Fiskejournalen - Prislista och utgivningsdagar 2015

Transcription

Fiskejournalen - Prislista och utgivningsdagar 2015
FiskeglädjeI
Fiskejournalen hittar läsaren senaste nytt från
sportfiskets värld. Landets främsta fiskeexperter ger
fångstgivande råd och tipsar om fisketeknik och
utrustningstips som förkortar tiden mellan huggen.
Här presenteras också spännande reportage från de
bästa fiskevattnen både när och fjärran.
fiskejournalen.se
facebook.com/Fiskejournalen
Upplaga och räckvidd
Upplaga: 18 000 varav 11 800 pren
Räckvidd samtliga: 85 000
Läsarinformation
Könsfördelning: 88% män, 12% kvinnor
Snittålder: 47 år, 30-69 år (71%)
Snitt hushållsinkomst/år: 450 100 kr
Övriga Sverige 75%
Stockholm 14%
Göteborg 8%
Malmö 3%
Martin Falklind
Chefredaktör
Läskvalitet
Medelvärde lästid: 66,4 min
Läser antal gånger: 5,2
Sparar ett halvår eller längre: 86%
Utgivningsdag avser dagen då tidningen finns i butik. Prenumeranter får tidningen 1-3 dagar innan.
Utgivningsplanen är preliminär och kan komma att ändras.
UTGIVNINGS- OCH MATERIALDAGAR 2015
ANNONSPRISER
Nr
Vecka Utdag
Mtrl.dag
Format
StorlekPris
1/2
3
4
5
6
7/8
9
10/11
12
1
1
8
12
17
21
26
35
40
48
51
20 nov
15 jan
12 feb
16 mar
13 apr
13 maj
22 jul
25 aug
20 okt
24 nov
Uppslag
460 x 297 mm
53 800:-
Helsida
230 x 297 mm
26 900:-
Liggande 1/2-sida 230 x 145,5 mm
15 300:-
Stående 1/2-sida
112 x 297 mm
15 300:-
Baksida
230 x 270 mm
31 000:-
30 dec
17 feb
17 mar
21 apr
19 maj
23 jun
25 aug
29 sep
24 nov
29 dec
För information och bokning:
Håkan Otterberg: 0302–244 46, mail: [email protected]
MATERIALADRESS
http://in.aller.se/annons.
OBS: Lägg till 5 mm utfall på alla format.
Begärd placering: +15 %
Advertorial: + 20 %
Partner Promotion: Annonspris (netto) x2 + produktionskostnad
Guidelines för advertorials hittar du på aller.se/koncept