Hot topics inbjudan.pdf - BLF`s Delförening för endokrinologi och

Transcription

Hot topics inbjudan.pdf - BLF`s Delförening för endokrinologi och
Mars 2014
Inbjudan till vetenskaplig sammankomst
“Hot topics in Paediatric
endocrinology” 8-9 maj 2014
som äger rum i anslutning till
BLF’s delförening
för endokrinologi och diabetes
vårmöte 9 maj 2014
8 maj: Radisson Blu Royal Viking Hotel
Stockholm
9 maj: Karolinska Institutet, föreläsningssal
Farmakologen, Stockholm
“Hot topics in Paediatric endocrinology”
Novo Nordisk har glädjen att bjuda in dig till två dagars vetenskaplig sammankomst
i anslutning till BLF’s delförening för endokrinologi och diabetes vårmöte.
Plats 8 maj:
Radisson Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1, Stockholm
Plats 9 maj:
Karolinska Institutet, lokal Farmakologen,
Nanna Svartz väg 4 a, Stockholm
Tid:
Samling torsdagen 8 maj kl 09:15
Programmet börjar kl 09:45
Avslut fredagen den 9 maj kl 09:30
Vårmöte
BLF’s delförening för endokrinologi och diabetes bjuder in till vårmöte 9 maj.
Plats 9 maj:
Karolinska Institutet, lokal Farmakologen,
Nanna Svartz väg 4 a, Stockholm
Tid:
Kl 10:00 – 16:00
Avgift:
(för dem som
övernattar och
deltar i Hot Topics)
SEK 1.689:- inkl moms (vilket är 50 % av den totala
kostnaden). Kost och logi (1 natt) ingår (ej lunch 9/5).
Fakturan ska vara betald innan mötet (senast 2/5).
Resa:
(för dem som
övernattar och
deltar i Hot Topics)
Ordnas av deltagaren. Enligt gällande LIF/SKL-regler
bokas resan i ekonomiklass och snarast möjligt för att
få bästa möjliga pris. Kvittot & kopia på biljett skickas
till Novo Nordisk för ersättning av halva beloppet.
Milersättning: Ange varifrån och antal km.
De som ej övernattar:
Ingen avgift eller reseersättning. Mat ingår (ej lunch 9/5).
Anmälan:
Sker på bifogat svarskort senast den 7 april 2014.
OBS! Begränsat antal platser.
Godkännande av
Huvudman:
(för deltagande i
Hot Topics)
Verksamhetschefen eller annan företrädare för huvudman ska ha tagit del av inbjudan och godkänt ditt
deltagande. Detta är en obligatorisk uppgift enligt
avtal mellan Läkemedelsindustriföreningen och
Landstingsförbundet.
Kontaktpersoner
på Novo Nordisk:
Peter Lindholm, 0706-388925, [email protected]
Bengt Avodin, 0706-388993, [email protected]
Agneta Bengtsson, 040-388908, [email protected]
Kontaktperson för BLF’s
delföreningssmöte:
Anna Olivecrona, 023-492826, 072-2468249
[email protected]
Novo Nordisk sponsrar föreläsare och konferensrum. Novo Nordisk betalar 50 % av
resa, kost och logi för dem som övernattar och deltar i Hot Topic samt mat för dem
som ej övernattar och deltar i Hot Topic-mötet.
Ingen övernattning = ingen kostnad. Mat ingår under mötet (ej lunch 9/5).
Nordisk sponsrar web-casting på BLF’s möte. Övriga kostnader kring BLF’s möte står
delföreningen själv för.
Program “Hot topics in Paediatric endocrinology”
8-9 maj 2014
Thursday 8/5
Venue: Radisson Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1, Stockholm
09.00 – 09.45
Registration and coffee
09.45 – 10.00
Welcome and introduction
Mozhgan Dorkhan, Novo Nordisk.
10.00 – 12.00
Treatment with bisphosphonates in children with osteoporosis.
Why, when and how?
Speaker: Jeremy Allgrove, London
Chair: Klas Ekström, Stockholm
12.00 – 13.00
Lunch
13.00 – 15.00
Fertility preservation in girls with Turner syndrome and boys with
Klinefelter syndrome. Advisable or not?
Speaker: Claus Gravholt, Aarhus
Chair: Birgit Borgström, Stockholm
15.00 – 15.30
Coffee
15.30 – 17.30
Treatment of children with Graves thyrotoxicosis,
- Titration versus block and replace?
- Radioiodine versus thyroidectomy?
Speaker: Heiko Krude, Berlin
Chair: Johan Svensson, Malmö
19.00 –
Dinner
Friday 9/5
Venue:
Karolinska Institutet, föreläsningssal Farmakologen,
Nanna Svartz väg 4 a, Stockholm
08.30 – 09.30
Meet the expert:
Management of children with minor TSH-elevations
Speaker: Heiko Krude, Berlin.
Föreläsare “Hot topics in Paediatric endocrinology”
8-9 maj 2014
Jeremy Allgrove, London
Paediatric Endocrinology, The Royal London Hospital, London
Claus Gravholt, Aarhus
Medical Department M (Endocrinology and Diabetes) and Medical Research
Laboratories, Aarhus University Hospital, Aarhus
Heiko Krude, Berlin
Institute for Experimental Pediatric Endocrinolog, Otto Heubner Center for
Child and Adolescent Medicine, Charité - Universitätsmedizin Berlin,
Campus Virchow-Klinicum, Berlin
Program BLF’s delförening för endokrinologi
och diabetes vårmöte och årsmöte
9 maj 2014
Plats:
Karolinska Institutet, föreläsningssal Farmakologen,
Nanna Svartz väg 4 a, Stockholm
BLF’s delförening för diabetes och endokrinologi inbjuder till vårmöte inkl. årsmöte den
9 maj 2014. Vårmötet sker i år i anslutning till den vetenskapliga sammankomsten med
temat "Hot topics in Paediatric endocrinology" som vi gör i samarbete med Novo Nordisk.
Alla sektionsmedlemmar med intresse för barnendokrinologi uppmuntras att också
anmäla sig till torsdagens möte.
09.30 – 10.00
Kaffe
10.00 – 11.00
Presentation av nya Turner vårdprogrammet
Birgit Borgström, Berit Kriström, Maria Elfving, Maria Halldin
11.00 – 12.00
Årsmöte inkl registerfrågor
12.00 – 13.00
Lunch (betalas av deltagaren på plats)
13.00 – 13.45
Kardiologiska aspekter på Turners syndrom – vad säger nya
vårdprogrammet?
Maria Lindström, Barnkardiolog
13.45 – 14.30
Socioekonomiska konsekvenser av typ 1- diabetes från barndomen
Katarina Steen Carlsson, Hälsoekonom
14.30 – 15.00
Kaffe
15.00 – 15.45
Diabetes i Skolan-2008 – Vad har hänt efter Världsdiabetesdagen 2008?
Stefan Särnblad
15.45 – 16.00
Avslutning
Nordisk sponsrar web-casting på BLF’s möte. Övriga kostnader kring BLF’s möte står
delföreningen själv för.