Vintermöte - Antroposofiska sällskapet

Transcription

Vintermöte - Antroposofiska sällskapet
Vintermöte
7-9 januari 2011
Mänskligheten vid tröskeln
Livskriser som mysteriedramatik
Med scener ur
Rudolf Steiners
mysteriedrama:
Varje vuxen människa har sin roll. Det kan vara inom familjen i ett
yrkessammanhang eller andra sociala sammanhang. Alla kan så småningom
känna igen sina roller.
Samtidigt vill varje människa komma ifrån de roller som läggs på henne utifrån.
Hon strävar efter att växa ut över dem, hon vill bli som hon "egentligen" är.
I Rudolf Steiner´s mysteriedramer talas det om urbilder som vissa personer i
dramat är förbundna med. Där finns en strävan, att "spela en ny roll" som kan
bli transparent för urbildens karaktär.
Känner vi igen något i detta? Har var och en sin urbild som den strävar efter?
I så fall blir "rollspelet" helt nytt. Man får inte längre sin roll utifrån och är
fången i den, utan varje människa har en innerlig strävan efter den nya rollen
som närmar sig urbilden. I detta ligger fröna för den nya gemenskapen. Den
kommer inte att bygga på yttre roller utan på att vi stödjer varandra
i att kunna identifiera oss så mycket som möjligt med vår nya roll. Under
vintermötesdagarna vill vi fördjupa dessa frågor med hjälp av några scener i
det första mysteriedramat "Invigningens port".
Invigningens port
Johannes och Maria i Invigningens port Goetheanum 2009
Avslutande konsert och utställning söndag 9/1
Four Faces of Maria
- i bild och musik
Nutida klassisk musik för stråkkvartett
Andreas Zhibaj
Under ledning av Hans Lindmark framförs den 8 januari slutet av första bilden
samt andra, tredje och nionde bilden.
Kompositör, född i Albanien 1980, musik studier i Grekland. Vid sidan om det
egna musicerandet både dirigerar och komponerar han musik. Han kom trea
i tonsättartävlingen 2010.
Vi gläder oss att Michael Debus besöker oss i år igen. Under framförandet av
alla fyra mysteriedramerna i Goetheanum, Dornach 2010 höll han mycket
uppskattade inledningsföredrag. Han kommer att fördjupa temat med oss
under vintermötet.
Christina Lundström
Varmt välkomna !
Började måla ikoner 1979, är utbildad på konsthögskolan i Aten. Vid sidan av
ikonmåleriet driver hon Åkerby Stråks musikskola utanför Uppsala.
Läs mer: www.ikonograf.com/fourfacesofmaria/
Program Kulturhuset i Ytterjärna,
i stora salen
Fredag kväll 7/1
19:00-20:30
Välkomsthälsning och inledning till mötet – Ulrike von Schoultz
Inledning till mysteriedramat – Michael Debus
Eurytmisk avslutning: Meditation ur första mysteriedramat – Inger Hedelin
Lördag 8/1
9:00-10:30
10:30-11:00
11:00-12:00
12:00-14:00
14:00-15:30
15:30-16:00
16:00-18:00
19:00-21:00
Föredrag: Individualitet, högre jag och urbild – Michael Debus
Kaffepaus (kaffe ingår ej)
Korta inlägg, av individuella ödeserfarenheter
Lunch
Samtal i grupper
Kaffepaus (kaffe ingår ej)
Workshop, eurytmi, målning, sång, talgestaltning
Bilder ur första mysteriedramat: 2a, 3e och 9de bilden
Söndag förmiddag 9/1
9:00-10:30
Föredrag: Om gemenskapsbildning – Michael Debus
10:30-11:00
Kaffepaus (kaffe ingår ej)
11:00-11:30
Samtal i plenum – framtida initiativ
11:30-12:30
Avslutande konsert och utställning - Four faces of Maria
Maria och Johannes i Invigningens port Goetheanum 2009
Maria och Johannes i Invigningens port -
Ny stödfond!
För mysteriedramerna.
Fria Kulturfondens pg: 458 6336–2
Skriv: "Mysteriedramefonden"
Goetheanum 2009
Hela mötet 600:-(pen/stu rab 400:-), bara dramat 150:-(rab 100:-), bara konsert 100:-(rab 50:-).
Anmäl ditt deltagande och bokning av måltider till: 08-554 302 20, [email protected], fax 08-551 50644
Måltider bokas senast 27 december.
Du kan också förköpa kaffe/kaka, så behöver vi inte köa. Måltider och kaffe på Järna Kafé.
Boende kan bokas hos Kulturcentrum Järna, 08-554 302 51, [email protected]
Under vintermötet är förberedelsegruppen för ”Ung Åland” närvarande under delar av mötet.
Benedictus och Johannes i Invigningens port - Goetheanum 2009
Föredragen av Michael Debus översätts (tyska) till svenska.
Mysteriedrama under ledning av Hans Lindmark. Medverkande: Per Thell (Johannes), Tina Sahlberg (Maria), Jelena
Iastremskaia Ahlman (Helena), Hans Lindmark (Benedictus),Ulf Wagner (scenografi), Sylvia Karpe (musik).
Arrangör: Antroposofiska Sällskapet. Ändringar i programmet kan förekomma.

Similar documents