Kursinfo Radiologisk bröstdiagnostik HT14.pdf

Comments

Transcription

Kursinfo Radiologisk bröstdiagnostik HT14.pdf
KAROLINSKA INSTITUTET UPPDRAGSUTBILDNING
Kursinformation
Radiologisk bröstdiagnostik
7,5 hp HT 2014
Kursen vänder sig till röntgensjuksköterskor verksamma på mammografiavdelning
.
Kursens syfte
Kursansvarig institution
Kursen syftar till att ge fördjupning inom området
radiologisk bröstdiagnostik. Detta sker genom att
fördjupa sig i bröstens patologi och aktuella
behandlingsmetoder. En översikt av moderna
diagnostiska metoder och aktuell forskning inom
området belyses under kursen. Inom kursen diskuteras
aspekter av patientens upplevelse och bemötande.
Studenten ges inom ramen för kursen en möjlighet till
fördjupning inom eget valt intresseområde.
Kent Fridell, Dr Med vet, PhD kursansvarig
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och
teknolgi(CLINTEC),Tel: 08-524 838 70, 070-6683870,
E-post:[email protected]
Kursen har givits vid ett flertal tillfällen där Institutionen
för kirurgisk vetenskap, intervention och teknologi
(CLINTEC), sektionen för radiografi är ansvarig
kursgivare
CITAT, från tidigare kursdeltagare:
” Jättebra kurs och precis vad jag behövde, trots att jag
ändå arbetat med mammografi i flera år.
Kursen ges i samarbete med mammografi - enheten
vid Västmanlands sjukhus Västerås.
Kursledare Kristin Widh och Agneta Bodén.
“Fördjupningsarbetet och redovisningen
av detta var spännande och kul”
’’För mig som är ny i mammografiverksamheten gav
kursen mycket mervärde och en större förståelse’’
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning | Berzelius väg 3, 171 77 Stockholm
Tel: 08 524 800 00 | Fax: 08 508 846 20 | E-post: [email protected] | ki.se/uppdragsutbildning
KAROLINSKA INSTITUTET UPPDRAGSUTBILDNING
Kursinformation
Radiologisk bröstdiagnostik 7,5 hp
Ur kursinnehållet







Mer information
Bröstens anatomi och fysiologi
Bröstens patologi och behandlingsmetoder
Undersökningsmetoder
konventionell metodik
kompletterande undersökningsmetoder;
Ultraljud, MRT och Scint
En systematisk metod för palpation av kvinnors
bröst
Det korta mötet – omvårdnad och bemötande
Aktuell forskning
Utvecklingsprojekt – författa och skriva ett eget
utvecklingsarbete
Kursen genomförs som en distanskurs på halvfart där
regelbundna kursträffar ges vid Karolinska Institutet.
Kursen inleds med en intensivvecka och då med ett
stort antal föreläsningar. Med dessa som grund
bearbetas studieuppgifter till de två enskilda dagarna
som kursen fortsätter med, vid dessa tillfällen redovisas
och diskuteras de bearbetade studieuppgifterna.
Kursen bygger på föreläsningar, gruppredovisningar
Jessika Ekberg,
Utbildningsadministratör
Inst.CLINTEC, Sektionen för
radiografi, Tel: 08-52483770
E-post: [email protected]
Vid administrativa frågor:
Ulla Finati, projektkoordinator
Karolinska Institutet, Uppdragsutbildning
E-post: [email protected]
Tel: 08- 524 838 91
Anmälan
www.ki.se/uppdragsutbildning
Sista anmälningsdag är 2014 -08-10
Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in
kursomgång vid för få sökande.
Tid och plats
Kursstart v. 39 (22/9-26/9) kl 9.30 – 15.00
24/11 och 25/11 (två dagar ) kl. 9.00-15.00
Kursträffarna är på Karolinska Institutet,
Campus Syd Huddinge, Alfred Nobels Alle 10, 5 tr.
Pris
9 500 SEK exkl. moms.
Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet.
I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den
medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av
medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid
Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.
Karolinska Institutet levererar kompetens- utveckling för
landsting, kommun och företag – framför allt inom vård, omsorg och
hälsa – och verkar för utveckling i hälso- och sjukvården samt för ett
friskare samhälle.
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning | Berzelius väg 3, 171 77 Stockholm
Tel: 08 524 800 00 | Fax: 08 508 846 20 | E-post: [email protected] | ki.se/uppdragsutbildning

Similar documents