SRT330 - Offentlig Säkerhet

Transcription

SRT330 - Offentlig Säkerhet
SRT330 en svenskutvecklad larmmottagare
Ökad trygghet med larmprodukter från Offentlig Säkerhet
SRT330 är en GSM-mottagare som snabbt och tydligt indikerar att
ett larm har aktiverats.
SRT330
Larm
SRT330 är en svenskutvecklad
larmmottagare som kan användas till
ett flertal larmprodukter (SRT278,
SRT306, SRT326 och SRT399). När
SRT330 mottar ett larm indikeras
detta lokalt genom en skarp ljudsignal
och ett starkt blinkande varningsljus.
Display
På en tydlig display visas var larmet
kommer ifrån. Det är även möjligt att i
förväg associera ett nummer med t.ex.
ett namn, fordon eller en plats vilket
sedan visas i displayen när ett larm
mottas.












Utvecklad från grunden i
Sverige
GSM
Varningsljus
Ljudsiren
Reset-/testknapp
Larmknapp
Tydlig display
Internt batteri
Kan skicka lågbatterilarm till
förprogrammerade nummer
Kan kopplas mot SRT Track
Storlek 190*130*80 mm
Vikt: 600g
Larmcentral
SRT278, SRT306, SRT326 eller
SRT399 kan programmeras att skicka
larm till flera mottagare vilket
möjliggör att larmet kan gå till såväl
en larmcentral som till SRT330 för att
lokalt informera om att ett larm har
aktiverats.
OS Track
Om SRT330 används i samband med
OS Track kan den indikera när t.ex. ett
fordon lämnar eller anländer till en
specifik plats, när ett fordon
överskrider en viss hastighet eller när
en extern sensor passerar en
förutbestämt nivå.
Batteri
Med ett kraftfullt interntbatteri på
6,6 Ah klarar SRT330 att vara utan
strömmatning i över 3 dagar.
Tillbehör:
Väggladdare
Larmar vidare internt
När SRT330 tar emot ett larm så kan
den vidarebefordra larmet i form av
ett SMS till så många som 10
mottagare.
Kontakta våra säljare
Tel 08-89 82 10
[email protected]
Läs mer
För mer information om SRT330 gå in
på Offentlig Säkerhets hemsida,
www.offentligsakerhet.com
Offentlig Säkerhet
Kaminvägen 4
176 77 Järfälla
Tel:
Mail:
Hemsida:
08-89 82 10
[email protected]
www.offentligsakerhet.com