NCC Repasfalt™

Transcription

NCC Repasfalt™
H Ö G K VA L I TAT I V, K A L L A S FA LT R E PA R AT I O N
NCC Repasfalt™
– miljöanpassad, kall asfaltblandning
för permanent reparation
NCC Repasfalt är en högkvalitativ och funktionell kall asfalt med
samma hållbarhet som vanlig varm asfalt. Asfaltblandningen kan
läggas i alla väder, till och med i regn och i temperaturer ned till -5 °C.
ENKEL HANTERING
NCC Repasfalt levereras i säck eller hink och är enkel
att använda. Asfalten ger ingen negativ påverkan på
nya ytor och du kan lägga den utan specialutrustning.
Den behöver inte heller blandas, du tillför bara vatten
efter att ha lagt ut asfalten. Den härdar på någon
timme under normala förhållanden. Beläggningen kan
sedan omedelbart trafikeras.
NCC Repasfalt används med fördel till lagning av
potthål, revor, borrhål, trasig betong, sprickor och
utjämning av nivåskillnader. Den miljöanpassade
asfalten innehåller vegetabilisk olja, är helt fri från lösningsmedel och är tillverkad av återvinningsbara råvaror.
FAKTA
Återvinning: Användning:
Förhållanden:
NCC Repasfalt kan återvinnas på samma sätt som vanlig varmasfalt
Beläggningen kan trafikeras omedelbart
Kan läggas vid fuktiga och kalla förhållanden, även i minusgrader.
KONTAKT
Återförsäljare: Thomas Utegård
019-17 75 54
[email protected]
Användarinstruktioner för NCC Repasfalt™
1. Yttre förhållanden
Underlaget ska vara fritt från lösa delar. Generellt är en ordentlig
sopning tillräcklig. Underlagets temperatur påverkar inte kvaliteten.
Asfaltblandningen kan även användas vid temperaturer ned till -5°C.
Vid dessa förhållanden ska eventuell is avlägsnas och asfaltblandningen förvaras varmt, det gör den mer lättbearbetad. Under dessa
förhållanden används inte vatten, vilket ger en något längre härdningstid. När asfaltblandningen läggs på betong och i tunna skikt
eller när det ställs särskilda krav på asfaltlagrets och skarvarnas vidhäftning, ska underlag och kanter på den gamla beläggningen förbehandlas med bitumenemulsion, en så kallad primer. Primern påförs
med en torr pensel eller spruta. Därefter kan asfaltblandningen
omedelbart läggas.
1. Förbehandling
2. Bearbetning
• Lägg ut asfaltblandningen och fördela den med en kratta eller
asfaltraka så att ytan är något förhöjd.
• Vattna därefter asfaltblandningen så att vattnet tränger in i alla
öppna strukturer och fuktar hela asfaltsblandningen. Använd
0,25 – 0,50 liter vatten till varje 14 kg säck och 0,5 – 1,0 liter till
varje 25 kg hink med NCC Repasfalt. Vattnet är nödvändigt för
att starta härdningsprocessen.
2. Fördelning
• Komprimera asfaltblandningen omedelbart. På små ytor räcker
det att komprimera asfaltblandningen manuellt medan det på större
ytor rekommenderas att använda vält eller vibroplatta, en så kallad
”padda”.
• Inom ett par timmar har asfaltblandningen härdat klart.
Trafik under härdningsprocessen skadar inte den nya asfalten.
3. Åtgång av asfaltblandningen
Till ett hål med volymen av 1 liter används cirka
2,0 – 2,5 kg NCC Repasfalt.
3. Vattning
4. Ytterligare anvisningar
Delvis tömda säckar ska användas snarast då luftfuktigheten efter
öppning undan för undan får materialet att härda. Hink kan återförslutas med förkortat utgångsdatum. Se säkerhetsdatabladet.
ALL M ÄNNA R ÅD
4. Jämna till överflödig asfaltblandning.
Förpackningar och förvaring: Säck om 14 kg netto och hink om
25 kg netto har begränsad hållbarhet och ska förvaras svalt och torrt.
Inte utomhus eller i direkt solljus. Om förpackningen är skadad eller
lagras för länge, kommer asfaltblandningen långsamt härda som ett
resultat av luftfuktigheten. Innehållet i sådana förpackningar bör
användas snarast. Tomma förpackningar sorteras som restavfall.
Övrigt: Denna produktanvisning gäller vid normala förhållanden.
Vid extrema belastningar och omständigheter, kontakta vår återförsäljare för rådgivning. Våra försäljnings- och leveransvillkor gäller
både leverans och garanti.
ncc.se/repasfalt
5. Komprimering, färdigt.
Foto: Johnér, Micke Lundström 1733-0501 NCC Communications Hub 2014/04
Rengöring: Arbetsredskap kan rengöras med rapsolja eller annat
medel för borttagning av olja/fett. Händerna rengörs med tvål eller
annat handrengöringsmedel som har förmåga att avlägsna olja.