Bruksanvisning

Transcription

Bruksanvisning
Bruksanvisning
Huskylock 901
OVERLOCKSYMASKIN
Skriv in maskinens serie- och modellnummer
i utrymmet nedan.
Serienumret finns på baksidan av armen.
Modellnumret finns på baksidan av armen.
Serienummer
Modellnummer 901
Spara numren för framtida bruk.
Använd fotpedal YC-190 till overlockmaskin 901.
Overlockmaskinen är bara avsedd för
hemanvändning.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN
60335-2-28.
Nätanslutning
Den här symaskinen får endast användas med den spänning som anges på märkplåten.
Säkerhetsföreskrifter
•
Låt aldrig någon använda symaskinen som leksak.
Var extra uppmärksam när maskinen används av eller i närheten av barn.
•
Symaskinen får aldrig lämnas utan uppsikt när den är inkopplad.
•
Koppla alltid ur symaskinen från elnätet när du inte använder den och innan du rengör den.
•
Stäng av symaskinen (”0”) varje gång du ska göra något i området runt nålen, till exempel trä
nålen, byta nål, ta upp undertråden eller byta pressarfot.
•
Använd aldrig symaskinen om sladden eller stickproppen skadas.
•
Se upp för rörliga delar. Var speciellt uppmärksam på symaskinsnålen.
•
Använd symaskinen endast på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen. Använd endast
tillbehör som rekommenderas av tillverkaren och som anges i den här bruksanvisningen.
•
Dra alltid ur elsladden innan du byter lampa. Sätt alltid i en ny lampa av samma typ (volt och watt).
Observera följande! Denna produkt måste återvinnas
enligt nationell lagstiftning gällande elektronik/
elektroniska produkter. Vid tveksamheter var vänlig
kontakta din återförsäljare för rådgivning.
Innehåll
1. SAMMANFATTNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1-1. Symaskinens delar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1-2. Tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1-3. Ansluta fotpedal och nätkabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1-4. Ställa in teleskoptrådhållaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1-5. Öppna och stänga frontlucka och sidoskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1-6. Byta nålar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2. TRÄDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2-1. Trädning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2-2. Byta tråd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2-3. Provsy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3. SY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3-1. 4-Trådig overlock med 2 nålar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Innan du börjar sy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Pressarfotslyftare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Fästa och ändstopp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Inställning av pressarfotstrycket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Inställning av trådspänning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Differentialmatning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Inställning av stygnbredd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Inställning av stygnlängd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Sy kurvsömmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3-2. Montera in skräpfacket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3-3. 3-Trä för overlocksöm med 1 nål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3-4. 2-Trä för overlocksöm med 1 nål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Byta till 2-tråds overlock. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Sömvalstabell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Inställning av trådspänning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3-5. Så här rullfållar du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3-trådig rullfåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2-trådig rullfåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3-6. Overlock med inläggstråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4. UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4-1. Byta knivar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4-2. Byta glödlampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4-3. Oljning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4-4. Rengöring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4-5. Förvaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4-6. Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
5. FELSÖKNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
6. TABELL FÖR TYG, NÅLAR OCH MASKININSTÄLLNINGAR . . . . . . . . . . . . . . . 26
7. EXTRA TILLBRHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27~30
7-1. Rynkfot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
7-2. Passpoalfot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
7-3. Resårfot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
7-4. Pressarfot för osynlig fållning (0,5mm / 1,0mm-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
8. SPECIFIKATIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
9. INDEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1. SAMMANFATTNING
1-1. Symaskinens delar
1
18
2
9
10
3
11
4
5
6
12
13
14
1. Trådrullehållare
2. Pressarfotslyftare
3. Trådtilldragare
4. Pressarfotskruv
5. Trådledare
6. Teleskoptrådhållare
7-1. Trådspänningsratt, vänster nål
7-2. Trådspänningsratt, höger nål
7-3. Trådspänningsratt, övre gripare
7-4. Trådspänningsratt, undre gripare
8. Frontpanel
9. Sidokåpa
10. Stygnlängdsinställning
11. Pressarfot
12. Stygnbreddsratt
13. Överkniv
14. Pincett
15. Frontlucka
16. Handhjul (höger sida av maskinen)
17. Differentialmatningsratt
18. Lamplock
–1–
7
15
8
16
17
1-2. Tillbehör
Stygnplåt för rullfåll
Skruvmejslar
Underkniv
Pincett
2-tråds omvandlare
Nålar ❈
Storlek
Trådrullebrickor (4 st.)
#11....2 st.
HA✕1T
#14....3 st.
Trådnät (4 st.)
Oljebehållare
Rengöringsborste
Vinylöverdrag
Tillbehörsask
Skräpfack
–2–
1-3. Ansluta fotpedal och nätkabel
❈
Anslut fotpedalen c och nätkabeln d.
Kontrollera att nätspänningen är rätt för din maskin
innan du ansluter den.
(står på märkplåten på maskinens baksida).
➀
❈ Specifikationerna varierar från land till land.
❈
❈
➁
Slå på strömmen och belysningen.
Stäng alltid av symaskinen och dra ur kontakten
när du inte använder den, byter nålar, pressarfot
eller stygnplåt samt vid service/rengöring.
OFF
Ju hårdare du trycker på pedalen, desto fortare
går maskinen.
När maskinen är avstängd, så fungerar inte
maskinen ens om du trycker på pedalen.
ON
OFF
ON
❈ Elektronisk
fotpedal
(enb. USA/
Kanada)
❈ Elektronisk fotpedal (enb. USA/Kanada)
Den här fotpedalen ger fullt genomslag för alla
sömtyper även vid låga hastigheter.
1-4. Ställa in teleskoptrådhållaren
Dra ut teleskoptrådhållaren fullt ut och vrid den
sedan tills den låser mot stoppet.
–3–
1-5. Öppna och stänga frontlucka och
sidoskydd
• Så här öppnar du frontluckan
a. Skjut luckan så långt åt höger som går och
b. dra den nedåt.
• Så här stänger du frontluckan
a. Dra luckan uppåt och
b. skjut luckan åt vänster tills den stängs.
❈ Frontluckan har en säkerhetsbrytare, så
maskinen kan inte sy om luckan inte är stängd
helt och hållet.
Frontlucka
• Så här öppnar du sidokåpan:
a. Skjut skyddet åt vänster så att det öppnar och
b. sväng bort kåpan från dig.
• Så här stänger du sidokåpan:
a. Skjut kåpan åt höger och
b. stäng den.
Sidokåpan
• Sätta fast pincetten
Ta fram pincetten ur tillbehörsfacket och sätt den
på insidan av frontluckan.
Pincett
–4–
1-6. Byta nålar
Byt nålarna i följande ordning:
Obs! Dra ur kontakten innan du byter nålar.
(1) Vrid handhjulet mot dig så att nålarna står i sin
högsta position.
(2) Lossa nålskruven och ta bort de två nålarna
tillsammans.
(3) För in de två nya nålarna så långt upp som
möjligt i urtaget i nålhållaren med den platta
sidan vänd från dig.
Använd vanliga symaskinsnålar för hemmabruk i
storlek #11(#75) eller #14(#90).
Nålhållarskruv
Byta pressarfot
❈ Stäng av maskinen.
1. Lyft upp pressarfoten.
2. Vrid handhjulet mot dig så att nålarna står i sin
högsta position.
3. Tryck på den röda knappen A, så lossnar foten.
4. Placera den nya pressarfoten så att stiftet ligger
precis under pressarfotshållarens skåra och
sänk ned pressarfoten. Foten snäpper fast igen.
Fästa
Ta bort
A
2. TRÄDNING
(D)
2-1. Trädning
När maskinen ska träs om helt, så måste
trädningen ske i följande ordning:
Först: Trädning av övre gripare (A)
Sedan: Trädning av undre gripare (B)
Till sist: Nålträdning (C, D)
(C)
(A)
(1) Trädning av övre gripare (A)
• För den övre griparen till lägsta position genom
att vrida handhjulet mot dig.
• Dra tråden från trådrullen och genom
trådledaren c i hållaren och sedan i ordning
genom guiderna d – j (fig. A).
• Trä genom ögat i den övre griparen k med
pincetten. Klipp av tråden och lämna en ände
på 10 cm (fig. D).
• Stäng frontluckan.
Fig. A
–5–
(B)
(2) Trädning av undre gripare (B)
Öppna frontluckan och sidokåpan.
Dra tråden från trådrullen och genom trådledaren
c i hållaren och sedan i ordning genom guide d
och trådspänningsratten e (fig. A).
Trä tråden genom guiderna fghi och j.
Fig. B
För den undre griparen till yttersta vänstra positionen
genom att vrida handhjulet mot dig och trä tråden
genom den undre griparens trådledare k.
Trä tråden bakifrån och framåt genom slitsen l i
den undre griparen (fig. B).
För den undre griparen något åt höger genom att
vrida handhjulet mot dig.
cm
10
11
Fig. C
Trä sedan genom ögat i den undre griparen 11
med pincetten.
Klipp av tråden och lämna en ände på 10 cm
(fig. C).
(3) Trädning av högertråd (C)
cm
10
Fig. D
• Trädningen går lättare om du kopplar ur den
övre rörliga kniven genom att fälla ned den.
Tryck på överknivens fästskruv A med vänster
pekfinger och vrid högeränden av fäste C med
högerfingrarna i pilens riktning B (fig. E).
• Dra tråden från trådrullen och genom trådledare
c ~ i. Trä sedan höger nålsöga (8) framifrån
och bakåt med pincetten.
Klipp av tråden och lämna en ände på 10 cm
(fig. E).
(4) Trädning av vänstertråd (D)
Fig. E
C
B
A
• Dra tråden från trådrullen och genom trådledare
c-e, f-i och trä sedan tråden genom
vänster nålöga j framifrån och bak (fig. A, E).
• För tillbaka den rörliga kniven till skärläget.
Varning!
Se till att kniven är tillbaka i skärläget innan du
börjar sy. Annars kan du skada maskinen allvarligt.
10c
m
Var försiktig med de rörliga delarna,
överkniven är vass!
–6–
2-2. Byta trådar
Fästa trådar
Så här byter du trådar på ett enkelt sätt:
(1) Klipp av tråden du använder nära trådrullen
(bakom teleskoptrådhållaren). Sätt på den nya
rullen på hållaren och knyt trådänden i den
ursprungliga tråden.
(2) Lyft upp pressarfoten.
(3) Ställ in trådspänningen på 0, så kommer
trådknuten genom guiderna smidigare. Dra
ut trådarna genom griparna tills trådknuten
passerat pressarfoten med ca 10 cm.
(4) När du byter nåltråd, klipp av knuten före
nålsögat. På så sätt undviker du att böja eller
skada nålen.
Det går lättare att trä om du använder pincetten.
Nålsöga
–7–
Klippa trådar
Använder du syntettråd som lätt spolas av från
rullen, trä på nätet över tråden underifrån, så att
tråden hänger löst på ovansidan, se bilden.
Nät
När du använder vanlig trådrulle, sätt på trådrullebrickan (följer med maskinen) enligt illustrationen
(lämna ca 2 mm mellan rulle och bricka).
2-3. Provsy
• Kontrollera att den övre kniven rör sig som den
ska mot den undre genom att vrida handhjulet
sakta mot dig. Om den inte är rätt inställd,
kontrollera om tyg eller skräp fastnat mellan
knivbladen.
• Vrid handhjulet mot dig och håll samtidigt i alla
4 trådarna, så de spänns något.
Kontrollera så att alla 4 trådarna snurras
runt stygnplåtens stygntunga. Om inte alla 4
trådarna snurrar runt stygnplåtens stygntunga,
kontrollera och se till att varje tråd är iträdd som
den ska.
–8–
3. SY
3-1. 4-trådig overlock med 2 nålar
Innan du börjar sy
När trädningen är klar, sy ut en trådkedja.
Pressarfotslyftare
Placera tyget genom att sänka pressarfotslyftaren,
så att pressarfoten lyfts.
Lägg tyget under pressarfoten och för tyget mot
framkanten av kniven.
Sänk pressarfoten.
Obs! I tunna och normala tyger, så behöver du
inte lyfta pressarfoten.
Fästa och ändstopp
(1) Börja sy
Lägg vänsterhanden på tyget och skjut det något
framåt tills tygkanten passerat pressarfoten.
–9–
(2) Sluta sy
Fortsätt sy utanför tyget så att en kedja bildas, så
lossnar inte trådarna och maskinen är redo för
nästa söm.
Drag det färdigsydda tyget bakåt och åt vänster
när maskinen gör kedjestygnen. Det kallas kedjestygnssömnad.
Klipp av trådarna 2-5 cm från pressarfoten.
❈ Dra inte hårt i trådarna, nålarna kan böjas och
gå av.
Gör en snygg avslutning, dra tillbaka trådändarna
genom sömmen med en virk- eller stoppnål.
Spänn
lossa
Inställning av pressarfotstrycket
Pressarfotstrycket är förinställt för normalt tyg
(standard).
Du behöver bara ändra inställning när du arbetar
med mycket tunna eller kraftiga tyger.
Sy alltså tunnare tyg med lägre tryck och
tjockare tyg med högre tryck. Öka eller minska
pressarfotstrycket genom att vrida på ställskruven i
den riktning som visas.
–10–
Inställning av trådspänning
Ställ in trådspänningen så att den passar tyg och
trådtjocklek. När siffran på trådspänningsbrickorna
blir högre, så ökar trådspänningen.
➀ ➁
➂ ➃
(1) Rätt spänning
• Trådarna till undre och övre griparen ska vara
välbalanserade och ha samma spänning (båda
gripartrådarna ska korsas vid tygkanten).
Tråd till undre
gripare
Avigsida
Tråd till höger
nål
• Nåltrådarna får inte vara för löst eller för hårt
spända, utan ha jämnt balanserad spänning.
Tråd till övre
gripare
Rätsida
Tråd till
vänster nål
(2) När övre gripartråden är obalanserad och
ligger under tyget:
2
1
4
5
6
Öka trådspänningen för övre griparen (ratt e)
eller lossa på trådspänningen till den undre
griparen (ratt f).
4
5
6
Avigsida
4
3
4
5
6
2
3
4
Tråd till undre
gripare
Tråd till
vänster nål
Tråd till höger
nål
Rätsida
–11–
Tråd till övre
gripare
2
1
4
5
6
4
5
6
4
3
4
5
6
2
3
4
(3) När undre gripartråden är obalanserad och
syns på ovansidan av tyget:
Öka trådspänningen för undre griparen (ratt f)
eller lossa på trådspänningen till den övre griparen
(ratt e).
Tråd till undre
gripare
Avigsida
Tråd till
vänster nål
Tråd till höger
nål
Tråd till övre
gripare
Rätsida
2
1
4
5
6
4
5
6
4
3
4
5
6
(4) När vänster nåltråd är för lös:
Öka trådspänningen för vänsternålen (ratt c) eller
lossa båda gripartrådarna (ratt e och f).
2
3
4
Tråd till undre
gripare
Avigsida
Tråd till
vänster nål
Tråd till höger
nål
Tråd till övre
gripare
Rätsida
2
1
4
5
6
4
5
6
Avigsida
4
3
4
5
6
2
3
4
(5) När höger nåltråd är för lös:
Öka trådsspänningen för högernålen (ratt
Tråd till undre
gripare
Tråd till
vänster nål
Tråd till höger
nål
Rätsida
Tråd till övre
gripare
–12–
d).
Differentialmatning
Matartänderna arbetar oberoende av varandra för
att ge perfekta resultat när du syr i specialtyger.
Använd differentialmatning för att undvika att
trikåtyger töjer sig och tunna tyger rynkar sig.
❈ N indikerar neutralläge.
Indikering
Differentialmatningsratt
Se diagrammet nedan och provsy alltid på en restbit av det tyg du ska använda.
Tyg
Elastiskt
Tunna icke
elastiska tyger
Tunna tyger
Differentialmatning i
läge N
Jersey
Stickat
Inställning
N-2
Normala
vävda tyger
N
0,7-N
Siden
foder
–13–
Inställningsresultat
Inställning av stygnbredd
• Ställ in stygnbredden från 4,2 mm till 6,2 mm
beroende på tygsort. Bredare stygn används
vanligtvis till kraftigare tyger.
• Standardbredden är 4,5 mm.
• Öppna sidoskåpan när du ska ställa in bredden.
(1) Öka stygnbredden genom att vrida
stygnbreddsratten till ett högre siffra.
(2) Minska stygnbredden genom att vrida stygnbreddsratten till ett lägre siffra.
(3) Figuren visar att stygnbredden mellan vänsternålen och tygkanten är 4,5 mm.
–14–
Inställning av stygnlängd
Maskinen är förinställd på 2,5 mm stygnlängd
för vanlig söm och overlock. Du kan ställa in
stygnlängden från 1 mm (rullfåll) till 5 mm genom
att justera stygnlängdsinställningen.
❈ För normal overlock, ställ in stygnlängder från
2,5 till 4,4 mm. Stygnlängder under 2,5 mm
används bara för rullfållning.
❈ Ställ in stygnlängden efter tyget och tråden (se
tabellen på sid. 21).
Sy kurvsömmar
Ska du göra invändiga kurvsömmar, för tyget
försiktigt med tygets ytterkant under höger
framkant på pressarfoten.
Tryck på tyget med vänsterhanden samtidigt som
du trycker något åt motsatt håll med högerhanden
som bilden visar.
Ska du göra utvändiga kurvor, tryck åt motsatt håll
mot ovan.
–15–
3-2. Montera in skräpfacket
(1) För in skräpfackets högerguide a i maskinens
högerben som bilden visar.
Vrid skräpfacket i pilens riktning.
a
(2) Tryck in skräpfackets vänstra ände i pilens
riktning.
–16–
3-3. 3-trådig overlocksöm med 1 nål
Även om den här maskinen mest används för 4trådigoverlock med 2 nålar, så går det även att sy
3-trådsoverlock med 1 nål genom att ta bort en av
nålarna.
Använd 3-trådig overlock som dekoration.
(1) Ta bort högernålen:
Gör en 3-trådig bred overlock genom att bara
använda vänsternålen och vänster trådspänning
(ratt c).
vänster
nål
Differentialmatningen i läge N (se sid. 13).
➀
(2) Ta bort vänsternålen:
Gör en 3-trådig smal overlock genom att bara
använda högernålen och höger trådspänning
(ratt d).
höger
nål
Differentialmatningen i läge N (se sid. 13).
➁
–17–
3-4. 2-trådig overlocksöm med 1 nål
2-tråds overlockomvandlare
1. Använd 1 nåltråd (vänster- eller högernål) och
undre gripartråd.
Ta bort övre gripartråden.
2. Sätt på 2-trådsomvandlaren på den övre
griparen.
Byta till 2-trådig overlock
(1) Öppna frontluckan.
För den övre griparen till lägsta position genom
att vrida handhjulet mot dig.
Sätt på 2-trådsomvandlaren på den övre
griparen.
a
(2) Tryck upp den utskjutande delen a på
omvandlaren och för in spetsen b i ögat c på
den övre griparen.
b
c
–18–
Sömvalstabell
TRÅDSPÄNNING
MATERIAL
(se sid.22)
MÖNSTERSÖMMAR
vänster
nål
höger
nål
Övre
gripare
Undre
gripare
4
5
6
4
5
6
4
5
6
2
3
4
2-trådig
Tunn
-
1-2
-
3-4
overlock
normal
-
1-2
-
3-4
(smal)
kraftig
-
2-3
-
4-5
2-trådig
Tunn
1
-
-
3-4
overlock
normal
1
-
-
3-4
(bred)
kraftig
2
-
-
4-5
2-trådig
Tunn
-
4-6
-
4-6
smalkantav-
normal
-
4-6
-
4-6
slutning
kraftig
-
-
-
-
2-trådig
Tunn
-
5-6
-
3-4
rullfåll
normal
-
5-6
-
3-4
kraftig
-
-
-
-
Stygnlängdsratt
Stygnbreddsratt
2,5~3
4,5
2,5~3
4,5
1~1,5
5,5
1~1,5
5,5
Eftersom inställningarna ovan bygger på normaltjock tråd, så kan du behöva justera trådspänningen
beroende på den söm, tråd och det tyg du använder.
Deifferentialmatningen är normalt sett i läge N.
–19–
Inställning av trådspänning
(1) Rätt spänning
Nåltråd
Avigsida
Tråd till undre
gripare
Rätsida
Nåltråd
2
1
4
5
6
4
5
6
4
3
4
5
6
2
3
4
(2) Obalanserad undre gripartråd som syns på
avigsidan.
Öka trådspänningen för den undre griparen (ratt
c) eller lossa nåltrådspänningen(ratt d).
Avigsida
Tråd till undre
gripare
Nåltråd
Rätsida
2
1
4
5
6
Avigsida
4
5
6
4
3
4
5
6
2
3
4
(3) Nåltråden obalanserad och för lös.
Öka nåltrådspänningen (ratt d) eller lossa undre
gripartrådspänningen (ratt f).
Tråd till undre
gripare
Nåltråd
Rätsida
–20–
3-5. Så här rullfållar du
2
3-Rullfåll
Rullfåll får du genom att ställa in
trådspänningarna, så att tyget rullar ihop sig
samtidigt som du fållar med 1,5 mm bred söm.
Det är idealiskt för tunna tyger.
3
4
m
m
1.5
(1) Ta bort vänsternålen (se sid. 3-8).
(2) Byt till stygnplåt för rullfåll.
(1)
(2)
När du rullfållar, använd stygnplåt B (stygnplåt A
är för normal sömnad).
(3) Ställ in stygnbreddsratten mellan 4,5 och 5,5
(4) Ställ in stygnlängdsinställningen på 1.
(3)
(4)
(5) Standardtrådspänningarna ser ut så här:
(5)
Vred d: nåltråd..........................................4~7
Vred e: övre gripartråd..............................4~7
Vred f): undre gripartråd...........................5~8
När du börjar sy, dra lätt i änden av trådkedjan så
du kommer igång.
Sy med jämn hastighet och matning av tyget, så
får du bäst resultat.
a
–21–
➁ ➂
➃
2-trådig rullfåll
(1) Byt till 2-trådigoverlock (se sid. 18).
(2) Använd bara högernålen och byt till stygnplåt för rullfållning (se sid. 21).
Rullfåll
Smalkantavslutning
Avigsida
Avigsida
Rätsida
STANDARDDIAGRAM FÖR RULLFÅLLNING (2-trådig rullfåll)
Rullfåll Smal kantavslutning
Stygnbredd
Stygnlängd
Differentialmatning
Höger
➁
nåltråd
Övre
Trådspänning gripartråd ➂
Undre
gripartråd ➃
5,5 mm
5,5 mm
1-1,5 mm 1-1,5 mm
N
N
6
5
-
-
3
5
–22–
Rätsida
3-6. Overlock med inläggstråd eller bana
Overlock med inläggstråd eller bana använder du
för att få en starkare söm när du syr ihop elastiska
tyger som t.ex. trikå.
Det finns två sätt att sy med inläggstråd.
(1) Trä bandet genom hålet i framkanten av foten.
(2) Sätt i det lite breda snöret eller bandet (ca 3
mm) under högernålen och börja sy så att
tråden eller bandet fäster i sömmen.
(3) Syr du med smalt snöre, sätt det vid kanten av
det tyg som innesluts i overlocksömmen.
❈ En förstärkt söm förhindrar att tyget töjs och
stabiliserar sömmarna.
(1)
(2)
4. UNDERHÅLL
4-1. Byta knivar
Undre knivhållarskruv
Över- och underkniven är gjorda av specialstål
med lång livslängd och de ska inte behöva bytas
ofta. Men om de inte skär av tyget trots att de är i
rätt läge, så byt dem så här:
Dra ur kontakten till maskinen.
Öppna frontluckan.
(1) Byta underkniven:
a. Vrid den rörliga kniven till viloläget (se figur E,
sid. 6).
b. Lossa undre knivhållarskruven och ta bort
underkniven.
c. Sätt i en ny underkniv i urtaget i knivhållaren,
ställ in eggen i nivå med stygnplåtens ovansida
och dra åt hållarskruven.
d. För tillbaka den rörliga kniven till utgångsläget.
Underkniv
1~1.5
Överkniv
A
0.5~1
(2) Byta överkniven:
a. För den övre griparen till lägsta position genom
att vrida handhjulet mot dig.
b. Lossa skruven till överkniven.
c. Sätt i en ny rörlig kniv i urtaget i hållaren.
d. Se till att överknivens skärläge är 0,5 till 1,0 mm
under underknivens övre skärläge.
Stygnplåt
Lägsta läget
Underkniv
–23–
Stygnplåt
Justera
4-2. Byta glödlampa
Varning!
Låt glödlampan svalna innan du byter den, så
slipper du bränna fingrarna.
När belysningen inte tänds, trots att strömmen är
på, så är det dags att byta glödlampa.
(1) Dra ur kontakten till maskinen.
(2) Ta loss lamplocket.
(3) Byt glödlampa.
(4) Sätt tillbaka lamplocket.
Obs! Maxeffekt för lampan är 15W.
4-3. Oljning
Maskinen behöver inte smörjas eftersom alla
viktiga rörliga delar är självsmörjande. Men en
eller två droppar olja på de smörjpunkter som
visas ökar livslängden.
4-4. RENGÖRING
Dra ur kontakten till maskinen.
1. Öppna frontluckan och sidoskyddet (se sid. 4).
2. Ta bort damm och tygrester med den
medföljande borsten.
4-5. FÖRVARING
1. När maskinen inte används, ska du dra ur
kontakten till den.
2. Täck maskinen med vinylskyddet, så att den
skyddas mot damm.
3. Förvara maskinen, så att den inte exponeras för
direkt solljus eller fukt.
4-6. SERVICE
Frågor om service och/eller användning ställer du
till den affär där du köpte maskinen.
–24–
5. FELSÖKNING
Om du använder maskinen under normala förhållanden och följer bruksanvisningen, så behövs inga
svåra specialinställningar.
Fallen nedan är inte maskinfel. Kontrollera din maskin innan du ringer service.
PROBLEM
ORSAK
ÅTGÄRD
REFERENS
SIDA
• Kontakten är inte i
• Sätt i kontakten i eluttaget
och maskinen
3
• För litet pressarfotstryck
• Differentialmatningen är inte
rätt inställd
• Öka trycket genom att dra åt
inställningsskruven
• Ställ in differentialmatningen
10
• Böjd eller uddstött nål
• Nålen är felisatt
• Du sträcker tyget för hårt när
du syr
• Sätt i ny nål
• Återställ nålen
• Var inte hårdhänt när du drar
i tyget
5
5
9
• Felaktig trädning
• Trådspänningen är för hård
• Felaktig inställning av
nålspänningen
• Trä om maskinen
• Återställ trådspänningarna
• Återställ nålen/byt till ny nål
5~7
11
5
Sömmen är
ojämn
• Böjd eller uddstött nål
• Nålen är felisatt
• Felaktig trädning
• Sätt i ny nål
• Återställ nålen
• Trä om maskinen
5
5
5~7
Ojämn söm
• Spänningen är inte rätt
inställd
• Kontrollera trådspänningarna
11
• Nåltrådsspänningen är för
hård
• Felaktig trädning
• Minska nåltrådspänningen
• Trä om maskinen
• Ställ in differentialmatningen
mellan 0,7~N
11
5~7
13
Maskinen syr
inte
Maskinen
matar inte
som den ska
Nålen går av
Tråden går av
Rynkning
–25–
13
6. TABELL FÖR TYG, NÅLAR OCH MASKININSTÄLLNINGAR
tunna tyger
(siden fodertyg)
normalt till kraftiga
tyger
(bomull, ull)
tjocka tyger
(denim, jersey)
#11
(75)
#11 eller #14
(75) eller (90)
#14
(90)
tvinnad tråd
#60/2~#80/2
tvinnad tråd
#60/2
tvinnad tråd
#60/2~#50/2
tvinnad tråd
#80/3~#100/3
(3- eller 4trådigoverlock)
(3- eller 4trådigoverlock)
lös
normal
hård
(mellan vänsternål
och kanten)
4,2 ~4,5 mm
4,2 ~4,5 mm
4,2 ~4,5 mm
4,5 ~6 mm
Stygnlängd
2 ~2,5 mm
2,5 ~3,0 mm
3 ~4,4 mm
nål HA✕1SP
HA✕1T
(130/705H)
(för symaskiner för
hemmabruk)
Polyester (spunnen
tråd)
Tråd
(3-trådigoverlock)
nåltrådspänning
Stygnbredd
❈ Använd nål till syntet- och stretchtyger.
–26–
7. EXTRATILLBEHÖR
7-1. Rynkfot (1257002-560)
Rynkfoten används för att sätta samman två tunna
tygdelar så att bara ett av tyglagren rynkas när det
sys på det plana lagret.
Rynkfoten används med 4-trådig overlocksöm.
(1) Byt ut den vanliga foten mot en rynkfot (se sid. 5).
(2) Ställ in trådspänningsratten på 6-6-6-6, ratten
för den differentierade matningen på 2 och
stygnbredden på 5 för medlgrova tyger (se sid.
14,16 och 17).
(3) Lyft pressarfoten och höj nålen till det högsta
läget.
Lägg undertyget c (det som ska rynkas) mellan
stygnplåten och rynkfoten med rätsidan upp och
för in det mot nålen och överkniven.
Lägg övertyget d (det som inte ska rynkas) med
rätsidan ned i öppningen till rynkfoten e kant i
kant med underlagret.
Sänk pressarfoten. Sy en provsöm.
För tyget mot tygguiden f.
➂
➀
(4) Låt undertyget matas fritt och rynkas medan
överlagret helt enkelt förs igenom med 1:1förhållande.
–27–
➃
➁
7-2. Passpoalfot (1650002-460)
Passpoalfoten används med 4-trådigoverlocksöm.
(1) Byt ut den vanliga foten mot en passpoalfot (se
sid. 5).
(2) Placera passpoalen med dess rundade kant
på motsatt sida om sömmen, mellan de två
tyglagrens rätsidor.
(3) Lägg tyget under foten, se till att den rundade
kanten av passpoalen är i spåret under
pressarfoten.
Avigsida
Rätsida
(4) Låt passpoalen till en början sticka ut bakom
tyget, så att du är säker på att tyg och passpoalen matas som de ska.
Fortsätt att sy i tyget.
Avigsida
(5) När du sytt färdigt, öppna tyget och passpoalen
är infälld.
Rätsida
–28–
7-3. Resårfot (1650002-450)
Resårfoten används med både 3-trådig och
4-trådig overlock. Foten styr resårbandet och
sträcker det med spänningsstyrskruven på foten
när du syr.
(1) Byt ut den vanliga foten mot en resårfot (se
sid. 5).
(2) Ställ in stygnlängden på 4 och stygnbredden
på 4,5 för 4-trådig overlock.
• För 3-trådigoverlock, ställ in stygnbredden
till 3,0.
(3) Lyft upp resårfoten, lossa spänningsstyrskruven på resårfoten och för in resårbandet tills
det sticker ut bakom foten.
Styrskruv, trådspänning
(4) Sänk resårfoten och sy några stygn i resårbandet så du ser att sömmen blir som den ska.
(5) Lägg tyget under pressarfoten och sy ihop med
resårbandet.
(6) Kontrollera sömmens utseende och ställ vid
behov in spänningen genom att dra åt eller
lossa skruven på foten.
Resår
Styrskruv,
trådspänning
Tyg
–29–
7-4. Pressarfot för osynlig fållning (0,5 mm /
1,0 mm) (1650002-440 / 1650012-440)
Det finns två storlekar på pressarfoteb för osynlig
fållning. Foten som är märkt 0,5 används för fina
till medelgrova tyger och 1,0 för medelgrova till
kraftiga tyger.
• De används med 4-trådig overlocksöm.
(1) Byt ut den vanliga foten mot en pressarfot för
osynlig fållning (se sid. 5).
(2) Vik tyget som bilden visar.
Avigsida
65 mm
Slutlig fållängd
(3) Ställ in stygnlängden på 4-5 och stygnbredden
på 5,5. Lägg tyget under pressarfoten för
osynlig fållning.
Lossa styrskruven och ställ in guiden på foten,
så att vänsternålen precis når fållkanten.
Guideskruv
Avigsida
Slutlig fållängd
Guide
(4) När inställningen är som den ska, sy fållen.
När du är klar, vik upp tyget. Stygnen ska var
nästintill osynliga på tygets rätsida.
Rätsida
–30–
8. SPECIFIKATIONER
Antal trådar
4-trådig (3-, 2-trådig)
Antal nålar
2 nålar (1 nål)
Organ HA✕1T #11, #14
Nålar
(SCHMETZ 130/705H #75, #90)
2 mm
Bredd mellan nålarna
Standard 4,5 mm (intervall 4,2~6,2 mm)
Stygnbredd
1~4,4 mm
Stygnlängd
0,7~2
Differentialmatning
1200 v/min
Maximal syhastighet
Bredd 290 mm
Djup 220 mm
Höjd 330 mm (max. 550 mm)
Maskinmått
Vikt
7,3 kg
–31–
9. INDEX
Anslutning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Differentialmatning . . . . . . . . . . . . . . . .13
Extratillbehör. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27~30
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Frontlucka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Fyrtrådig
Sy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Trädning . . . . . . . . . . . . . . .5~7
Förberedelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Glödlampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Byte av . . . . . . . . . . . . . . .9
Hastighetsinställning. . . . . . . . . . . . . . .3, 31
Handhjul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Kedja ur/ kedjestygn . . . . . . . . . . . . . . .10
Knivar
Byta . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Kurvsömmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Matartänder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Nålar
Brott . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Byte av . . . . . . . . . . . . . . .5
Storlek och typ . . . . . . . . . .26, 31
Trädning . . . . . . . . . . . . . . .6
Ojämn söm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Ojämna sömmar . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Oljning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Overlock med inläggstråd. . . . . . . . . . .23
Passpoalfot (tillval) . . . . . . . . . . . . . . . .28
Pressarfot för osynlig fållning (tillval) . .30
Pressarfot/fötter
Byte av . . . . . . . . . . . . . . .5
Lyftspak . . . . . . . . . . . . . . .9
Tillval . . . . . . . . . . . . . . . . .21, 27~30
Tryck. . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Problemlösning. . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Rengöring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Resårfot (tillval). . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Rynkfot (tillval) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Rynkning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Rullfåll smalkantavslutning
(fot: tillval) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21~22
Skräpfack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Spänning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11~12
Balanserad . . . . . . . . . . 11
Inställning . . . . . . . . . . . 11, 20
Nålar. . . . . . . . . . . . . . . 12, 19, 21~22
Tvåtråds: . . . . . . . . . . . 19, 22
Undre gripare . . . . . . . . 12, 19, 21~22
Strömbrytare. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Stygnbredd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 19
Stygnlängd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 19
Tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Tillval . . . . . . . . . . . . . . 21, 27~30
Tretrådigoverlock . . . . . . . . . . . . . . 17
Rullfåll . . . . . . . . . . . . . 21
Trädning . . . . . . . . . . . . 17
Trådbrott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Trådhållare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Trädning
Byte av . . . . . . . . . . . . 7
Fyrtråd . . . . . . . . . . . . . 5~6
Gripare . . . . . . . . . . . . . 5~6
Nålar. . . . . . . . . . . . . . . 6
Tretråd . . . . . . . . . . . . . 17
Tvåtråd . . . . . . . . . . . . . 18~19
Undre gripare . . . . . . . . 5~6
Övre gripare . . . . . . . . . 5
Trådnät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Trådrullebrickor . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tvåtråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Rullfåll . . . . . . . . . . . . . 22
Tygsorter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
–32–
Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande
ändra maskinens utrustning och tillbehör samt att göra
sådana ändringar av maskinens konstruktion som inte
negativt påverkar funktionen.
4128020-01B