Välkommen till Hyllstofta avfallsanläggning

Transcription

Välkommen till Hyllstofta avfallsanläggning
Till besökare
- Gå inte utanför utmärkt område.
- Rökning är förbjuden på området p.g.a. gasproduktion.
- Rör inte avfallet. Det finns farliga och giftiga föremål.
- Vatten kan vara förorenat av farliga ämnen.
- Slängda föremål tillhör Nårab.
Vad händer med avfallet?
Till Hyllstofta kommer många olika slags avfall.
Alla avfallsslagen sorteras och tas omhand på sitt sätt.
Här nedan kan du läsa vad som händer med dem.
Matavfall - Vrams Gunnarstorp. Fordonsgas
Tidningar - Helsingborg. Nytt papper.
Pappersförpackningar - Helsingborg. Nya förpackningar
Metallförpackningar - Åstorp. Ny metall
Glasförpackningar - Askersund. Nytt glas, glasull
Hårdplastförpackningar - Ängelholm. Nya plastprodukter
Mjukplastförpackningar - Ängelholm. Plank, pallklotsar
Trädgårdsavfall - Hyllstofta. Jord
Bilbatterier - Landskrona Boliden-Bergsöe. Ny metall
Småbatterier - Hämtas av Elkretsen
Farligt avfall - Helsingborg. SAKAB Destruktion
Kylskåp - Halmstad. Ny metall, omhändertagande av freon
Elavfall - Malmö. Demontering, återvinning via Elkretsen
Träavfall - Hyllstofta. Flisas och blir bränsle
Skrot - Malmö. Ny metall
Wellpapp - Timsfors. Nytt wellpapp
Restavfall - Halmstad. Fjärrvärme och el
Välkommen till
Hyllstofta avfallsanläggning
Här blir avfall till en resurs!
Foto: Dick Fridén
Vi ser avfall som en tillgång. Hos oss blir ditt avfall till något värdefullt och nyttigt
i samhället. Därför har vi ständigt sökt efter nya metoder och teknik för att kunna
behandla och återvinna avfall till sådant som nya råvaror, biogas, gödningsmedel
eller energi.
Ett av Sveriges modernaste
reningsverk för lakvatten.
Unik återvinning av matavfall till
fordonsbränsle.
Miljösäker deponering av avfall
som inte kan återvinnas.
Guidad tur kl 10.30, 11.30,
12.30, 13.30
I samarbete med
Agenda 21-gruppen
Hyllstofta 6178 • 264 93 Klippan • Tel 0435-296 50 vx.
Fax 0435-243 30 • [email protected] • www.narab.se
i Klippan.
2
Sorteringsplatta
Kontor
P
Verkstad
9
Infart
4 Våg
ÅVC
Upplagsyta Nord
Biogas–station
1
5
6
ÅVC
8
Nya deponin
3
Gamla deponin
Kompostering
Slurry
Kompostjord
Förorenade
massor
Schakt/Asfalt
1. Utställning/
Tipsrunda Start och Mål
Slamlagun
Renvatten
Sot/
Aska
Biocell
Gamla deponin
2. Servering
Slamlagun
3. Tipsrunda
Asbest
Reningsanläggning
4. Guidad promenad Start
Lakvatten
Mellanlager
deponi
5. Fågelskådning
6. Ohlssons/SITA
BCR 1-10
7. Krossning/Siktning
8. Soptomtens hus
7
Lakvatten
BCR 11-20
Krossplan
9. Toaletter
Bränsleplan

Similar documents