Till Öppet Hus På Karolinska skolan torsdagen den 29 november

Comments

Transcription

Till Öppet Hus På Karolinska skolan torsdagen den 29 november
VÄLKOMMEN
Till Öppet Hus
På Karolinska skolan
torsdagen den 29 november 2012
kl 16.30 – 20.00
Översiktskarta
Aulan
17.00 – 18.00 Repetition inför Lucia
19.30 – 20.30 Konsert med musik-elever åk 2
Aktiviteter att besöka
Biblioteket
- Språklektioner i tyska och spanska. Steg 4 jobbar med
sagotema
- Tävling! -Höstens nya böcker!
Biologiska museet
Besök vårt unika museum, 1 vån i Sibirien.
Kafé Karrolina
Gör ett besök i vårt trevliga Kafé som ligger i Huvudbyggnadens
nedre plan.
Programinformation
Programrektorerna informerar kl 17.00, 18.00 och 19.00 enligt
följande: ES i sal 101, NA i sal 401 och SA och HUM i sal 129.
Söker du information om Karro-kultur är du välkommen till NA:s
och SA:s information.
Elevhälsan
Karolinska skolans elevhälsoteam träffar du i Huvudbyggnadens
bottenvåning.
UF
I sal 107 träffar du elever som driver UF-företag.
Estetiska programmet
Estetprogrammets lokaler finns i Karribien, Stallet,
Huvudbyggnaden och Markurellshuset. Undervisning i bild och
form ligger högst upp i Huvudbyggnaden, musik i Karribien och
Stallet medan teaterundervisningen genomförs i Teaterhuset
Markurell Fredsgatan 14.
Programinformation om Estetiska programmet sker i sal 101 kl.
17.00, 18.00 och 19.00 med rektor Elsemarie Hallqvist, lärare
och elever.
Huvudbyggnaden
• I bildinstitutionen pågår skapande arbete med elever ur åk 13, vån 3
• Elever i åk 2 ställer ut i trapphallen utanför aulan
• Information om bild-inriktningen i Bildinstitutionen, vån 3
• Kl 19.30 Konsert i aulan med musik-elever ur åk 2
Markurellshuset, Fredsgatan 14
• Information om teater-inriktningen – foajén
• 16.30-19.30 – Verkstan, Masktillverkning
• 17.00-17.45 – T2, Åk1 repeterar RÖD MÅNE
• 18.00-18.45 – T3, ÅK2 spelar föreställning JAG VILLE BARA
ATT DU SKULLE KÄNNA DIG SPECIELL
• 18.45-19.15 –T3, Efter föreställningen kan du ställa frågor till
eleverna
• 19.00-19.30 – T2, ÅK1 repeterar RÖD MÅNE
Karribien
•
•
•
•
•
16.30 Konsert i Klubben med åk 1, musik
17.30 Konsert i Klubben med Karro Kultur
18.30 Konsert i Klubben (blandade åk)
Spela in din egen julsingel i studion
Musikdatalektion i datasalen.
Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapslokalerna ligger i Sibirien och i Nybyggnaden.
Biologisalarna ligger i Sibirien 1tr och fysiksalarna ligger på
bottenvåningen. Kemin finns i Nybyggnadens bottenvåning.
Biologisalarna är helt nyrenoverade och kemisalarna
renoverades inför hösten 2010.
I Sibirien finns även ett biologiskt museum, troligen Sveriges
äldsta.
NA-programmet på Karro har idag 4 klasser i varje årskurs.
De inriktningar som finns på Karro är
• Naturvetenskap och samhälle
• Naturvetenskap
Programinformation om naturvetenskapsprogrammet sker i
sal 401 kl. 17.00, 18.00 och 19.00 med
rektor Annika Kronwall och elever.
I NA-lokalerna kan du finna program enligt följande
• Fysiklaboration i sal 403, 404 och 405, Sibirien bv
• Bioteknik i sal 413, Sibirien 1 tr
• Glasstillverkning och matematikinformation i sal 414,
Sibirien 1 tr
• Hållbar utveckling i sal 415, Sibirien 1 tr
• Biologiska museet är öppet, Sibirien 1 tr
• Glögg serveras utanför museet, Sibirien 1 tr
• Blysänke- och guldpengslaboration i sal 304,
Nybyggnaden bv
• Astronomi Träningslära sal 306 Nybyggnaden bv
• Glasloppis, Nybyggnaden bv
Samhällsvetenskapliga och Humanistiska Programmen
Samhällsvetenskapsprogrammets (SA) och
Humanistiskaprogrammet (HUM) huvudsakliga lokaler ligger i
Huvudbyggnaden. Viss undervisning bedrivs även i
Nybyggnaden. All information och uppvisning av verksamhet
sker på tredje våningen i Huvudbyggnaden.
Den inriktning på SA-programmet som finns på Karro är
samhällsvetenskap. Under utbildningens gång kan du fördjupa
dig i ämnen som historia, samhällskunskap, geografi och religion
samt läsa ett eller flera språk. I årskurs tre finns det ett antal
programfördjupningar att välja mellan, t.ex. ”Individen i
mångfalden”, ”Brott och straff” och ”Internationella relationer”.
Humanistiska programmet kommer att erbjudas på Karolinska
skola från och med hösten 2013. Här sätts människans
skapande och kulturarv i centrum, fokus ligger på språk som
kulturbärare. Du kommer att fördjupa dig i olika språk och
kulturämnen.
Programinformation om samhällsvetenskaps- och
humanistiskt program sker i sal 129 kl. 17.00, 18.00 och 19.00
med rektor Jonas Bergman Wallin, lärare Per Johansson och
elever.
I Huvudbyggnaden kan du finna program enligt följande:
•
•
•
•
FN-skola FN-rollspel lärare och elever i sal 128
Info-café, SA/ HUM med lärare och elever i sal 125
Utbyten med andra länder lärare och elever, i sal 127
Filmvisning. SA 2:ornas har arbete med amerikanska
presidentvalet lärare och elever i sal 126
Programrektorer
Elsemarie Hallqvist
rektor för ES-programmet
tel 019-216444
[email protected]
Annika Kronwall
rektor för NA-programmet,
SPRI
tel 019-216398
[email protected]
Jonas Bergman Wallin
rektor för HUM-programmet och
SA-programmet, SPRI-bas
tel 019-216502
[email protected]

Similar documents