R 130, Katten, på ön Furillen, nära Fårösund Katten var både

Transcription

R 130, Katten, på ön Furillen, nära Fårösund Katten var både
R 130, Katten, på ön Furillen, nära Fårösund
Katten var både Flygvapnets och F 13’s första moderna storradarstation. Stationen var också
den första som gavs ett fortifikatoriskt skydd.
PS-65 hade en räckvidd på 330 km och höjdtäckning upp till 25 000m.
Lokaliseringen till Gotland innebar att stationen hade utmärkt radartäckning över en stor del
av Östersjön. Därför hade radarkompaniet en stor och viktig roll i incidentberedskapen, både
när det gäller luftbevakning och stridsledning av beredskapsjakten.
R 130 togs i bruk 1965 och avvecklades 1993
Radarantenn PS-65
Radarobservatör vid Katten 1967
1985 tillfördes grupperingsplatsen vid Furillen ytterligare en modern radar. En PS-66:a, med
benämningen R 46 (Renen), flyttades från Kramfors. Samgrupperingen med den befintliga
PS-65 ansågs kostnadseffektiv eftersom anläggningen därigenom kunde betjänas av samma
driftpersonal. Den togs i operativ drift på Gotland 1986.
Anläggningen var inte fortifikatoriskt skyddad. Radarhyddorna var istället placerades i
plåtskjul.
PS-66 på Furillen fick benämningen R 236 och anropssignalen BONSEN. Den här
benämningen är i sig en liten kuriositet. ”Bonsen” är Gotländska för en stor hankatt, vilket
ansågs passande eftersom den intilliggande PS-65-an ”rätt och slätt” benämndes Katten.
Gotländsk ”bons”
I några år kördes de båda radarstationerna parallellt tills PS-65-systemet avvecklades ur
Flygvapnets organisation. Samtidigt som 65:an skrotades tog man även bort PH-40 systemet,
då ingen höjdmätare längre behövdes eftersom PS-66 är en tredimensionell radar och själv
mätte höjderna.
Våren 2005 inleddes nedmonteringen av ”Bonsen”. Huvuddelen av utrustningen kasserades.