Identitet & Lojalitet

Comments

Transcription

Identitet & Lojalitet
Islam
Identitet & Lojalitet
Vilka är vi? Vad är vår identitet? Vad är förståelsen av
att vara svensk muslim? Vilka problem möter vi som
unga muslimer i det svenska samhället och vilka är
lösningarna?
Dessa och många andra frågor gällande den islamiska
identiteten och lojaliteten kommer att diskuteras samt
rollen som Islam spelar i våra liv här i väst.
Kom och ta del av en intressant diskussion. Det bjuds
på fika efteråt. Sprid ordet vidare och ta del av
belöningen.
Datum: Nu på fredag 2/12
Tid: kl. 18.00 – 20.00
Plats: Moskén i Sollentuna
Adress: Oppegångsstråket 11A, Sollentuna

Similar documents