Skolmanual/Arbetsplan 2013-2014

Transcription

Skolmanual/Arbetsplan 2013-2014
Terjärv skolas
skolmanual
kolmanual 2013-2014
2013
Terjärv skolas bollplank, målad av eleverna.
1
Terjärv skolas arbetsplan 2013-2014
Terjärv skola är en svenskspråkig skola, där undervisningsspråket är svenska
och undervisningen följer Kronoby kommuns läroplan för grundskolan, som är
uppgjord enligt utbildningsstyrelsens läroplanskriterier. Detta läsår har vi 102
elever i vår skola. I skolan arbetar åtta lärare och tre skolgångsbiträden. Övrig
personal är skolhälsovårdare, skolkurator, skolpsykolog och gårdskarl. Köks- och
städfunktionerna är utlokaliserade till företaget ISS.
Verksamhetsidé och värdegrund
Vi tror att varje barn har styrkor och det är vår uppgift som vuxna att hjälpa
barnen att hitta sina starka sidor. Varje barn behöver en vuxen. Detta är
grunden för arbetet i skolan.
I vår skola vill vi:
- skapa en trygg vardag, där vi respekterar varandra
- ge alla elever goda basfärdigheter i läsning, skrivning och räkning
- utveckla eleven till en självständig individ med ansvarskänsla
- stärka elevens hembygdskänsla och miljömedvetenhet
- betona ett gott tal- och skriftspråk
- främja elevens hälsa och förstärka elevens grundkondition och motorik.
Personalregister
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Åk 4
Åk 5
Åk 6A
Åk 6B
Speciallärare
Skolgångsbiträde
Skolgångsbiträde
Siv Pajunen
Johanna Lönnqvist
Niklas Pajunen
Maria Westström
Tony Widjeskog, rektor, (kansliet, 06 8343470)
Helena Jansson
Siv Grahn
Emma Forsbacka
Karola Byskata
Helén Björklund-Ravald
2
Skolgångsbiträde
Gårdskarl
Skolan
Skolhälsovårdare
Skolkurator
Skolpsykolog
Camilla Lindh
Markus Edsvik
lärarrummet
Peggy Ljungberg
Sonja Enkvist-Nyman
Erica Ivars
050-4620306
040 1968700, 06 8343471
050 3080442
050 303 0529
06 8343205
Elevregister
1 Backman Moa
1 Bergdal Ida
1 Bexar Emma
1 Byström Elin
1 Ciornei Andrei
1 Granbacka Aada
1 Granholm Anton
1 Granholm Frank
1 Granholm Max
1 Kaitajärvi Casper
1 Kaitajärvi Melvin
1 Rantahalvari Henri
1 Renlund Oskar
1 Skullbacka Jeanette
1 Storbacka Hanna
2 Bexar Jonatan
2 Enlund Dennis
2 Fagernäs Harri
2 Grahn Amanda
2 Hästbacka Eeli
2 Lindh Jonatan
2 Lyts Alex
2 Ravall Noah
2 Somero Gabriela
2 Storbacka Emma
2 Storrank Benjamin
2 Söderbacka Lucas
2 Vesala Erica
2 Viiperi Sara
3 Albäck Adam
3 Flöjt Vilma
3 Grönqvist Aron
3 Haapala Matias
3 Hansson Anton
3 Hästbacka Emil
3 Kattilakoski Johanna
3 Lindgren Rasmus
3 Nabbvik Alfred
3 Renlund Julia
3 Skullbacka Alexander
3 Somero Julia
3 Storbacka Medeleine
3 Sågfors Sandra
3 Tikkanen Niklas
3 Uusitalo Simon
3 Vidjeskog Isak
3 Zdravkova-Ilkova Alisa
4 Bexar Amanda
4 Ciornei Ana Maria
4 Fadeicheva Angelina
4 Granholm Erik
4 Knutar Anneli
4 Mannström Matilda
4 Storrank Alexander
4 Timmerbacka Viktor
5 Bodbacka Emelie
5 Byström Oscar
5 Dahlvik Hannes
5 Fagernäs Lisa
5 Grönqvist Lena
5 Hästbacka Daniela
5 Hästbacka Niklas
5 Nykänen Josefin
5 Ravald Jonas
5 Uusitalo Samuel
6 Ahlberg Hanna
6 Fagernäs Henri
6 Flöjt Victor
6 Forsberg Lydia
6 Grahn Elias
6 Granholm Clara
6 Grankvist Isak
6 Knutar Isak
6 Lemponen Linda-Maria
6 Lindh Janina
6 Nabbvik Julia
6 Nykänen Kevin
6 Pajunen Ina
6 Skog Albert
6 Tikkanen Noora
6 Vidjeskog Axel
6 Widjeskog Moa
6 Vidjeskog Vilma
6 Wistbacka Sofia
6 Ahlbäck Sonja
6 Albäck Rickard
6 Bexar Johanna
6 Fagernäs Heini
6 Grannabba Elliot
6 Kattilakoski Jenna
6 Lillrank Robin
6 Ollqvist Matilda
6 Rantala Ronny
6 Ravald Daniel
6 Storbacka Malin
6 Storrank Madeleine
6 Strand Alexander
6 Svartsjö Ida
6 Sågfors Anette
6 Vidjeskog Iréne
6 Vidjeskog Victoria
6 Österlund Mia
3
Timfördelning 2013-2014
ÅRSKURS
Modersmål
Finska
Engelska
Matematik
Miljö- och naturkunskap
Biologi och geografiFysik och kemi
Religion
Historia
Musik
Bildkonst
Handarbete/slöjd
Gymnastik
1
7
4
2
1
1
1
1
3
2
7
1
3
2
1
1
1
1
3
3
5
2
4
2
1
2
2
2
3
4
5
2
2
4
3
1
2
1
2
3
5
4
2
2
4
2
1
2
2
2
2
2
3
6
5
2
2
4
3
1
2
2
1
1
2
3
TIMMAR
20
20
23
25
28
28 = 144
Skolans arbetstider
Lektion
Lektion
Lektion
Lektion
Lektion
Lektion
1 08.10-08.55
2 09.20-10.05
3 10.05-10.50
4 11.30-12.15
5 12.35-13.20
6 13.25-14.10
gemensam morgonsamling i festsalen på fredagar
Åk 1,2,3,4 äter kl. 10.50 medan åk 5,6 äter 11.10
Åk 1 och 2 har 4h varje dag och avslutar dagen 12.15.
Årskursernas arbetstider
Alla börjar kl. 8.10
Må
Ti
Ons
To
Fre
Slutar kl. 12.15
åk 1, 2, 3, 4
åk 1, 2
åk 1, 2
åk 1, 2, 3
alla
Slutar kl. 13.20
åk 4
åk 3
Slutar kl. 14.10
åk 5, 6
åk 3, 5, 6
åk 4, 5, 6
åk 4, 5, 6
4
Skollunchens arrangemang
Eleverna är indelade i två matturer. Åk 1-4 äter från kl. 10.50-11.10, medan åk
5-6 äter från kl. 11.10-11.30. Alla elever äter i matsalen, där de under lärarens
uppsikt tar mat åt sig från serveringsbordet. Det är på elevens eget ansvar att
få i sig tillräckligt med mat. De större eleverna väljer sina platser själva, medan
de yngre eleverna anvisas en sittplats. Klassläraren övervakar matsituationen.
Rastövervakning
Under rasterna övervakas eleverna av lärare enligt ett uppgjort schema. Även
ett skolgångsbiträde är ute de flesta raster. ”Taxi-rasterna”, d v s hemfärden
övervakas också. Eleverna är försäkrade med en olycksfallsförsäkring.
Försäkringen täcker förutom själva skoldagen även vägen till och från skolan,
oberoende om man åker taxi, cyklar eller går.
Avlägsnar eleven sig efter sista lektionen tillfälligt från skolgården (t ex till
”byn”), ses det som om eleven avslutat sin skoldag och är således inte samma
dag längre berättigad till skolskjuts hem på kommunens bekostnad.
Samplanering
Årskurs ett samarbetar med förskolan och förbereder de blivande ettorna så
att övergången skall ske så smidigt som möjligt. Specialläraren har en viktig
uppgift i samarbetet mellan skolan och förskolan, eftersom hon arbetar i båda
enheterna. Eleverna i årskurs fem är faddrar för eleverna i årskurs ett.
Femmorna hjälper ettorna med snörning av skridskor, tandläkarbesök,
högläsning (vänelevläsning) och dylikt. Fadderverksamheten fortgår tills eleven
slutar årskurs två. Då har faddereleverna gått ut årskurs sex. Lärarkollegiet
samlas till regelbunden samplanering normalt onsdagar kl. 14.30.
Samarbete hem-skola
Skolans personal och barnens vårdnadshavare har en gemensam uppgift.
Tillsammans skapar vi förutsättningarna för att barnen ska få en bra och trygg
skolgång. Föräldramöten hålls i de olika klasserna enligt klasslärarens
5
läsårsplanering. Minst ett gemensamt föräldramöte ordnas för skolans samtliga
föräldrar under läsåret. En skolmanual delas ut till föräldrarna i årskurs ett
samt alla nya elevers föräldrar. Kontakten hem/skola bör vara så bra att
tröskeln är låg för att ta kontakt, i båda riktningarna.
Föräldraföreningens styrelse samlas regelbundet. Arbetet med att utveckla och
underhålla skolgården fortsätter.
Utvecklingssamtal
Klasslärarna ordnar utvecklingssamtal enligt behov. Tillsammans med
föräldrarna diskuteras barnets skolgång och skolprestationer. Vi vill lyfta fram
värdet av öppen och förtrolig dialog mellan lärare och föräldrar. Eleven/barnet
kan med fördel vara med under hela, eller en del av utvecklingssamtalet. Detta
enligt överenskommelse.
6
BILDNINGSNÄMNDEN KRONOBY KOMMUN
Arbetsdagar läsåret 2013-2014
skoldag
ledig dag
SKOLDAGAR 2013-2014
Höstterminen 91
Vårterminen 96
91 + 96=187
v.
31
32
33
34
35
M
5
12
19
26
AUGUSTI
O To
1
6
7
8
13 14 15
20 21 22
27 28 29
Ti
F
2
9
16
23
30
L S
3
4
10 11
17 18
24 25
31
Höstterminen börjar 13.8.2013
14 skoldagar
v.
40
41
42
43
44
OKTOBER
Ti O To
1
2
3
7
8
9 10
14 15 16 17
21 22 23 24
28 29 30 31
M
F
L
S
4
5
6
11 12 13
18 19 20
25 26 27
21 skoldagar
Höstlov 14-15.10.2013
v.
1
2
3
4
5
M
Ti
6
7
13 14
20 21
27 28
JANUARI
O To
1
2
8
9
15 16
22 23
29 30
APRIL
Ti O To
1
2
3
7
8
9 10
14 15 16 17
21 22 23 24
28 29 30
M
M
4
11
18
25
NOVEMBER
Ti O To F
L S
1
2
3
5
6
7
8
9 10
12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24
26 27 28 29 30
21 skoldagar
F
L
S
3
4
5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31
Vårterminen börjar 2.1.2014
21 skoldagar
6.1.2014 Trettondagshelg
v.
14
15
16
17
18
v.
44
45
46
47
48
F
L
S
4
5
6
11 12 13
18 19 20
25 26 27
19 skoldagar
Påsklov 17.4 - 21.4. 2014
v.
5
6
7
8
9
FEBRUARI
O To F
M
Ti
3
10
17
24
4
5
11 12
18 19
25 26
M
Ti
5
12
19
26
6
13
20
27
M
SEPTEMBER
Ti O To F
2
3
4
9 10 11
16 17 18
23 24 25
30
L
5
6
7
12 13 14
19 20 21
26 27 28
S
1
8
15
22
29
21 skoldagar
v.
48
49
50
51
52
1
M
DECEMBER
Ti O To F
2
9
16
23
30
3
4
10 11
17 18
24 25
31
L
5
6
7
12 13 14
19 20 21
26 27 28
S
1
8
15
22
29
14 skoldagar
Självständighetsdag 6.12.2013
Jullov 21.12.2013-1.1.2014
6
13
20
27
L S
1
2
7
8
9
14 15 16
21 22 23
28
15 skoldagar
Sportlov 24.2. - 28.2.2014
v.
18
19
20
21
22
v.
35
36
37
38
39
40
MAJ
O To
1
7
8
14 15
21 22
28 29
F
2
9
16
23
30
v.
9
10
11
12
13
14
M
Ti
MARS
O To
3
4
5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31
F
L S
1 2
6
7
8 9
13 14 15 16
20 21 22 23
27 28 29 30
21 skoldagar
L S
3
4
10 11
17 18
24 25
31
v.
22
23
24
25
26
27
M
Ti
JUNI
O To
2
3
4
9 10 11
16 17 18
23 24 25
30
F
L
5
6
7
12 13 14
19 20 21
26 27 28
S
1
8
15
22
29
20 skoldagar
Valborg 1.5.2014
Lovdag 2.5.2014
Kristi himmelsfärdsdag 29.5.2014
Avslutning 31.5.2014
7
Stödundervisning
Kan gälla alla elever sporadiskt ifall eleven har kunskapsluckor i något ämne.
Stödundervisningen kan ges även under själva skoldagen. De nya skollagarna ger
möjlighet till detta. Ibland, kanske oftast, ges stödundervisning dock efter den
ordinära skoldagen. Alla elever, som tillfälligt har svårigheter med inlärningen,
har rätt att få stödundervisning.
Specialundervisning
Specialläraren innehar specifik kunskap om inlärning vid läs-, tal-, skriv- och
matematiksvårigheter. I specialundervisningen strävar vi till att så bra som
möjligt kan ta vara på varje elevs utvecklingsmöjligheter. I Terjärv skola
arbetar speciallärarna på följande sätt:
•
•
•
med enskilda elever och mindre grupper.
som kompanjonlärare tillsammans med klassläraren.
med flexibel gruppindelning som innebär att eleverna inom vissa ämnen delas i
undervisningsgrupper enligt sin inlärningsstil och behov. Gruppernas storlek och
sammansättning kan variera under året. Grupperna undervisas av klasslärarna och
speciallärare. Arbetslaget planerar undervisningen till en gemensam helhet där alla
elever har tillgång till alla lärares sakkunskap.
Specialläraren utför även regelbundna test i de olika årskurserna. Med dessa
test mäts läs-, skriv och räknekunskaperna för att kartlägga vilka elever som
eventuellt är i behov av ytterligare insatser. För specialundervisningen finns en
årsklocka där t.ex. tidpunkter för dessa kartläggningar finns inskrivna.
ÅRSKLOCKA FÖR SPECIALUNDERVISNINGEN
Gemensam för Terjärv-, Djupsjöbacka- och Småbönders skola
Månad
Åk 1-4
Augusti
- Åk 1: Kartläggning av
språklig medvetenhet
(FONOLEK) och
bokstavskännedom (läsning).
- Åk 2: Skrivtest, lästest H4.
Åk 5-6
8
- Åk 3-4: Läskedjor.
- Planering och träffar kring
IP-planer tillsammans med
föräldrar och klasslärare.
- Föräldramöte på förskolan.
Åk 5-6: Läskedjor och/eller
skrivtest
November
December
Läsförståelseprojekt
Läsförståelseprojekt
Januari
Info om överförda barn till
åk 1 (=förlängd läroplikt).
Info om överförda elever till
åk 7.
- Info om alla blivande ettor
- Möte om resursbehov inför
nästa läsår.
- Samarbete inför
stadieövergångar.
- HAB möten
- Utvärdering av IP-planerna
tillsammans med föräldrarna.
- Åk 1: Kartläggning av
skrivning och läsning.
- Åk 2-4: skrivprov
- Info om alla blivande sjuor
- Möte om resursbehov inför
nästa läsår.
- Samarbete inför
stadieövergångar.
- Åk 5-6: Skrivprov
September
Oktober
Februari
Mars
April
Maj
- Förskolekartläggningen till
skolan.
- Besök till förskolan.
9
Elevprognos
Terjärv skola
åk 1
åk 2
åk 3
åk 4
åk 5
åk 6
tot.
14
15
15
15
17
15
12
15
17
14
15
15
15
17
15
12
8
18
14
15
15
15
17
15
7
8
18
14
15
15
15
17
37
10
14
23
17
18
17
16
25
37
10
14
23
17
18
17
108
102
86
96
102
97
94
92
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
Skolskjutsarna
Trafikanter som sköter skolskjutsarna är:
Tor-Erik Aspfors
Ronny Knutar
Mikael Sandberg
Widjeskogs buss
050-3307448
0400-770456
0400-316262 (endast morgontur)
8676640, 040-56811313
Kronoby kommun ordnar skolskjuts för elever inom den grundläggande utbildningen till skolan om en elev i
förskola eller i åk 1-2 har en skolväg som är tre (3 km) eller mera och om en elev i åk 3-9 har en skolväg som är
fem (5 km) eller mera eller om vägen anses farlig (gäller åk 1-6).
Transporten hem startar tio minuter efter dagens sista lektion. Gratis skolskjuts ordnas enbart till den skola,
som eleven enligt bildningsnämndens beslut har antagits till. Vid eventuellt skolbyte bekostas skjutsen av
elevens föräldrar.
Med anledning av Högsta Förvaltningsdomstolens utslag om rätt till skjuts till två adresser har kommunen
fattat beslut att följa utslaget:
Eleven/förskolbarnet har endast en adress i befolkningsregistret. Kommunen är enligt högsta
Förvaltningsdomstolen inte skyldig att ordna kostnadsfri skolskjuts p.g.a. de boendearrangemang ett barn
berörs av som följd av föräldrarnas skilsmässa. Beslutet betyder att skolskjutsen beviljas endast till den
adress som finns i befolkningsregistret.
En elev som antas till en annan skola än närskola har inte rätt till avgiftsfri skolskjuts eller skjutsningsbidrag.
Elev som flyttar under läsåret inom kommunen eller utanför kommunen har rätt att gå läsåret till slut i den
skolan där eleven inledde läsåret, förutsatt att vårdnadshavarna svarar för kostnaderna för skolresorna.
Om vårdnadshavarna vill byta skola under skolåret ska mottagande och avgivande skolas rektor höras. Vid ett
skolbyte svarar vårdnadshavarna för kostnaderna för skolresorna.
Eleverna kan vid vissa stickvägar uppmanas att ta sig ut till närmaste större väg eller till en hållplats.
Minimigränsen för att eleverna skall hämtas från huvudvägarna är 2 km i åk 1-6 och 3 km i åk 7-9 och gymnasiet.
Det är praktiskt omöjligt att skolskjutsarna skall hämta alla elever från trappan. Kommunens står inte för
skjutskostnader för elever som är med i eftermiddagsverksamhet.
Skjutsar till daghem och förskola faktureras enligt fastställd avgift.
Om det finns rum i taxibilarna och bussarna kan alla andra skolelever åka med på alla rutter och på alla sträckor.
Förutsättningen är att man köper kommunens skolbiljett. Biljetterna finns att köpas på kommunbyråerna och
kostar för tillfället 1,50 € /resa 1-12 km. Köp av enstaka biljetter för tillfälligt bruk kan göras på skolorna.
10
Widjeskogs bussar är alla normala turbussar och skall betjäna även andra än skolelever. Normalprissatt biljett
kan då köpas direkt av chauffören. Trafikidkaren är inte skyldig att ta med en passagerare som inte har giltig
biljett.
Skolhälsovården
- skolhälsovårdaren, Peggy Ljungberg, besöker skolan varje tisdag. Hon kan
nås per telefon (050-3080442, 8343331). Det går även bra att e-posta i
mindre brådskande ärenden. Peggys e-post adress:
[email protected]
- skolkuratorn Sonja Enkvist-Nyman besöker skolan efter ett uppgjort schema
och därutöver vid behov.
- tandvården sköts av den kommunala profylaxsköterskan och tandläkaren.
Åk 1-2 föräldrar tillfrågas huruvida deras barn ensamt, eller med fadderelev,
får promenera till tandläkaren. Om inte, meddelar tandläkarmottagningen
hemmet om en besökstid.
Undervisning utanför skolan
-
åk 6 på lägerskola
studiebesök till ortens företag
simhallsbesök, skiddagar, orienteringsdagar, friidrottsdagar, cykelutfärder
samarbete med köks-, städpersonal och vaktmästare
exkursioner till den omkringliggande terrängen
temadagar som medför utflykter och aktiviteter utomhus
skolans elever ges möjlighet att delta i olika idrottstävlingar för skolelever
bibliotekstid varannan vecka (jämna veckor).
under gymnastiklektionerna har vi möjlighet att använda ishallen
aktiviteter i samarbete med andra skolor/skolstadier
Temahelheter/projekt under läsåret
• Språkglädje
• Det är inne att vara ute.
• Olika egna teman i klasserna.
11
Ordningsstadga
Alla i skolan bör uppträda lugnt, sakligt och ge varandra arbetsro.
1.
Kom in när det ringer.
2.
Ta av dig skorna i vindfånget, bär dem till sin rätta plats.
3.
Gå ut på rasterna om inget annat meddelas.
4.
Avlägsna dig inte från skolans område utan lov.
5.
Rör dig lugnt i klassrum, matsal och korridorer.
6.
Var aktsam om skolans egendom. Eleverna är ersättningsskyldiga för den
skada han/hon vållar.
7.
Tala lugnt och sakligt. Använd inte fula ord.
8.
Ät inte godis i skolan.
9.
Håll snyggt omkring dig.
10.
Följ trafikreglerna. Använd cykelhjälm. Taxielever använder bilbälte.
11.
Vi använder inte mobiltelefon utan lov under skoldagen.
12.
Uppför dig mot andra så som du vill att andra skall uppföra sig mot dig.
Elevvårdsgrupp
Skolans
elevvårdsgrupp
består
av
skolkuratorn,
skolpsykologen,
skolhälsovårdaren, rektorn, specialläraren samt berörda klasslärare. Gruppen
samlas regelbundet och då behandlas alla elever vid klassvisa genomgångar.
Fokus ligger på elevernas trivsel, trygghet och barnens allmänna välmående.
Elevvårdsgruppen reagerar snabbt då problem uppdagas och vidtar åtgärder för
att lindra/lösa situationen. Främst är det problem på det känslomässiga planet
som avses. Gruppen samarbetar med kommunens socialarbetare då det anses
behövligt.
Om det finns behov av stödjande åtgärder för någon elev ska vårdnadshavaren
kontaktas. Elevvårdsgruppen kan även behandla mer övergripande
utvecklingsfrågor och ge rekommendationer om stödåtgärder. Alla som deltar i
elevvårdsarbetet har tystnadsplikt.
Terjärv skola tillämpar antimobbningsprogrammet KiVa. Skolan har en KiVagrupp bestående av lärarna, Siv Grahn, Niklas Pajunen samt rektorn Tony
Widjeskog. Dessa tre har fått skolning i hur man enligt Kivaantimobbningsprogrammet bör handskas med mobbning. Kiva-teamet hjälper till
i utredandet av eventuell mobbning.
12
Bedömning och utvärdering
- föräldrarna får information om elevens studieprestationer vid
föräldrakvarter/utvecklingssamtal, klassvisa föräldramöten eller genom
reserverade telefontider.
- i åk 1-2 utdelas betyg endast vid läsårsavslutningen. Under höstterminen har
klassläraren utvecklingssamtal med föräldrarna. Utvecklingssamtalet
dokumenteras. Vid läsårsavslutningen ges ett skriftligt betyg med verbal
bedömning.
- åk 3-4 ger ut betyg i månadsskiftet november-december samt vid
läsårsavslutningen. Det första betyget baserat på sifferbedömning får
eleven vid läsårsavslutningen på årskurs 4.
- eleverna i åk 5-6 får en skriftlig utvärdering (d v s betyg) baserad på
sifferbedömning, två gånger per läsår. I månadsskiftet november-december
samt vid läsårsavslutningen.
- eleven gör kontinuerligt egenutvärdering under lärarens ledning
Föräldrarnas ”kom ihåg-lista”
- Meddela skolan ifall ert barn är sjuk.
- Meddela skolan i god tid ifall ni planerat att vara borta, ex. semesterresa.
Föräldrarna
ansvarar
i
dylika
fall
för
barnets
undervisning.
Frånvaroblanketter
fås
från
skolan
eller
skolans
hemsida.
www.kronoby.fi/terjarv.
Då Wilma tas i bruk kan frånvaroanhållan/meddelande göras där.
- Eleven bör ha ändamålsenlig utrustning för gymnastikundervisningen d.v.s.
inne- och ute gymn.kläder, inneskor eller tossor, skidutrustning, skridskor
och hjälm.
- Öva gärna, redan under sommaren, hur eleven tryggast tar sig till skolan.
13
- Vi uppmanar starkt föräldrarna att vänja sina barn vid att använda
cykelhjälm. Lagen kräver cykelhjälm då man cyklar. Om eleven vill på skoltid
åka med cykel till t ex tandläkare, tillåts det endast ifall cykelhjälm används.
- Ifall eleven har föräldraskjuts, stiger eleven av vid parkeringen i ändan av
skolan som vetter mot prästgården. Ingen genomfart framför regnskyddet
eller vid förskolan! På eftermiddagen, då inga större bussar kör, går det
också bra att använda parkeringen mellan skolan och ishallen. Vi fredar dock
taxifilen helt och hållet för yrkestrafikanterna.
- Köldgräns för uteaktiviteter –15 grader. Det kan vara kallare på morgonen!
Gränsen gäller vid tidpunkten för aktiviteten.
- Kommunens skolgårdar är rökfria zoner – ÄVEN UTOM SKOLTID!
Vi lärare arbetar enligt mottot RAMAR OCH KRAMAR. Begreppet beskriver i
korthet grundtanken i det arbete skolans personal utför. För att skolåret ska
bli riktigt bra, behöver vi dock hjälp. Vi hoppas på gott samarbete och
gemenskap tillsammans med föräldrar. Ta gärna kontakt med skolan.
Tillsammans kan vi göra åren som barnen går i Terjärv skola till en viktig och
minnesvärd tid. En fas i livet då en god grund skapas för barnens framtid.
Högaktningsfullt,
personalen på Terjärv skola
14

Similar documents