Här - Vårdhundskolan

Comments

Transcription

Här - Vårdhundskolan
forts.
redaktör: hasse gänger
[email protected]
TEl: 08-588 367 87
hund & katt
■■ Säg vacker tass till din
hund och kolla vilken tass
den sträcker fram. Vänstertassade hundar anses mer
aggressiva än högertassade
enligt forskare i Australien.
Fy katten vilken jägare!
foto : thinkstock
Testa
tassen
■■ Utekatter är ett stort hot mot djurlivet,
särskilt mot fåglar och smågnagare, visar
en rapport från USAs forskningsinstitut för
biologi och zoologi. Orsaken är att katter
är ett främmande inslag, som många vilda
arter inte är anpassade till. En pingla runt
halsen eller att katten hålls inomhus ger
andra djur en bättre chans.
UPPSKATTAD KILLE. Stina
Nilssons labrador Jason får
dementa att blomma upp på
ett äldre­boende i Kristianstads kommun.
4
fakta om
vårdhundar
1
Diplomerade vårdhundar
har genomgått lämplighetstest, en ettårig utbildning
samt en sluttest för att arbeta
inom vård, skola och omsorg.
För vårdhundsteamens utbildning införs 2013 en nationell standard enligt Swedish
Standard Institute, SIS.
Med sin förare bildar
vårdhunden ett vårdhundsteam. Syftet är att assistera vårdpersonal i arbetet
med barn, vuxna och äldre.
Vårdhundens uppgift
är att träna, motivera och
sprida glädje och entusiasm
bland personer som har
någon form av funktionsnedsättning.
För att få jobba med
vårdhund krävs att du
har en utbildning inom vård,
skola eller omsorg, lägst på
gymnasienivå, samt minst
två års yrkeserfarenhet.
2
3
4
”Det är fantastiskt
att se en person
med slocknad
blick skina upp
vid mötet med
en vårdhund”
Patienternas självkänsla stärks
– Vårdtagarna måste få känna att hunden
vill kela och leka med just dem och att
det är de som bestämmer. Det betyder
oerhört mycket för de patienter som vaknar varje morgon med känslan av att inte
42
LAND 42/13
är
ch
ef f
ö
k
vara behövda. Ganska snart märker man
hur personen stärks i sin självkänsla vilket också påskyndar läkningsprocessen.
Att människor mår
bra av att vara med hundar är vetenskapligt belagt. Enligt Kerstin Uvnäs Moberg, professor i
djurfysiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet, aktiveras kroppens
relationssystem när vi
exponeras för något positivt vilket leder till att hjärnans lugn
och ro-hormon, oxytocinet, frigörs.
– Du blir glad, avslappnad, lugn, harmonisk och ser ljusare på framtiden när
du har en hund att klappa, säger hon.
Vårdhundsföraren Stina Nilsson och
labradoren Jason jobbar ett par dagar i
veckan på ett äldreboende för dementa.
– Varje dag får jag vara med om underbara möten med vårdtagare. Det är
en sådan glädje att se hur människor
blommar upp när Jason kommer in i
öö
ligt. När hunden gör entré sker små mirakel, säger Ingeborg.
Vårdhundskolan i Brösarp är Sveriges
enda
utbildningsplats
som erbjuder simulerade
vårdmiljöer. Här finns
väntrum, sjukgymnastik
och vårdsalar med rullstolar och rullatorer där
hundarna tränas under
sin ettåriga utbildning.
Långt ifrån alla klarar sin
examen, kraven är höga.
– Till skillnad från polis- och assistanshundar, som bara lyder kommandon från sin förare, måste vårdhunden kunna lyda signaler från vem som
helst, förklarar Ingeborg.
rg H
Ingebo
Vårdhunden ska
lyda patienten
n.
r Vårdhundskola
rummet. Det finns inget som kan mäta
sig med en hund när det gäller att göra
människor lyckliga. Att få jobba med sin
hund i vården är en otrolig förmån. Ingen Lottovinst i världen kan ersätta den
livskvalitet vi får varje dag, säger Stina.
Jobbat med terapihundar i USA
Lena-Maria Lundberg arbetar både
som instruktör och som vårdhundsförare med sin labradoodletik Lilah –
bland annat åt en autistisk pojke men
också på ett äldreboende. Förhoppningen är att de snart får börja på det
hospice som planeras i Skåne.
Lena-Maria har varit med
ända sedan vårdhundsprojektet drog i gång. Hon är också
utbildad vid Delta Security i
USA där de jobbar med terapihundar.
– Jag ser hunden som en
dörröppnare. Hunden har ett
sätt att kommunicera som vi
människor saknar, säger hon. n
Så hjälper
vårdhundarna
●●Deprimerade och
dementa återfår livsgnistan.
●●Strokepatienter orkar träna upp förlamade lemmar.
●●Autistiska barn börjar
kommunicera.
●●Stökiga skolelever blir
lugnare.
Mer om hundar!
n I tidningen
Härlig Hund
10/2013, som finns
ute i butik just
nu, hittar du fler
härliga artiklar om
hundar. Du kan
också beställa den
via kundtjänst på
8-588 365 83.
källa : vardhundskolan . se
Labradoren
Jason blir
ompysslad på
äldreboendet!