Länk - Ljusdals kommun

Comments

Transcription

Länk - Ljusdals kommun
KULTURGUIDEN
KULTUREVENEMANG I LJUSDALS KOMMUN
HÖST/VINTER 2 0 1 0
bibliotek
musik
konst
film
utställningar
teater
dans
Kulturguiden ges ut av:
Ljusdals Kommun/Kultur
827 80 Ljusdal
Internet:
www.ljusdal.se
Kulturguiden
innehåller
2
Info om Kulturguiden
3
Presentation av Kulturguiden
4-5
Tillsammans och Lyssnande skogKonstnärlig utsmyckning av Jini Hedblom
6-9
Filmfrossa 29-30 oktober
10
Öppet Hus för liten och stor i S:t Persgården, Järvsö
10
Kristen djupmeditation i Järvsö kyrka
10
Tekväll i Järvsö kyrka
11
Västra Hälsinglands slöjdförening
Foto: Annika Strömberg
11-13
Hälsingegården Bommars
Utgivningsdatum:
1 juni – deadline 1 maj
1 okt – deadline 1 sep
15 feb – deadline 15 jan
14-29
Kalendarium
30-31
Utställningar
32-33
Ljusdals kommunala musikskola 50 år
Grafisk form och layout:
Annika Strömberg
Åsa Olsson
34
Ljusdals Filmförening
35-37
Sagostund
38-40
Hantverkscafeér och utflyktsmål
Reportage:
Annika Strömberg
Erik Nilsson
41
Stickcafé
42-44
Kulturföreningar
44
Hembygdsföreningar
45
Studieförbund
46
Bibliotek
47
Bio, Museum och Gallerier samt Helsingebilder
E-post:
[email protected]
Tel:
0651-180 96
Omslagsbild:
Detalj från Lyssnande skogkonstnärlig utsmyckning av
Jini Hedblom
Tryckeri:
Ljusdals Kommuns
interntryckeri, Åsa Olsson
Vi reserverar oss för
eventuella förändringar
i programmet som kan
inträffa efter tryckning
Sid
När KULTURGUIDEN HÖST/VINTER 2010
trycks på interntryckeriet här i förvaltningshuset är det exakt
3 månader kvar till jul.
Jultider bjuder som sig bör på en mängd traditioner där
kultur i form av sång och musik får en framstående plats.
Det blir bland annat julkonserter med Tommy Nilsson och
med Py Bäckman i Järvsö kyrka samt med
Ljusnankören i Tallåsen.
Vill man vara med själv och sjunga anordnas till exempel en
adventskväll för hela familjen i Järvsö kyrka.
Men ännu känns julen långt bort och höstens
kulturarrangemang är många:
Utställningar, film, musik, teater, med mera....ja det ser
återigen ut att bli en rik kulturhöst i vår kommun.
Alla filmälskare som dessutom är intresserad av
Hälsinglands historia kan delta i den fantastiska Filmfrossa
som äger rum i slutet av oktober, se sidorna 6-9.
I slutet av oktober hålls även en jubileumsvecka för att fira
att Ljusdals kommunala musikskola fyller 50 år, läs mer om
detta på s 32-33.
Du som nu har Kulturguiden i din hand, öppna den, lusläs
den, och bocka för just dina favoriter eller varför inte
beträda för dig ”orörd mark” genom att prova en helt ny
genre inom kulturens magiska värld!!!
Annika Strömberg
Tillsammans och Lyssnande skog
■ I somras invigdes keramiker
Ljusdals Kommuns senaste offentliga konstutsmyckning invigd
Jini Hedbloms
konstnärliga
Våren
2007
utsmyckningen Tillsammans och Vi har alla ett behov av att bli sedda och hörda. Det var konstnär
Lyssnande skog vid Gärdeåssko- Jini Hedbloms utgångspunkt när hon jobbade fram Ljusdals Kommuns
lan i Må-tors
Ljusdal. 9.00 -19.00
Fre 9.00-18.00
Innetorget
Förvaltninghuset
Ljusdal
Foto:
Annika Strömberg
Jini Hedblom pratar om sin
utsmyckning vid invigningen.
senaste konstnärliga utsmyckning.
Vid den senaste ombyggnationen av särskolan vid Gärdeåsskolan i
Ljusdal avsattes som vanligt en summa enl. 1%-regeln till konstnärlig
utsmyckning. En av rektorn Tord Jerfstens önskemål var att konsten
skulle smycka den nya utomhusscenen samt vara hållbar och tydlig. Under
vintern 2010 fick keramikern Jini Hedblom från Ljusdal, i uppdrag av
Ljusdals Kommun att ta fram ett skissförslag som sedan presenterades för
hela skolan, både personal och elever.
Den 9 juni var det så dags att inviga utsmyckningen. En dag som inte bara
bjöd på vackert väder utan även tårtkalas som skolans sexor stod för.
Jini, som själv gått på skolan som elev, har många minnen från sin skoltid.
Det som låg henne extra varmt om hjärtat var de partier av skog som
ryms på skolans innergård. En plats för lek men även för att hämta kraft
och känna sig trygg i. Genom konstnärens egenupplevda känsla för skolans utomhusmiljö utgörs därför den konstnärliga utsmyckningen av två
delar, Tillsammans och Lyssnande skog.
LJUSDALSJini
KOMMUN
Konstnärlig utsmyckning av keramiker
Hedblom
Tillsammans - det är barnen som är skolan
Vid scenen valde Jini att göra ett konstverk i plåt, ett material som ska tåla
barnens lekar. På denna plåt, som mäter 1x3 m, ses ett ansikte med ett
varmt leende som enligt konstnären ”får ge värme åt platsen”.
Bilden rymmer även en löparbana, ett minne från Jinis eget skolrekord
på 60 m, samt ett dräktband med mönster som ska påminna oss om det
hälsingska kulturarvet. Dessutom finns alla barns namn som under läsåret
2009/2010 gått på skolan presenterade, ett tydligt tecken på den mångkulturella miljön som Gärdeåsskolan nu är.
Lyssnande skog
- träd som kan bevara
hemligheter
På tallarna i den lilla skogsdungen på skolans innergård
ses de 9 öron som konstnären gjort och satt upp.
Trädens öron är i brons samt
stengods och är röda eller
gröna. Tittar man noga så
kan några trollöron ses bland
de mer mänskliga.
För vem vet vilka som egentligen lyssnar till barnens lekar och hemligheter i denna
skog där till och med träden
har öron.
Text och bilder:
Annika Strömberg
■ Tillsammans
”Det är barnen som är skolan
och genom deras namn syns
också tydligt att det här är en
mångkulturell skola. Dräktbandet visar vårt kulturarv
och leendet får ge värme åt
platsen.”
/Jini Hedblom
■ Lyssnande skog
”Vi människor behöver mer
än någonsin lugnet som skogen
kan ge och att någon lyssnar till
oss. Träden har för mig alltid
varit goda lyssnare så det var
naturligt för mig att sätta öron
på tallarna och på det sättet
lyfta fram konsten att kunna
lyssna.”
/Jini Hedblom
■ Vill du se mer?
Fler bilder finns på Ljusdals
kommuns hemsidan under
konstvandring på kulturs sida:
www.ljusdal.se/kultur/konstvandring
- eller gör ett besök på skolan!
Filmfrossa 29-30 oktober
■ Filmfrossa i Ljusdal
fre-lör 29-30 okt
Hälsinge Akademis Filmfrossa
är något så originellt som en
hälsingefilmfestival.
I två dagar ska vi visa enbart filmer producerade i Hälsingland
av hälsingefilmare eller filmer
med hälsingemotiv och andra
anknytningar till landskapet.
Vi presenterar också en unik
filmaffisch – och stillbildsutställning på Ljusdalsbygdens
Museum.
Vårt tema är filmernas bilder
och landskapets människor;
och vår ambition är att beskriva
hur den svenska filmindustrin
och våra fria filmare har sett
och ser på Hälsingland och
dess invånare. En av våra frågor är Hälsingland som kuliss
och verklighet: hur har filmerna
påverkat bilden av landsbygden
i allmänhet och landskapet i
synnerhet?
Filmfrossan är ett arrangemang
av Hälsinge Akademi och Ljusdalsbygdens Museum, med
stöd av Film Gävleborg och
Ljusdals kommun.
Vi tackar Ljusdals-Bio, Statt i
Ljusdal, Kafé Nyfiket och Svenska Filminstitutets filmarkiv för
värdefull medverkan.
Välkommen med entucineasm!
Filmfrossa 29-30 oktober
Fredag 29 oktober, Ljusdalsbygdens Museum, nära Ljusdals kyrka.
13.00 Invigning av Filmfrossan. Vimmel med Hälsinge Akademin och dess musikanter – samt tilltugg. Gunilla Kindstrand, Akademins hövding, och museichefen
Owe Norberg inviger Filmfrossans affisch- och stillbildsutställning Kameran går i
Hälsingland. Utställningen är öppen båda filmdagarna. Prisutdelning i Akademins
filmpristävling för skolungdom. Prisutdelare Claes Sundelin.
15.00 Visning av vinnande bidrag i filmpristävlingen. Därefter visas kortfilmen Bandybyn, 28 min, av årets akademistipendiat Josefin Törngren från Edsbyn.
16.00 Ljuset från Ljusdal – Jonas Simas omstridda hembygdsfilm, 1977, 59 min.
17.00 Ljusdal 1933-1967 – Äldre kortfilmer från Ljusdal, redigerade av Åke Palm,
20 min.
17.30 Till minnet av timmerköraren – Skogsdokumentär av Erik Eriksson, 1995,
60 min.
Fredag 29 oktober, RIO-biografen, Riotorget.
19.00 Musikouvertyr och fanfarer! Gunilla Kindstrand öppnar festivalprogrammet.
Företrädare för kommunen hälsar publiken välkommen till Ljusdal. Jonas Sima hyllar Rio – sin ungdoms bio! Visning av SVT-kortfilmen om Hälsingland – Så såg vi
sommaren då, 15 min.
19.30 All jordens fröjd – Hälsingefilmklassiker av Rolf Husberg, 1953, 109 min.
Kort inledning.
21.30 Hälsingar – Spelfilm av Ivar Johansson, 1933, fullständiga ljudversionen,
84 min.
23.00 Hultkläppen – Spelfilm om mästerspelmannen Per Hult Alcén, Bergsjö
(1834-1898), med Thore Härdelin i huvudrollen, regi Björn Berge, 1970, 55 min
Filmfrossa 29-30 oktober
Lördag 30 oktober, RIO-biografen, Riotorget.
10.00 Driver dagg faller regn – Klassisk hälsingefilm av Gustaf Edgren, 1946,
90 min. Inledande samtal mellan Gunilla Kindstrand och Jonas Sima.
12.00 Fiolen min – Legendariska spelmannen Jon-Erik Öst, Bergsjö (1885-1969),
porträtterad av Björn Berge, 38 min.
– Lunchpaus –
14.00 Hundarna – Novellfilm av Thomas Tidholm, 2001, 42 min.
15.00 Filmdebatt om filmernas bilder och landskapets människor. Hälsingland som
kuliss och verklighet. I panelen: Gunilla Kindstrand, Olle Häger, Lars Ilshammar,
Maria Vallström. Moderator: Jonas Sima.
– Fika- eller matpaus –
17.00 Premiär på Fan, Optimisten och Sorgen – Ny filmversion om Klint-Olle, av
Åsa M. Eriksson – Erik Strömdahl, ca 75 min. Inledande samtal med filmarna.
18.30 Bilder till tusen – Filmen om fotografen och hälsingedokumentaristen Hilding
Mickelsson, Rengsjö (1919-2002), av Göran Bernstål och Lars Lööv, 2003, 28 min.
19.00 Premiär på Inget jävla joll! – Dokumentärporträtt på en kvinnlig skogsarbetare
i hälsingeskogarna, av Jonas Sima, 2010, ca 30 min.
20.00 Svart på vitt om Hälsingland – Olle Häger berättar och visar scener ur sina
dokumentärer, bl.a: Sjön där Fride Magnusson drunknade, 1992, Minns du det
landet, 2002, Som en utkastad hund, 2009.
21.00 Rågens rike – Ivar Johanssons stumfilmsversion, 1929, 128 min. Musikackompanjemang av Björn Ståbi, Eivor Kjellberg, Östen Eriksson, Ola Granath.
Ca 23.00 Filmfrossarparty, vickning och vimmel i Kafé Nyfiket, Förvaltningshuset.
Filmfrossa 29-30 oktober
Lördag 30 oktober, Ljusdalssalen i Förvaltningshuset, Riotorget.
10.00 Timmerrännan – En film om åkare och timmerbilar längs riksväg 84, av Erik
Eriksson, 1970-71, 30 min.
10.30 Tranan och bonden – En naturdokumentär från Ytterharva i Bjuråker, av Bo
Silwer, 1990, 28 min.
11.00 Nådasmulor – Björn Berges konstfilm om Lim-Johan, Ovanåker (1865-1944).
Ulf Palme läser Hans Lidmans dikt. Foto Rolf Gripsäter. 1971, 20 min.
11.30 Sista året i Bollnäs – Berättelsen om en dövskola och en katastrofal båtutflykt
1896, av Oleg Wennström,1991, 55 min. (berättare också på teckenspråk).
– Lunchpaus –
14.00 Spelmanslaget, ung & gammal i takt med tiden – En film om Bollnäs prisbelönta spelmanslag, av Göran Bernstål & Lars Lööv, 2009-10, 28 min.
14.30 Porträtt av porträttör – Intervju med fotografen Per Forsell, Växbo
(1898-1979), 1963, 20 min. Intervjuare Stig Ehnebom, foto Björn Berge.
15.00 Filmer om fiske: Fiskaradel – Kortfilm från Bålsön, av Gösta Roosling 1953,
12 min. En fiskehistoria – Berättelser om Bergön, Våtnäs och Klackarna, av Rune
Ruhnbro, Bert Olls (teckningar), Sven O Bergkvist (text), 1964, 28 min. Ragnar
Bergström – Skötfiskaren. Dokumentär från Lönnångers fiskeläge, av Erik Eriksson,
1977, 23 min.
– Fika eller matpaus –
17.00 Hårga – dokumentär långfilm, av Agneta Fagerström/John O. Olsson, 106
min. 1986.
19.00 I Mårtens värld – Plankstrykarens pojke som blev en av våra mest folkkära
konstnärer. Målaren Mårten Andersson, Freluga, porträtteras av Göran Bernstål &
Lars Lööv, 2007, 26 min.
19.30 Finnskogens Don Camillo – Reportage om prästen Carl-David Otzén
(1898-1981) i Gruvberget och bybor i Fredagsberget, av Björn Berge, 1972, 25 min.
20.00 Lång-Lasse i Delsbo – Spelfilm om prosten Lars Landgren (1810-1888), av
Ivar Johansson, 1949, 90 min. I huvudrollen Peter Lindgren.
22.00 Jag var ung en gång för länge sen – Filmen om Snoddas – Jonas Sima, 1986,
59 min.
Ca 23.00 Filmfrossarparty, vickning och vimmel i Kafé Nyfiket, Förvaltningshuset.
Öppet Hus för liten och stor i S:t Persgården, Järvsö
■ Öppet Hus för liten och stor Öppet Hus för liten och stor i S:t Persgården,
äger rum i S:t Persgården, Järvsö Järvsö. Pyssel, lek, gemenskap och fika för
under måndagar kl. 13-16:
vuxna med barn. Ingen föranmälan. Frivillig
4/10, 11/10, 18/10, 25/10,
1/11, 8/11, 15/11, 22/11,
29/11, 6/12 samt 13/12.
fikapeng till välgörande ändamål.
Ledare: Lillemor Östberg.
Arr: Järvsö församling.
www.svenskakyrkan.se/jarvso
Kristen djupmeditation i Järvsö kyrka
■ Kristen djupmeditation
äger rum i Järvsö kyrka under
tisdagar kl. 19.30:
5/10, 12/10, 19/10, 26/10,
2/11, 9/11, 16/11, 23/11,
30/11, 7/12, 14/12, 21/12
samt 28/12.
Kristen djupmeditation i Järvsö kyrka.
Meditationen kan ge dig en möjlighet att varva ner, nå ditt inre djup och
en stund för bön.
Ingen anmälan – vi träffs i kyrkan.
Arr: Järvsö församling.
Tekväll i Järvsö kyrka
■ Tekväll
Järvsö kyrka
tisdag 5 okt kl 19 samt
tisdag 9 nov kl 19.
Tekväll i Järvsö kyrka.
Är du nyfiken på meditation? Välkommen till ett enklare samtal om
meditation, möt erfarna meditaitonsledare och nybörjare över en kopp te.
Ingen anmälan.
Vid frågor kontakta komminister
Eva-Lotta Berg tel 0651-76 04 46
eller mejl: [email protected]
10
Kalendarium
Västra Hälsinglands slöjdförening
hösten 2010
7 okt Kl 18. Stenegård. Täljkväll. Kamratcirkel. Pris 20 kr.
21 okt Kl 18. Stenegård. Täljkväll. Kamratcirkel. Pris 20 kr.
27 okt Kl 18. Ljusdal. Rockstuga. Kamratcirkel.
4 nov Kl 18. Stenegård. Täljkväll. Kamratcirkel. Pris 20 kr.
18 nov Kl 18. Stenegård. Täljkväll. Kamratcirkel. Pris 20 kr.
24 nov Kl 18. Ljusdal. Rockstuga. Kamratcirkel.
2 dec Kl 18. Stenegård. Täljkväll. Kamratcirkel. Pris 20 kr.
■ Anmälan till kurserna:
Studieförbundet
Vuxenskolan i Ljusdal
0651-154 09
■ Som medlem i Västra
Hälsinglands Slöjdförening
stödjer du och kan delta
i våra aktiviteter
■ Arr: VHS i samarbete med
Hemslöjd Gävleborg och
Studieförbundet Vuxenskolan
Hälsingegården Bommars
Välkommen till en julmarknad i gemytlig och gammaldags miljö.
Vi på Bommars strävar efter att ge dig en härlig julstämning där
lokalproducerade varor och hantverk är vårt fokus. Handla lokalt
- här finner du
dina julklappar,
juldekorationer
och delikatesser till
julbordet. Lämna
önskelistan till tomten
för barnen, åk häst
och vagn, ät julgröt
och skinkmacka, fika
och ha allmänt trevligt
och mysigt. Servering
och butiken är öppen.
■ Julmarknad på Hälsingegården Bommars i Letsbo
två mil norr om Ljusdal v 83.
Lör 27-sön 28 nov, kl 11-16
Pris: 30 kr per vuxen, 20 kr barn
7-17år.
Familj (1 vuxen +3 barn eller
2+2) 80 kr. Gratis parkering.
Arr: Bommars Kultur o Natur
Marie Envall, Hälsingegården
Bommars 070-292 98 62
[email protected]
www.bommars.se
11
Hälsingegården Bommars - www.bommars.se
■
Anmäl dig till Bommars mysiga glöggprovning med lokalt producerade
och alkoholfria glöggar. Anordnas varje torsdag fram till jul.
Glöggprovningen arrangeras som en vinprovning där du förutom att
Två mil norr om Ljusdal v 83
smaka, lukta och se på glöggen får testa olika tillbehör – Förbokas senast
två dagar innan. Vid ankomst serveras julgröt i Bommars mysiga och
Torsdag 25/11, 2/12, 9/12
samt 16/12 kl 18-21
varmbonade kök för att sedan som dessert finsmaka på lokalt producerade
Pris: 300 kr per person inklusive glöggar från kommunen. Kan anordnas separat vid bokningar av minst
julgröt, smörgås, glöggprovning fyra personer. Förbokas. Max 16 personer per sittning.
och värdinna på Bommars
Julgröt med glöggprovning på Hälsingegården
Bommars i Letsbo
Arr: Bommars Kultur o Natur
Marie Envall, Hälsingegården
Bommars 070-292 98 62
[email protected]
■
Julbaka i mysig miljö
på Hälsingegården Bommars i Letsbo
Två mil norr om Ljusdal v 83.
Förbokas alla dagar 1 nov-18
dec
Dag: kl 12-17, Kväll: kl 18-21
Pris kväll: 350 kr per person
inklusive ingredienser, fikabröd
och värdinna på Bommars.
Minst två personer.
Pris dag: 495kr per person
inklusive ingredienser, fikabröd
och värdinna på Bommars.
Minst två personer.
Arr: Bommars Kultur o Natur
Marie Envall, Hälsingegården
Bommars 070-292 98 62
[email protected]
12
Vill du lära dig att baka? Eller gillar du att baka tillsammans med vänner?
Boka in en dag eller kväll till
att fokusera på att baka inför
jul.
Du behöver inte kunna baka
för att delta. Kan bokas som
heldag (tre olika sorters bröd)
eller kväll (två sorters bröd).
Fika ingår och bröd att ta
med sig hem. Välj mellan
att baka matbröd, fikabröd
eller kombinerat, ange vid
anmälan.
Hälsingegården Bommars
Boka in en guidning av Hälsingegården
Bommars. Perfekt när du får besök eller
vill gynna dig något extra. Här finner
du bland annat ädla tapeterna, unik
byggnadskonst, fin inredning och en
välkomnande atmosfär. Under guidningen
får du gå in i den stora och fina festsalen
där originaltapeterna och målningarna
sedan 1848 finns kvar och höra på många
rörande historier. En mycket uppskattad
aktivitet hos Bommars besökare.
■ Guidning av Hälsinge-
gården Bommars med fika
två mil norr om Ljusdal v 83.
Förbokas alla dagar hela året
Tidpunkt bestämmes vid
bokning. Beräknad tid: 1,5 h
Pris vid förbokning minst två
dagar innan: 150 kr per person
inkl guidning, kaffe/te/saft
samt hembakad kaka och
bommabulle.
175 kr per person inkl guidning,
kaffe/te/saft samt smörgås
och hembakad kaka. För
bokningar med kortare varsel:
50 kr respektive 75 kr extra per
person.
Arr: Bommars Kultur o Natur
Marie Envall, Hälsingegården
Bommars 070-292 98 62
[email protected]
Din kropp är viktig. Har du stannat till
och lyssnat på vad den säger till dig? Den
rymmer både ytliga och undangömda
behov. Vi vill genom vår naturhälsovandring
ge dig chans att koppla av - avkoppling för
själen – med olika övningar ute i naturen.
Under vandringen, som sakta går genom
fin och typisk hälsingeterräng, stannar vi
till och gör enkla och enskilda övningar.
Förbokas. Antal: 2 - 16 personer per tur.
Klä dig för att vara ute i väder och vind,
gärna lager på lager så att du kan anpassa
dig efter din kroppstemperatur.
■ Naturhälsovandring – tre
timmars avkoppling ute i
naturen
Förbokas alla dagar hela året.
Tre timmar, tidpunkt bestäms
vid bokning.
Pris: 300kr per person för
vandring, guidning och lots.
Arr: Bommars Kultur o Natur
Marie Envall, Hälsingegården
Bommars 070-292 98 62
[email protected]
13
Kalendarium
1 okt
Fre 18.30-22
Stallet, Stenegård, Järvsö
Pris: 399 kr
Thina Neergaard
DOKS Friskvårdsföretag
0730-77 92 48
[email protected]
Arr: Vuxenskolan i Ljusdal
0651-154 09
[email protected]
2 okt
Lör kl 11-16
Himmelskt Härlig Helkväll
med dans
Kursen vänder sej till alla som gillar att dansa, om du önskar motionera
på ett roligt sätt tillsammans med andra, om du är stel och/eller har
ont i delar eller i hela kroppen och om du är intresserad av personlig
utveckling.
Skördefest
på
Mickelsmäss
Stenegård, Järvsö
Ingrid Gratia 070-603 57 31
Arr: Stenegården i Järvsö AB
Höstmarknad med potatis- och äppelutställning, försäljning av bland
annat lokalproducerad mat samt grönsaker som skördats från Stenegårds
köksträdgård. Aktiviteter i barnens Stenegård. Hälsoriket med ca 20
hälsoföretag kommer att finnas på plats i kvarnen
2 okt
Pippi
Lör kl 12-14
om
Mickelsmässfirandet
Barnens Trädgård
Stenegård i Järvsö
Arr: Järvsö församling, LRF
Järvsö, Stenegård och Region
Gävleborg.
Möt Pippi Långstrump och lyssna på historien
från Bibeln om den helige Mikaels kamp mot
draken och om vårt firande av honom samt om
skördetiden.
3 okt
Familjemässa
Sön kl 11
Järvsö kyrka
4 okt
Mån kl 11.30
Klockaregården, Färila
Arr: Färila-Kårböle församling
14
Gustaf Åhman och Lena Modin-Ericzon. Sång av Unga Järva.
Sopplunch
Musikunderhållning och andakt.
Kalendarium
7 okt
Besök
Tors kl 15-17
Peter Nystedt visar Räddningsstationen och informerar om
Räddningstjänstens verksamhet. Olle Björk informerar om skydd mot
olyckor och brand i hemmet. Räddningstjänsten och Ljusdalskretsen
bjuder på fika.
8 okt
Lasse Berghagen
Fre kl 19
Slottegymnasiets aula
Ljusdal
Biljettinfo:
Vuxna 310 kr + förköp 10 kr
Ungdom 150 kr + förköp 10 kr
Försäljningsställen:
Ericssons Bokhandel Ljusdal
0651-71 17 05
Colorama Järvsö 0651-401 18
OKQ8 Färila 0651-200 15
Förköp från 24 sep
Kontakt: Sigrid Lindström
0651-145 09, 070-224 68 18
Arr: Ljusdals
Riksteaterförening
Ljusdals Räddningsstation
Lasse Berghagen är otvivelaktigt en
av Sveriges mest folkkära artister.
På kommande turné kommer han att
framföra musik från hela sin fantastiska
karriär. Det kommer att bli en hel del
berättande också, både glada och mer
allvarliga historier. Framför allt kommer
det att bli en innehållsrik och underhållande
föreställning.
Av och med: Lasse Berghagen.
Medverkande: Lasse Berghagen,
Benneth Fagerlund, Lasse Persson
och Martin Tallström.
Produktion: Riksteatern
och Benneth Fagerlund AB.
Föreställningens längd: ca 2,5 timmar inkl. paus.
Foto: Anna Huerta
Ljusdal
Harry Högberg 070-286 57 15
Arr: Svenska Turistföreningen
i samarrangemang med
Friluftsfrämjandet.
på
15
Kalendarium
9 okt
!
s
g
a
d
t
e
Nu är d
Lör kl 9-17
Planket på systembolagets
kundparkering, Ljusdal
Arr: Ljusdals fotoklubb i
samarbete med Ljusdal i
Centrum och Ljusdals kommun
PLANKET-UTSTÄLLNING!
vISA DINA BILDER/FOTON PÅ
PLANKET I LjUSDAL
När: 9 Oktober, från kl 09.00 till 17.00
var: Planket på systembolagets kundparkering
vem: Amatörer, hobby, proffsfotografer...
ALLA ÄR vÄLKOmNA!!
lj
b
ub
kl
to al.se
fo usd
ls fklj
da ww.
us w
16
!
er
d
l
i
b
a
n
i
sa upp D
Vi
i samarbete med
& Ljusdals
kommun
Kalendarium
9 okt
Lör kl 10-15
Färila Folkets Hus
Jan Thorén 070-215 38 50
9 okt
Lör kl 19
Stenegård, Järvsö
Pris:
Medlem 80 kr
Övriga 120 kr
Under 20 år fri entré
Anders Widell:
0651-162 36
Höstmarknad
Gemytlig marknad med lokala produkter.
Folkmusikaliska
godsaker från
Rättvik
Detta 10-årsjubileumsår ger sig några av dem som arbetar i Folkmusikens
Hus i Rättvik ut på turné. FMH trio kallar de sig. Fiol, altfiol och bozoki
med något av det bästa landet har att bjuda på av folkmusiker och låtspel.
Något ljug och något historia om folk och låtar följer med på resan. Ola
Bäckström, Per Gudmundsson och Jon Holmén har kul tillsammans.
Det hör ni.
Arr: Musik i Ljusdal,
Musik Gävleborg
10 okt
Sön kl 11
Mässa
Järvsö kyrka
Eva-Lotta Berg. Soppservering i S.t Persgården av Center-kvinnorna efter
gudstjänsten.
13 okt
Trivselgrupp
Ons kl 10.30
Mångs-Pers, Färila
Arr: Färila-Kårböle församling
14 okt
Tors kl 10.30
Solgården, Färila
Arr: Färila-Kårböle församling
Trivselgrupp med musik.
Trivselgrupp
Trivselgrupp med musik.
17
Kalendarium
14 okt
Tors kl 19.30
Folkets hus, Hudiksvall
Pris: Bussresa och
konsertbiljett 200 kr
Anmälan tel: 0651-71 10 93
Kontakt: Anders Widell
0651-162 36
Arr: Musik i Ljusdal,
Musik Gävleborg
Buss
till konsert med
Gävle
symfoniorkester
Pekka Kuusisto är en världsberömd solist
som samtidigt leder orkestern.
Här mixar han den Störste med Bartóks
oefterhärmliga folkmusikaliska tongångar
till en mustig musikalisk brygd.
Ledare och solist: Pekka Kuusisto
Bartók: Rumänska folkdanser
Mozart: Violinkonsert G-dur
Mozart: Divertimento D-dur
Bartók: Divertimento
Foto: Sonja Werner
17 okt
Sön kl 11
”I Guds
vind”
Järvsö kyrka
Gustaf Åhman, Järvsö Kyrkokör, Lena Modin-Ericzon
och Jocke Blomgren.
17 okt
Barnteater
Sön kl 14
Kyrkön, Järvsö
Pris 20 kr/barn
Arr: Järvsö församling och
JärvsöRådets familjegrupp
18 okt
Mån kl 11.30
Klockaregården, Färila
Arr: Färila-Kårböle församling
20 okt
Ons kl 12
Tandsjöborgs kapell
Arr: Los-Hamra församling
18
Mitt namn är Bella – världens snabbaste snigel!!!
En pjäs om att vara annorlunda. Teaterlek, fika och föreställning.
Biljetter finns att köpa på Condis, Järvsö. Max 35 barn.
Sopplunch
Musikunderhållning och andakt.
Sopplunch
Musikunderhållning och andakt.
Kalendarium
20 okt
Ons kl 19
Los bibliotek
Arr: Los bibliotek, ABF
21 okt
Tors kl 16-20
Kyrkön, Järvsö
Pris 100 kr
21 okt
Tors kl 19
Västra flygeln,
Stenegård, Järvsö
Harry Högberg 070-286 57 15
Pris:70 kr/person inkl fika
Arr: Svenska Turistföreningen i
samarrangemang med Svenska
Byggnadsvårdsföreningen och
Museets Vänner
23 okt
Lör kl 19
Missionskyrkan, Ljusdal
Pris:
Medlem 80 kr
Övriga 120 kr
Under 20 år fri entré
Anders Widell:
0651-162 36
Arr: Musik i Ljusdal,
Musik Gävleborg
Bok-café
Ylva Isaksson tipsar om bra böcker! Fika! Välkomna!
Retreat
En dag i stillhet och tystnad. En möjlighet för dig som behöver ett
andrum i vardagen. Fika serveras 15.45 och middag 18.30. Vi har 17
platser – först till kvarn gäller! Anmälan 4-15 okt till tel: 0651-76 04 49
och [email protected]
Föredrag
om
Julius Brun
Roland Karlsson berättar om Julius Brun, grundare av Stenegård,
och om hans i övrigt omfattande verksamhet.
Föranmälan senast 15 oktober till Harry Högberg 070-286 57 15
eller [email protected]
Wirénkvartetten
Wirénkvartetten består av Roger Olsson och Hans Elvkull, violin,
Linn Elvkull, viola samt Hanna Thorell, cello. Samtliga spelar till
vardags i Svenska kammarorkestern Örebro. Kvartetten konserterar
regelbundet och har bland annat vid flera tillfällen medverkat i Sju äss i
leken, serien i Stockholms konserthus som spelades in av Sveriges radio
P2. Repertoaren är bred och innefattar
kvartetter av bland andra Debussy, Smetana,
Sjostakovitj, Mozart, Ravel och Beethoven.
Wiréns kvartetter har som namnet antyder
sin givna plats i konsertprogrammet och i
denna konsert kommer hans kvartett
nr 3 op 18 att framföras.
19
Kalendarium
24 okt
Sön kl 10-17
Kyrkön, Järvsö
Pris 100 kr
24 okt
Sön kl 18
Järvsö kyrka
24 okt
Sön kl 18
Retreat
En dag i stillhet och tystnad. En möjlighet för dig som behöver ett
andrum i vardagen. Frukostfika serveras kl 10.00 och lunch 12.30. Vi har
17 platser – först till kvarn gäller! Anmälan 4-15 okt till tel: 0651-76 04 49
och [email protected]
Taizémässa
En mässa i stillhet och sång. Eva-Lotta Berg.
Konsert
Färila kyrka
Ann-Christin Svedman
070-247 83 73
Arr: Färila församling
Medverkande: Ann-Charlotte Strandell och Lillemor Gustafsson
sång, Henrik Engblom och Anders Toresson gitarr, Daniel Hogdin
kontrabas, Jimmy Håkanson cajun, Klockarekören, EllaMaria
Berglund, Ann-Christin Svedman. Kollekt till FIF.
25 okt
Kvartetten
Mån kl 19
Slottegymnasiets aula
Ljusdal
Biljettinfo:
Vuxna 220 kr + förköp 10 kr
Ungdom 110 kr + förköp 10 kr
Försäljningsställen:
Ericssons Bokhandel Ljusdal
0651-71 17 05
Colorama Järvsö 0651-401 18
OKQ8 Färila 0651-200 15
Förköp från 11 okt
Kontakt: Sigrid Lindström
0651-145 09, 070-224 68 18
Arr: Ljusdals
Riksteaterförening
20
Fyra åldrade operasångare sitter på
ett ålderdomshem.När de stod på
höjden av sina karriärer sjöng de på
världens alla operahus och deras inspelning av kvartetten ur Rigoletto
blev en sensation. Nu vill man att de
fyra åter ska framföra kvartetten på
hemmets årliga soaré. Men kan de
fortfarande sjunga? Hur de löser
problemet blir föreställningens stora
överraskning och grandiosa final !
Foto: Bo Bergman
Medverkande: Tomas Bolme,
Margaretha Byström, Rolf Skoglund och Evabritt Strandberg.
Regi: Jan de Laval. Produktion: Nöjeshunden.
Föreställningens längd: ca 2 timmar inkl. paus.
Kalendarium
28 okt
Tors kl 10.30
Solgården, Färila
Arr: Färila-Kårböle församling
Trivselgrupp
Trivselgrupp med musik.
Konsert
28 okt
Tors
Med trombonisten Nisse Landgren och elever från
musikskolan i Ljusdal.
Evenemanget ingår i jubileumsveckan för Musikskolan
50 år. För mer info se kommande annonser eller ring
Erik Nilsson 0651-186 69.
Färila kyrka
Arr: Musikskolan Ljusdal och
Färila församling
30 okt
Lör
Musikskolans Jubileumskonsert
Slottegymnasiets aula,
Ljusdal
Medverkande: Ljusdals Kammarorkester, Ljusdals Brass etc.
Evenemanget ingår i jubileumsveckan för Musikskolan 50 år. För mer
info se kommande annonser eller ring Erik Nilsson 0651-186 69.
31 okt
Gudstjänst
Sön kl 11
EFS-kyrkan, Järvsö
31 okt
Sön kl 12-16
Kvarnen, Stenegård, Järvsö
Pris: 450 kr
Arr: Vuxenskolan i Ljusdal
31 okt
Sön kl 13.30
Furugården, Los
Arr: Los-Hamra församling
Gustaf Åhman. Kaffeservering efter gudstjänsten.
Kreativt
måleri
Utifrån din egen känsla och utan prestationskrav skapa bilder. Du kan
välja att vara med en eller flera söndagar. Inga förkunskaper krävs.
Kursen vänder sig både till dem som aldrig hållit i en pensel förut och de
som tidigare arbetat med färg och form.Kursledare Gunilla Löfgren. .
Anmälan till Vuxenskolan i Ljusdal 0651-154 09.
Musikcafé
Musikandakt , kaffe och tårta. ”Cittra-Gänget” och Birgitta Sundborg.
21
Kalendarium
1 nov
Mån kl 11.30
Klockaregården, Färila
Arr: Färila-Kårböle församling
2 nov
Tis kl 19
Missionskyrkan, Ljusdal
Pris:
Medlem 80 kr
Övriga 120 kr
Under 20 år fri entré
Anders Widell:
0651-162 36
Arr: Musik i Ljusdal
3-6 nov
Ons-lör kl 17-21
Järvsö kyrka
6 nov
Lör kl 16
Sopplunch
Musikunderhållning och andakt.
The Intercontinental -
svensk-amerikanskt jazzmöte
Kvintetten The Intercontinental bjuder på jazz i mainstreamen och
bebopens anda. Standardlåtar, ballader och blues står på programmet. I
bandet ingår Sean Nowell, tenorsaxofon, Fredrik Olsson, gitarr, Leo
Lindberg, piano, Lars Ekman, kontrabas och Joe Abba, trummor.
Sean Nowell och Joe Abba bor i New York. Sean har släppt flera skivor
i eget namn och turnerat världen över. Joe har medverkat på många
inspelningar och har även varit aktiv i popvärlden. Leo Lindberg är yngst
av de tre svenska musikerna. Han är 16 år gammal men har redan hunnit
spela med en lång rad av de stora i svensk jazz. Han har även vunnit pris
som bästa solist i en tävling anordnad av Jazzens vänner. Fredrik Olsson
har nyligen medverkat i en inspelning med Toots Thielemans. Lars
Ekman räknas som en av de främsta basisterna i Sverige i dag.
Allhelgona
på
Kyrkön
Kvällsöppen kyrka under allhelgona av frivilliga järvsöbor. Tänd ett ljus,
sitt en stund och lyssna till musik. Enkelt fika serveras. Andakt kl 20.00
varje kväll.
Minnesgudstjänst
Järvsö kyrka
Med ljuständning för de församlingsbor som lämnat oss sedan förra årets
allhelgonahelg. Eva-Lotta Berg och Gustaf Åhman.
7 nov
Stilla Mässa
Sön kl 18
Järvsö kyrka
22
En mässa där tystnaden och stillheten bjuds. Eva-Lotta Berg och Lena
Modin-Ericzon.
Kalendarium
10 nov
Ons kl 10.30
Mångs-Pers, Färila
Arr: Färila-Kårböle församling
10 nov
Ons kl 19
Trivselgrupp
Trivselgrupp med musik.
Morbror Vanja
Den ryska klassikern Morbror Vanja av Anton Tjechov är en komedi om
längtan efter kärleken, och om att finna sin plats som människa i en värld
i förändring.
I ett landskap med skogs-och jordbruk finns en stor gård där pjäsen
utspelar sig. På gården som drivs av morbror Vanja och hans systerdotter
ställs alla gamla rutiner och vanor på ända
när den mytomspunne släktingen professorn
och hans hustru flyttar in. Medverkande:
(publik och föreställning på scenen)
Mats Jäderlund, Görgen Antonsson,
Kontakt: Sigrid Lindström
0651-145 09, 070-224 68 18
Björn Johansson, Martin Pareto, Anna
Arr: Ljusdals
Andersson, Alexandra Zetterberg, Arabella
Riksteaterförening
Foto: Mats Bäcker
Lyons, Vanja Blomkvist och Lisa Eriksson.
Regi: Michael Cocke. Scenografi och kostym: Sigyn Stenqvist.
Ljus: Ingvar Mikander. Föreställningens längd: ca 2,5 timmar inkl. paus.
Slottegymnasiets aula
Ljusdal
Biljettinfo:
150 kr + förköp 10 kr
Försäljningsställen:
Ericssons Bokhandel Ljusdal
0651-71 17 05
Förköp från 1 nov
OBS!
Begränsat antal platser.
11 nov
Tors kl 10.30
Solgården, Färila
Arr: Färila-Kårböle församling
14 nov
Sön kl 11
Trivselgrupp
Trivselgrupp med musik.
Högmässa
Järvsö kyrka
Gustaf Åhman och Anders Eriksson.
Kyrkbil kan beställas från Järvsö Taxi, tel. 408 01 senast lördag.
15 nov
Sopplunch
Mån kl 11.30
Klockaregården, Färila
Arr: Färila-Kårböle församling
Musikunderhållning och andakt.
23
Kalendarium
15 nov
Mån kl 19
Los bibliotek
Arr: Los bibliotek, ABF
En
skola i
Kenya
Efter flera Afrika-resor berättar Margareta Halfvarson, Rullbo och visar
bilder. Fruktstund! Hjärtligt välkomna!
Nordic Art Trio
15 nov
Mån kl 19
Klockaregården, Färila
Pris:
Medlem 80 kr
Övriga 120 kr
Under 20 år fri entré
Anders Widell:
0651-162 36
Arr: Musik i Ljusdal,
Musik Gävleborg
17 nov
Ons kl 12
Prästgården, Los
Arr: Los-Hamra församling
20-21 nov
Lör-Sön kl 10-16
Måleriverkstan Stenegård,
Järvsö
Pris:1000 kr
Anna-Carin Åsbrink.
070-343 72 37
Arr: Studieförbundet
Vuxenskolan tel. 0651-154 09
21 nov
Sön kl 18
Järvsö kyrka
24
Nordic Art Trio består av sopranen
Pernilla Ingvarsdotter, cellisten Marit
Sjödin och pianisten Ha-Young SulBladner. Förra året turnerade de med
programmet Skimrande toner i sommarkväll
på flera platser i Sverige. Under Gävleborgsturnén bjuder de på ett blandat program
med jubilerande kompositörerna Clara och Robert Schumann samt en
rad nordiska tonsättare.
Sopplunch
Musikunderhållning och andakt.
Kurs: Julslöjd
Kursbeskrivning: Vi frossar i glitter och blanka papper, vi arbetar
utifrån ett tema sedan gör var och en sina egna dekorationer i form av
kransar, julträd, girlanger mm. Inspirerade av kursledaren och övriga
kursdeltagare.
Taizémässa
Eva-Lotta Berg och Anders Eriksson.
Kalendarium
22 nov
Mån kl 19
Slottegymnasiets aula
Ljusdal
Biljettinfo:
Vuxna 190 kr + förköp 10 kr
Ungdom 90 kr + förköp 10 kr
Försäljningsställen:
Ericssons Bokhandel Ljusdal
0651-71 17 05
Colorama Järvsö 0651-401 18
OKQ8 Färila 0651-200 15
Förköp från 8 nov
Kontakt: Sigrid Lindström
0651-145 09, 070-224 68 18
Arr: Ljusdals
Riksteaterförening
Hallå Pappsi!
”Hallå Pappsi!” efter en idé av
Peter Birro, är ett möte mellan
generationer. Vad är egentligen en
livslögn? Hur behåller vi en längtan,
en dröm vid liv? Ett tragikomiskt
möte om ensamhet, gemenskap och
empati. I väntan på besök av sin
dotter Rocky och mågen Sture, sitter
den före detta boxaren Nisse Karlsson
i sin rullstol och blickar på sina pokaler
och priser från förr. En händelserik
och stormig eftermiddag väntar dem...
Foto: Odenteatern
Manus: Lena-Katarina Swanberg och ensemblen.
Medverkande: Börje Ahlstedt, Erica Lernehav och Klas Ahlstedt.
Produktion: Odenteatern.
Föreställningens längd: 1 timme och 40 minuter inkl. paus.
24 nov
Ons kl 10.30
Mångs-Pers, Färila
Arr: Färila-Kårböle församling
24 nov
Ons kl 19
Insläpp från 18
Järvsö kyrka
Entré 270 kr
biljetter säljs via Ticnet
Trivselgrupp
Trivselgrupp med musik.
Konsert
med
Tommy Nilsson
En av Skandinaviens absolut bästa manliga sångare förbereder julen och
sprider dess glädje och längtan på sin vackra och stämningsfulla turné
– EN GLIMRANDE JUL. Turnén och nya julskivan, med titeln ”I år är
julen min” innehåller nyskrivet material men också klassiska julpärlor.
Till sin hjälp har Tommy dels sin egen kapellmästare Sven Gunnar
Pettersson och Kjell Roos orkester.
25
Kalendarium
25 nov
Tors kl 10.30
Solgården, Färila
Arr: Färila-Kårböle församling
27 nov
Lör kl 14
Trivselgrupp
Trivselgrupp med musik.
Julbasar
Bygdegården i Borr, Ljusdal
Arr: Ljusdals folkdanslag
Ljusdals folkdanslag har julbasar med uppvisning av barngrupperna
och sedan dans kring granen. Kaffeservering och försäljning av granar,
julgodis, hembakat mat- och kaffebröd. Lotterier m.m.
28 nov
Första
Sön kl 11
Järvsö kyrka
28 nov
Sön kl 13
advent på
Kyrkön, Järvsö
Adventsgudstjänst med många av våra kända adventssånger. Gustaf
Åhman, Eva-Lotta Berg. Unga Järva sjunger under ledning av Lena
Modin-Ericzon.
1:a Advent
Kårböle kyrka
Arr: Färila-Kårböle församling
Äldres Dag/Föd.fest. Gudstjänst Kårböle Kyrka.
Lunch Pilgrimens Värdshus.OBS! Anmälan, se annons.
28 nov
Sinnesrogudstjänst
Sön kl 18
Järvsö kyrka
29 nov
Mån kl 11.30
Klockaregården, Färila
Arr: Färila-Kårböle församling
26
Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det
jag kan, och förstånd att inse skillnaden. Gustaf Åhman och Tobias Olsson.
Talare. Fika serveras efter gudstjänsten i Sockenstugan.
Sopplunch
Musikunderhållning och andakt. Termins-avslutning!
Kalendarium
1 dec
Ons kl 12
S:t Persgården, Järvsö
1 dec
Ons kl 19
Grötlunch
Kyrkliga Syföreningen serverar gröt, smörgåsar och har lottförsäljning.
Julförsäljning
S:t Persgården, Järvsö
Järvsö församlings kyrkliga syförening hälsar alla välkomna till årets
syföreningsauktion.
2 dec
Se
Tors kl 19
Solhuset, Ljusdal
Harry Högberg 070-286 57 15
Pris:50 kr/person inkl fika
Arr: Svenska Turistföreningen
i samarrangemang med Svenska
Byggnadsvårdsföreningen,
Museets Vänner och Friluftsfrämjandet
4 dec
Lör kl 18
om ditt hus
Christer Wallin informerar om den tillsyn och skötsel som var och en kan
och bör göra på sitt hus.
Konsert
med
Py Bäckman
och
Rune Broberg
Järvsö kyrka
Entré 150 kr
Arr: Järvsö församling
Mera jul serveras genom Py Bäckman och Rune Brobergs populära texter
och toner. En adventskväll med varm julinramning lovas. Mer info se
annonsering.
4 dec
Musik
Lör
Skogsta folkets hus, Tallåsen
Svante Johansson
0730-57 53 12
Arr: Ljusnankören och
kören Röstmix
8 dec
Ons kl 10.30
Mångs-Pers, Färila
Arr: Färila-Kårböle församling
i julbrådskan
Konsert med Ljusnankören och kören Röstmix.
Tid och pris, se vidare annons i Ljusdals-Posten.
Trivselgrupp
Trivselgrupp med musik. Terminsavslutning med tårta!
27
Kalendarium
9 dec
Tors kl 10.30
Solgården, Färila
Arr: Färila-Kårböle församling
9 dec
Tors kl 18
Kyrkön, Järvsö
9 dec
Tors kl 19
Trivselgrupp
Trivselgrupp med musik. Terminsavslutning med tårta!
Adventskväll
för hela familjen
Kom och sjung adventspsalmer, fika och julpyssla med oss. Lena ModinErikzon leder sången, Järvsö Kyrkokör berikar sången, Lillemor Östberg
Tobias Olsson och unga konfirmandledare finns här för pyssel och
fikaservering. Ingen föranmälan. Välkomna!
Presentation
av
STFs
årsbok
Förvaltningshuset, Ljusdal
Harry Högberg 070-286 57 15
Arr: Svenska Turistföreningen
Presentation av årsboken som handlar om STFs kretsverksamhet.
Under paus finns möjlighet att köpa fika i ”NyFiket”. Efter paus visar
Lars Hägglund bilder från Island.
11 dec
Luciamarknad
Lör kl 13-17
och julskyltning
Färila
Vill du vara med på
marknaden och sälja - kontakta
Viveka Ståbi 070-572 02 25
www.farila.se
Längs genomfarten finns marknadsstånden med lokala produkter,
butikerna håller julöppet, mat och marknad på Hembygdsgården.
Hästskjuts från byn. Tomten kommer med forbönder. Luciakröning i
kyrkan kl.18.00
12 dec
Högmässa
Sön kl 11
Järvsö kyrka
12 dec
Sön kl 18
Gustaf Åhman och Lena Modin-Erikczon.
Luciahögtid
Järvsö kyrka
Arr: Lions Järvsö
Järvsös lucia med tärnor sjunger och dramatiserar historien om helgonet
Lucia från Sicilien. Präst: Gustaf Åhman.
17 dec
Lilla Julafton
Fre kl 12
Klockaregården, Färila
Arr: Färila-Kårböle församling
28
Julbord, musikunderhållning och julbön.
Kalendarium
19 dec
Sön kl 11
Järvsö kyrka
22 dec
Ons kl 12
Tandsjöborgs kapell
Arr: Los-Hamra församling
24 dec
Julafton kl 11
Järvsö kyrka
24 dec
Julafton kl 23
Järvsö kyrka
25 dec
Juldagen kl 07
Mariamässa
Den helige Maria firas med texter, sång och musik. Eva-Lotta Berg och
Anders Eriksson. Kyrkbil kan beställas från Järvsö Taxi, tel. 0651-408 01
senast lördag.
Julgröt
Karin Dahlgren & Markus Frank.
Samling
kring krubban
Med tankar, historia och julmusik för hela familjen.
Julnattsmässa
Möt julnattens mysterium. Gustaf Åhman är präst.
Julotta
Järvsö kyrka
I traditionell tappning. Järvsö Kyrkokör sjunger julsånger. Eva-Lotta Berg
är präst.
26 dec
Musikgudstjänst
Annandag jul kl 18
Järvsö kyrka
31 dec
Nyårsafton kl 17
Järvsö kyrka
1 jan
Nyårsdagen kl 11
Järvsö kyrka
Njut av julens mysterium genom ord och ton. Gustaf Åhman är präst.
Nyårsbön
Vi funderar över det gångna året. Gustaf Åhman är präst.
Taizémässa
Välkomna det nya året i vår lugna och meditativa Taizémässa. Eva-Lotta
Berg är präst.
29
Utställningar
1 okt-17 okt
tis-fre kl 11-16
lör-sön kl 13-16
Ljusdalsbygdens museum
0651-71 16 75
Basutställning Hälsingegårdar
1-31 okt
Järvsö bibliotek
[email protected]
0651-187 13
Utställning
1-31 okt
Los bibliotek
[email protected]
0651-188 67
Utställning
4 okt-19 nov
Färila bibliotek
[email protected]
0651-186 20
Utställning
29 okt-28 nov
Utställning
tis-fre kl 11-16
lör-sön kl 13-16
Ljusdalsbygdens museum
0651-71 16 75
30
och allmogemåleri
Här visas bl.a. ett stort urval av bemålade möbler liksom vägg- och takfält
med tonvikt på det s.k. Ljusdalsmåleriet eller Ädelmåleriet. Här visas att
Anders Ädel är långt ifrån den ende som ägnat sig åt detta måleri.
I utställningen visas ett nyproducerat bildspel om dessa nya
forskningsrön om Ljusdalsmåleriet. Dessutom visas i utställningen två
Erik Erikssonfilmer samt en nyproducerad dokumentär som museet
gjorde till fjolårets SOS-utställning.
VIF’s (vänskap- och integrationsföreningen) alster.
Affischer från 1980-talet gjorda av Elisabeth Nyman.
Askkoppar. Visade av Maritha Englund.
om biografaffischer
Utställningen om biografaffischer, och om filmerna bakom affischerna,
produceras gemensamt av Ljusdalsbygdens museum och Hälsinge
akademi. På öppningsdagen startar även en filmfestival som Hälsinge
akademi genomför tillsammans med muséet, Riobiografen och Ljusdals
kommun.
Utställningar
1-30 nov
Järvsö bibliotek
[email protected]
0651-187 13
Utställning
1-30 nov
Los bibliotek
[email protected]
0651-188 67
Utställning
22 nov-3 jan
Färila bibliotek
[email protected]
0651-186 20
Arr:Färila Bibliotek
Utställning
1-31 dec
Järvsö bibliotek
[email protected]
0651-187 13
Utställning
1 dec-31 jan
Los bibliotek
[email protected]
0651-188 67
Utställning
5 dec-30 jan
Vandringsutställning
Tis-fre kl 11-16
lör-sön kl 13-16
Ljusdalsbygdens museum
0651-71 16 75
Barbiedockor visade av Kristina Andersson-Öije.
Material efter Skräddarmästare O.P. Fredlund 1860 – 1934.
Tyg-, papper- och porslintomtar.
Plupp och tomtebobarnen av Astrid Lindqvist.
NTO – IOGT i Los.
Om svenska uppfinnare som producerats av Svenskt Uppfinnaremuseum
i Norrköping.
1-31 jan
Järvsö bibliotek
[email protected]
0651-187 13
Utställning
10 jan-18 feb
Färila bibliotek
[email protected]
0651-186 20
Arr:Färila Bibliotek
Utställning
Ylva Norell’s utställning.
Fotoutställning av Sofie Färlin.
31
Ljusdals kommunala musikskola 50 år!
I år är det 50 år sedan den kommunala musikskolan tog sina första stapplande steg. På den tiden var verksamheten uppdelad i de tre socknarna
Ljusdal/Ramsjö, Färila/Los och Järvsö, som innan
kommunsammanslagningen 1971 hade varsin politisk organisation.
Musikskolan huserade fram till 1998 i det gamla
församlingshemmet då man flyttade in i f.d. Vij
skola som en tillfällig lösning. Denna temporära
lösning kom att vara i 11 år, fram till det att man
efter många turer fick tillgång till A-huset på
Slottegymnasiet 2009.
■ Musikskolans jubileumsvecka i slutet av oktober
innehåller bland annat:
––
28 okt - Konsert med Nisse
Landgren, se kalendariet.
30 okt - Musikskolans Jubileumskonsert, se kalendariet.
Ljusdals Musikskolas
hemsida:
www.ljusdal.se/invanare/
skolautbildning/musikskola
Musikskolans verksamhet har i perioder av spariver varit ifrågasatt, men
från att ha varit nedläggningshotade och satta på undantag i den gamla
Vij-skolans lokaler står idag Musikskolan stark, med en nära koppling till
Estetiska programmet, och som en del av koncepttänkandet runt musik,
dans och drama under paraplyorganisationen Estrad Ljusdal.
Under dessa år har naturligtvis en mängd lärare och elever passerat. Några
har varit verksamma under en kort tid medan andra varit det längre eller
kanske fortsatt utveckla sina talanger på annat håll. Om man ska nämna
några namn i denna uppsjö av duktiga musiker, vore det fel att inte börja
med Bruno Forssman, musikalisk ledare från starten 1960 och sedermera
mångårig rektor. Under Brunos ledning utvecklades och expanderade
Musikskolan med en rad verksamheter. Bl.a. vann man med en ung
stråkorkester finalen i en musiktävling anordnad av Skolöverstyrelsen och
Sveriges Radio 1965. Sångsolister den gången var Ann-Christine Löfgren
och Lisbeth Gräntz.
En annan betydande verksamhet var blåsorkestern Ljusdals Brass som
förutom att förgylla musiklivet på hemorten gjorde otaliga resor i Europa,
32
Ljusdals kommunala musikskola 50 år!
mycket tack vare ett engagerat arbete av Yngve Nordin. Så småningom
ebbade dock arbetet med Ljusdals Brass ut, men istället utvecklades både
undervisning och andra former av ensemblespel. Rock och Pop-musiken
gjorde sitt intåg och blev en naturlig del av skolans verksamhet. I det
sammanhanget måste Pär Åström och Jonas Gröning nämnas, både som
representanter för det insomnade Ljusdals Brass och för den etablerade
Populärmusiken. Pär är numera en mycket framgångsrik musiker och
kompositör som bl.a skriver låtar åt Celine Dion. Jonas är kapellmästare
och musiker åt artister som Carola och E-type.
■ Lasse Norin
Rektor för Musikskolan och
Musikprogrammet vid
Slottegymnasiet
[email protected]
0651-182 10
070-65 25 36
För att fira dessa 50 år av musik arrangerar Musikskolan/Estrad Ljusdal en jubileumsvecka
i slutet av oktober där en rad framträdanden
är inplanerade. Musikskolans verksamhet ska
finnas representerad på så många ställen som
möjligt är det tänkt. Därför är också samarrangemang med såväl Färila-Kårböle församling som
med Järnvägs under planering.
De två största arrangemangen kommer att bli blåskonserten i Färila kyrka
tillsammans med den världsberömde trombonisten Nisse Landgren, och
en stor jubileumskonsert i Slottegymnasiets aula. Vid jubileumskonserten kommer Kammarorkestern, Järvsö spelmanslag, Låtverkstan, och ett
återförenat Ljusdals Brass att uppträda tillsammans med nya och gamla
elever från Musikskolan. Naturligtvis kommer även Bruno Forssman och
så många som möjligt av Musikskolans mer namnkunniga företrädare att
medverka. För nuvarande rektor Lasse Norin är veckan lika mycket en
summering av de gångna 50 åren som ett avstamp för de kommande.
Du är härmed välkommen att under den sista veckan i oktober ta del av
Ljusdals musikhistoria, och få en glimt av dess framtid!
■ Erik Nilsson
Koordinator EstradLjusdal
[email protected]
0651-186 69
070-643 85 37
33
Ljusdals filmförening
Program
hösten
2010
23/9 Fish Tank Storbritannien, regi Andrea Arnold, från 11 år, 124 min
Berättelsen om Mia, en stökig 15-åring som bor med sin mamma och jobbiga lillasyster.
Hon har stängts av från skolan och är utfrusen av sina vänner. Hennes mamma, som själv
nästan var ett barn när hon födde Mia, kan inte riktigt ta på sig föräldraskapet på grund
av sin egen förlorade ungdom och bryr sig ofta mer om sina egna pojkvänner och fester
än döttrarnas välmående. Men in i deras liv kommer en ny man, Connor, som är rolig,
charmig, snygg och bryr sig om dem alla.
7/10 En ganska Snäll man Norge, regi Hans Petter Moland, från 11 år 112 min.
■ Filmerna visas
Torsdagar kl 19 på
Riobiografen
om ej annat anges
■ Biljettpriser:
Medlem 40 kr
Icke medlem 50 kr
Stellan Skarsgård har hyllats för sin roll som lakonisk och nyligen frisläppt fängelsekund
som kämpar för att hålla sig på den smala vägen, vilket inte är lätt när tidigare kumpaner,
ex-flickvänner, barn och inte minst de som angav honom gör sitt bästa för att sätta dit
honom. En ganska snäll man är en oväntat rolig och gripande historia som gjorde succé
på filmfestivalen i Berlin.
21/10 The Ghost Writer USA, regi Roman Polanski, från 7 år, 127 min.
En framgångsrik brittisk spökskrivare, The Ghost, blir ombedd att ta över skrivandet av
den före detta premiärministern Adam Langs memoarer. Den förre spökskrivaren dog
i en olycka. Under arbetets gång tycker sig The Ghost se tecken på att Lang är kopplad
till CIA och att den förre och nu avlidne spökskrivaren var på väg att avslöja en mörk
hemlighet. Kan Lang ha samarbetat med USA under sin tid som Premiärminister? Och
blev The Ghosts företrädare mördad på grund av det han fick veta?
28/10 De Ofrivilliga Sverige, regi Ruben Östlund, BT, 102 min.
En komisk tragedi eller en tragisk komedi om gruppens påverkan på individen. I fem
olika historier får vi följa vardagliga men katastrofala situationer på temat grupp-individ.
Med bl.a Maria Lundqvist.
OBS!
Du måste inte vara medlem
för att njuta av våra filmer och
det går bra att se en enstaka
film!
11/11 Still Walking Japan, regi Hirokazu Kore-eda, 114 min.
Det är en varm sommardag och de vuxna barnen samlas i föräldrahemmet för första
gången på länge. Det är årsdagen av drunkningsolyckan då äldsta sonen omkom. Det ser
likadant ut som det alltid har gjort och mamman har bemödat sig med att ordna en riktig
fest. Men ingenting är ändå sig likt. De är en typisk familj förbundna av kärlek, missförstånd och hemligheter och under sammankomsten kastas familjemedlemmarna mellan
stor irritation och starka känslor.
25/11 En Sydfransk Affär Frankrike, regi Catherine Corsini, från 11 år, 85 min.
34
Suzannes innehållslösa överklassliv gör henne deprimerad och hon bestämmer sig för
att börja jobba som fysioterapeut igen. Hennes man går med på att bygga ett mottagningsrum åt henne på deras bakgård. Den byggansvarige är Ivan, en ströjobbare och f.d.
kåkfarare. När han och Suzanne möts uppstår genast ömsesidig och våldsam attraktion.
Sagostund
■ Vi läser sagor, rim, ramsor
och sjunger. Efteråt ritar och
pysslar vi en stund
Arr: Färila bibliotek, ABF
■ Färila bibliotek:
Härjedalsv. 117
820 41 Färila
0651-186 20
35
Sagostund
■ Vi läser sagor, rim, ramsor
och sjunger. Efteråt ritar och
pysslar vi en stund
Arr: Los bibliotek, ABF
■ Los bibliotek:
Los skolväg 8
820 50 Los
0651-188 67
36
Sagostund
■ Vi läser sagor, rim, ramsor
och sjunger. Efteråt ritar och
pysslar vi en stund
Arr: Ramsjö bibliotek, ABF
■ Ramsjö bibliotek:
Centralskolevägen
820 46 Ramsjö
0651-188 38
37
Hantverkscaféer och utflyktsmål
Lill-Babs Caffär finns nu på Långhans i Järvsö.
Långhans i Järvsö
Ordinarie öppettider:
Tis - sön kl 11 - 16
0651 - 418 10
www.lill-babs.com
I genuin hälsingemiljö med väggarna fyllda av Lill-Babs
bilder och minnen kan ni sitta ner och njuta av nybakta
kaffebröd, smörgåsar och annat smått och gott, och ja det
finns något för den lite mer hungriga också.
I lekladugården kan barnen leka affär och ta hand om
trädjuren.
I samband med Cafét finns också en liten gåvobutik med
skivor, böcker och mycket annat att köpa.
Här finns även en utställning som visar Lill-Babs liv som
artist.
En trappa upp finns Ulla Jakobsson Kläder - ovanliga kläder för vanliga
människor samt AM Design - smycken för kvinnor med attityd.
Foto: Charles Hammarsten
Lill-Babs Caffär
Ulla Jacobsson:
0651 - 415 21
070 - 300 13 90
www.ullajacobsson.se
AnnaMaria Öberg:
www.designbyam.com
NyFiket
Mån - tors kl 9 - 17
Fre kl 9 - 16
Förvaltningshuset, Ljusdal
0651 - 180 93
[email protected]
Solhuset
Tingsgatan 4
827 32 Ljusdal
0651 - 129 36
[email protected]
www.solhuset.se
Servering av den Gröna Buffén samt
Dagens rätt 11-14.
Vi har även goda mackor, hembakat fikabröd och äkta kaffe (latte,
cappuccino). Öppet vid författarkvällar och vid andra kulturevenemang i
förvaltningshuset.
Välkomna önskar Linda med personal.
En ickekommersiell, mångkulturell, gränsöverskridande mötesplats i
centrala Ljusdal.
Café: Ekologiskt te, kaffe, hembakat bröd och mycket annat gott.
Världsbutiken Solboden: Solidarisk handel med varor producerade av
kooperativ i utvecklingsländer där tillverkarna garanteras rättvis lön.
Här kan du handla med gott samvete!
Second hand och Loppis
Här kan du fynda kläder och fina saker. Affären ligger på Södra
Järnvägsgatan 42, tel 0651 - 71 10 36. Den har öppet mån-fre kl 11-18.
38
Uthyrning av lokal: Småscen med tillhörande festlokal.
Ljud och ljus finns. Plats för 100 pers. Fullt utrustat kök.
Hantverkscaféer och utflyktsmål
Hantverkskooperativet Unitis startade den 7 oktober 1998 som
ett resultat av människors längtan ut i samhällelig gemenskap och
arbetsliv. Här arbetar för närvarande 15 personer – varav 10 har ett
funktionshinder i form av inlärningssvårigheter/utvecklingsstörning.
Unitis
-Att få vara behövd och till nytta!
Café: Unitis mötesplats där det serveras riktigt goda mackor och bakverk
samt rättvisemärkt te eller kaffe.
Tygtryck: Egentillverkade väggbonader, T-shirts och butiksvimplar.
Möbelrenovering: Vi köper/hittar/får gamla möbler för att fräscha till
dem på ”Unitis-vis”.
Butik: Egentillverkade varor samt hantverk från stora delar av världen
framförallt Bali, Filippinerna, Indien och Vietnam.
Dessa produkter är tillverkade på ett ”schysst” sätt, och Unitis strävar
efter att göra inköp hos små kooperativ i Bolivia, och i andra länder.
Öppettider:
Mån-fre kl 10-17
Lör kl 10-15
Bagargränd 6, 827 32 Ljusdal
0651 - 133 31
[email protected]
www.unitis.se
Flitiga Lisa - ditt lokala skafferi
Välkommen att njuta en fika i den vackra miljön vid Ljusnan. Här hittar
du lokala och närproducerade varor av hög kvalitet. Hembakt bröd,
lokala ost- och charkprodukter, traditionella drycker, sylt och saft från
bärskogarna i trakten är bara en del av sortimentet.
Vi har presenttips för stora och små högtider.
Flitiga
Upplev en orörd 1700-tals gruvmiljö i Loos Koboltgruva som ligger
centralt i Loos. En förnimmelse av 1700-talets industriella framåtanda i
en idyll, mitt i en fulländad vildmark där ett variationsrikt urbergsområde
bjuder på en outtömlig rikedom av natur.
Loos Koboltgruva
I den ståtliga och särpräglade timmeröverbyggnaden visas bildspel
och utställningar. Du tar dig ner i underjorden efter gångbanor och
trappor, förflyttas 250 år tillbaka i tiden och upplever en genuin 1700-tals
gruvmiljö, där den historiska atmosfären får tankarna att cirkulera kring
hur livet såg ut för den tidens människor.
lisa
Öppettider:
Ons-fre kl 11-17
Lör, sön kl 11-15
Stavsätter rastplats
827 94 Ljusdal
070 - 306 26 60
www.flitigalisa.se
Öppet året runt för bokade
grupper
Pokerbacken 17
820 50 Los
0657 - 105 33
www.loosgrufvan.org
39
Hantverkscaféer och utflyktsmål
Bommars
Kultur & Natur
Familjen Envall i Letsbo
Idabacken 12
827 95 Tallåsen
0675-360 82
www.bommars.se
Stenegård
Stene 5007
820 40 Järvsö
0651-76 73 00
www.stenegard.com
40
Bommars är en fin
och privat släktgård
som drivs och ägs av
familjen Envall, en
gedigen hälsingegård
med en unik blandning
av historia, miljö och
natur.
Gården är mest känt
för sin välbevarade
interiör med gamla
välbevarade tapeter och
målningar.
Under sommaren anordnas många aktiviteter som består av en mix
mellan kultur, natur, välbefinnande och god mat. Dessa små och stora
äventyr är speciellt inriktade på hälsingegården Bommars och den härliga
natur som den omger sig av.
I vinter blir det arrangemang med jultema. Julmarknad, glöggprovning
och julbak är aktiviteter du kan delta i. Läs mer om detta på s. 11-13.
Stenegård - Kultur, hälsa och trädgård
Stenegård i Järvsö är ett av Hälsinglands främsta besöksmål och lockar
årligen mängder av besökare. Här erbjuds ett stort och varierat utbud av
aktiviteter för hela familjen. Gör ett besök under en dag och upplev en
gård för alla sinnen. Här finns något för alla, ung som gammal.
Hantverkscaféer och utflyktsmål
Stickcafé
■ Biblioteket
Förvaltningshuset
Ljusdal
Anneli Nordh 0651-180 83
Vivian Högberg 0651-181 16
181 16
41
Kulturföreningar
Albert Viksten
Sällskapet
Helena Brink
www.albertviksten.se
[email protected]
070-522 31 75
Färila-Revy
Peter Lindgren
Ekströmsbacken 2
820 41 Färila
0651-210 30
0651-205 58
Föne
Fornminnesförening
Tore Berglund
Ygsbov. 68
820 41 Färila
0651-233 18
Föreningen
Föne Kulturkapell
Margareta Danhard
Holmenv. 57
820 41 Färila
0651-241 95
[email protected]
Föreningen Skrivare
i Hälsingland
Ewa Wiklander
Tiemyrav. 21
826 60 Söderhamn
0270-28 42 58
www.freewebs.com/skrivare_i_haelsingland/
Humla
Kulturförening
Mikael Johansson
Kyrkog. 19
827 32 Ljusdal
0651-71 11 95
Hälsinglands
Konstgille
Karin Hultman
Kedjeg. 8
827 31 Ljusdal
070-300 76 84
[email protected]
Järvsö Folkdanslag
Olle Pallars
Hiklacksv. 4
820 40 Järvsö
www.jarvsofolkdanslag.se
Järvsö Spelmanslag
Gunnar Eriksson
Förnebov. 43
820 40 Järvsö
0651-430 94
Kulturfabriken
Maria West
Borrv. 30 D
827 30 Ljusdal
070-242 87 97
[email protected]
Kören Upptakten
Anita Söderberg
c/o Eva Hallberg
Lövviken 4769
820 11 Vallsta
0651-420 20
42
Georg Forss.
Kråkövägen 19
824 51 Hudiksvall
070-239 76 70
[email protected]
Ljusdalsbygdens
Kammarorkester
Marie Mill
Kläppav. 9
827 35 Ljusdal
0651-148 80
[email protected]
Ljusdals Biodlarförening
Maud Ramsby
Orrabacken 5
820 40 Järvsö
070-647 74 46
www.ljusdalsbio.se/filmforening.html
Ljusdals Filmförening
Stina Malmberg
Herrgårdsv. 51
827 92 Ljusdal
0651-614 45
Ljusdals Folkdanslag
Ebon Ulmeryd Persson
Musikskolan/Ljusdals Kommun
827 80 Ljusdal
0250-820 95
Ljusdals Stråkorkester
Sigrid Lindström
Hotellg. 28
827 80 Ljusdal
0651-145 09
070-224 68 18
[email protected]
medlem.spray.se/ljusdalsteater
Ljusdals
Riksteaterförening
Svante Johansson
Norvägen 196
820 40 Järvsö
0730-57 53 12
[email protected]
Ljusnankören
Pia Abrahamsson
Gruvbyn 433
820 50 Los
0657-102 44
Los Kvinnolag
Karin Esbjörnsson
Sunnanås 19
827 94 Ljusdal
0651-101 42
[email protected]
www.ljusdalsbygdensmuseum.se
Museets Vänner
Anders Widell
Stora Vinterg. 18 A
827 31 Ljusdal
0651-162 36
[email protected]
Musik i Ljusdal
Maj Johansson
Bäckan 682
820 46 Ramsjö
0651-930 21
Naturskyddföreningen/
Lokalavdelning
43
Svenska Turistföreningen/
Ljusdalskretsen
Harry Högberg
Östra Stocksbo 4
820 41 Färila
0651-251 18
070-287 57 15
[email protected]
Teaterföreningen
Tovåsen
Gunilla Gröning
Stenhamreg. 11
827 31 Ljusdal
0651-151 40
[email protected]
www.tovasen.se
Vänskap och
Integrationsföreningen
Ulla Ek
Bryggareg. 1 B
827 32 Ljusdal
0651-336 90
Västra Hälsinglands
Forskarförening
Bengt Larsson
Stolpav. 5
827 94 Ljusdal
0651-380 44
Västra Hälsinglands
Slöjdförening
Kenneth Dahl
Förnebov. 19
820 40 Järvsö
0651-431 40
070-325 61 68
[email protected]
Fågelsjö
Hembygdsförening
Siv Berg
Gryssjöv. 1
820 50 LOS
0657-300 21
Färila
Hembygdsförening
Kjell Magnusson
N. Ytterygsv. 16
820 41 Färila
0651-380 24
Järvsö
Hembygdsförening
Mats Fack
Barnstugevägen 16
820 40 Järvsö
0651-411 21
070-586 85 84
[email protected]
www.jarvsohembygdsforening.se
Ljusdals Fornminnesoch Hembygdsförening
Otto Forsberg
Restaurang Hembygdsgården
Sjövästav. 61
827 94 Ljusdal
0651-108 44
Loos
Hembygdsförening
Jenny Breslin
070-600 67 96
Ramsjö
Hembygdsförening
Ingrid Norling-Larsson
Ramsjöv. 1012
820 46 Ramsjö
0651-500 04
Hembygdsföreningar
44
Studieförbund
N. Järnvägsg. 29
Box 706
827 25 Ljusdal
0651-160 30
www.abf.se/gavleborg/ljusdal
ABF
Kungsgatan 12
Box 119
826 23 Söderhamn
0270-628 00
www.bilda.nu
Bilda Studieförbund
Box 386
751 06 Uppsala
018-68 00 00
www.folkuniversitet.se
Folkuniversitetet/
Regionkansli
N. Industriv. 8
824 34 Hudiksvall
026-10 90 96
www.medborgarskolan.se
Medborgarskolan
Region Mitt
Kålhagsg. 4B
802 53 Gävle
026-60 06 06
www.nbv.se
NBV Gävleborg
Box 164
824 24 Hudiksvall
018-66 19 50
www.sensus.se
Sensus Studieförbund/
TBV
Knekarbacken 28
827 30 Ljusdal
0651-163 50
www.sfr.se
Studiefrämjandet i
Norra Hälsingland
Bokhandlargränd 2
Box 214
827 24 Ljusdal
0651-154 09
www.sv.se/ljusdal
Studieförbundet
Vuxenskolan
45
Bibliotek
Ljusdals Bibliotek
Mån-tors 10-19
Fre 10-18
(Självbetjäning från kl 8)
Lör 11-15
Färila Bibliotek
Mån, tors 14-19
Tis, ons 14-16
Fre 9-13
Järvsö Bibliotek
Mån, tis och tors 13-17
Ons 13-19
Los Bibliotek
Mån 10-13
Tis 9-13, 17-19
Ons 14-16
Tors 9-13, 17-19
Ramsjö Bibliotek
Mån 15-19
Tors 15-18
Bokbussen
Turlistan Hösten 2010 finns att
hämta på bokbussen eller i
Ljusdals bibliotek
46
Förvaltningshuset Riotorget
827 80 Ljusdal
0651-180 01 (informationsdisk)
0651-180 02 (lånedisk)
0651-123 32 (fax)
[email protected]
Härjedalsv. 117
820 41 Färila
0651-186 20
0651-186 29 (fax)
[email protected]
Turistv. 3
820 40 Järvsö
0651-187 13
0651-187 43 (fax)
[email protected]
Los skolväg 8
820 50 Los
0651-188 67
0657-106 79 (fax)
[email protected]
Centralskolevägen
820 46 Ramsjö
0651-188 38
0651-505 56 (fax)
[email protected]
Bokbussen direkt 070-325 69 51
[email protected] eller [email protected]
Frågor om bokbeställningar till skolor kontakta skolbibliotekarien:
Anna Mårtens Björk 0651-180 12
[email protected]
Bio
Lilla Vinterg. 1
827 31 Ljusdal
www.ljusdalsbio.se
0651-71 13 36
Biografen Rio
Museum och gallerier
Ljusdalsbygdens museum är ett litet lokalmuseum som förvaltar Ljusdalsbygdens
kulturarv, det materiella - ”de gamla grejorna” och det immateriella - berättelser,
uppteckningar, handlingar - kunskaper som våra förmödrar och förfäder lämnat
över till oss.
Ljusdalsbygdens museum/Karin Jonssons i Ångsäter stiftelse, en avknoppning av
Ljusdals Hembygds- och Fornminnesförening, är en fristående stiftelse. Museibyggnaden invigdes 1963.
Hösten och vinterns utställningar finns beskrivna här i Kulturguiden under Utställningar på s. 30.
Ljusdalsbygdens Museum
Konstgalleri beläget i Lillbygalleriet som även har butik med hantverk och slöjd av
företrädesvis lokala hantverkare. Antikt och kuriosa samt äldre konst. Sommartid
arrangeras även utställningar med konst och hantverk.
Färila Konsthall
Tis - fre 11-16
lör, sön 13-16
Museiv. 5
827 30 Ljusdal
0651-71 16 75
www.ljusdalsbygdensmuseum.se
Härjedalsv. 203
820 41 Färila
Helsingebilder
Över 20.000 kulturhistoriska bilder från Ljusdal och hela Hälsingland
Helsingebilder
ekonomisk
förening
Ramsjövägen 17
827 30 Ljusdal
1. Redo för bilfärd
Nybo 1920-talet
Foto: Schön
2. Hembygdsfesten
Ljusdal 1929
Foto: Rehnström
3. Lindstasjön
Färila 1950
Foto: Karl Edlund
Helsingebilder är en ekonomisk förening bestående av olika intressenter från hela
Hälsingland. Du hittar en förteckning på www.helsingebilder.se.
Kundtjänst : 0651-67 52 10
Kristofer Breig, projektledare och
ordf. i Helsingebilder ek.förening:
0704-91 70 00
[email protected]
www.helsingebilder.se
Föreningen är öppen för alla som vill främja föreningen syfte - att verka för att
tillgängliggöra kulturhistoriska fotografier från Hälsingland på Internet.
47
Vill du vara med i Kulturguiden så anmäl detta via:
E-post: [email protected]
Tel: 0651-180 96
Brev: Kulturguiden, Ljusdals kommun, 827 80 Ljusdal
Hemsida: www.ljusdal.se/invanare/kultur/evenemangsanmalan
På kulturs hemsida finns blanketter som kan användas för
evenemangsanmälan. Dessa finns även att hämta på Ljusdals bibliotek.
Du även anmäla ditt evenemang direkt via hemsidan.
Medverkan i Kulturguiden är gratis och vi förbehåller oss rätten att göra
urval och redigeringar i insänt material.
Om Kulturguiden ska kunna bli den länk vi hoppas är vi beroende av att
få veta vad som är på gång.
Vänligen respektera våra deadlines och håll oss uppdaterade!