Handtagspaket

Transcription

Handtagspaket
Monteringsanvisning
för handtag till fönsterdörrar
Borrning för utvändigt handtag
1. Skruva bort befintligt invändigt handtag.
2. Skruva bort samtliga skruvar som håller spanjoletten utom den översta.
3. Böj ut spanjolettens låshus från dörrbladet så mycket så att låshuset kommer utanför dörrbladet och lägg en
svamp, trasa eller dylikt mellan spanjoletten och dörrbladet.
4. Om man nu tittar in i det befintliga handtagshålet från insidan så syns det en centrum markering.
Borra med ett borr som är längre än dörrbladets tjocklek och ca 4mm diameter. Sätt borret i centrum­
markeringen och håll borret mitt i det gamla handtagshålet och borra ett hål igenom den oborrade delen.
5. Borra sedan med ett borr med 18 mm diameter, borra från utsidan i det nyborrade hålet.
6. Blås sedan bort borrspånen och återmontera allt. Tänk på att förborra för handtagsskruven till det nya
­handtaget med 2 mm borrdiameter.
Borrning för utvändig cylinder
7. Gör först enligt punkt 1-2, men skruva även fast spanjoletten med en skruv över och under låshuset.
8. Tag och håll handtagen i det läget de skall ha efter monteringen och rita av det yttre handtagets cylinderuttag
på dörren.
9. Gör sedan enligt punkt 3-6.
10. På det ovala cylinderuttaget som du har ritat enligt punkt 8, använder du ett borr med 22 mm diameter och
sätter det så att du borrar bort markeringen i över och underkant, det är viktigt för annars får inte cylindern
plats. Tänk på att borra sakta och försiktigt med ett vasst borr då det annars är lätt att du flisar träet och får
hålet på fel ställe.
11.Du måste borra två hål för att få ett ovalt hål, men tänk på att det är lättare att borra hålen växelvis
c:a 4mm åt gången.
12.De spetsar av trä som blir kvar i mitten av hålet kan man enklast ta bort med en kniv, stämjärn eller dylikt.
Använd alltid vassa verktyg.
Montering av handtagspaket
1. Montera låscylindern i handtaget med 28 mm cylinderskruvar som följer med i handtagspaketet. Om du även
beställt ­utvändigt handtag med cylinder monterar du cylindern på samma sätt som ovan.
2. Glöm inte att klippa av medbringarna (pinnen som sticker ut på baksidan av cylindern) till rätt längd.
Om medbringarna ligger mot varandra fungerar inte låsningen av dörren.
3. Sätt i medföljande sprint i det invändiga handtaget, 90 mm till handtag enbart invändigt eller 148 mm till hand­
tag både ­invändigt och utvändigt. Sprinten kortas 12 mm för att passa till dörrar utan aluminiumbeklädnad.
4. Tryck fast stopplägesinsatsen på handtaget. (på utvändigt slät handtag går den inte att montera)
5. Montera det yttre handtaget på sprinten och skruva fast handtagen.
Monteringsanvisning
för handtag till fönsterdörrar
Insida
Insida
Insida
Insida
Insida
LPGV
Höger/Vänster
40711033
Standardhandtag Hoppe
Invändigt: Handtag
Insida
Insida
LPAV
Höger/Vänster
40711009
Standardhandtag Hoppe
Invändigt: Handtag förberedd
för cylinder Assa 709
Utsida
Utsida
LPEV
Höger/Vänster
40711013
Standardhandtag Hoppe
Invändigt: Handtag med spärrvred
Utvändigt: Handtag
Standardhandtag Hoppe
Invändigt: Handtag med
spärrvred
LPAV
Höger/Vänster
40711009
Standardhandtag H
Invändigt: Handtag
för cylinder Assa 70
Utsida
Insida
Utsida
Utsida
LPCV
Höger/Vänster
40711011 LPEV
Standardhandtag
Hoppe
Höger/Vänster
Invändigt: Handtag
förberedd
40711013
för cylinder Standardhandtag
Assa 709
Hoppe
Utvändigt: Handtag
förberedd
Invändigt:
Handtag med spärrvred
för cylinder Utvändigt:
Assa 709 Handtag
för cylinder Assa 709
Utvändigt: Handtag förberedd
för cylinder Assa 709
Insida
LPGV
Höger/Vänster
40711033
LPDV
Standardhandtag HoppeHöger/Vänster
Invändigt: Handtag
40711012
Insida
LPBV
LPDV
Höger/Vänster
Höger/Vänster
40711012
LPCV40711010
Standardhandtag
Hoppe
Standardhandtag
Hoppe
Höger/Vänster
Invändigt:med
Handtag förberedd
Invändigt:
Handtag
40711011
för cylinder Assa
709
spärrvred
Standardhandtag
Hoppe
Utvändigt:
Handtag
Invändigt:
Handtag
förberedd
Vänster
09
dhandtag Hoppe
gt: Handtag förberedd
der Assa 709
d
Insida
Insida
Utsida
LPFV
Höger/Vänster
40711014
Standardhandtag Hoppe
Invändigt: Handtag med spärrvred
Utvändigt: Handtag förberedd
för cylinder Assa 709