Mare Boreales informationsfolder

Transcription

Mare Boreales informationsfolder
Har ni en idé kring utveckling i
Bottenvikens kust- och skärgårdsområde?
Välkommen att kontakta Mare Boreale!
Mare Boreale är ett Leader-område som omfattar kuststräckan och skärgården mellan Skellefteå och Haparanda.
Mare Boreale arbetar för positiv utveckling på landsbygden
och beviljar pengar till projekt i området. Sedan starten
2009 har ett 70-tal projekt beviljats stöd (mars 2012)
och bygden har visat ett enormt ideellt engagemang i
de olika utvecklingsprojekten.
Hur startade Mare Boreale?
Intresserade landsbygdsutvecklare inom det offentliga,
förenings- och näringslivet har bildat den ideella föreningen Mare Boreale med målet ”att utifrån områdets
natur- och kulturvärden öka kuststräckans attraktionskraft för boende, besökare och näringsliv”.
Projektet ”Upptäck Sundom” har kartlagt platser med spännande naturoch kulturhistoria och beskrivit dessa platser på ett informationsblad med
GPS-angivelse. Guidematerialet används av boende, besökare, företag och
föreningar. Lena Sundvall och Thomas Öberg, Sundom.
I projektet ”Ung skärgård” får barn och ungdomar kunskaper om och intresse
för skärgården. Metoden ”av unga för unga” har visat sig mycket framgångsrik
i projektet. De äldre ungdomarna har fått feriearbete som skärgårdsguider.
För att kunna beviljas stöd krävs att projektet arbetar
enligt Leader-metoden samt att projektet passar in i
Mare Boreales strategi. Leader-metoden bygger på:
Checklista
Partnerskap mellan ideell, privat och offentlig sektor,
samarbete, lokal förankring, nytänkande och långsiktighet. Ordinarie verksamhet, drift och underhåll kan
inte stödjas.
• Vår
Mare Boreales strategi har fyra insatsområden:
• Vi
Natur & miljö
Ekonomisk tillväxt
Medvetenhet om områdets kvaliteter och särart
Infrastruktur
Verksamhetsledaren kan svara på frågor och stötta er
under ansökningsprocessen. Mare Boreales styrelse
fattar beslut om projektstöd.
Välkommen med er idé!
Stäm gärna av er projektidé innan ansökan.
Följande kriterier ska uppfyllas:
projektidé är lokalt förankrad
• Vårt projekt ska bedrivas i kust-och skärgårdsområdet
i någon/några av kommunerna Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda
som söker är en ideell aktör (t.ex. förening), en
offentlig aktör (t.ex. kommun) eller en privat aktör (t.ex. företag eller ekonomisk förening)
• Vi
som söker avser att samarbeta med fler aktörer
•Vår
idé är nytänkande
•Vår
idé passar in i Mare Boreales strategi
•Vårt
•Vårt
projekt är långsiktigt hållbart
projekt skapar ett värde över tiden för
många människor
Besök hemsidan för att få mer information om Mare
Boreale, Leader-metoden och hur ni gör en ansökan.
På hemsidan kan ni även läsa om vilka projekt som
har beviljats stöd från Mare Boreale.
Frågor och funderingar besvaras av:
Tina Nilsson, verksamhetsledare
Tel: 070-261 87 87 • E-post: [email protected]
Form: Armada Reklambyrå
•
För mer information: www.mareboreale.se
Foto: Göran Wallin & Kenneth Mikko
I det svensk-finska samarbetsprojektet ”Mustaparta” har historiska
episoder ur Bottenvikspiraten Isak Mustapartas liv dramatiserats i
skärgårdsmiljö. En följd är att lokala produkter på temat Mustaparta
nu utvecklas.

Similar documents