Hedelin Carl Axel Angsblommor 3051.pdf

Transcription

Hedelin Carl Axel Angsblommor 3051.pdf
Carl Axel Hedelin
(1861–1894)
Ängsblommor.
Akvarell. Monogramsignerad: »CH». 24 ×17,5 cm. Löst monterad tillsammans med
konstnärens tryckta visitkort från studieåren: »Carl Hedelin / Elev vid Kongl. Akademien för de Fria Konsterna / Stockholm». 3 500 kr
¶ Denna vackra bukett får representera lyckliga och löftesrika dagar i Hedelins
korta konstnärsliv. Han tvingades tyvärr avbryta sina studier vid Konstakademien av ekonomiska skäl och blev i stället tecknare på Naturhistoriska riksmuseet och illustratör i olika tidskrifter.
Bland annat utförde han tillsammans med Thérèse Ekblom en mängd enastående fina illustrationer för polarforskaren, botanikern och geologen Alfred
Gabriel Nathorsts planerade men aldrig utgivna arbete om isländska växtfossiler. Bilderna kunde till slut utges 2011, »Art Meets Science – The Unpublished
Drawings by Carl Hedelin and Thérèse Ekblom» (Topics in Geobiology, 2011, vol.
35, s. 723–824). 1
Så småningom kom Hedelin visserligen iväg till Paris, men där fick hans bana
ett tragiskt slut. Bruten av sjukdom och under oklara omständigheter tog han
sitt liv i Paris 1894, endast 33 år gammal.
1. »The drawings prepared by Carl Axel Hedelin and Thérèse Ekblom between 1885
and ca 1910 are of extraordinary beauty and highest precision. Because of their grandeur and accuracy these pencil drawings constitute an outstanding body of scientific
illustrations.»
[#3051]
Lorenz B. Hatt | konsthandel | antikvariat | www.hatt.se