jag blev av med
min cykel men hittade den igen.
Det är väl ungefär på den nivån”,
skrattar richard.
n Gemenskapen: ”Man pratar
väl över häcken ungefär”, säger
richard.
n Giveboxen: ett kul initiativ
som gör området mer levande,
tycker samtliga.
n Möckeln är en egen ort eller
en del av Älmhult: ”Det är en del
av Älmhult”, säger andrea. ”Jag
ser det nog mer som en egen ort”,
säger den äldre Bengt.
n Närheten till sjön: ”härlig. när
jag svänger in på Möckelns väg
och ser sjön glittra så känner jag
att jag är hemma”, säger andrea.
n Möckeln för barn: ”en idyll. Var
man än är så finns det en badplats
max 500 meter bort”, säger andrea.
sjöutsikt”
borgarförslag in till kommunen. En privatperson
från Möckeln menade att
eftersom grävmaskinerna nu befann sig vid den
gamla så kallade torvbanan och lade fiberkabel
kunde de ju ända snygga
till stigen lite, till promenadstråksstandard. Förslaget fick dock kalla handen i nuläget.
– Vi uppmuntrar sådana initiativ, säger Richard
Ternelius och menar att
Möckelns IF gärna är med
och driver den typen av
frågor.
Tycker ni att Älmhults politiker engagerar sig tillräckligt i Möckeln?
– Politik handlar om att
påverka. Vi måste bli bättre på det. Den som skriker
mest får ju ofta mest.Vi ska
inte skrika men däremot
påverka, säger Richard.
– Kommunen borde fräscha upp lekplatserna.
Man har satsat mycket på
Paradiset men nu är det
vår tur, säger Andrea.
Bo Franzén, tidigare ordförande i Möckelns IF, menar
att det saknas driv och engagemang i dag. Vad säger
ni om det?
– Vi tar till oss av den
kritiken. Men vi startar
från ett väldigt lågt läge,
säger Richard som hoppas
att han som nybliven ordförande kan vara med och
öka gemenskapen i området.
– Den 7 augusti ska vi
till exempel ha bakluckeloppis med grillning
på Yttre näset på kvällen. Det pratas även om
en cykelfest. Kommer vi
närmre varandra så kan
det bli ytterligare en person att faktiskt prata med
OM MÖCKELN
Växte ihop med
Älmhult 1970
n Möckeln var först en egen
by och tillhörde då stenbrohults församling.
n 1970 ansågs Möckeln ihopväxt med Älmhult. På församlingsnivå är dock invånarna
fortfarande uppdelade i de
som tillhör Älmhults respektive stenbrohults församling.
n Det bor ungefär 900 personer i Möckeln.
n Övrig statistik, som valresultat, medelinkomst och så
vidare är svår att plocka fram
eftersom området är uppdelat
i olika församlingar.
och inte bara säga hej till,
säger han.
Johan Kristensson
[email protected]
0476-48 756
De senaste åren har vildsvinsstammen i Sverige ökat rejält vilket har
märkts på bland annat
de ökade viltolyckorna.
Under första halvåret
2011 blev endast två vildsvin påkörda i Älmhults
kommun. Samma tid året
efter ökade olyckorna till
16 stycken för att sedan
Ulf Rosander, projektledare
på LRF
och driver
just nu
två olika
vildsvinsprojekt.
foto:
Kent axelsson
minska igen till tio olyckor i år.
– En del tror att vildsvinsminskningen beror
på att det var så kallt i
våras och att många kultingar frös ihjäl. Det har
varit ovanligt kallt men
temperaturen ska inte ha
någon betydelse, säger Ulf
Rosander.
En tydligare förklaring
är att det sköts tre gånger
så många vildsvin förra
året än året innan, menar
Ulf Rosander.
– Det är naivt att tro att
det inte skulle ha någon
påverkan. Men det kan
också ligga något i teorin
om att det var kallt och
inte många kultingar föddes.
I januari är det alltid
många viltolyckor, sedan
går det ner för att sedan
öka igen i oktober.
– Min spontana gissning
är att det kommer att bli
fler olyckor under hösten,
men inte så många som
förra året, säger Ulf Rosander.
LRF och Jägarförbundet
har lagt ner tid och energi
Vildsvin är kompakta
och farliga att köra på.
Men tack vare en rejäl
avskjutning har stammen
minskat.
arKiVfoto: Per-eriK sanDeBÄCK
på att skjuta av vildsvin
det senaste året.
– Man får inte slappna av, det behövs skjutas
hela tiden, vildsvin är bra
på att föröka sig, säger Ulf
Rosander.
Carolina sVensson
[email protected]
0470-77 05 00
Fotnot: siffrorna på viltolyckorna kommer från nationella
Viltolycksrådet.
Utfodring på kommunal
jaktmark kan förbjudas
Beslutet om att det inte
får ske någon utfodring
på kommunens jaktmark
har bifallits av tekniska
utskottet. Nu väntas det
bara ett beslut från kommunstyrelsen i augusti.
Utfodring till vildsvin
har varit hett debatterat de senaste åren. Både
centerpartiet i Älmhult
och LRF har satt ner foten
för att få bukt på problemet.
– Det var en nästan
okontrollerad tillväxt
tidigare, man måste kunna hålla det på en kontrollerad nivå, säger Claes
Lindahl (C) som sitter
med i kommunstyrelsen.
Frågan i kommunen
togs upp i samband med
uppdatering av kommunens jaktpolicy. LRF har
också lyft debatten kring
utfodring.
– Debatten som har
varit har fått bra genomslag. Folk har insett att
det inte behövs, säger Ulf
Rosander på LRF Sydost.
Utfodring har skett för
att öka tillväxten av vildsvin så att det finns en
stark stam att jaga. Men
den starka stammen har
inte bara märkts på viltolyckorna, åkermark och
Claes Lindahl (C) är själv
jägare och vill tillsammans med centerpartiet
att utfodring på kommunens jaktmark ska
förbjudas. foto: Jens nielsen
gräsmattor blir också förstörda när de bökar runt
efter mat.
Carolina sVensson
SOMMAR- & UTERUMSMÖBLER
MÅNGA NYA GRUPPER PÅ PLATS
Då grossister ligger tjockt
på lager kan vi nu sälja till
oootroooliga priser.
Utvalda produkter 40-60%
Hemkörning fixas - spara annonsen
Betalning via Resurs Bank 6-12 mån räntefritt
Det annorlunda
möbler
MÖBELLAGRET
bler
g
V. Storgatan 2 Osby
Tel. 0479-302 86 in
lln
www.outdoor-indoor.nu
bestä
y
N
Lördag-söndag 11-16
20%
Välkomna!
00
Den gamla torvbanan som nyligen fått
fiber nedgrävd under sig. En privatperson i
Möckeln tyckte kommunen samtidigt borde
lägga på lite grus för att höja promenadstandarden.
Antalet viltolyckor med
vildsvin har minskat
under årets första hälft
jämfört med året innan.
Anledningen till detta
tror Ulf Rosander, projektledare på LRF Sydost,
är att det har tagits rejäla
krafttag för att minska
stammen.