Ljudventil

Transcription

Ljudventil
til
Ljudven
til
Ljudven
Ljuddämpande friskluftsventil
- til VELFAC SOUND ljudfönster
Ljuddämpande friskluftsventil
Reg.nr. 5001
Kvalitetsstyringssystem
certificeret i henhold
til
DS/EN ISO 9001:2000
af
Det Norske Veritas,
Danmark A/S
Certificeringsafdelingen
Effektiva ljuddämpande fönster har en avgörande betydelse för innomhusmiljön i områden,
med generande ljudnivå utomhus. Samtidigt är tillförsel av frisk luft och utluftning nödvändig för vårat välbefinnande. Med den nya ljudventilen från VELFAC kan du nu släppa in
frisk luft utan att det påverkar fönstrets ljuddämpande effekt.
VELFAC ljudventil är utvecklad till - att i kombination med VELFAC SOUND fönster
säkerställa frisk luft och ljuddämpning i alla typer av byggnader. Ljudventilen har ljuddämpande verkning på Dn,e,w 40 dB.
VELFAC AB
Besök vår utställning
VELFAC FönsterHuset®:
Funktion. Ljudventilen är infräst i en påföring, som skall monteras på fönstrets ovankant
och fogas på byggarbetsplatsen. Den utvändiga alu-profilen har samma ytbehandling som
fönsterramen för att säkra en fin integration mellan fönster och fasad.
Adress:
Ankdammsgatan 5H
171 43 Solna
Tel: +46 8 756 28 00
Fax: +46 8 756 89 10
Tabeller och snitt. I tabellerna ses de viktigaste fakta, luftgenomströmmning och testresultat för VELFAC ljudventil. Snittritningarna visar ljudventilen i kombination med VELFAC
SOUND fönster med olika karmuppställningar.
Mail: [email protected]
www.VELFAC.se
Ventilbredd
546mm
Min bredd, påföring med ljudventil
675mm
Max.bredd, påföring med ljudventil
4200mm
I en påföring kan det byggas in
Testinstitut
Ventilens färg sett innefrån
Vit, RAL 9010
Färg på utvändig alu-profil
Som fönsterramen
Testmetod
Testresultat
Dn,e,w: 40 dB
Dn,e,w + C: 40 dB
Dn,e,w + Ctr: 39 dB
ISO 140-10
ISO 140-2
VTT, Finland
1-2 ljudventiler ( eller ingen )
Klassification
ISO 717,1
Tabellen visar den genomsnittliga element-normaliserade nivåskillnaden Dn,e,w
VELFAC ljudventil
Öppet tillstånd
Tryckdifferentialer ( Pa)
Luftmängd (dm /s)
3
6
10
15
20
4,6
6,1
8,0
9,7
90
38
Tabellen visar luftmängdsmätningar vid olika tryckdifferentialer.
Fri öppning = 2765mm².
Monterad på 115mm karm
Monterad på 90mm + 140mm karm
Monterad på tilläggsbåge-lösning
Monterad mellan 115 mm karmar
03.211-03.10 © 2010 VELFAC A/S ® VELFAC, VELFAC logo and VELFAC FönsterHuset are registered trademarks used under license by VELFAC Group. Rätt till tekniska ändringar förbehålls.
Faktabox