Byanytt t - Tällberg

Comments

Transcription

Byanytt t - Tällberg
Varmt välkomna till våra kommande aktiviteter:
Byakväll torsdag 15 april kl 18.30 på Åkerblads Hotell
Vi träffas som vanligt och har trevligt tillsammans och äter en god soppa
med bröd, kaffe och kaka. Tällberg Foundation har sedan 1981 samlat
människor från skilda håll i världen till samtal om samtid och framtid. För
mer än 1600 besökare har Tällberg blivit något av en symbol för tradition,
kultur, natur och framtid. Nästa år – 2005 – samlar Tällberg Foundation
omkring 400 unga och erfarna ledare från kultur- och frivilligorganisationer, näringslivet, internationella och politiska organisationer till ett samtal
över frågan ”Hur i hela världen skall vi kunna leva tillsammans?”.
Tällberg Forum 2005, som evenemanget kallas, äger rum 30 juli – 3 augusti 2005. Förutom samtal och seminarier blir det också en rad kulturoch musikevenemang i Sammilsdal i Leksand, i Tällberg och i Dalhalla.
Under byakvällen informerar Bo Ekman oss bybor om planerna och Tällberg Foundation bjuder på kaffe. Årets Tällberg Foundation stipendiat – en
ung spelman från Dalarna –presenteras. Välkomna!
Arbetsgruppen runt Bykaraktärsprogrammet kommer att ha ett möte med
arkitekten Hans Gillgren den 18 april.
Bystädning blir det som vanligt i Byamännens regi och detta kommer att
annonseras på byns anslagstavlor.
Valborgsmässoafton den 30 april
Tällbergs nya Antikmässa invigs klockan 15.00 – 18.00 på Klockargårdens
Kultursalong. På kvällen blir det sedvanligt valborgsfirande på ängen
nedanför majstångsplatsen i Byalagets regi.
Gustaf Ankarcronas dag den 11 maj firas traditionsenligt på Holen.
Konst Runt Siljan den 20 – 23 maj
En av våra konstnärinnor i byn, Irene Grahn, kommer att öppna sin ateljé
under Konst Runt Siljan. Det kommer att gå av stapeln 20 – 23 maj, Kristi
Himmelfärdshelgen. Irene hälsar alla varmt välkomna!
Redaktörer för Byanytt är Lillemor Almgren och Birgitta Fröstad.
Byanytt trycks på Hotell Dalecarlia
Byanytt
Nr 2 April 2004
Våren kommer, fågeln kvittrar,
skogen lövas, solen ler,
och de lösta floder dansa
sjungande mot havet ner.
Esaias Tegnér
Glad Påsk
och en skön Vår
önskar
Tällbergs Byalag för Hembygdsvård
Kära bybor!
Jag tackar för förtroendet att få vara Byalagets ordförande ett år till och
hoppas att vi i Byalagets styrelse skall kunna fortsätta vårt arbete. ”Föreningen har till uppgift att på bygemenskapens gamla hembygdsgrund
väcka och vidmakthålla samhörighetskänslan inom byn”, så står det i
stadgarna och det är vårt motto.
Birgitta Fröstad
Ordinarie årsstämma i Tällbergs Byalag för Hembygdsvård hölls den 7
mars på Klockargården. Byalaget bjöd på kaffe och smörgås och Ulf Holm
visade ett vackert bildspel från verksamhetsåret 2003. Årsberättelse och
ekonomisk redovisning för 2003 föredrogs och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 39 personer deltog. För 2004 valdes följande styrelse:
Birgitta Fröstad, ordförande
Ulf Holm, vice ordförande
Gunilla Hedenfelt, sekreterare
Lillemor Almgren, kassör
Christina Forsberg
Hans Jensen
Anna-Karin Olsson Berglund
Birgitta Bengtsson, suppleant
Armin von Hove, suppleant
tel
50167
50142
50350, 08-7682476
50180
50095
50789
50965
50950
60356
Till granskningsmän valdes Christina Giertz, Dag Berglund och MariAnne
Olsson, suppleant. Till valberedning valdes Karin Fridlund, Claes Spens
och Dagny Martinsson. På stämman avtackades Annika Norlén med
blommor efter flera år som revisor i Byalaget. Styrelsemedlemmar som
avgick var Lennart Fager, Tommy Ek och Pauline Samuelsson. Då de inte
var närvarande kommer de att avtackas vid ett senare tillfälle.
Underhållet av Byalagets 10-manna kyrkbåt Nyttug diskuterades och även
vad som kan göras åt skvaltkvarnen och dansbanan vid stranden, vilka
båda behöver rustas upp.
Janne Blohm berättade om golfbanan i Plintsberg. Redan i sommar kommer fairways och greener att lysa vackert gröna men banan blir spelklar
först 2005.
Styrelsen ser fram emot det nya verksamhetsåret och hoppas på ett gott
samarbete. Vi tackar alla som under det gångna året hjälpte oss så att vi
kunde genomföra våra aktiviteter. Vi hoppas kunna ordna fler byakvällar
och även andra aktiviteter, t ex byvandringar.
Medlemsavgiften för år 2004 är för enskild medlem 100 kr och för familj
150 kr. Meddela gärna namn på familjemedlemmar, adress och telefonnummer. Bidrag utöver fastställd avgift mottas tacksamt liksom även insättningar till Minneskontot i samband med högtidsdagar och begravningar. Byalagets postgirokonto är 479 57 73-3.
Bredband i Tällberg
I förra Byanytt informerade vi om erbjudandet från Upplev Tällberg om
trådlös uppkoppling i Tällberg. Tyvärr var inte intresset tillräckligt stort för
att projektet skulle kunna genomföras till en rimlig kostnad. På Byamännens stämma den 14 mars berättade Åke Nygren, IT-ansvarig i Leksand,
om kommunens bredbandsplaner i Tällberg. Vi får nu troligen vänta till
november då det kan bli premiär för kabelbaserat bredband i Tällberg,
inom ca 7 km omkrets från telestationen.
Tällbergs Hemsida www.tallbergsby.com
Både Byalaget och Byamännen har här undersidor med information för
medlemmarna. Dessa sidor måste ha lösenord, för att inte "hela världen"
skall kunna komma åt informationen. Sidorna har nu tillfälliga lösenord
som visas i klartext på sidan för "login". En praktisk nyhetstjänst finns nu
på hemsidan, så att man ska kunna prenumerera på information från föreningarna. Man får då e-post skickad till sig då det finns något att informera
om, t ex kallelser, protokoll etc. Nya lösenord kommer också att distribueras på detta sätt. Anmäl er snarast på hemsidan, under fliken "Nyhetsbrev",
så att ni alltid får aktuell information skickad direkt till er e-postbrevlåda!
Årets första Byakväll med föredrag om Marie Kröyer
den 23 mars på Tällbergsgården med Håkan Landelius som gästföreläsare
blev mycket välbesökt. 78 personer deltog! Håkan berättade på ett inspirerande sätt om konstnärinnan Marie Kröyers liv. Marie gifte sig med Hugo
Alfvén och byggde en fantastisk gård här i Tällberg. Denna gård ägs sedan
många år av Karin Ahlin som tillsammans med sin familj på ett mycket
pietetsfullt sätt har bevarat det mesta av den inredning som Marie skapade
till denna gård. Maries dotter med konstnären Peder Severin Kröyer (Danmarks Zorn enligt föredragshållaren) Vibeke Kröyer bosatte sig här i Tällberg och många av deltagarna hade personliga minnen av henne. Det kändes som om Maries liv berörde oss bybor. Den danska journalisten Tonni
Arnold har skrivit två böcker om Marie. Den första heter ”Balladen om
Marie” och den andra som endast finns på danska heter ”Kunsten i Marie
Kröyers liv”. Den 8 maj invigs en utställning på Leksands konstmuseum
om Marie Kröyers konst.