MR metodbok 141216 (Uppsala)

Transcription

MR metodbok 141216 (Uppsala)
Metodbok MRT UAS
Välj protokoll från listan
till vänster
PM CNS
PM kontrastmedel
PM MSK
MRsäkerhet
internt
PM BUK
MRIsafety.com
PM HJÄRTA
PM KÄRL (ej
hjärta)
PM rygg
Elna-Marie Larsson 101014
CT och MR vid epilepsi
MR/CT protokol
Kontrast
MR hjärna neonatal
Nej
CT eller MR screening (ung
pat )
Nej
Epilepsiutredning (remiss från
neurolog)
MR hjärna rutin + Gd (inom
3 mån enl. vårdprogram)
Ja
Epilepsi med terapiresistens
(utredning inför eventuell
epilepsikirurgi)
MR hjärna epilepsi, 3T
Nej*
Barn med epilepsi som
undersöks med MR i narkos
MR hjärna epilepsi,
1,5T tills det finns
narkosmöjligheter på 3T
Ja om ingen tidigare MR
med kontrast finns eller
vid tumör-fynd.
Barn < 3 mån
Alla >3 mån
Ett enstaka krampanfall
* Kontrast injiceras om man finner tumormisstänkt lesion vid scanningen
Protokoll
Sekvensbenämning:
Gd
Viktning (T1, T2, PD etc)
3D eller 4D ( i förekommande fall)
Sekvens (se, tse, gre, STIR, FLAIR, DWI, TOF)
Plan ( tra, cor, sag)
Extra teknik (fs)
Snittjocklek om avviker från standard
Ex. T2 tse tra fs 3mm
120420
Protokoll hjärna
Rutin om inget annat anges:
• Samma vinkling, FOV, snittjocklek på scanning i
samma pla
• Tra vinklas HYFA (hypofysens nederkant till
spetsen = fastigium på 4:e ventr)
• Cor vinklas efter bakkanten på hjärnstammen
• Alla plan körs genom hela hjärnan
• Sekvenserna körs alltid i den ordning de står
angivna i protokollet
090914
Standard snittjocklek/interslice gap
Hjärna tra: 5 mm/1 mm
• Hjärna sag och cor: 4 mm/0,8 mm
• Hjärna T1 3D gre : 1x1x1mm (rekonstruera med
överlappning 0,5/0,5/0,5, dock inte på fMRI pga
för många snitt för analys)
• Halsrygg: sag 3 mm/0,3 mm, tra 3 mm/0,3 mm
• Bröstrygg: sag 4 mm/0,4 mm, tra 3 mm/0,3
mm
• Ländrygg: sag 4 mm/0,4 mm, tra 4 mm/0,4 mm
Alla avvikelser från detta anges i protokollen
100902
Remissgenomgång läkare
• Skriv protokollnamn från lista + ev. tilläggssekvenser.
Kontrastmedel anges som Gd (alltid när ska vara
kontrastmedel = ordination).
Vid MRA: ange GdMRA el 3DTOF el PC-MRA o ange scanområde.
• Skriv datum och signatur
Ex. Hjärna rutin+Gd+perf / 090914 EM
100902
Rekonstruktion av Bold sekvenser i ”Apelsinen”
Markera Boldsekvensen – Volume View (bilderna läses in)
Render Mode ( i verktyglisten, första symbolen från vänster – Välj Min IP ( bilden
blir svart)
Välj Thickness ( i verktygslisten, 7:e från vänster) 10%
Ställ in lämplig fönsternivå på transversella bilden.
Välj – generera symbolen
Tra – parallell – snittjocklek 6mm – gap 0 – antal snitt (samma som det är T1W,
T2W tra sekvenser)
HYFA
vinkling
4:e
ventrikelns
bakre vinkel
och undre
kanten av
sellasbotten
Rött:
vinkling för
respektive
riktning
Vitt:
detområde
som ska
täckas.
Ponsvinkel (pat från audiolog/hörselmottagningen eller
storlekskontroll av icke opererat känt schwannom)
Frågeställning
Förberedelser:
Tid:
Lab: 31, 10, 3T
•
•
•
•
Skapad:20120824, v1
Kod:
MR säkerhet
T2 tse tra hela hjärnan
DWI tra hela hjärnan (ej på kontroll-us)
T2 tse cor 3mm (snabb, för positionering av 3D sekvens)
T2 3Dgre/tse (CISS eller DRIVE) tra 0,7 mm pori
Om ssk ser nyupptäckt misstänkt schwannom vid scanning – kalla på radiolog för ordination
av Gd
Bildrecon
Bilder
Föregående
Åter startsida
TIPS
Planering acusticus cor och tra
Coronär planering
Vitt = Täckningsområde
Åter protokoll
Acusticus på coronär
bild
Vinkla enligt vita prickade
linjen. Parallellt med acust.
bilat.
Ponsvinkel + Gd
Skapad:20140114, v1
Reviderad: 20140213
Frågeställning
Förberedelser: PVK
Tid:
Lab: 31, 10, 3T
•
•
•
•
•
•
•
Kod:
Kontrastmedelsinjektion
GdT2 tse tra hela hjärnan
GdDWI tra hela hjärnan
Gd T2 tse cor 3mm (snabb, för positionering av 3D sekvens)
GdT1 se tra 2 mm pori
GdT1 se fs cor 2 mm pori
GdT2 3Dgre/tse (CISS eller DRIVE) tra 0,7 mm pori
MR säkerhet
Gadovist
Dos: 0,1ml/kg
Extra vid cholesteatommisstanke: Får då endast bokas på lab 31
DWI Ssh tse cor 2 mm
Bildrecon
Bilder
Föregående
Åter startsida
TIPS
Planering acusticus neurinom -/+ Gd
Åter
protokoll
Aneurysm post coiling Helst 3T (om clips också kör vid
Skapad:20131011, v1
1,5T)
Frågeställning
Förberedelser:
Tid:
Lab: 3T (31,10)
•
•
•
•
Kod:
MR säkerhet
T2 tse sag
T2 tse tra
3DTOF tra, över behandlat aneurysm. 0,5x0,7x1,0 mm
DWI tra
MR-ssk gör MIP rotation cran-caud och dx-sin, 10 grader, hela varvet runt
Bildrecon
Bilder
Föregående
Åter startsida
TIPS
Aneurysm screening
Skapad:20131217, v1
Frågeställning
Förberedelser:
Tid:
Lab: 31, 10, 3T
•
•
•
•
Kod:
MR säkerhet
T2 tse sag
3DTOF tra från C1 tom 1 cm ovan corpus callosum, 0,4x0,7x1,0 mm
DWI tra
T2 tse tra
MR-ssk gör MIP rotation cran-caud och dx-sin, 10 grader, hela varvet runt
Bildrecon
Bilder
Föregående
Åter startsida
TIPS
Hjärna ung patient extracerebralt hematom kontroll
Skapad:20141021
(i stället för CT)
Frågeställning:
Tid:
Lab: 31, 10, 3T
Kod:
MR säkerhet
• T2 3DFLAIR SPIR/fatsat sag (barn som ligger stilla)
eller
•
T2 FLAIR SPIR/fatsat tra 3 eller 4 mm beroende på ålder
(snabbare)
Bildrecon
Bilder
FASS
Åter
startsida
TIPS
Ansikte/hals
Skapad:20131217, v1
Frågeställning
Förberedelser : PVK
Tid:
Lab: 31, 10, 3T
Kod:
MR säkerhet
Radiolog anger övre och nedre gräns för FOV.
Även den anteriora och posteriora avgränsningen ska anges
Gadovist
0,1ml/kg
• STIR cor 3 mm hr, visas för att bestämma område för tra snitt
• T2 tse tra 3 mm hr
• T1 tse tra 3 mm hr
• T1 tse cor 3 mm hr
• DWI tra 5 mm
•Kontrastmedelsinjektion
• GdT1 3DVIBE/THRIVE fs cor hr
• GdT1 tse tra 3 mm hr
Bildrecon
Bilder
Föregående
Åter startsida
TIPS
Transversella bilder
ska tas parallellt
med hårda gomen.
Radiolog ska ange
övre och nedre
gräns.
Den coronära bilden
ska tas vinkelrätt mot
den transversella.
Vit streckad linje på
den sagitella bilden.
Åter protokoll
DBS ANT (Post-OP)
Skapad:20141001, v1
Kod:
Frågeställning
Förberedelse: Patienten har DBS-implantat. Tx/Rx-spole. OBS! SAR-nivåer.
Tid: 20 min
Lab: 31
MR säkerhet
Enligt riktlinje gällande
patient med DBSimplantat
(OBS! SAR-nivåer)
• 3D T1 tra
Vävnadsdefinition (vinkling enligt neurokirurg)
• STIR tra (SAR-restriktiv)
Bilder
Föregående
Åter
startsida
DBS ANT Pre-OP, 3T
Skapad:20141001, v1
Frågeställning
Förberedelse:
Tid: 40 min
Lab: 3T
•
•
•
•
•
•
Kod:
MR säkerhet
T1-3D TFE tra
STIR cor
STIR tra
STIR sag
DWI tra
Gd T1-3D TFE tra
Bilder
Föregående
Åter
startsida
DBS ANT (Stereotaxi Pre-OP)
Skapad:20141001, v1
Kod:
Frågeställning
Förberedelse: Stereotaktisk undersökning i ram. MR-Fysiker förbereder indikatorboxen
inför undersökningen. Endast Tx/Rx-spole.
Tid: 1 h
Lab: 31
MR säkerhet
Mätning (mätning i bild enligt protokoll, görs av MR-Fysiker)
• T1 mätning tra (ej till PACS)
• T1 mätning sag (ej till PACS)
Lokalisation (Täck alla indikatorer, ingen vinkling)
• 3D T1 tra
Vävnadsdefinition (vinkling enligt neurokirurg)
• STIR cor
• STIR tra
• STIR sag
• Gd T1 tra (vid behov)
Bilder
Föregående
Åter
startsida
DBS Zona Incerta/STN (Stereotaxi Pre-OP)
Skapad:20141001, v1
Kod:
Frågeställning
Förberedelse: Stereotaktisk undersökning i ram. MR-Fysiker förbereder indikatorboxen
inför undersökningen. Endast Tx/Rx-spole.
Tid: 1 h
Lab: 31
MR säkerhet
Mätning (mätning i bild enligt protokoll, görs av MR-Fysiker)
• T1 mätning tra (ej till PACS)
• T1 mätning sag (ej till PACS)
Lokalisation (Täck alla indikatorer, ingen vinkling)
• 3D T1 tra
Vävnadsdefinition (vinkling enligt neurokirurg)
• T2 tse tra
• T1 IR tra
Bilder
Föregående
Åter
startsida
DBS Zona Incerta/STN Pre-OP, 3T
Frågeställning
Förberedelse:
Tid: 30 min
Lab: 3T
•
•
•
•
Skapad:20141001, v1
Kod:
MR säkerhet
T1-3D tfe tra
T2-3D Brainview tse tra
DWI tra
Gd T1-3D tfe tra
Bilder
Föregående
Åter
startsida
DBS Zona Incerta/STN (Post-OP)
Kod:
Frågeställning
Förberedelse: Patienten har DBS-implantat. Tx/Rx-spole. OBS! SAR-nivåer.
Tid: 20 min
Lab: 31
Skapad:20141001, v1
MR säkerhet
Enligt riktlinje gällande
patient med DBSimplantat
(OBS! SAR-nivåer)
• 3D T1 tra
Vävnadsdefinition (vinkling enligt neurokirurg)
• T2 tse tra (SAR-restriktiv)
Bilder
Föregående
Åter
startsida
DBS Post-OP
Skapad:20141001, v1
Kod:
Frågeställning
Förberedelse: Patienten har DBS-implantat. Tx/Rx-spole. OBS! SAR-nivåer.
Tid: 20 min
Lab: 31
MR säkerhet
Enligt riktlinje gällande
patient med DBSimplantat
(OBS! SAR-nivåer)
• T2 tse sag
• T2 tse cor
• T2 tse tra
Bilder
Föregående
Åter
startsida
DBS Pallidum (Stereotaxi Pre-OP)
Skapad:20141001, v1
Kod:
Frågeställning
Förberedelse: Stereotaktisk undersökning i ram. MR-Fysiker förbereder indikatorboxen
inför undersökningen. Endast Tx/Rx-spole.
Tid: 1 h
Lab: 31
MR säkerhet
Mätning (mätning i bild enligt protokoll, görs av MR-Fysiker)
• T1 mätning tra
(ej till PACS)
• T1 mätning sag (ej till PACS)
Lokalisation (Täck alla indikatorer, ingen vinkling)
• 3D T1 tra
Vävnadsdefinition (vinkling enligt neurokirurg)
• PD tse tra
• T1 IR tra
• SWI tra
Bilder
Föregående
Åter
startsida
DBS Pallidum(Post-OP)
Kod:
Frågeställning
Förberedelse: Patienten har DBS-implantat. Tx/Rx-spole. OBS! SAR-nivåer.
Tid:
Lab: 31
Skapad:20141001, v1
MR säkerhet
Enligt riktlinje gällande
patient med DBSimplantat
(OBS! SAR-nivåer)
• 3D T1 tra
Vävnadsdefinition (vinkling enligt neurokirurg)
• PD tse tra (SAR-restriktiv)
Bilder
Föregående
Åter
startsida
DBS Zona Incerta/STN Pre-OP, 3T
Frågeställning
Förberedelse:
Tid: 30 min
Lab: 3T
•
•
•
•
Skapad:20141001, v1
Kod:
MR säkerhet
T1-3D tfe tra
T2-3D Brainview tse tra
DWI tra
Gd T1-3D tfe tra
Bilder
Föregående
Åter
startsida
DBS Zona Incerta/STN (Post-OP)
Kod:
Frågeställning
Förberedelse: Patienten har DBS-implantat. Tx/Rx-spole. OBS! SAR-nivåer.
Tid: 20 min
Lab: 31
Skapad:20141001, v1
MR säkerhet
Enligt riktlinje gällande
patient med DBSimplantat
(OBS! SAR-nivåer)
• 3D T1 tra
Vävnadsdefinition (vinkling enligt neurokirurg)
• T2 tse tra (SAR-restriktiv)
Bilder
Föregående
Åter
startsida
DBS Post-OP
Skapad:20141001, v1
Kod:
Frågeställning
Förberedelse: Patienten har DBS-implantat. Tx/Rx-spole. OBS! SAR-nivåer.
Tid: 20 min
Lab: 31
MR säkerhet
Enligt riktlinje gällande
patient med DBSimplantat
(OBS! SAR-nivåer)
• T2 tse sag
• T2 tse cor
• T2 tse tra
Bilder
Föregående
Åter
startsida
DBS ANT (Stereotaxi Pre-OP)
Skapad:20141001, v1
Kod:
Frågeställning
Förberedelse: Stereotaktisk undersökning i ram. MR-Fysiker förbereder indikatorboxen
inför undersökningen. Endast Tx/Rx-spole.
Tid: 1 h
Lab: 31
MR säkerhet
Mätning (mätning i bild enligt protokoll, görs av MR-Fysiker)
• T1 mätning tra (ej till PACS)
• T1 mätning sag (ej till PACS)
Lokalisation (Täck alla indikatorer, ingen vinkling)
• 3D T1 tra
Vävnadsdefinition (vinkling enligt neurokirurg)
• STIR cor
• STIR tra
• STIR sag
• Gd T1 tra (vid behov)
Bilder
Föregående
Åter
startsida
Dissektion (carotis och vertebralis)
Frågeställning
Förberedelser :
Tid:
Lab: 31, 10, 3T
Skapad:20131217, v1
Kod:
MR säkerhet
Hjärna:
• T2 tse sag
• DWI tra
• T2 FLAIR SPIR/fatsat tra
Hals:
• 3DTOF tra 3mm från övre arcus aortae t.o.m. cerebri media
• PDT2 tse tra 5mm från arcus aortae till sellabotten
• T1 tse tra fs 5mm från disknivå C3/4 till sellabotten
Vid svår diagnostik (spec vertebralisdissektion) behövs ev. komplettering med arteriell CT-angiografi.
OBS! Inga rekonstruktioner ska göras. TOF:arna ska läggas vinkelrätt mot kärlen.
Bildrecon
Bilder
Föregående
Åter startsida
TIPS
HYFA
vinkling
4:e
ventrikelns
bakre vinkel
och undre
kanten av
sellasbotten
Rött:
vinkling för
respektive
riktning
Vitt:
detområde
som ska
täckas.
Åter protokoll
Hjärna epilepsi
(endast remiss från neurolog eller barnläkare,
epilepsi med terapiresistens under utredning inför eventuell
epilepsikirurgi, dessutom alla barn i narkos med ep. Se PM.)
Skapad:20141021, v1
MR säkerhet
Kod:
Frågeställning
Förberedelser :Ev.* PVK
Tid:
Lab: Helst 3T, 31
*Ev Gadovist
Dos: 0,1ml/kg
Vinkla längs med och vinkelrätt mot hippocampus.
•
•
•
•
•
•
•
T1
T2
T2
T1
T1
T2
T2
3Dgre (TFE/MPRAGE) sag
tse tra 2,5mm
FLAIR SPIR/fatsat cor
IR tra 2,5mm
IR cor 2,5mm
3DFLAIR SPIR/fatsat sag ** (ej 3T ersätts med T2 Flair/SPIR tra)
tse cor 2,5mm
Extra:
•SWI/VENBOLD tra (Siemens/Philips)
•*GdT1 3Dgre sag (om tumor ses)
** T2 3DFLAIR: Gör MPR tra och cor, 2,5 mm tjocklek, 0 gap, ep-vinkling
PM ep
undersökningar
Bildrecon
Bilder
Föregående
Åter startsida
TIPS
Transversell vinkling
Parallellt med
temporalloben.
OBS! kolla båda sidor så
att mittlinjen hamnar
mitt i fåran båda sidor.
Om ej så måste du vinkla
i den coronära bilden så
att du kommer rätt.
Coronär vinkling är
vinkelrätt mot
temporalloben.
Vita streckade
linjer visar
området som
ska vara med i
bild.
Åter protokoll
Hjärna rutin + GD
Frågeställning
Förberedelser : PVK
Tid:
Lab: 31, 10, 3T
Skapad:20130815, v1
Kod:
MR säkerhet
T2 3DFLAIR SPIR/fatsat sag *
Gadovist
T1 3Dgre sag hr
0,1ml/kg
SWI/VENBOLD tra (Siemens/Philips)
Kontrastmedelsinjektion
GdDWI tra
GdT2 tse tra
GdT1 3Dgre sag hr
(gör rekonstruktioner enbart efter Gd cor och tra 4mm, 0 i gap, används även för
neuronavigation, inkludera därför alltid näsa etc)
* FLAIR: MPR tra och cor 2,5mm. 0 gap.
•
•
•
•
•
•
•
Bildrecon
Bilder
Föregående
Åter startsida
TIPS
HYFA
vinkling
4:e
ventrikelns
bakre vinkel
och undre
kanten av
sellasbotten
Rött:
vinkling för
respektive
riktning
Vitt:
detområde
som ska
täckas.
Åter protokoll
Hjärna rutin + Gd + perfusion
(används till primära
intraaxiala tumörer, nyupptäckta och kontroll-us)
Frågeställning
Förberedelser : Rosa/grön PVK, injektor
Tid:
Lab: 3T, 31, 10
Skapad:20131011, v1
Kod:
MR säkerhet
Gadovist
Dos: 0,1ml/kg
Flöde: 4ml/s (3T)
Flöde: 5ml/s (1,5T)
•
T2 3DFLAIR SPIR/fatsat sag*
•
T1 3Dgre sag hr
•
SWI/VENBOLD (Siemens/Philips)
•Kontrastmedelsinjektion med perfusion, OBS! Rätt flödeshastighet.
•
Perfusion tra **
•
GdT2 tse tra
•
GdDWI tra
•
GdT1 3Dgre sag hr (gör rekonstruktioner cor och tra 4mm, 0 i gap, används även för neuronavigation,
inkludera därför alltid näsa etc)
*T2 3DFLAIR: MPR tra och cor, 2,5 mm tjocklek, om pat har epilepsi – använd ep-vinkling för cor MPR
**Perfusions bilder skickas till Nice1 men inte till kliniskt PACS. Hela us inkl. perfusions sekvens skickas till
TS
Bildrecon
Bilder
Föregående
Åter startsida
TIPS
HYFA
vinkling
4:e
ventrikelns
bakre vinkel
och undre
kanten av
sellasbotten
Rött:
vinkling för
respektive
riktning
Vitt:
detområde
som ska
täckas.
Åter protokoll
Hjärna screening/Stroke
Skapad:20130815, v1
Frågeställning: T.ex. vid liten misstanke om patologi, eller för att detektera Kod:
akut/subakut stroke om CT är normal eller i stället för CT hos ung patient. Dessutom
när frågeställningen endast är ischemi eller infarkt (efter normal CT hjärna).
Förberedelser :
Tid:
Lab: 31, 10, 3T
•
•
MR säkerhet
DWI tra
T2 tse tra
Tillägg ordinerat av radiolog:
•
SWI/VENBOLD tra (Siemens/Philips)
Bildrecon
Bilder
Föregående
Åter startsida
TIPS
HYFA
vinkling
4:e
ventrikelns
bakre vinkel
och undre
kanten av
sellasbotten
Rött:
vinkling för
respektive
riktning
Vitt:
detområde
som ska
täckas.
Åter protokoll
Hjärna AVM
Skapad:20131217, v1
(vidare utredning eller kontroll av känd AVM, 3T)
Frågeställning
Förberedelser : PVK injektor
Tid:
Lab: 3T
•
•
•
•
•
Kod:
T2 tse sag
T2 3DFLAIR SPIR/fatsat tra
T2 tse tra
DWI tra
3DTOF tra, 0,4x0,7x1 mm, genom AVM
MR säkerhet
Gadovist
Dos: 0,1ml/kg
Flöde: 2ml/s
Fördröjning: 5s
Kontrastmedel (injiceras under dynamisk MRA scanning med 5 s fördröjning av scan, 2 ml/s)
• Dynamisk MRA 4DTRAK
• GdT1 3D gre sag
• SWI/VENBOLD tra (Siemens/Philips)
Bildrecon
Bilder
Föregående
Åter startsida
TIPS
HYFA
vinkling
4:e
ventrikelns
bakre vinkel
och undre
kanten av
sellasbotten
Rött:
vinkling för
respektive
riktning
Vitt:
detområde
som ska
täckas.
Åter protokoll
Hjärna demens
Skapad:20120824, v1
Frågeställning
Förberedelser :
Tid:
Lab: 31, 10, 3T
•
•
•
•
•
Kod:
MR säkerhet
T2 tse sag utan flow comp (5 mm hela hjärnan)
DWI tra
T2 3DFLAIR SPIR/fatsat sag/tra
T1 3Dgre sag*
T2 tse tra
*MPR cor 3mm med ep vinkling.
Bildrecon
Bilder
Föregående
Åter startsida
TIPS
HYFA
vinkling
4:e
ventrikelns
bakre vinkel
och undre
kanten av
sellasbotten
Rött:
vinkling för
respektive
riktning
Vitt:
detområde
som ska
täckas.
Åter protokoll
Hjärna fMRI
Skapad:20131217, v1
Frågeställning
Förberedelser :Ev.* PVK
Tid:
Lab: 3T
Kod:
MR säkerhet
*Ev Gadovist
Dos: 0,1ml/kg
Alltid 3T
Instruera patienten om paradigm före us
Fixera huvudet
• T1 3Dgre sag
• fMRI sekvenser enligt ordination (spara screen capture av real time sekvenser och sänd till PACS)
• DTI tra
• T2 3DFLAIR sag SPIR/fat sat*
Rekonstruera DWI, ADC, FAmap och FAcolour map från DTI sekvensen
*FLAIR: MPR: tra och cor 2,5mm. 0 gap.
Bildrecon
Bilder
Föregående
Åter startsida
TIPS
Hjärna meningeomkontroll
Frågeställning
Förberedelser : PVK
Tid:
Lab: 31, 10, 3T
Kod:
Kontrastmedelsinjektion
• GdDWI tra
• GdT1 3Dgre sag, gör MPR i 2 plan (4 mm tra, 4 mm cor)
• GdT2 tse tra
Bildrecon
Skapad:20120824, v1
Bilder
Föregående
MR säkerhet
Gadovist
Dos: 0,1ml/kg
Åter startsida
TIPS
HYFA
vinkling
4:e
ventrikelns
bakre vinkel
och undre
kanten av
sellasbotten
Rött:
vinkling för
respektive
riktning
Vitt:
detområde
som ska
täckas.
Åter protokoll
Hjärna rutin
Skapad:20130815, v1
Frågeställning
Förberedelser :
Tid:
Lab: 31, 10, 3T
•
•
•
•
•
Kod:
MR säkerhet
T2 3DFLAIR SPIR/fatsat sag *
DWI tra
T1 3Dgre sag hr
T2 tse tra
SWI/VENBOLD tra (Siemens/Philips)
Extra:
•
Misstänkt akut hjärnstamsinfarkt: lägg till DWI cor 3 mm
•
MRA: 3DTOF tra från foramen magnum tom cerebri media om ej annat anges
* FLAIR: MPR tra och cor 2,5mm. 0 gap.
Bildrecon
Bilder
Föregående
Åter startsida
TIPS
HYFA
vinkling
4:e
ventrikelns
bakre vinkel
och undre
kanten av
sellasbotten
Rött:
vinkling för
respektive
riktning
Vitt:
detområde
som ska
täckas.
Åter protokoll
Hjärntumör 48h postop (utförs inom 48h efter op, i
Skapad:20130815, v1
undantagsfall inom 72h, endast på vardagar)
Frågeställning
Förberedelser : PVK, injektor
Tid:
Lab: 31, 10, 3T
•
•
•
•
•
•
Kod:
T1 3Dgre sag hr
T2 FLAIR tra
Kontrastmedelsinjektion
GdDWI tra
GdT2 tse tra
GdT1 3Dgre sag hr*
MR säkerhet
Gadovist
Dos: 0,1ml/kg
* MPR tra och cor 4mm, 0 i gap
Bildrecon
Bilder
Föregående
Åter startsida
TIPS
HYFA
vinkling
4:e
ventrikelns
bakre vinkel
och undre
kanten av
sellasbotten
Rött:
vinkling för
respektive
riktning
Vitt:
detområde
som ska
täckas.
Åter protokoll
Hydrocephalus
Frågeställning
Förberedelser :Ev.* PVK
Tid:
Lab: 31, 10, 3T
•
•
•
•
•
Skapad:20120824, v1
(NPH; akveduktstenos)
Kod:
MR säkerhet
*Ev Gadovist
Dos: 0,1ml/kg
T2 tse sag utan flow comp, 3 mm, akvedukt
DWI tra
T2 3DFLAIR SPIR/fatsat sag
T1 3Dgre sag (3DMPRAGE eller 3DTFE)
T2 3Dgre/tse (CISS/DRIVE) sag, 0,7 mm genom akvedukten
• Flödesmätning vinkelrätt (throughplane) mot akvedukten:
endast på patient med misstänkt NPH, endast i Uppsala.
Börja med VENC 20, gör analys och om högsta peak velocity är lägre än 15, ändra VENC till strax över
högsta peak velocity och kör ny flödesmätning, analysera, spara analys på samtliga körda VENC i PACS.
*Ev. Kontrastmedel (i så fall körs T2 efter kontrastmedelsinjektionen före 3Dgre sag)
•GDT1 3Dgre sag (3DMPRAGE eller 3DTFE)
Bildrecon
Bilder
Föregående
Åter startsida
TIPS
Vinkelrätt mot flödet i
akvedukten.
Lägg snittet så att du
får akvedukten i mitten.
Kolla även på den
coronära bilden
Då kommer din bild ut
så att du får
akvedukten mitt i
bilden.
Bild med akvedukten
mitt i bilden!
Röd ring.
Åter protokoll
Hypofys+Gd
Skapad:20120824, v1
Frågeställning
Förberedelser : PVK
Tid:
Lab: 31, 10, 3T
Kod:
MR säkerhet
Gadovist
Dos: 0,1ml/kg
• T1 se sag 2mm (3mm om stor tumor)
• T1 se cor 2mm (3mm om stor tumor)
Kontrastmedelsinjektion: normal dos =0,1 mmol/kg, scanna omedelbart efter kontrast inj utan delay
• GdT1 se cor 2mm (3mm om stor tumor)
• GdT1 se sag 2mm (3mm om stor tumor)
• GdT2 tse cor 2mm (3mm om stor tumor)
Extra:
•dynamisk GdT1 tse cor 3mm hypofys (t.ex. vid Cushing och akromegali där mikroadenom är svåra att
detektera)
Bildrecon
Bilder
Föregående
Åter startsida
TIPS
Cor planering:
Vitt streck=
parallellt med
pons.
Rött streck=
täckningsområ
de
Sag planering:
Gul streckad=
Mittlinje
Röd streckad=
täckningsområde
OBS om stor
tumor lägg på
flera snitt
Åter protokoll
Kranialnerver
Skapad:20120824, v1
Frågeställning
Förberedelser : PVK
Tid:
Lab: 31, 3T
Kod:
Radiolog anger övre och nedre gräns för FOV, vid trigeminusneuralgi
ska hela intrakraniella nervus trigeminus och cavum Meckeli
inkluderas och på T2 tse tra ska hela hjärnstammen vara med dvs från
övre mesencephalon till foramen magnum.
MR säkerhet
Gadovist
Dos: 0,1ml/kg
• T2 tse sag (hela hjärnan)
• T2 tse tra 3 mm hr hela hjärnstammen
• T2 3Dgre/tse (CISS eller DRIVE) tra 0,7mm
• T1 tse tra 3mm hr
• T1 tse cor 3mm hr
• DWI tra 5mm hela hjärnan
Kontrastmedelsinjektion
• GdT1 3DVIBE/THRIVE tra hr
• GdT1 tse cor 3mm hr
Bildrecon
Bilder
Föregående
Åter startsida
TIPS
MS hjärna+ryggmärg +Gd
(remiss från neurolog)
Skapad:20130815, v1
Frågeställning
Förberedelser : PVK
Tid:
Lab: 31, 3T
Kod:
1.
Ryggmärg: cervikal och thorakal tom conus var för sig
•
STIR sag
Kontrastmedelsinjektion
•
GdT2 tse sag
•
GdT1 sag
Inga tra snitt!
2.
•
•
•
•
MR säkerhet
Gadovist
Dos: 0,1ml/kg
Hjärna: (om enbart hjärna t.ex Tysabri pat, kör endast efter Gd enligt nedan)
GdT2 3DFLAIR SPIR/fatsat sag*
GdDWI tra 4mm
GdT2 tse tra 4mm
GdT1 3Dgre sag hr**
*FLAIR MPR tra 2,0mm 0,2 mm gap
** MPR tra
Bildrecon
Bilder
Föregående
Åter startsida
TIPS
NF1 Hjärna + rygg
Skapad:20131217, v1
Frågeställning
Tid:
Lab: 31, 3T
Kod:
Hjärna:
• T1 3Dgre sag
• T2 3DFLAIR SPIR/fatsat sag
MR säkerhet
Gadovist
Dos: 0,1ml/kg
Kontrastmedelsinjektion
• GdT1 3Dgre sag
Rygg:
• GdT1 tse sag 2 FOV ( övre C1 – Th3 3mm, nedre Th3 t.o.m. sacrum 4mm)
• GdT1 tse tra genom stora tumörer
• GdT2 3DSPACE/VISTA cor 2 FOV, inga MPR ( övre C1 – Th3 3mm, nedre Th3 t.o.m. sacrum 4mm)
Bilder
Föregående
Åter
startsida
NF2 Tumörkontroll (även på pat med implantat)
Hjärna + rygg
Skapad:20131217, v1
Kod:
Frågeställning
Förberedelser : PVK
Tid:
Lab: 31
MR säkerhet
Om patienten har implantat, T/R spole om enbart skallus, Vanlig skallspole
om rygg us. Linda huvudet och placera pat på undersökningsbritsen utanför
labbet, kör in pat så rakt som möjligt, längs med öppningen på scannern.
Låt pat ligga kvar på britsen efter avslutad us och dra ut britsen.
(Pat ska ej gå ut)
Gadovist
Dos: 0,1ml/kg
Hjärna:
•
T1 3Dgre sag hr
Kontrastmedelsinjektion
•
GdT2 tse tra
•
GdT1 3Dgre sag hr
Rygg:
•
GdT1 sag 2 FOV
•
GdT1 cor 2 FOV
Bildrecon
Bilder
Föregående
Åter startsida
TIPS
Orbita
Skapad:20120824, v1
Frågeställning
Förberedelser : PVK
Tid:
Lab: 31, 10, 3T
Kod:
I första hand 1,5T.
MR säkerhet
Gadovist
Dos: 0,1ml/kg
Vinklas längs och vinkelrätt mot nervus opticus
•
T2 tse tra 3 mm
•
T1 se tra 3 mm
•
STIR cor 3 mm
Kontrastmedelsinjektion
•
GdT1 se tra 3 mm
•
GdT1 se fs cor 3 mm
Cor snitt från bulbens bakre del t.o.m. chiasma om ej patologi i främre orbita
Bildrecon
Bilder
Föregående
Åter startsida
TIPS
Transversella bilder
vinklas parallellt med
synnerven(rött).
Täcka (vitt) vid
transversell bildtagning.
Coronära bilder
Om ej patogi i bulben:
täck (gul streckad
linje). Vinkelrätt mot
chiasman
Åter
protokoll
Plexus brachialis
Skapad:20130521, v1
Frågeställning
Förberedelser : PVK*
Lab: 31, 10, 3T
Kod:
MR säkerhet
Protokollet gäller även för plexus lumbalis
•
•
•
•
*Gadovist
Dos: 0,1ml/kg
STIR cor 4 mm (parallellt med nedre cervikalmedulla, från spinalkanalens
bakkant och framåt)
T1 tse cor 4 mm (positionering som STIR)
T1 sag 4 mm (från lateral kant på kotkropparna och i lateral riktning till lat thoraxväggen, övre kanten
på C2. Körs bilateralt, alltså x 2)
Extra:
•
*GdT1 tse cor + tra 4 mm (tumor, infl)
•
T2 3Dgre/tse cor (CISS eller DRIVE) (trauma) Se bilder.
Bildrecon
Bilder
Föregående
Åter startsida
TIPS
Åter protokoll
Sagitell: Röd streckad. Bilateralt
Coronar: Blå streckad.
Trauma FOV: Vit streckad.
C:a C3 – Th3.
Den blå linjen är hur
man vinklar de coronara
snitten.
Postop DBS
Skapad:20120824, v1
Frågeställning
Förberedelser :
Lab: 31
•
•
•
Kod:
MR säkerhet
T2 tse sag 2 mm
T2 tse cor 2 mm
T2 tse tra 2 mm
Elektrodspetsen i mitten och snitt vinkelrätt mot elektrod.
Inga andra sekvenser.
Undersökningen görs på lab 31
OBS! T/R-spolen.
Bildrecon
Bilder
Föregående
Åter startsida
TIPS
Preop DBS
Skapad:20120824, v1
Frågeställning
Förberedelser :
Lab: 31
•
•
Kod:
MR säkerhet
T2 tse tra 1x1x2mm
T1 3Dgre tra 1x1x2mm
Inga andra sekvenser.
Undersökningen görs på lab 31
OBS! T/R-spolen om pat redan har en stimulator och ska få nr2
Bildrecon
Bilder
Föregående
Åter startsida
TIPS
Sinustrombos
Skapad:20131217, v1
Frågeställning
Förberedelser : PVK, injektor
Tid:
Lab: 31, 10, 3T
Kod:
Gadovist
Dos: 0,1ml/kg
Flöde: 2ml/s
Körs aldrig på natten utom på vitalindikation
•
•
MR säkerhet
Hjärna rutin utan kontrast
Gd3D MRA sag venfas
Gravid patient:
•
Utan kontrastmedelsinjektion: VENC test tra 10+20, 3DPC sag, välj bästa VENC.
•
Alt 2Dpc sag + tra, VENC 5+10 eller 2DTOF obl sag.
Bildrecon
Bilder
Föregående
Åter startsida
TIPS
Von Hippel-Lindaus sjukdom
Frågeställning Von Hippel-Lindaus sjukdom
Skapad:20131217, v1
Kod:
MR säkerhet
Tid:
Lab:
Hjärna:
•T1 3Dgre sag hr
Gadovist
Dos: 0,1ml/kg
Kontrastmedelsinjektion
• GdT2 tse tra
• GdT1 3Dgre sag hr
Rygg:
• GdT1 sag 2 FOV
• GdT1 cor 2 FOV
• GdT2 tse sag 2 FOV
Bilder
Föregående
Åter
startsida
Hjärna barn tumör (0-1år)
Frågeställning
Tid:
Lab: 31, 3T
•
•
•
Skapad:20130815, v1
Reviderad 20141021
Kod:
T1 3Dgre sag hr
T1 IR tra 3mm
T1 IR sag 3mm
MR säkerhet
Dotarem
Dos: 0,2ml/kg
Kontrastmedelsinjektion
• GdT2 tse tra 3mm
• GdT1 3Dgre sag hr
• DTI tra 30-32 riktn, gör DWI och ADC map från denna, rekonstruera FA greyscale +
colour. Grundbilder läggs i tunna skivor.
MPR 1mm snitt tra och cor från T1 3Dgre.
Bildrecon
Bilder
FASS
Åter
startsida
TIPS
Skapad:20130815
Reviderad 20141021
Hjärna barn tumör (1-10 år)
Frågeställning
Tid:
Lab: 31, 3T
•
•
•
•
T1
T2
T1
T1
Kod:
3Dgre sag hr
3DFLAIR SPIR/fatsat sag
IR tra 4mm
IR sag 4mm
MR säkerhet
Barn < 2 år Dotarem
Dos: 0,2ml/kg
Övriga Gadovist
Dos: 0,1ml/kg
Kontrastmedelsinjektion
• GdT2 tse tra 4mm
• GdT1 3Dgre sag hr
• DTI tra 30-32 riktn, gör DWI och ADC map från denna, rekonstruera FA greyscale +
colour.
Grundbilder läggs i tunna skivor.
Gör rekonstruktion MPR 1mm snitt tra och cor från T1 3Dgre.
Bildrecon
Bilder
FASS
Åter
startsida
TIPS
Hjärna neonatal (<3mån) (vid akuta kramper,
ischemi etc.)
Frågeställning
Skapad:20130815, v1
Kod:
MR säkerhet
Tid:
Lab: 31, 3T
•
•
•
•
•
T1 3Dgre sag hr
DWI tra 3mm b1000
T2 tse tra 3mm
SWI/VENBOLD tra (Siemens/Philips)
T1 IR tra 3mm (TI ca 350 vid 1,5T)
•
•
•
•
•
Extra:
3DTOF tra snabb (artärocklusion)
MRV PC (sinustrombos)
T2 BLADE/MV tra (snabb om pat rör sig)
T1 BLADE/MV tra (snabb om pat rör sig)
Bilder
FASS
Åter
startsida
TIPS
Hjärna pediatrisk utredning (3-12 mån) (försenad
utveckling, rehab, missbildning , metabol sjd etc)
Frågeställning
Tid:
Lab: 31, 3T
•
•
•
•
•
•
Skapad:20130815, v1
Reviderad 20140214
Kod:
MR säkerhet
T1 3Dgre sag hr
DWI tra 3mm
T2 tse tra 3mm
T2 tse cor
SWI/VENBOLD tra (Siemens/Philips)
T1 IR tra 3mm (TI ca 350 vid 1,5T)
Extra:
Vid behov: MRS
Bildrecon
Bilder
FASS
Åter
startsida
TIPS
Hjärna pediatrisk utredning (1-10 år) (försenad
utveckling, rehab, missbildning, metabol sjd.etc
Frågeställning
Tid:
Lab: 31, 3T
•
•
•
•
•
•
•
Skapad:20130815, v1
Kod:
MR säkerhet
T1 3Dgre sag hr
DWI tra 4mm
T2 3DFLAIR SPIR/fatsat sag
T2 tse tra 4mm
T2 tse cor
SWI/VENBOLD tra (Siemens/Philips)
T1 IR tra 4mm, (TI ca 350 vid 1,5T)
Extra:
• Vid behov: MRS
Bildrecon
Bilder
FASS
Åter
startsida
TIPS
Hjärna barn svag tumörmisstanke utan narkos
(t.ex. nyligen normal CT)
Frågeställning
Tid:
Lab: 31, (3T)
Skapad:20100902, v1
Kod:
MR säkerhet
Använd protokollet Hjärna rutin som hos vuxen patient (alternativt Hjärna screening om
mycket svag misstanke). Nål behöver ej sättas.
Om tumör ses kan barnet kallas tillbaka senare för komplettering med tumörprotokollet med
Gd
Bildrecon
Bilder
FASS
Åter
startsida
TIPS
Hjärna barn extracerebralt hematom kontroll
Skapad:20131021, v1
(i stället för CT)
Frågeställning:
Tid:
Lab: 31, 10, 3T
Kod:
MR säkerhet
•
T2 3DFLAIR SPIR/fatsat sag (barn som ligger stilla)
eller
•
T2 FLAIR SPIR/fatsat tra 3 eller 4 mm beroende på ålder (snabbare)
Bildrecon
Bilder
FASS
Åter
startsida
TIPS
NF1 Hjärna + rygg
Skapad:20131217, v1
Frågeställning
Tid:
Lab: 31, 3T
Kod:
Hjärna:
• T1 3Dgre sag 0,9x0,9x0,9 mm
• T2 3DFLAIR SPIR/fatsat sag 1,12 x 1,12 x 1,12 mm
MR säkerhet
Gadovist
Dos: 0,1ml/kg
Kontrastmedelsinjektion
• GdT1 3Dgre sag 0,9x0,9x0,9 mm
Rygg:
• GdT1 tse sag 2 FOV ( övre C1 – Th3 3mm, nedre Th3 t.o.m. sacrum 4mm)
• Gd T1 tse tra genom stora tumörer
• Gd T2 3DSPACE/VISTA cor 2 FOV, inga MPR ( övre C1 – Th3 3mm, nedre Th3 t.o.m. sacrum 4mm)
Bilder
Föregående
Åter
startsida
Hjärna epilepsi (+Gd)
Skapad:20130815, v1
MR säkerhet
Kod:
Frågeställning: endast remiss från barnläkare, barn i narkos med kort eller lång
epilepsianamnes, dock ej vid kramper i nyföddhetsperioden (< 3 mån), då protokollet neonatal
hjärna används)
Tid:
Lab: 31, 3T
Gd injiceras om barnet inte har en tidigare MR med kontrastmedel eller
vid tumör*.
Vinkla längs och vinkelrätt mot hippocampus (alla sekvenser nedan)
• T1 3Dgre (TFE/MPRAGE) sag hr
• T2 tse tra 2,5mm
• T1 IR tra 2,5mm
• T1 IR cor 2,5mm
• T2 3DFLAIR SPIR/fatsat sag
* Barn < 2 år Dotarem
Dos: 0,2ml/kg
Övriga Gadovist
Dos: 0,1ml/kg
* Kontrastmedelsinjektion
• GdT2 tse cor 2,5mm
• GdT1 3Dgre sag hr
•
Extra:
SWI/VENBOLD tra (Siemens/Philips)
Bildrecon
Bilder
FASS
Åter
startsida
TIPS
Rygg tumör seeding
Frågeställning
Tid:
Lab: 31, 3T
Skapad:20110927, v1
Kod:
Kontrastmedelsinjektion
• GdT1 tse sag 3 mm halsrygg-övre bröstrygg
• GdT1 tse sag 3 mm nedre bröstrygg-ländrygg
• GdT1 tse tra 3 mm genom misstänkt patologi
MR säkerhet
Barn < 2 år Dotarem
Dos: 0,2ml/kg
Övriga Gadovist
Dos: 0,1ml/kg
Om ingen patologi ses på sag körs alltid tra genom conus och övre cauda equina
Bildrecon
Bilder
FASS
Åter
startsida
TIPS
Rygg
Skapad:20140603, v1
Frågeställning: t.ex nervpåverkan/diskbråck
MR säkerhet
Tid:
Lab: Alla
• T1W tse Sag
• T2W tse Sag
• T2 STIR tse Sag
• Ev T2W Tse Tra över aktuellt område om positivt fynd
Dotarem
Dos: 0,2 ml/kg om
ordinerat
Kontrastmedelsinjektion om frågeställning abscess/spondylit/infektion
• T1W tse Sag
Bildrecon
Bilder
FASS
Åter
startsida
TIPS
Standard snittjocklek/gap
Halsrygg: sag 3,o mm/ 0,3 mm, tra 3,0 mm/
0,3 mm
Bröstrygg: sag 4,0 mm/ 0,4 mm, tra 4,0 mm/
0,4 mm
Ländrygg: sag 4,0 mm/ 0, 4 mm, tra 4,0 mm/
0,4 mm
Avvikelser från detta anges i protokollen
Nästa sida
Åter startsida
Remiss genomgång läkare
* Skriv protokollnamn från lista + ev. tilläggs sekvenser. Kontrast
anges som Gd ( alltid när det ska vara med kontrast =
ordination)
* Skriv datum och signatur
Ex. Ländrygg rutin/090914EML
Föregående sida
Åter startsida
Halsrygg rutin
Skapad:20110201, v1
Frågeställning:
Tid:
Lab: L10, L31,3T
Kod:
MR säkerhet
Antal snitt bestäms av frågeställningen. Hur mycket som ska täckas.
• T2 tse sag
• T1 tse sag
• T2 3D tse tra från mitten av C4 till mitten av Th1 om ingen annan
patologi
Bilder
Föregående
Åter
startsida
Planering av rutin halsrygg
Blått streck- vinkling av dom
transversella snitten.
Orange ruta –
sagitella bilder
Viktigt att få ända upp mot
sellas bakre stöd.
Om det endast är intramedulär
frågeställning kan man ta färre snitt
än ovan Streckad ruta
Halsrygg trauma
Frågeställning:
Tid:
Lab: L10, L31
•
•
•
•
•
•
Skapad:201103313, v1
Kod:
MR säkerhet
T2 tse sag
T1 tse sag
STIR tse sag
PD tse sag (endast vid första undersökningen av ett trauma)
T2 3D tra genom traumatisk patologi
T1 tse tra genom traumatisk patologi
Bilder
Föregående
Åter
startsida
Planering av trauma halsrygg
Blått streck- vinkling av dom
transversella snitten.
Orange ruta –
sagitella bilder
Viktigt att få ända upp mot
sellas bakre stöd.
Täck lateralt
Bröstrygg rutin
Skapad:20110201, v1
Frågeställning:
Tid:
Lab: L10, L31
•
•
•
•
Kod:
MR säkerhet
Survey OBS! Viktigt att veta vilka kotor som är vilka. Th1 – Th12
(C2 ska vara med för att kunna räkna)
T2 tse sag
T1 tse sag
T2 3Dtse tra, genom patologi, som buktar in i spinalkanalen eller foramina (ej om helt
normala sag sekvenser)
Bilder
Föregående
Åter
startsida
TIPS
C2
Th1
Planering av bröstrygg
Ta en lång bild dvs stort
FOV alt tre stationer och
klistra ihop dom. Bilderna
till vänster.
Räkna kotorna uppifrån
(pat kan ha 6 fria ländkotor
därför är det bättre att
räkna uppifrån) för att få
reda vilken som är TH1.
Planera in dina snitt
därifrån och neråt.
Alla tolv bröstkotor ska
vara med i den sagitella
körningen.
Bröstrygg trauma
Frågeställning:
Tid:
Lab: L10, L31
•
•
•
•
•
•
Skapad:20120420, v1
Kod:
MR säkerhet
T2 tse sag
T1 tse sag
STIR tse sag
PDW tse sag (endast vid första undersökningen av ett trauma)
T2 3D tra genom traumatisk patologi
T1 tse tra genom traumatisk patologi
Bilder
Föregående
Åter
startsida
C2
Th1
Planering av bröstrygg
Ta en lång bild dvs stort
FOV alt tre stationer och
klistra ihop dom. Bilderna
till vänster.
Räkna kotorna uppifrån
(pat kan ha 6 fria ländkotor
därför är det bättre att
räkna uppifrån) för att få
reda vilken som är TH1.
Planera in dina snitt
därifrån och neråt.
Alla tolv bröstkotor ska
vara med i den sagitella
körningen.
Ländrygg rutin
Skapad:201103313, v1
Frågeställning:
Tid:
Lab: L10, L31
Kod:
MR säkerhet
• T2 tse sag
• T1 tse sag
• T2 tse tra i block från mitten på L3 – mitten på S1. Dessutom andra
nivåer om uttalade diskbuktningar/osteofyter.
Extra:
• T1 tra vid spinal stenos över patologiskt område
Bilder
Föregående
Åter
startsida
Ländrygg recidiv diskbråck
Frågeställning:
Tid:
Lab: L10, L31
•
•
•
•
Kod:
Skapad:201103313, v1
MR säkerhet
Dotarem
Dos: 0,2ml/kg
T2 tse sag
T1 tse sag
T2 tse tra i block från mitten på L3 – mitten på S1. Dessutom andra nivåer med
uttalade diskbuktningar/osteofyter.
T1 tra över operationsområdet
Kontrastmedelsinjektion:
•
•
GdT1 tra över operationsområdet
GdT1 sag
Bilder
Föregående
Åter
startsida
Ländrygg trauma
Skapad:20120420, v1
Frågeställning:
Tid:
Lab: L10, L31
•
•
•
•
•
•
Kod:
MR säkerhet
T2 tse sag
T1 tse sag
STIR tse sag
PD tse sag (endast vid första undersökningen av ett trauma)
T2 tse tra genom traumatisk patologi
T1 tse tra genom traumatisk patologi
Bilder
Föregående
Åter
startsida
Helrygg metastas
Frågeställning:
Tid:
Lab: L10, L31
Skapad:201103313, v1
Kod:
MR säkerhet
Ryggen avbildas i 2 FOV: C1 – Th3 och Th3 tom sacrum.
Börja med den del som är mest symptomgivande. Den övre med 3mm och den nedre med
4mm.
•
•
•
STIR tse sag – ska täcka hela kotan samt utskott.
T1 tse sag - som ovan
T1 tse tra - genom nivåer med inväxt i spinalkanalen.
Bäcken: (utförs ej då frågeställning endast berör spinalkanalen)
• T1 tse cor 7mm
• STIR tse cor 7mm
Bilder
Föregående
Åter
startsida
Metastas helrygg (Philips)
Två stationer sagitellt.
Gul och blå ruta.
Vid patologi- endast om
det trycker på
spinalkanalen. Tra T1W
bilder.
Coronära bäckenbilder.
(ingår i protokollet om
inget annat anges)
Brun ruta.
Lillemor Lundström, UAS rtgssk
Rygg akut ischemi
Skapad:20120420, v1
Frågeställning:
Tid:
Lab: L10, L31
Kod:
MR säkerhet
Halsrygg + bröstrygg t.o.m. conus i två delar
•
•
•
•
T2STIR sag 3mm
T2 tse sag 3mm
T1 tse sag 3mm
DWI sag 3mm
•
Ev. T2 tse tra
Bilder
Föregående
Åter
startsida
Rygg AVM/duralfistel
Frågeställning:
Tid:
Lab: L10, L31
Kod:
Ryggen avbildas i 2 FOV: den nedre 4mm
övre 3mm .
•
•
•
•
T2
T2
T1
T2
Skapad:20110411, v1
MR säkerhet
Gadovist:
Dos: 0,1ml/kg
tse sag
tse CISS/DRIVE sag 0,7mm – 0,9mm
tse sag
STIR sag
Kontrastmedelsinjektion:
• GdT1 tse sag
• GdT1 tse tra genom patologi
Bilder
Föregående
Åter
startsida
TIPS
MSK Rygg tumor/inflammation(tumor/infl i
Skapad:20140203
Reviderad 20141021
spinalkanalen, spondylit/diskit)
Frågeställning:
Tid:
Lab: L10, L31
Kod:
Ryggen avbildas i 2 FOV: den nedre 4mm
övre 3mm nedre.
•
•
•
•
MR säkerhet
Dotarem
Dos:
Gadovist: 0,2ml/kg
T2 tse sag
T1 tse sag
STIR tse sag
T1 tse tra
Kontrastmedelsinjektion
• GdT1 tse sag
• GdT1 tse tra genom patologi
Bilder
Föregående
Åter
startsida
MSK Rygg tumor/inflammation kontroll
(tumor/infl i spinalkanalen, spondylit/diskit)
Frågeställning:
Tid:
Lab: L10, L31
Skapad:20130815
Reviderad 20141021
Kod:
Endast den del som hade patologi vid föregående undersökning.
•
•
•
•
T2 tse sag
T1 tse sag
STIR tse sag
T1 tse tra
MR säkerhet
Dotarem
Dos:
Gadovist: 0,2ml/kg
Kontrastmedelsinjektion
• GdT1 tse sag
• GdT1 tse tra genom patologi
Bilder
Föregående
Åter
startsida
Neuro Rygg tumor/inflammation(tumor/infl
Skapad:20110411, v1
i spinalkanalen, spondylit/diskit)
Frågeställning:
Tid:
Lab: L10, L31
Kod:
Ryggen avbildas i 2 FOV: den nedre 4mm
övre 3mm nedre.
•
•
•
MR säkerhet
Gadovist
Dos:
Gadovist: 0,1ml/kg
T2 tse sag
T1 tse sag
STIR tse sag
Kontrastmedelsinjektion
• GdT1 tse sag
• GdT1 tse tra genom patologi
•
Extra: Vid misstanke om patologi i ryggmärgen lägg till
T2 gre tra (FFE/MEDIC)
Bilder
Föregående
Åter
startsida
Neuro Rygg tumor/inflammation kontroll
(tumor/infl i spinalkanalen, spondylit/diskit)
Frågeställning:
Tid:
Lab: L10, L31
Skapad:20130815, v1
Kod:
Endast den del som hade patologi vid föregående undersökning.
•
•
•
T2 tse sag
T1 tse sag
STIR tse sag
MR säkerhet
Gadovist
Dos:
Gadovist: 0,1ml/kg
Kontrastmedelsinjektion
• GdT1 tse sag
• GdT1 tse tra genom patologi
Bilder
Föregående
Åter
startsida
Rygg tumör seeding
Frågeställning
Tid:
Lab: 31, 3T
Skapad:20110927, v1
Kod:
MR säkerhet
Gadovist
Dos: 0,1ml/kg
Kontrastmedel
• GdT1 tse sag 3 mm halsrygg-övre bröstrygg
• GdT1 tse sag 3 mm nedre bröstrygg- ländrygg
• GdT1 tse tra 3 mm genom misstänkt patologi
Om ingen patologi ses på sag körs alltid tra genom conus och övre cauda equina
Bildrecon
Bilder
FASS
Åter
startsida
TIPS
Ryggmissbildning
barn)
(neurofall vuxna och
Frågeställning:
Tid:
Lab: L10, L3, 3T
Skapad:20110411, v1
Kod:
MR säkerhet
Inget kontrastmedel till dessa patienter!
Täck hela ryggen med 2 eller 3 FOV, i sidledes foramina till foramina
•
•
•
•
T1
T2
T2
T1
tse
tse
tse
tse
sag
sag
CISS/DRIVE sag 0,7mm – 0,9mm
tra från nedre conus till S1 3-4mm
Alternativ till CISS/DRIVE (vid uttalad scolios)
• 3DSPACE/VISTA cor
Om frågeställningen inkluderar annan signalförändring i medulla än syrinx/cysta, lägg till:
• T2 tse sag 3mm
Bilder
Föregående
Åter
startsida
MSK Scolios
Skapad:20120314, v1
Frågeställning
Tid:
Lab: L10, L31
Scan Sekvens
Kod:
Riktning
Kontrast Anatomiskt område
Anmärkning
Surv
MST
2
Myelo/
cor
Cor
Rakt på. Prot. finns på Körs för att underlätta
lumbarsidan
scan-planering.
3
Myelo/
sag
Sag
Rakt på. Prot. finns på Körs för att se eventuell delad märg mm.
lumbarsidan
4
T2W/COR
Sko
COR
-
Lumbal/thoracal/
cervical
5
T1W/
Stand
SAG
-
Lumbal/thoracal/
cervical
Vinkla efter ryggmärgen.
6
T2W/
Stand
SAG
-
Lumbar/thoracal/
cervical
Som T1W
b-FFE
TRA
Conus – spinal
kanalens slut.
Öka antal snitt om du inte täcker hela vägen
1
7
8
9
MR säkerhet
T1W/TRA Sko TRA
-
Conus – spinal
kanalens slut.
Öka antal snitt om du inte täcker hela vägen
T2W
-
Cranio cervikal
övergång.
Körs endast om fjättrad märg förekommer, dvs conus befinner sig nedanför L2 nivå,
eller om Chiari missbildning finns.
Bilder
TRA
Föregående
Åter
startsida
SI-Leder
Skapad:20141022
Frågeställning:
Tid:
Lab: L10, L31
•
•
•
•
T2
T1
T1
T2
Kod:
MR säkerhet
STIR tse cor – vinkla efter sacrum.
tse cor - som ovan
tse tra - vinkelrätt mot den coronära
STIR tse tra - som ovan
Bilder
Föregående
Åter
startsida