OmniNOVA Boss folder p101012.pdf

Transcription

OmniNOVA Boss folder p101012.pdf
... a step into a digital world
101008 • 01966
Den första intelligenta
rundmottagande antennen
Perfekt för TV-mottagning i båt, husvagn och husbil
www.macab.se
Den inbyggda UHF-förstärkaren har utrustats med BOSS-teknologin för automatisk kontroll av förstärkningen.
Stark signal
Perfekt signal
Svag signal
Antenner utan BOSS-teknologin tillhör det förgångna!
Omni-Nova BOSS-antennen är den enda rundmottagande antennen
på marknaden som automatiskt optimerar mottagningen.
Ställer in sig efter den mottagna signal-nivån.
Som installatör eller användare kan du koncentrera dig
på andra trevligare saker eftersom Omni-Nova hela tiden
garanterar den bästa möjliga tv-signalen.
Filtrerar och rensar utsignalen från
allt som kan störa mottagningen i hela
frekvensspektrat.
Kräver ingen inriktning tack vare en
unik 360 graders öppningsvinkeln
Fler eller färre program har ingen betydelse.
Antennens utsignal kommer alltid att vara fri från
intermodulation/brus och med optimalt BER och
C/N-värde. Antennen känner av och korrigerar
även för kommande kanaler.
Korrigerar variationer I signalnivån
och auto-justerar till den optimala utnivån
oberoende av störande variation i insignalen.
Justeringen görs kontinuerligt och transparant.
Ingen efterföljande komponent eller förstärkare kan rätta till felaktigheter i antennens insignal. Endast Omni-Nova med
BOSS-teknologin tar hand om och korrigerar problemen från första början. Med Omni-Nova vet du att du får bästa möjliga resultat.
Telefon: +46 410 36 36 10 • Fax: +46 410 36 36 01
2
www.macab.se
Tillverkad av material resistent mot
syror, fuktighet och väder.
Bra mottagning även vid mobil
användning i bil eller båt.
Skyddad mot elektriska
urladdningar och störningar.
Med tre separata förstärkare, en för varje band (FM, BI-BIII och
UHF). Detta minimerar störningar orsakade av kross-modulation,
nivåskillnader med mera.
Helt vattentät.
Försedd med spärrfilter för icke önskade frekvenser.
Speciellt viktigt vid marin användning.
Separata utgångar för Radio och TV.
Även med inbyggd AM-antenn.
UHF
Polarization
Gain (dB)
VHF
Polarization
Gain BI (dB)
Gain FM (dB)
Gain BIII (dB)
AM
Polarization
Gain (dB)
Protection Index
Balance Output Signal System Technology)
Horizontal omnidirectional
26
20
28
Horizontal omnidirectional
–1
IP 53
12 V Power Supply
Input (V )
Output (V)
Attenuation (dB)
Max. Current (mA)
Protection Index
Med Omni-Nova BOSS är alltid den bästa möjliga
signalkvaliteten garanterad. Oberoende av om du
använder den för marint bruk eller på land.
Horizontal omnidirectional
30 dB max. BOSS TECH
Svag signalnivå
Kräver hög förstärkning
11 ... 20
10 (On) / 8 (O°)
R
TV
1,5 typ. (3 max.)
Normal signalnivå
Kräver medelhög förstärkning
100
IP 20
Komplett paket:
 220 volts nätdel med switch för val av aktiv eller passiv antenn
 Med 12 volts adapterkontakt för batteridrift
 HF-tät nätdel och kontakter
 F-kontakt och IEC-kontakt medföljer
 1,5 meters TV-sladd medföljer
 Fäste för tak eller mast medföljer
Telefon: +46 410 36 36 10 • Fax: +46 410 36 36 01
Stark insignal
Kräver låg förstärkning
Sändare
3
www.macab.se
Typiska användningsområde
1
2
Kit 144401
12V PSU
12V PSU
AM-FM
AM-FM
12 Vdc
12 Vdc
TV
TV
TV
Radio
Radio
Extern digital-box
1. Omni-Nova 144401 innehåller inte koaxialkabel. Använd alltid en trippelskärmad kvalitetskabel från Macab.
2. Användningsexempel med 12-volts extern mottagare.
3
Vid montage på segelbåt rekommenderas en
placering så högt på masten som möjligt.
Två olika rostfria fästen medföljer.
Ett för sidomontage och ett för takmontage.
European technology Made in EUrope
Macab AB (publ)
Box 3, SE-231 21 Trelleborg, Sweden
Vannhögsgatan 7, SE-231 66 Trelleborg, Sweden
Phone: +46 (0) 410 36 36 00 • Fax: +46 (0) 410 36 36 01
E-mail: [email protected] • www.macab.com
GRG-Macab AS
Industrigata 6, 3400 Lier, NORWAY
Tlf: +47 32 22 99 90, Fax: +47 32 22 99 91
E-mail: [email protected] • www.grg-macab.no
Kit 144401 och separat 12-volts digital-box
10 Vdc
För mottagning av AM, FM, BI, BIII och DTT(UHF)
för tv med extern digital-box.
10 Vdc
För multibands-mottagning till tv
med inbyggd digital-box.