Lpp och matris, skrivande

Transcription

Lpp och matris, skrivande
Lokal pedagogisk planering åk 4-5 ht-2013
Resten av terminen ska vi jobba med att skriva texter på många olika
sätt. Tillsammans ska vi titta på, läsa, diskutera, analysera och
slutligen skriva många olika typer av texter. Det kommer att bli
sagor, dikter, artiklar, berättelser, faktatexter och intervjuer.
Varför ska vi arbeta med detta?
I läroplanen står det att:
Undervisningen i ämnet svenska ska syfta
till att
eleverna utvecklar kunskaper i och om det
svenska
språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att
utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin
språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda
syften. Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången
grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett
rikt och nyanserat sätt.
Du kommer att få lära dig att:
 skriva texter med tydligt innehåll.
 skriva texter med fungerande struktur.
 variera ditt språk när du skriver.
 använda skrivregler.
 stava.
 skriva berättande texter med handling.
 skriva berättande texter med gestaltande beskrivningar.
 kombinera text med estetiska uttryck.
 ge omdömen om dina egna och andras texter.
 att bearbeta och förbättra dina texter utifrån omdömen som
du fått.
 att anpassa ditt språk efter syfte och mottagare.
Så här kommer vi att jobba:
Vi läser olika typer av texter tillsammans. Vi diskuterar deras
innehåll, hur de är uppbyggda, vilka mottagare de är avsedda för och
vilken typ av bild som kan förstärka en text.
Vi skriver många egna texter och övar oss i att bearbeta och skriva
om.
Vi tittar på varandras texter för att hjälpas åt att göra dem bättre.
Vi tränar stavning på dator och med olika skrivövningar, jobbar i
svenskboken och har en del stavning i läxa.
Tillsammans övar vi vidare på att få struktur på skrivandet med hjälp
av tankekartor och stödstrukturer.
Vi övar oss i intervjuteknik och spelar in intervjuer med varandra på
i-Pad.
Bedömning:
Jag kommer att bedöma dina texter och ditt arbete efter
bedömningsmatris för skrivande.
Når ej
kunskapskravet
Jag har svårt
att stava
vanliga ord och
glömmer att
utsätta stor
bokstav och
skiljetecken.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Jag stavar
rätt på
vanliga ord
och är säker
på punkt och
stor bokstav.
Jag stavar rätt
på vanliga ord
och använder
skiljetecknen
rätt.
Jag skriver
texter med
väldigt få
stavfel och
använder
skiljetecknen
rätt.
Skriva texter
med begripligt
innehåll och
struktur
Mina texter är
svåra att förstå
och saknar röd
tråd.
Mina texter
går att förstå
och har en
struktur.
Mina texter är
lätta att förstå
och har en
struktur.
Variera språket
Mina meningar
börjar oftast
likadant.
Mina
meningar har
en viss
variation.
Använda enkla
beskrivningar
av miljöer och
personer
Jag glömmer
att beskriva de
miljöer och
personer jag
skriver om
Jag använder
några få
adjektiv för
att beskriva
något i
texten.
Mina
meningar har
en viss
variation och
jag upprepar
mig inte.
Jag använder
en del
adjektiv för
att beskriva
något i texten.
Jag skriver
texter med
några stavfel
på ovanliga
ord och
använder
skiljetecknen
rätt.
Mina texter är
lätta att förstå
och har en
tydlig
struktur.
Jag varierar
mitt språk och
upprepar mig
inte.
Språket jag
använder gör
mina texter
levande och
intressanta
för läsaren.
Förstärka
textens
budskap med
bilder
De bilder jag
ritar passar
inte till texten
jag skrivit
Jag kan rita
en bild som
visar något
jag har skrivit
om.
Jag kan rita en
bild som
tydligt visar
något jag har
skrivit om.
Ge omdömen
om andras
texter
Jag har svårt
för att ge
kommentarer
och tips om
andras texter.
Jag kan ge
korta
kommentarer
om andras
texter.
Bearbeta min
text efter
omdömen så
den blir
tydligare och
bättre
När jag skrivit
klart min text
kan jag inte
ändra i den
Jag kan ändra
mindre saker
som t ex
stavfel i min
text.
Jag kan ge
kommentarer
om andras
texter och
något förslag
till
förbättring.
Jag bearbetar
min text och
gör de
ändringar jag
har fått tips
om.
Jag använder
många
adjektiv för
att beskriva
personer och
platser i
texten.
Jag kan rita en
bild som
tydlig
förstärker
något jag har
skrivit om.
Jag kan ge
kommentarer
om andras
texter och
några förslag
till
förbättring.
Jag bearbetar
min text och
gör ändringar
för att göra
den så bra
som möjligt.
Förmåga att
stava och
använda
skrivregler
Mina texter är
mycket lätta
att förstå och
har en tydlig
struktur.
Jag använder
stor variation
i mitt språk
och upprepar
mig inte.
Jag kan rita en
bild som
tydligt visar
allt det min
text handlar
om.
Jag ger tydliga
omdömen
med tips och
idéer på hur
texten kan
förbättras.
Jag bearbetar
gärna min
text och
skriver om
den för att
göra den så
bra som
möjligt.

Similar documents