INSTRUKTION FÖR NOLLPUNKTSREAKTOR

Comments

Transcription

INSTRUKTION FÖR NOLLPUNKTSREAKTOR
INSTRUKTION FÖR
NOLLPUNKTSREAKTOR
ELA T041.6 se
Page: 1/13
Date: 14.02.2011
DESTIN
1. TRANSPORT ...................................................................................................................... 2
2. LAGRING ............................................................................................................................ 4
3. INSTALLATION PÅ PLATS ................................................................................................ 5
4. ANSLUTNING ..................................................................................................................... 7
5. DRIFTTAGNING ................................................................................................................. 9
6. NOLLPUNKSTREAKTORNS STRÖMINSTÄLLNING...................................................... 11
7. UNDERHÅLL, ÄNDRING OCH MILJÖ ............................................................................. 11
Bilagor:
1. Instruktion 1
- Olja till nollpunktsreaktorn
2. Instruktion 2
- Frakt och säkring av gods under transport
- Montage av hjul
3. Instruktion 3
4. Instruktion 4
- Instrument, indikering, larm, etc.
5. Instruktion 5
- Luftning
6. Instruktion 6
- Läckage - åtgärder
Nollpunktsreaktorn skall bara installeras, användas och underhållas av
kunnig personal. Alla instruktioner måste följas.
Destin AB eller EGE, tar inte ansvar för skador av något slag beroende
fel skrivning i denna manual/instruktioner. Vid tveksamheter måste
kontakt tas med säljande enhet eller med EGE för att få korrekt
information.
Efter garantitiden så tar inte Destin AB eller EGE, spol. s r.o. ansvar för
utrustningen.
ELA T041.6 se
INSTRUKTION FÖR
NOLLPUNKTSREAKTOR
Page: 2/13
Date: 14.02.2011
DESTIN
1. Transport
1.1. Information om transport av nollpunktsreaktorn
Information för hur nollpunktsreaktorn skall transporteras finns i denna instruktion.
Den kan levereras helt i hopsatt eller delvis ”nedmonterad”. Läs noga igenom hela
instruktionen innan arbete påbörjas. Se även information i orderdokumentationen.
1.2. Transport
Beroende på typ så skall reaktorn levereras komplett eller “nedmonterad” i flera
delar. Det kan skilja, se även i orderdokumenten. Se nedan tabell:
Table1.
Transport enhet Komplett
typ
reaktor
typ
Reaktor med
nedmonterad
genomföring
Emballage med
genomföring
Emballage
för tank
med olja
Emballage
med
genomföring
D1
PEmballage
med tillbehör
Emballage
med kylare
1)
ZTC50, 250,
800,
1250
+
-
-
-
-
+
-
ASR 1.0
ASR1.6
ASR2.0
ASR2.5
+
-
-
-
-
+
-
ASR 3.2
ASR 3.2V
ASR 4.0
ASR5.0
ASR6.3
+/-
-/+
-/+
-/+
-
+
-
2)
ASR 6.3V
2)
+/-
-/+
-/+
-/+
-/+
+
-
ASR 10V
2)
+/-
-/+
-/+
-/+
-/+
+
-/+
ZTC 4000
-
+
+
+
-
+
+
ZTC 5000
-
+
+
+
+
+
-
Coil in
corrugated
sheet tank
+
-
-
-
-
+
-
ASR 10V
Förklaring:
+ del av leverans
- inte inkluderad i leveransen
1) Reaktortillbehör:
‫ـ‬
Hjul inklusive material för installation (om med i leveransen),
‫ـ‬
Fjärrindikator och Uo indikator (om med i ordern),
‫ـ‬
lufttorkare (med i transporten av reaktorn om genomföringen inte är monterad),
‫ـ‬
packning för montage av genomföring eller torkare etc.
2) Enligt val av transportsätt så transporteras reaktorn komplett eller nedmonterad genomföring och eventuellt annan
utrustning.
3) Endast för reaktor med kylare.
3)
INSTRUKTION FÖR
NOLLPUNKTSREAKTOR
ELA T041.6 se
Page: 3/13
Date: 14.02.2011
DESTIN
1.3. Reaktor – avlyft och placering
Reaktorn skall lyftas och förflyttas bara med ev. medföljande utrustning och
användandet av lyftöglor, krokar och pinnar etc. (se Tabell 2).
Tabell 2.
Nummer Använd
4
Lyftögla
(hake, pin)
2 or 4 lyftögla
4
Hjul
4
dragögla
4
Lyft stativ
Placering
på tankens topp
På tank
tankens undersida / ben
Nedre delen av tanken
Nedre delen av tanken
Syfte
Lyft av komplett nollpunktsreaktor
samt fastsättning under transport
Lyfta borttagbara detaljer 1)
Förflyttning på mark
Förflyttning på mark
Lyft av nollpunktsreaktor med
domkraft
2)
1) Lyftöglan kan inte användas för att lyfta hela
nollpunktsreaktorn, bara för de mindre typerna; ZTC 50 och
nollpunktsreaktorer med korrugerad tank, där öglorna är gjorda
för att lyfta hela nollpunktsreaktorn.
2) För att lyfta nollpunktsreaktorn med domkraft skall alla
stativbenen lyftas samtidigt.
Längden på linan måste väljas så att inte den förstör andra delar på reaktorn, som
genomföringen, kylare, etc. Var noggrann och varsam så inte lacken på tanken
förstörs, vilket kan förändra egenskaperna på ytan. Nollpunktsreaktorn kan lyftas och
flyttas med en truck, med den måste surras med lina vid behov. Notera att gafflarna
måste vara under hela emballaget så det inte finns risk för att den välter.
1.4. Lastsäkra under transport
För transport, lasten måste säkras enligt gällande krav och rutiner och enligt
instruktioner 2.
1.5. kontrollera skador efter transport
Vid mottagandet på plats, d.v.s. direkt efter leveransen så måste reaktorn och alla
delar kontrolleras om det är någon skada på produkter eller emballage samt om alla
delar är med i leveransen. Kontrollera speciellt genomföring, eller tillbehör på toppen
på tanken.
Om något är skadat eller saknas så skall detta skrivas på följesedeln och rapporteras
direkt till Destin eller EGE:
INSTRUKTION FÖR
NOLLPUNKTSREAKTOR
ELA T041.6 se
Page: 4/13
Date: 14.02.2011
DESTIN
‫ ـ‬Innan nollpunktsreaktorn lyfts av så ta ett flertal kort på skadan från olika vinklar
och hela nollpunktsreaktorn. Ta kort även på lastbilen, hur nollpunktsreaktorn är
fastsurrad. Notera tidpunkt och plats samt informera om händelsen.
‫ ـ‬Informera direkt Destin AB eller EGE om händelsen, skicka sedan kopia på
följesedel samt kort och en beskrivning av händelse.
2. Lagring
2.1. Lagring av komplett ihopmonterad nollpunktsreaktorn
En komplett levererad reaktor kan lagras för obegränsad period om krav enligt 3.1
följs.
Dock, reaktor som är utrustad med en DIN luft torkare så är det nödväntigt med
inspektioner, se ”DIN torkare / dryer instruction manual”.
När reaktorn har underhållsfritt torkarmaterial så måste torkaren kopplas till spänning
(se instruktion för torkare) för att säkerhetsställa dess funktion och förhindra
förändringar och kvalitet i oljan.
For att skydda elektrisk utrustning mot vatten p.g.a. av kondensering i kontrollskåpet
kan temporär torkare användas eller aktivering av kontrollskåpets värmeelement om
detta är nödvändigt.
Demontage av hjul måste göras när reaktorn ställs på plats och inte innan för att
förhindra att ytan på reaktorn stativ förstörs. Stativen kan med fördel ställas på
ekbrädor eller liknande.
Beroende på vad reaktorn är utrustad med, måste den eventuellt placeras inomhus.
Vid minsta osäkerhet rådgör med tillverkaren.
2.2. Lagring av demonterad, levererad nollpunktsreaktor.
2.2.1. lagring av komplett monterad nollpunktsreaktor.
Om reaktorn ska monteras ihop innan lagringen så skall den monteras ihop enligt 3.3
till 3.6 i dessa generella instruktioner.
Nästa aktivitet skall ske enligt 2.1. Lagring av reaktor levererad komplett.
2.2.2. Lagring av delvis demonterat.
Det är inte rekommenderat att lagra nollpunktsreaktorn !
Om det är tvunget att lagra reaktor som är demonterad skall detta göras under
kontroll och skall meddelas till tillverkare för att få instruktioner speciellt för den
leveransen. Generellt skall lagring göras enligt 2.1 lagring.
INSTRUKTION FÖR
NOLLPUNKTSREAKTOR
ELA T041.6 se
Page: 5/13
Date: 14.02.2011
DESTIN
Om reaktorn är levererad delvis demonterad så är det speciellt
viktigt att ta hänsyn till oljan. Se instruktioner för oljan.
3. Installation på plats
3.1. Specifikation beroende på omgivande klimat.
Reaktorn är normalt tillverkad för att vara utomhus i medium klimatzoner typ group M
(CT,WT,EDr a MWDr) och svenska krav till temperaturer på ner till -40C. Det måste
tas extra noggrannhet för att säkerhetsställa om reaktorn skall klara andra hårdare
krav. Se specifikationer från tillverkaren gällande förutsättningar.
Om reaktorn är installerad i stängda rum så måste det tas hänsyn till att
luftcirkulationen är tillräcklig. Luftcirkulationen måste vara minst 4m3 luft till 1 kW av
värmeförlusterna. Värmeförlusterna finns givna i tekniska orderdokumenten, se test
certifikat.
3.2. Uppställning på plats
Reaktorn måste ställas upp på plats enligt gällande regler och standarder.
Speciell hänsyn måste tas till:
‫ـ‬
generella krav för högspänningsanläggningar,
‫ـ‬
krav på byggnader, kylning, ljud, säkerhet, etc.
‫ـ‬
krav på skydd för beröring av elektriska apparater,
‫ـ‬
typ av jordning av högspänningsanläggningar,
‫ـ‬
användandet av elektriska kraftsystem med reaktorer,
‫ـ‬
krav för skydd mot elektriska maskiner och apparater
Notera: för att få en fungerande funktion på gas relä så måste reaktorn stå plant,
minimalt med 1° maximal avvikelse.
3.3. Kylare - montage
Leverans med avtagbara kylare sker endast i speciella fall, i dessa fall levereras en
separat instruktion. Beakta detta i så fall.
INSTRUKTION FÖR
NOLLPUNKTSREAKTOR
ELA T041.6 se
Page: 6/13
Date: 14.02.2011
DESTIN
3.4. Montage av expansionskärl
Leverans av en icke färdigmonterad reaktor så är expansionskärlet ofta packad i
trälåda. Expansionskärlet och gasvaktens (Buchholz relay) rör är försedd med
pluggar. Monteringen görs följande:
‫ـ‬
ta bort pluggarna,
‫ـ‬
gör ren ytorna på rör och flänsar,
‫ـ‬
använd de medföljande gummitätningarna
‫ـ‬
skruva ihop flänsen och koppla ihop röret till expansionskärlet med gasvakten
(Buchholz relay),
‫ـ‬
fixera expansionskärlet med fästen för huven (under transport är alla
nödvändiga fästelement fastsatta på detta fäste),
‫ـ‬
installera röret mellan expansionskärlet och torkapparaten (röret är under
transport lagd i en låda)
Notera – vid vissa fall, om reaktorn är utrustad med speciell utrustning så kan röret
vara installerat på tanken, se 2.2.2.
Om expansionskärlet var omonterat vid leveransen och lagrat
under längre tid (se artikel 2.2.2) är det nödvändigt med en extra
kontroll av expansionskärlets interiör (kondenserat vatten), så att
en försämring av transformatoroljan undviks. Om det behövs
måste expansionskärlet torkas ut. Den tillfälliga anslutning mellan
gasvakt, flänsen och torkapparaten måste då tas bort.
Notera: för att demontera expansionskärlet så krävs det en lyftanordning, t.ex. kran.
Se beskrivning för montage av expansionskärl.
3.5. Installation av genomföringar.
Installation av genomföringar (U, D1, 1.1) måste göras om reaktorn är av typ
(ASR6.3V, ASR10V, ZTC 5000) för 110kV spänningsnivå.
Under transport är genomföringarna sammansatta med packningar i separate lådor.
Separat teknisk beskrivning för installation finns med i leveransen.
3.6. Installation av torkapparat
Om reaktorn levereras utan monterad expansionskärl och torkapparat så är
torkapparaten placerad i en separat låda tillsammans med nödvändiga packningar.
Installationen görs enligt följande:
‫ـ‬
rengör ytorna för anslutningen där rörets fläns,
ELA T041.6 se
INSTRUKTION FÖR
NOLLPUNKTSREAKTOR
Page: 7/13
Date: 14.02.2011
DESTIN
‫ـ‬
använd gummitätningar,
‫ـ‬
sätt fast anslutningsröret mot tanken,
‫ـ‬
test av torkapparat, nästa steg är enligt hur torkapparaten skall appliceras.
3.7. Montage av hjul
Montering av hjulen måste ske innan slutgiltig placering av reaktorn. Detta görs enligt
instruktion nr 3.
3.8. Oljepåfyllning - ventilation
Om reaktorn är levererad delvis nedmonterad skall reaktorn fyllas på olja när den
kommit på plats. Erforderlig olja finns ofta medlevererad i speciella fat som placerats i
trälådor.
Oljepåfyllning och justering av oljenivå görs enligt instruktion nr 1. Luftning görs enligt
instruktion nr 5.
Före ventilering/luftning så måste gummistycket på gasvakten
(Buchholz relay) tas bort.
4. Reaktoranslutningar
Läget på genomföringarna och märkning visas i ritningarna.
Enligt märkningssystemet kan genomföringarna vara märkta enligt nedan:
– D1
1.1
U
Huvudlindning utgående genomf. – jord
D2
1.2
V
Strömtransformator genomföring
k-l
k-l
k-l
Mätlindning genomföring
M1-N1
3.2-3.1
vm-um
Kraft/hjälplindning genomföring
M2-N2
2.2- 2.1
v-u
Huvudlindning
anslutning
inkommande
genomf.
INSTRUKTION FÖR
NOLLPUNKTSREAKTOR
ELA T041.6 se
Page: 8/13
Date: 14.02.2011
DESTIN
Notera ledningsanslutningen till genomföringarnas anslutningar.
Muttern till anslutningen skall dras åt tillräckligt hårt för att
säkerhetställa att kabeln sitter fast, var försiktighet så inte
genomföringen går sönder och skapar oljeläckage.
4.1. Anslutning
Anslutningskabeln måste vara rätt dimensionerad.
Sker anslutning med en s.k. elastimoldanslutning skall det göras enlig de direktiv
gällande för den.
Anslutningen till porslinsgenomföringen görs med kabelsko med ögla eller med kabel
med plan och rengjord yta.
Inkommande genomföring ska kopplas till transformatorns nolla.
Utgående genomföring skall koppla till jord.
4.2. Anslutning av (Power winding) hjälplindningen
Anslutningskabeln måste vara rätt dimensionerad.
Anslutningen till genomföringen görs med kabelsko med ögla eller med kabel med
plan och rengjord yta.
Sekundära lindningens genomföring är skyddad med separat skyddshuv och
placerad på tanken.
4.3. Anslutning av mätlindningens genomföring
Genomföringarna är normalt täckta av skydd och kopplade till plintar i kontrollskåpet.
4.4. Skyddsjordning
För anslutning av jord finns 4 anslutningspunkter tillgängliga enligt DIN48088-B-M12.
4.5. Anslutning av hjälpkraft och kontrollkretsar
Hjälpspänningen (t.ex. 3x400V/230V 50Hz), samt kontrollkabel skall anslutas till
plintar i kontrollskåpet enligt kretsschema.
INSTRUKTION FÖR
NOLLPUNKTSREAKTOR
ELA T041.6 se
Page: 9/13
Date: 14.02.2011
DESTIN
5. Drifttagning
Att ta reaktorn i drift görs först efter man säkerhetstält att allt är rätt kopplat och det
inte finns risk felaktig koppling eller annan säkerhet för människa.
Drifttagningen måste göras enligt dessa instruktioner av utbildad och erfaren
personal.
5.1. Kontroll av mekaniska delar
Kontrollera mekaniska delar på nollpunktsreaktorn:
‫ ـ‬kontrollera avstängningen för kylarens flänsar fungerar, om nödvändigt skall de
öppnas.
‫ ـ‬Täthetskontroll av Buchholz relay, kylare, expansionskärl, oljeventiler och
genomföringar.
‫ ـ‬Kontrollera skruvförband sitter ordentligt, se kylare, flänsar, etc.
5.2. Kontroll av elektriska delar
‫ ـ‬Kontroll av genomföringar, Kontrollera anslutningar samt visuellt skicket,
‫ ـ‬Kontroll av alla anslutningar i kontrollskåpet så de sitter bra samt kontroll mot
kretsschema i orderdokumenten.
‫ ـ‬Kontrollera funktion på motor, kontaktor, reläer, switchar, gränslägesbrytare,
etc.
En förutsättning för en fungerande motor är att rätt det är rätt
kopplat så det blir rätt fasföljd.
‫ ـ‬kontrollera den manuella funktionen av spolen från lokala tryckknappar eller
omkopplare, eller vev om sådan är medlevererad.
‫ ـ‬kontrollera fjärrstyrning av spolen,
‫ ـ‬kontrollera anslutningen till motståndet samt kontaktorfunktionen
‫ ـ‬gör mätning av isolationsresistans.
5.3. Kontroll av instrumentens funktion
‫ ـ‬kontroll av mätinstrumentens funktion (se Instruktion 4),
INSTRUKTION FÖR
NOLLPUNKTSREAKTOR
ELA T041.6 se
Page: 10/13
Date: 14.02.2011
DESTIN
‫ ـ‬kontrollera eventuella settings/lägen satta från fabrik samt signalkontakters
funktion,
‫ ـ‬kontrollera anslutningar mellan nollpunktsreaktorn och automatiken och till
stationskontroll (då det är applicerbart). I förekommande fall även till enheten för
ströminjicering.
Före luftning måste gummitätning i testknappen av Buchholz relä
tas bort.
5.4. Verifikation av oljenivå
‫ ـ‬kontrollera oljenivå 1),
‫ ـ‬gör luftning av nollpunktsreaktorn enligt Instruktion 5,
‫ ـ‬kontrollera torkarens funktion (se separate Instruktion),
‫ ـ‬kontrollera expansionskärlet, som ska ha en oljenivå enligt aktuell
omgivningstemperatur (korrektion beroende på temperaturen – se instruktion
1).
1) Specifikation om oljan och dess tekniska data enligt specifikation. Oljetest är
beskrivet i Instruktion 1.
INSTRUKTION FÖR
NOLLPUNKTSREAKTOR
ELA T041.6 se
Page: 11/13
Date: 14.02.2011
DESTIN
6. Nollpunktsreaktor - ströminställning
6.1. Nollpunktsreaktor Manuell inställning
Nollpunktsreaktorn skall ställas in på sitt minsta värde och kopplas in på ett nät utan
jordfel. En förändring av läget på spolen till maximum förändrar strömmen genom
spolen till sitt maximum. Under förloppet mäts nollpunktsspänningen. Vid ett värde av
nollpunktsspänningen når kurvan sitt maximala värde vilket är toppen av
resonanskurvan, vid denna topp är den kapacitiva strömmen. Den kapacitiva
strömmens värde skall kompenseras ut av spolens induktiva strömvärde och en
inställning skall ge ungefär vid detta värde. Dock kan inställningen vara något över
eller under detta värde, beroende på eget krav. Vid vissa förhållanden kan det vara
stora obalanser i nätet.
6.2. Nollpunktsreaktor inställning med automatik
Se 6.1 ovan för förklaring om inställningsförloppet. Kontrollera att spolen fungerar
även i manuellt läge. För att använda automatisk inställning så sätt in spolen på sitt
lägsta strömvärde och ha automatiken på manuellt läge. Automatiken skall ställas in
för värden som spolen skall arbeta under. Spolen skall kalibreras. Används
ströminjicering skall denna informeras till automatiken. Följ noggrant kraven som
finns för automatiken.
7. Underhåll, revision av nollpunktsreaktorn och skrotning
Spolen är inte i behov av mycket underhåll, tester och provning. I princip skall man
undersöka den visuellt samt vid mindre provningar.
7.1. Nollpunktsreaktor visuell kontroll
Nollpunktsreaktorn skall kontrolleras var 6:e månad. Detta skall göras vid ett tillfälle
under drift med utbildad och erfaren personal och enligt alla säkerhetsregler. Den
skall innehålla följande steg:
‫ ـ‬Total visuell kontroll av spolen. Kontrollera om det finns läckage, skulle det finnas
läckage gå till instruktion 6.
‫ ـ‬Kontrollera oljenivån. Oljenivån skall vara över min nivå. Korrektion skall göras
mot aktuell omgivningstemperatur. Skulle någon åtgärd behöva göras så läs
Instruktion 1.
Kontroll av torkare – se speciell instruktion beroende på torkare som används.
INSTRUKTION FÖR
NOLLPUNKTSREAKTOR
ELA T041.6 se
Page: 12/13
Date: 14.02.2011
DESTIN
7.2. Test på plats
Tester på plats skall göras efter 2 år och fortgående vartannat år. Detta skall göras
vid ett tillfälle under drift med utbildad och erfaren personal och enligt alla
säkerhetsregler. Följande skall testas:
‫ ـ‬Kontrollera eventuellt läckage, se 7.1 ovan. Inspektera tankens ytskikt, ta bort
smuts och kontrollera rostskyddet. Vid behov skall ytskiktet förbättras enligt
gällande instruktioner beroende på hur ytskiktet är gjort från början.
‫ ـ‬Kontrollera genomföringar. Ta bort eventuell smuts och eventuell korrosion. Skulle
genomföringen vara skadad måste den genast bytas ut. Kontaktytorna skall göras
rena från smuts och eventuell korrosion och smörjas in. Kontrollera alla
skruvförband.
‫ ـ‬Kontrollera alla jorduttag. Kontaktytorna skall göras rena från smuts och eventuell
korrision samt smörjas in. Kontrollera alla skruvförband.
‫ ـ‬Mätning av isolationen.
‫ ـ‬Kontrollera oljan. Kontrollera oljenivån enligt 7.1. Samtidigt skall ett oljeprov göras
för att verifiera de tekniska parametrarna. Detta skall göras enligt instruktioner som
beskrivs i Operating Instruktion 1.
‫ ـ‬Kontroll av motor. Motorn skall kontrolleras enligt instruktion för motorn och är
olika för olika modeller. Se separat instruktion.
‫ ـ‬Kontrollera alla instrument. Rengör glasröret för oljenivån, instrument och mätare.
Verifiera funktionerna från alla instrument och dess kontakter. Specifikation av
signaller, se instruktion 4. Kontrollera Buchholz relay och om det är nödvändigt gör
ett gasprov. Kontrollera funktionen av Buchholz relay enligt instruktioner.
‫ ـ‬Kontrollera torkare – se 7.1.
‫ ـ‬Kontrollera kylare. Kontrollera om det finns läckage och ventiler. Skulle det vara ett
läckage måste detta genast åtgärdas. Se instruktion 6.
7.3. Revision
Revision av nollpunktsreaktorn görs hos tillverkaren och kan göras vid behov. Det
rekommenderas var 15:e år men är givetvis beroende på skicket och tester gjorda.
7.4. Skrotning
Vid skrotning av nollpunktsreaktorn så är det viktigt att det är utbildad och kunnig
personal som gör det och enligt gällande regler och lagar. Nollpunktsreaktorn skall
plockas sönder och material skall slängas separate enligt gällande regler.
Enligt viktandel så kan nollpunktsreaktorn klassifieras enligt nedanstående
kategorier:
INSTRUKTION FÖR
NOLLPUNKTSREAKTOR
ELA T041.6 se
Page: 13/13
Date: 14.02.2011
DESTIN
Material kategori
Viktandel i % *
Koppar
9
Järndetaljer
61
Annat
<4
Olja
26
* uppskattat medeltal för nollpunktsreaktorer från EGE

Similar documents