Inkoppling av Envisalink 3 till en DSC PowerSeries Centralapparat

Comments

Transcription

Inkoppling av Envisalink 3 till en DSC PowerSeries Centralapparat
Inkoppling av Envisalink 3 till en DSC PowerSeries Centralapparat
Detta är en PC1616/1864
Följande centraler fungerar på samma sätt och
ser ungefär likadana ut:
PC1864, PC1616, PC5015, PC5020, PC585
Power 832, 864, 408, 608
RED BLK YEL GRN
Z1 COM Z2 Z3 COM Z4 Z5 COM Z6 Z7 COM Z8
OBS!!! Innan du börjar koppla i skåpet
Innan du påbörjar inkopplingen av EVL-3 så
måste du göra centralapparaten spänningslös.
- koppla ur batteriet/batterierna Ex. Röd kabelsko
(Om det finns fler batterier så tag bort på alla röda)
- Koppla ur nätspänningen antingen genom att ta
bort en AC tråd (se skiss), eller ta bort säkringen i
lådan (vissa modeller) eller säkringen i proppskåpet.
RED BLK YEL GRN
Eventuell programmering
Om man ska kunna göra en ā€¯hemmatillkopplingā€¯ (Stay Arm)
ifrån webbappen, krävs att man tillåter snabbtillkoppling
(tillkoppling utan kod) i centralapparatens programmering.
Dessutom måste de larmsektioner som inte ska aktiveras
vid hemmatillkoppling vara av typen Borta/Hemmasektion
(Någon av sektionstyperna 5, 6 el. 32).
För att aktivera snabbtillkoppling:
RJ45
- Ange *8 [Programmeringskod] Ex. *8 5555
- Ange sekvens [015] och tänd siffra [4] Ex. 015 4
- Avsluta med # #
Länk till tillverkarens manualer etc.
http://www.dsc.com/index.php?n=Products&o=main&filter=1,2,3
Internetanslutning
Koppla direkt till din router eller via en accesspunkt (AP)
om du endast har trådlöst nätverk (WLAN) hemma.
RJ45
Router/Swich/AP
Länk till information om accesspunkter
http://www.dlink.com/se/sv/support/faq/access-points-and-rangeextenders/access-points/dwl-series/vad-ar-en-accesspunkt
J.FALK 2014-02-14

Similar documents