LIA- plan för LIA 1

Comments

Transcription

LIA- plan för LIA 1
LIA- plan för LIA 1
Joel Lind
VT11
KV10
Bakgrund
Jag har valt att förlägga min LIA hos Martin Stigebrandt, teknisk projektledare på Pustervik i Göteborg. Pustervik är beläget vid Järntorget men
kommer under 2011 att flytta större delen av sin
verksamhet till nyrenoverade lokaler i Lagerhuset.
På gamla Pustervik finns idag en barscen som inhyser
klubbar, har lunchteater, m.m. Här finns också
Stora scenen, främst använd till teater.
Läs mer om själva Pustervik här till höger.
Martin Stigebrandt jobbar som teknisk projektledare på Pustervik. Jag kom i kontakt med
honom för flera år sedan genom mitt arbete med
Krokstrandsfestivalen dit han flera år kommit
som tekniker eller med det cirkustält vi använder
på festivalen. Martin har lång erfarenhet från
branschen och eftersom vi haft samarbeten förut
kändes han som en lämplig LIA- handledare.
Bakgrunden till LIA- valet känns helt naturligt för
mig. Jag har nu under flera års tid arrangerat både
festivaler, klubbar och liknande saker. I dessa arbeten kommer jag ständigt i kontakt med tekniska
frågor och tekniker. Jag har insett att min obefintliga kunskap om ljus och ljud är ett hinder i min
roll som projektledare, och jag har många gånger
tänkt på det positiva i att behärska åtminstone en
baskunskap om scenteknik med ljus och ljud. Som
arrangör har jag också jobbat mycket med tekniker
men jag har alltid varit den som “beställt“. Jag anser
att man som projektledare bör ha inblick i så stor
del av verksamheten man jobbar med som möjligt,
så att i praktiken se hur tekniker jobbar är något jag
tycker känns viktigt.
Arrangerandet av främst musik gör också att man
ständigt har kontakt med artister och inte sällan
får man av dessa tekniska riders skickade till sig.
Om man då, som jag, inte har någon baskunskap
om vare sig ljus- eller ljudteknik blir det svårt att få
1
Pustervik om Pustervik:
En gästspelsscen för det mest samtida, spännande och lustfyllda inom teater, dans och
gränsöverskridande scenkonst. Vi arbetar med
residens för scenkonstnärer och festivaler,
bland annat Göteborgs Dans & Teater Festival och HBT-festivalen. Vi genomför även
viss samproduktion. Programmet är brett och
debatterande, vilket inbjuder till många samarbeten.
Många föreställningar har introduktioner innan eller följs av nyfiken på-samtal, debatter
och workshops. Vi utgår ofta från konstnärerna själva eller tematiken i uppsättningarna.
Stora Scenen har 200 publikplatser och är
en black box. Liksom barscenen går den att
utöka till 300 publikplatser. Barscenen är en
liten scen i barmiljö, där främst musik presenteras med liveband flera gånger i veckan.
Ibland placerar vi även poesi eller nyskriven
lunchteater på vår barscen.
Pustervik är ett pulserande hus på Järntorget,
där det alltid händer något på våra scener och
i caféet. Vi har nästan alltid öppet.
Välkommen in!
Kort historia
Lokalen har funnits sedan 20-talet. De första
70 åren var det en biograf, först Järntorgsbion, senare Rialto och Prisma. Från 1990-1993
en överblick över vad det är artisten önskar sig eller kräver, rent tekniskt. Sammanfattningsvis beror
mitt val av LIA- plats på tre saker; jag har på olika
sätt jobbat med Martin innan och har fullt förtroende för att han besitter väldigt mycket kunskap i
ämnet han jobbar med. Jag tycker det är roligt med
ljus och ljud men saknar kunskaper och önskar
med praktiken få en inblick i hur professionella
tekniker jobbar samt få en grundkunskap om ljus
och ljud. Med den baskunskap jag hoppas kunna
få med praktiken önskar jag att jag i kontakt med
artister av olika slag i framtiden ska stå säkrare i
diskussionen med dessa om de tekniska frågorna.
Syfte
huserade Nationalteatern i lokalerna, under
sina sista aktiva år.
1993 förvandlades Stora Scenen till en gästspelsscen och har med åren växt till att bli en
av Nordens främsta. De olika konstformer
och publikgrupper som möts skapar en unik
och varm stämning.
Pustervik är en del av Göteborgs Stads Kulturförvaltning www.goteborg.se/kultur
Syftet med min LIA hos Martin Stigebrandt på Pustervik är att jag vill få en grundläggande kunskap
om ljus- & ljudteknik och få en inblick i hur tekniker jobbar. Efter att jag i nu drygt 6 år har jobbat
med både artister och tekniker kontinuerligt har jag identifierat en kunskapsbrist på detta område.
Denna kunskapsbrist vill jag råda bot på för att i mitt arbete med olika typer av arrangemang smidigare kunna kommunicera med artister och tekniker. Att som arrangör idag beställa teknik är i regel
dyrt, och utan kunskap om vad det är man beställer riskerar man att bli lurad, vilket är en risk jag vill
minimera. Syftet med min LIA är inte att lära mig allt om ljus och ljud, men jag hoppas under dessa
drygt fem veckor få en grundläggande baskunskap i ämnet samt få en inblick i hur man idag som
professionell tekniker jobbar. Ett annat syfte med mitt val av LIA- plats är att jag under en längre tid
haft funderingar på att i framtiden eventuellt gå någon form av utbildning i ljus- & ljudteknik. Denna
LIA- period ser jag som ett bra tillfälle att få en första inblick i om detta område på längre sikt skulle
kunna vara något för mig.
Mål
Fokus för min LIA- period ligger i att jag under
dessa fem veckor ska snappa upp så mycket som
möjligt från de tekniker jag går bredvid. Trots att
jag tidigare jobbat med både tekniker och artister
och vid ett flertal tillfällen “beställt“ teknik räknar
jag mina förkunskaper på ämnet som relativt obefintliga. Målsättningen för mig med denna LIA är
att jag ska:
• bilda mig en uppfattning om hur man som
tekniker i allmänhet (och i detta fall, i synnerhet
på Pustervik) arbetar med bl.a. schemaläggning,
budgetering, bygg samt riv av teknik
• lägga grunden för en baskunskap om ljus- och
ljudteknik på och bakom scenen
• utnyttja tiden för LIA1 maximalt genom att i så
stor utsträckning som möjligt försöka vara med
vid det tekniska arbetet kring föreställningar och
konserter på gamla Pustervik samt vid arrangemangen på Pustervik i Lagerhuset
• skapa kontakter inom branschen för ljus- och
ljudtekniker
2
Genomförandet
Huvudsakligen kommer målen för LIAn att uppfyllas genom att jag i så stor utsträckning som möjligt
går bredvid arbetande tekniker på Pustervik och aktivt försöker ta del av information och arbetsuppgifter. Kortfattat kommer genomförandet av mina LIA- mål att uppnås genom att:
• jag med hjälp av Pusterviks tekniker- schema skapar ett personligt schema utifrån vilka arbetsuppgifter och föreställningar som planerats in under
veckor och helger under LIA- perioden.
• jag i samråd med min LIA- handledare Martin
tittar över vilka kommande uppgifter Pusterviks
tekniker har framför sig, och ser på hur relevanta de
är för mig som praktikant.
• jag kontinuerligt genom framförallt utbildningsbloggen reflekterar över arbetsmoment och lärdomar i förhållande till mina uppsatta mål.
Jag kommer under LIA- perioden att försöka vara
med vid så många aktiviteter på Pusterviks scener
som möjlig, både under veckor och helger. LIAhandledare Martin Stigebrandt är Teknisk projektledare för Pustervik, men vilken tekniker jag kommer
att gå bredvid och praktiskt arbeta med kommer att
variera beroende på plats och tid. Martin är teknisk
samordnare på Stora scenen och Andreas Nordangård är teknisk samordnare på Lagerhuset. Tillsammans med Martin kommer jag att gå över schemat
och titta på vilken tekniker som jobbar när. LIAn
kommer att pågå mellan 17 mars till 29 april, men
den arbetsplatsförlagda delen av LIAn avslutas den
21 april och rapport planeras att skrivas till den 26
april, varefter det är redovisning.
Rapportering
Rapportering från LIAn kommer kontinuerligt att ske genom min utbildningsrelaterade blogg. Denna
riktar sig framförallt till mig själv, men även utbildningsledningen på Kulturverkstan har tillgång till
den (blogg är i nuläget Privat). Den kontinuerliga rapporteringen kommer sedan att ligga till grund
frö den rapport som jag ska skriva vid LIAns slut.
Uppföljning och utvärdering
Min LIA- plan kommer under praktik- perioden att följas upp genom återkopplingar kring vad jag
i bloggen skrivit tidigare och i relation till de mål jag med denna LIA- plan satt upp. Kontinuerlig
uppföljning kring hur LIAn går kommer också föras med min handledare Martin, samt i viss mån
med Kulturverkstan. Vid LIAns slut kommer en utvärdering att ske. Denna kommer att ta sin utgångspunkt i LIA- planens uppsatta mål och i de reflektioner som gjorts på bloggen. Jag kommer även tillsammans med min handledare att utvärdera hur jag anser att han varit som handledare, samt hur jag
anser att praktiken i stort har varit. Martin ska i denna utvärdering även ges utrymme att lämna kommentarer kring min insats som praktikant samt ge sin version av hur han anser att praktiken har gått.
3
Kontaktuppgifter
Relevanta kontakter- och kontaktuppgifter för min LIA:
Praktikant:LIA- handledare:
Joel LindTeknisk projektledare Pustervik
0738 453699
Martin Stigebrandt
[email protected]
telefon 031 3683287
mobil 0727 281941
[email protected]
Utbildningskoordinator:
Malin Schiller
[email protected]
Joel Lind
Göteborg 110309
4

Similar documents