VATTENBUREN GOLVVÄRME

Transcription

VATTENBUREN GOLVVÄRME
VATTENBUREN GOLVVÄRME
REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM
SORTIMENTLISTA 862301 SV
Gäller från september 2008
REHAU förbehåller sig rätten till tekniska ändringar
www.rehau.se
Bygg
Automotive
Industri
REHAU fördelare av glasfiberarmerad polyamid. Legoprincip gör att du enkelt
lägger till och drar ifrån grupper. Du justerar flödet snabbt och enkelt för hand.
Rumstermostaten är ett av många tillbehör. Rauthermsystemet är omfattande
och komplett – från PEX-rör ända ut till reglering.
Har du aldrig testat RAUTHERM är det hög tid att
installera ett av Europas mest installerade golvvärmesystem.
Tätiett-kopplingen innehåller inga o-ringar eller lösa delar: enbart en
hylsa och en koppling. Omöjligt att misslyckas med monteringen.
Systemgarantier
5 miljoner
5 år
REHAU:s unika garanti. Vi lämnar 5 år eller
5 miljoner kronor i systemgaranti.
Ingjutning av RAUTHERM PEX-rör i betong med systemskivan Varionova.
För 16-20 mm rör.
Exempel på smart systemskiva. För träbjälklag. Ger ett färdigt
undergolv, samtidigt som golvvärme installeras.
Golvvärmeplåtar för träreglar eller glespanel (med och utan bockad
kant och med olika c/c).
REHAU:s PEX-rör för golvvärme känner du igen på den röda färgen. Rören utmärker sig
genom den höga hållfastheten över tid även vid högre temperaturer. Rören är formstabila,
oömma mot det mesta och har mycket god slagseghet ner till –50 ˚C.
En av de delar som gör RAUTHERM unikt är injusteringen. Flödesindikatorn är till stor hjälp
– du kan enkelt se att vattnet cirkulerar i slingan och självklart se om flödet ska justeras. Du
justerar flödet genom att skruva på flödesmätaren för hand. Du kan enkelt lägga till eller
dra ifrån fördelare enligt legoprincipen.
RAUTHERM golvvärmesystem passar ihop med de flesta golvvärmematerial. Det finns
också systemlösningar för alla typer av golvkonstruktioner.
1 . . . . . .
1.1 . . . . 1.2 . . . . 1.3 . . . . RAUTHERM – vattenburen golvvärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artikellista i RSK-nummerordning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artikellista i bokstavsordning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rör och tillbehör till golvvärmesystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
5
6
Teknisk information finns i separat dokument: 862600 SV.
REHAU förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående meddelanden.
Vår användningstekniska rådgivning, baserad på kunskaper och erfarenheter, får anses som vägledande. Arbetsförhållanden och andra faktorer utanför vår påverkan, utesluter alla
anspråk med anledning av våra angivelser. Vi rekommenderar därför att noga undersöka om produkten är lämplig för det avsedda användningsområdet. Användning och bearbetning av produkterna sker utanför vår kontroll. Vårt garantiåtagande hänför sig till oförändrad kvalitet på våra produkter enligt vår specifikation och våra leveransbestämmelser. Detta
dokument är upphovsrättsskyddat. Därigenom uppkomna rättigheter förbehålles, i synnerhet vad gäller översättning, eftertryck, kopiering, radiering, återgivning på fotomekaniskt
eller liknande sätt, samt lagring i ordbehandlingsprogram.
3
1 Rautherm
1.1 Artikellista i RSK-nummerordning
RSK-nr.
241 79 72
241 79 73
241 86 92
241 86 93
241 86 94
241 86 95
241 86 96
241 86 97
241 86 98
241 86 99
241 87 00
241 87 01
241 87 02
241 87 06
Art.nr.
136140
136160
136140
136160
258327
258337
258347
258357
258367
258377
258387
258397
258407
251107
241 87 11
241 87 12
241 87 14
241 87 15
241 87 20
256104
256114
251117
257242
244650
241 87 22
241 87 23
241 87 24
241 87 26
241 87 29
241 87 30
241 87 31
241 87 32
241 87 63
241 87 64
241 87 65
241 87 66
241 87 69
241 87 72
241 87 74
241 87 76
241 87 81
241 87 83
241 87 86
241 87 87
241 87 89
241 87 91
241 87 92
241 87 93
241 87 94
136140
136140
136160
163160
250577
250457
258317
258307
257292
257302
257322
257332
254446
264955
245776
245746
245423
245656
246416
246426
246517
240131
241323
241333
244550
241 87 95
244560
241 87 97
241 87 98
241 87 99
241 88 00
249147
249167
249177
200296
4
Benämning
PEX-rör 17 mm
PEX-rör 20 mm
PEX-rör 17 mm
PEX-rör 20 mm
Fördelare tillopp/retur 2 kretsar
Fördelare tillopp/retur 3 kretsar
Fördelare tillopp/retur 4 kretsar
Fördelare tillopp/retur 5 kretsar
Fördelare tillopp/retur 6 kretsar
Fördelare tillopp/retur 7 kretsar
Fördelare tillopp/retur 8 kretsar
Fördelare tillopp/retur 9 kretsar
Fördelare tillopp/retur 10 kretsar
Golvvärmeplåt 600 × 580 mm med
stagkant för träbjälklag
Skarvkoppling, rak 17 × 2
Övergångskoppling 17 × 2,0–R15
Bockfixtur 90° för 17, 20
Luftningsventil, manuell
Golvvärmeplåt 600 × 580 mm utan
stagkant för träbjälklag
PEX-rör 17 mm
PEX-rör 17 mm
PEX-rör 20 mm
PEX-rör 20 mm
Fördelarskåp utanpåliggande 7–9 slangar
Fördelarskåp för inbyggnad 7–9 slangar
Skarvkoppling, rak 20 × 2,0
Övergångskoppling 20 × 2,0–R20
Tilloppssegment (röd)
Retursegment (blå)
Anslutningssegment
Ändplatta
Rörvinda till rör på rulle
Flödesmätare
Golvvärmeshunt FHM-C3
Golvvärmeshunt FHM-C6
Fästspik 60 mm för fästprofil
Termostat till shuntgrupp med dykgivare
Tvåportsventil RAV 20/8
Tvåportsventil RAV 25/8
Övergångskoppling 25 × 2,3–R25
Ställdon till golvvärmefördelare
Rumstermostat, komfort
Rumstermostat, kontroll
Expansionsmodul till kopplingsbox för
termostat och ställdon
Expansionsmodul till kopplingsbox för
ställdon
Kopplingsbox för termostater och ställdon
Pumpmodul
Timermodul
Systemsockel till rumstermostat
Sida
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
16
16
7
7
8
6
6
6
6
18
17
16
16
15
15
16
16
18
15
14
14
8
13
14
14
16
12
12
12
13
13
13
14
14
12
RSK-nr.
241 88 01
241 88 05
241 88 06
241 88 13
241 88 14
241 88 15
241 88 16
241 88 23
241 88 31
241 88 32
241 88 33
241 88 34
241 88 35
241 88 36
241 90 60
241 90 61
241 90 62
Art.nr.
269114
287067
287071
222966
244700
244690
246527
264411
249642
249682
235130
235140
235150
239203
131128
136130
227829
241 90 63
241 90 64
242 14 85
227849
227859
240241
242 15 80
242 15 93
242 15 94
242 15 96
242 15 97
242 16 23
242 16 24
242 16 25
242 16 50
242 16 51
242 16 52
242 16 69
242 16 70
242 17 67
242 17 68
242 17 69
242 17 70
242 18 00
724458
257282
266210
250607
250617
250297
250307
259197
250277
250317
259187
136770
136770
250447
250467
250567
250587
244248
242 43 29
242 43 30
242 65 89
242 65 90
242 65 91
242 65 96
242 65 92
242 65 93
242 65 94
242 65 95
242 65 97
242 65 98
227835
262373
228950
224623
228880
200526
200536
244390
200546
266352
244400
228890
Benämning
Rumstermostat, standard
Golvvärmespånskiva Alu-R
Golvvärmespånskiva Alu-V
Kopplingsbox trådlös 12 ansl.
Kopplingsbox trådlös 6 ansl.
Rumstermostat, trådlös
Adapter för RAV-ventil till ställdon
Kantisoleringsband
Fyllnadsskiva
Spårkniv
Systemskiva TS
Värmeledningsplåt TS 997 × 120
Värmeledningsplåt TS 490 × 490
Fästbrygga för systemskiva Varionova
PEX-rör 10,1 mm
PEX-rör 16 mm
Systemskiva Varionova 30-2 med stegljudsisolering
Skarvfolie för systemskiva
Skarvfolie mot t ex dörröppningar
Fästprofil för 17 och 20 mm rör utan
fästhake
Buntband
Konsol till golvvärmefördelare
Fästprofil för markvärmerör 25 × 2,3
Klämringskoppling 17 × 2,0 till fördelare
Klämringskoppling 20 × 2,0 till fördelare
Skjuthylsa Tätiett 17 mm
Skjuthylsa Tätiett 20 mm
Skjuthylsa Tätiett 25 mm
Skarvkoppling Tätiett 17 mm
Skarvkoppling Tätiett 20 mm
Skarvkoppling Tätiett 25 mm
PEX-rör 25 mm
PEX-rör 25 mm
Fördelarskåp för inbyggnad UP 2/6
Fördelarskåp för inbyggnad UP 4/12
Fördelarskåp utanpåliggande AP 2/6
Fördelarskåp utanpåliggande AP 4/12
Fästprofil för 17 och 20 mm rör med
fästhake
Fästmaskin
Fästspik
Bockfixtur
Bypass
Fästprofil för 10 mm rör
Skarvkoppling Tätiett 10 mm
Skjuthylsa Tätiett 10 mm
Skjuthylsa Tätiett 16 mm
Klämringskoppling 10 × 1,1 till fördelare
Klämringskoppling 16 × 2,0 till fördelare
Skarvkoppling Tätiett 16 mm
Vändfixtur för golvvärmerör 10 × 1,1
Sida
12
9
9
13
13
12
14
10
10
10
9
9
10
11
6
6
11
11
11
7
8
6
8
7
7
17
17
17
17
17
17
6
6
17
17
18
18
7
8
8
7
15
7
17
17
17
7
7
17
7
1 Rautherm
1.2 Artikellista i bokstavsordning
RSK-nr.
241 88 16
241 87 65
242 65 89
241 87 14
242 15 80
242 65 90
241 87 95
Art.nr.
246527
257322
228950
251117
724458
224623
244560
241 87 94
244550
241 87 72
241 88 31
241 88 36
242 43 29
242 65 91
242 18 00
264955
249642
239203
227835
228880
244248
242 14 85
240241
242 15 94
242 43 30
241 87 81
241 87 02
241 86 94
241 86 95
241 86 96
241 86 97
241 86 98
241 86 99
241 87 00
241 87 01
241 87 30
242 17 67
242 17 68
241 87 29
242 17 69
242 17 70
241 87 06
266210
262373
245423
258407
258327
258337
258347
258357
258367
258377
258387
258397
250457
250447
250467
250577
250567
250587
251107
241 87 20
244650
241 87 74
241 87 76
241 88 05
241 88 06
241 88 23
242 65 94
242 65 95
242 15 96
242 15 97
242 15 93
241 87 97
241 88 13
245776
245746
287067
287071
264411
200546
266352
250607
250617
257282
249147
222966
Benämning
Adapter för RAV-ventil till ställdon
Anslutningssegment
Bockfixtur
Bockfixtur 90° för 17, 20
Buntband
Bypass
Expansionsmodul till kopplingsbox för
ställdon
Expansionsmodul till kopplingsbox för
termostat och ställdon
Flödesmätare
Fyllnadsskiva
Fästbrygga för systemskiva Varionova
Fästmaskin
Fästprofil för 10 mm rör
Fästprofil för 17 och 20 mm rör med
fästhake
Fästprofil för 17 och 20 mm rör utan
fästhake
Fästprofil för markvärmerör 25 × 2,3
Fästspik
Fästspik 60 mm för fästprofil
Fördelare tillopp/retur 10 kretsar
Fördelare tillopp/retur 2 kretsar
Fördelare tillopp/retur 3 kretsar
Fördelare tillopp/retur 4 kretsar
Fördelare tillopp/retur 5 kretsar
Fördelare tillopp/retur 6 kretsar
Fördelare tillopp/retur 7 kretsar
Fördelare tillopp/retur 8 kretsar
Fördelare tillopp/retur 9 kretsar
Fördelarskåp för inbyggnad 7–9 slangar
Fördelarskåp för inbyggnad UP 2/6
Fördelarskåp för inbyggnad UP 4/12
Fördelarskåp utanpåliggande 7–9 slangar
Fördelarskåp utanpåliggande AP 2/6
Fördelarskåp utanpåliggande AP 4/12
Golvvärmeplåt 600 × 580 mm med
stagkant för träbjälklag
Golvvärmeplåt 600 × 580 mm utan
stagkant för träbjälklag
Golvvärmeshunt FHM-C3
Golvvärmeshunt FHM-C6
Golvvärmespånskiva Alu-R
Golvvärmespånskiva Alu-V
Kantisoleringsband
Klämringskoppling 10 × 1,1 till fördelare
Klämringskoppling 16 × 2,0 till fördelare
Klämringskoppling 17 × 2,0 till fördelare
Klämringskoppling 20 × 2,0 till fördelare
Konsol till golvvärmefördelare
Kopplingsbox för termostater och ställdon
Kopplingsbox trådlös 12 ansl.
Sida
14
16
7
7
8
15
13
13
15
10
11
8
7
7
7
8
8
8
6
6
6
6
6
6
6
6
6
17
17
17
18
18
18
8
8
14
14
9
9
10
7
7
7
7
6
13
13
RSK-nr.
241 88 14
241 87 15
241 90 60
241 90 61
241 79 72
241 86 92
241 87 22
241 87 23
241 79 73
241 86 93
241 87 24
241 87 26
242 16 69
242 16 70
241 87 98
241 87 64
241 87 92
241 87 93
241 88 01
241 88 15
241 87 69
241 90 63
241 90 64
242 65 96
242 65 97
242 16 50
242 16 51
242 16 52
241 87 11
241 87 31
242 65 92
242 65 93
242 16 23
242 16 24
242 16 25
241 88 32
241 87 91
241 88 33
241 90 62
Art.nr.
244700
257242
131128
136130
136140
136140
136140
136140
136160
136160
136160
163160
136770
136770
249167
257302
241323
241333
269114
244690
254446
227849
227859
200526
244400
250277
250317
259187
256104
258317
200536
244390
250297
250307
259197
249682
240131
235130
227829
241 88 00
241 87 83
241 87 63
241 87 99
241 87 86
241 87 87
242 65 98
241 88 35
241 88 34
241 87 66
241 87 12
241 87 32
241 87 89
200296
245656
257292
249177
246416
246426
228890
235150
235140
257332
256114
258307
246517
Benämning
Kopplingsbox trådlös 6 ansl.
Luftningsventil, manuell
PEX-rör 10,1 mm
PEX-rör 16 mm
PEX-rör 17 mm
PEX-rör 17 mm
PEX-rör 17 mm
PEX-rör 17 mm
PEX-rör 20 mm
PEX-rör 20 mm
PEX-rör 20 mm
PEX-rör 20 mm
PEX-rör 25 mm
PEX-rör 25 mm
Pumpmodul
Retursegment (blå)
Rumstermostat, komfort
Rumstermostat, kontroll
Rumstermostat, standard
Rumstermostat, trådlös
Rörvinda till rör på rulle
Skarvfolie för systemskiva
Skarvfolie mot t ex dörröppningar
Skarvkoppling Tätiett 10 mm
Skarvkoppling Tätiett 16 mm
Skarvkoppling Tätiett 17 mm
Skarvkoppling Tätiett 20 mm
Skarvkoppling Tätiett 25 mm
Skarvkoppling, rak 17 × 2
Skarvkoppling, rak 20 × 2,0
Skjuthylsa Tätiett 10 mm
Skjuthylsa Tätiett 16 mm
Skjuthylsa Tätiett 17 mm
Skjuthylsa Tätiett 20 mm
Skjuthylsa Tätiett 25 mm
Spårkniv
Ställdon till golvvärmefördelare
Systemskiva TS
Systemskiva Varionova 30-2 med stegljudsisolering
Systemsockel till rumstermostat
Termostat till shuntgrupp med dykgivare
Tilloppssegment (röd)
Timermodul
Tvåportsventil RAV 20/8
Tvåportsventil RAV 25/8
Vändfixtur för golvvärmerör 10 × 1,1
Värmeledningsplåt TS 490 × 490
Värmeledningsplåt TS 997 × 120
Ändplatta
Övergångskoppling 17 × 2,0–R15
Övergångskoppling 20 × 2,0–R20
Övergångskoppling 25 × 2,3–R25
Sida
13
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
14
15
12
12
12
12
18
11
11
17
17
17
17
17
16
16
17
17
17
17
17
10
12
9
11
12
13
15
14
14
14
7
10
9
16
16
16
16
5
1 RAutherm
1.3 Rör och tillbehör till golvvärmesystem
PEX-rör till värmeinstallationer, RAUTHERM S
PEX-rör av högtrycksförnätad Polyeten med limmad
diffusionsspärr av EVAL.
Färg: Röd.
RSK-nr.
241 90 60
241 90 61
241 86 92
241 87 22
241 79 72
241 87 23
241 86 93
241 87 24
241 79 73
241 87 26
242 16 69
242 16 70
Art.nr.
131128
136130
136140
136140
136140
136140
136160
136160
136160
136160
136770
136770
Var.
240
120
120
240
320
500
120
240
300
500
120
240
d (mm)
10,1
16
17
17
17
17
20
20
20
20
25
25
s (mm)
1,1
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,3
2,3
Volym (l/m)
0,048
0,113
0,133
0,133
0,133
0,133
0,201
0,201
0,201
0,201
0,327
0,327
Vikt (kg/m)
0,037
0,096
0,103
0,103
0,103
0,103
0,123
0,123
0,123
0,123
0,178
0,178
Utförande
Rulle
Rulle
Rulle
Rulle
Rulle
Rulle
Rulle
Rulle
Rulle
Rulle
Rulle
Rulle
Leveransenhet (m)
240
120
120
240
320
500
120
240
300
500
120
240
Golvvärmefördelare
Golvvärmefördelare för tillopp- och returkrets. Golvvärmefördelaren kan användas med rörledning
17 × 2,0 och/eller 20 × 2,0. Fördelaren har handavstängningsratt på tilloppet och injustering/
flödesindikator på returdelen. Fördelaren levereras med 2 temperaturmätare, 2 avtappningar, 2 avluftare
samt 4 proppar. Anlutningssegmentet har uttag för 4 anslutningar DN 15.
RSK-nr.
Art.nr.
Var.
241 86 94
241 86 95
241 86 96
241 86 97
241 86 98
241 86 99
241 87 00
241 87 01
241 87 02
258327
258337
258347
258357
258367
258377
258387
258397
258407
001
001
001
001
001
001
001
001
001
Beteckning
FD2 173
FD3 228
FD4 283
FD5 338
FD6 393
FD7 448
FD8 503
FD9 558
FD10 613
Utförande
2 kretsar
3 kretsar
4 kretsar
5 kretsar
6 kretsar
7 kretsar
8 kretsar
9 kretsar
10 kretsar
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7 Vikt
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/st)
57
16
110
47
55
70
55 1,33
57
16
165
47
55
70
55 1,74
57
16
220
47
55
70
55 2,16
57
16
275
47
55
70
55 2,57
57
16
330
47
55
70
55 2,98
57
16
385
47
55
70
55 3,40
57
16
440
47
55
70
55 3,81
57
16
495
47
55
70
55 4,22
57
16
550
47
55
70
55 4,64
Leverans­
enhet (st)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Konsol till golvvärmefördelare
Till varje golvvärmefördelare krävs 2 konsoler.
RSK-nr.
Art.nr.
242 15 93 257282
6
Var.
001
L1 (mm)
38
L2 (mm)
80
L3 (mm)
330
L4 (mm)
64
L5 (mm)
202
Vikt (kg/st)
0,1
Leveransenhet (st)
1
Luftningsventil
Manuell luftningsventil som monteras på
anslutningssegment till golvvärmefördelare.
Monteras på både tillopps- och returfördelaren.
RSK-nr.
Art.nr.
241 87 15 257242
Var.
001
Gänga
DN 15
L1 (mm)
24
L2 (mm)
20
Vikt (kg/st)
0,02
Leveransenhet (st)
1
Vikt (kg/st)
0,065
0,074
0,07
0,09
Leveransenhet (st)
10
10
10
10
Vikt (kg/st)
0,06
Leveransenhet (st)
1
Vikt (kg/st)
0,029
Leveransenhet (st)
25
Klämringskoppling
Till golvvärmefördelare. Med mutter, stödhylsa,
O-ringstätning samt klämring.
RSK-nr.
242 65 94
242 65 95
242 15 96
242 15 97
Art.nr.
200546
266352
250607
250617
Var.
001
001
002
002
Dimension (mm)
10 × 1,1
16 × 2,0
17 × 2,0
20 × 2,0
Bockfixtur
Bockfixtur 90° vid uppgång av golvvärmerör ur
golv till golvvärmefördelare. Passar till PEX-rör
med max ytterdiameter 20 mm.
RSK-nr.
Art.nr.
241 87 14 251117
Var.
001
Dimension
Dy 32
L1 (mm)
200
L2 (mm)
200
Bockfixtur
För bockning av RAUTHERM S rör 10,1 × 1,1 mm.
RSK-nr.
Art.nr.
242 65 89 228950
Var.
001
Dimension
10
Fästprofil till golvvärmerör 17 × 2,0 och 20 × 2,0
Fästprofil RAUFIX för golvvärmerör. Fästprofilen monteras med fästspik eller annat mot underliggande
material. Levereras med eller utan fästhake för underliggande isolering. Även fästprofil med fästhake bör
förses med fästspik mot underliggande isolering.
RSK-nr.
242 14 85
242 18 00
242 65 91
Art.nr.
240241
244248
228880
Var.
001
002
001
Utförande
Utan fästhake
Med fästhake
–
Till rör
17 × 2,0 / 20 × 2,0
17 × 2,0 / 20 × 2,0
10 × 1,1
Längd (mm)
1 000
1 000
800
Bredd (mm)
50
50
25
Vikt (kg/st)
0,224
0,237
0,073
Leveransenhet (m)
10
10
50
Vändfixtur för golvvärmerör 10 × 1,1
RSK-nr.
Art.nr.
242 65 98 228890
Var.
001
Till rör
10 × 1,1
Vikt (kg/st)
0,010
Leveransenhet (st)
50
7
Fästprofil till markvärmerör 25 × 2,3
Fästprofil RAILFIX för golvvärmerör. Fästprofilen
monteras med fästspik eller annat mot
underliggande material.
RSK-nr.
Art.nr.
242 15 94 266210
Var.
001
Till rör
25 × 2,3
Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm)
4 000
50
34
Vikt (kg/st)
0,44
Leveransenhet (m)
64
Längd (mm)
60
Vikt (kg/st)
0,003
Leveransenhet (st)
500
Vikt (kg/st)
0,002
Leveransenhet (st)
1
Vikt (kg/st)
0,002
Leveransenhet (st)
300
RAUTAC-Tackernadel
Vikt (kg/st)
0,002
Leveransenhet (st)
100
Fästspik
Fästspik för att fästa fästprofil mot underliggande
isolering. Passar till fästprofil för 17, 20 och 25
mm PEX-rör.
RSK-nr.
Art.nr.
241 87 81 245423
Var.
001
Fästmaskin
Fästmaskin för montering av fästspik.
RSK-nr.
Art.nr.
242 43 29 227835
Var.
001
Fästspik
Fästspik till maskin för att fästa mot underliggande
isolering. För rör dim 17 och 20.
RSK-nr.
Art.nr.
242 43 30 262373
Var.
002
Längd (mm)
42
Buntband
För fastsättning av golv- och markvärmerör.
RSK-nr.
Art.nr.
242 15 80 724458
Var.
100
Längd (mm)
290
Bredd (mm)
4,8
Golvvärmeplåt
Golvvärmeplåt för träbjälklag. Golvvärmeplåten är tillverkad av 0,5 mm stålplåt. Finns med stagkant för
montage mot reglar C/C 600 samt utan stagkant för läkt C/C 300 eller glespanel. Rörledningar monteras
C/C 300 för båda typerna.
RSK-nr.
Art.nr.
241 87 06 251107
241 87 20 244650
8
Var.
Till rör
L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) L4 (mm) Utförande
001
001
20 × 2,0
20 × 2,0
140
140
300
300
600
600
580
580
Med stagkant
Utan stagkant
Vikt
(kg/st)
1,3
1,2
Leveransenhet
(st)
20
20
Golvvärmespånskiva Alu-R
Golvvärmespånskiva rak, är spårad och försedd med en kraftig aluminiumfolie. Skivorna är
trävita spånskivor sk V20-skivor. Skivorna är försedda med not och fjäder på långsidan för enkelt
och säkert montage. De urfrästa spåren är anpassade för RAUTHERM S 17 × 2 mm.
RSK-nr
Art.nr
241 88 05 287067
Var.
Beteckning
001
Golvvärmespånskiva Alu-R
Mått (mm)
Anpassad
för rör
1 200 × 600 × 22 17 × 2,0
Vikt (kg/st) Leveransenhet
yta (m²/pall) antal (st/pall)
16
25,9
36
Golvvärmespånskiva Alu-V
Golvvärmespånskiva för vändning, är spårad och försedd med en kraftig aluminiumfolie.
Skivorna är trävita spånskivor sk V20-skivor. Skivorna är utformade så att rören kan vändas i
skivornas spår eller under skivorna. Skivorna är försedda med not och fjäder på 2 sidor (ej vid
anslutning mot rak skiva) för enkelt och säkert montage. De urfrästa spåren är anpassade för
RAUTHERM S 17 × 2 mm.
RSK-nr
Art.nr
241 88 06 287071
Var.
Beteckning
Mått (mm)
001
Golvvärmespånskiva Alu-V
600 × 600 × 22
Anpassad
för rör
17 × 2,0
Vikt (kg/st) Leveransenhet
yta (m²/pall) antal (st/pall)
16
25,9
72
Systemskiva TS
Tillverkad av återvinningsbar expanderad polystyren (EPS). Försedd med limmat aluminiumskikt på
ovansidan för värmespridning. Skivorna har brytanvisningar för olika storlekar.
Maximal last 500 kg/m².
Skivorna är anpassade till RAUTHERM S PEX-rör
16 × 2,0 samt till RAUTITAN flex PEX-rör 16 × 2,2.
RSK-nr
Art.nr
241 88 33 235130
Var.
001
Beteckning
Storlek
L × B (mm)
Systemskiva TS 1 000 × 500
Tjocklek
(mm)
30
Värmemotståndsko- Vikt (kg/st) Leveransenhet (st)
efficient (m², K)/W
0,857
0,580
10
* Valfritt centrumavstånd mellan rören, 125 eller 250 mm
** Centrumavstånd 250 mellan rören
Värmeledningsplåt TS
Används i ytterområdet på Systemskivan TS.
Material: Galvaniserad stålplåt.
RSK-nr
Art.nr
241 88 34 235140
Var.
001
Beteckning
Storlek L × B (mm) Tjocklek (mm)
Värmeledningsplåt 997 × 120
0,44
Vikt (kg/st)
0,460
Leveransenhet (st)
40
9
Värmeledningsplåt TS
Används i området kring rörböjen vid förläggning av Systemskiva TS (EPS).
Maximal last 500 kg/m².
Skivorna är anpassade till RAUTHERM S PEX-rör 16 × 2,0 samt till RAUTITAN flex PEX-rör 16 × 2,2
RSK-nr
Art.nr
241 88 35 235150
Var.
001
Beteckning
Storlek
L × B (mm)
Värmeledningsplåt 490 × 490
Tjocklek
(mm)
0,4
Värmemotstånds
Vikt (kg/st)
koefficient (m², K)/W
0,75
0,940
Leveransenhet (st)
10
Fyllnadsskiva
En skiva anpassad till systemskiva TS för utfyllnad där inte övriga skivor kan användas,
till exempel vid olikformade rum, burspråk etc. Skivan är tillverkad av återvinningsbar
expanderad polystyren (EPS).
Maximal last 500 kg/m².
RSK-nr
Art.nr
241 88 31 249642
Var.
Beteckning
001
Fyllnadsskiva
Storlek
L × B (mm)
1 000 × 500
Tjocklek
(mm)
30
Värmemotstånds
Vikt (kg/st)
koefficient (m², K)/W
0,75
0,060
Leveransenhet (st)
8
Kantisoleringsband
Kantisoleringsband av extruderad PE. Kantisolerbandet är självhäftande och monteras
mot golv och vägg. Den på skivan monterade PE-folien är självhäftande mot
systemskivan. Kantisolerskivan är profilerad för att lätt kunna monteras vid till exempel
rumshörn.
RSK-nr
Art.nr
241 88 23 264411
Var.
002
Tjocklek
10
Höjd
180
Längd fri PE-folie
280
Vikt (kg/st)
0,048
Leveransenhet (st)
100
Vikt (kg/st)
0,700
Leveransenhet (st)
1
Spårkniv
En kniv som möjliggör spårning i fyllnadsskivorna för rördragning. Spårningen görs med
värme vilket gör att kniven ska el-anslutas med 230 V nätspänning.
Kniven är utformad för spårning passande till rör med ytterdiametern 16 mm.
RSK-nr
Art.nr
241 88 32 249682
10
Var.
001
Beteckning
Spårkniv
Systemskiva Varionova 30-2 med stegljudsisolering
Består av en FCKW-fri polystyrolskiva á 1,12 m², översida försedd med svart plastfolie för
sammanfogande av fler skivor och skydd mot skador.
Folien är försedd med urstansade toppar för passform mot skivan och för exakt förläggning av
golvvärmeröret.
Plattans storlek 1450 × 850 mm (täckyta vid sammanfogning med fler plattor 1400 × 800 mm)
Passar till Rautherm 17 × 2,0 och 16 × 2,2
RSK-nr
Art.nr
241 90 62 227829
Var.
001
Beteckning
Total höjd Isolertjock­
(mm)
lek (mm)
Systemskiva Varionova 50
30
Värmemotstånds
Vikt
koefficient (m², K)/W (kg/m²)
0,75
1,580
Leveransenhet
(m²)
11,2
Fästbrygga för systemskiva Varionova
Monteras mellan två urstansade förhöjningar diagonalt över
golvvärmerören för att undvika att rören ”reser” sig.
RSK-nr
Art.nr
241 88 36 239203
Var.
001
Beteckning
Fästbrygga
Vikt (kg/st)
0,003
Leveransenhet (st)
100
Höjd (mm)
20
Vikt (kg/st)
0,060
Leveransenhet (st)
20
Höjd (mm)
20
Vikt (kg/st)
0,120
Leveransenhet (st)
20
Skarvfolie för systemskiva
Används för att få en gjuttät skarv.
Storlek 950 × 100 mm
RSK-nr
Art.nr
241 90 63 227849
Var.
001
Beteckning
Skarvfolie för systemskiva
Skarvfolie mot t ex dörröppningar
Används mot till exempel dörröppningar, utrymmen eller delar
där systemskiva Varionova inte används.
Storlek 950 × 200 mm
RSK-nr
Art.nr
241 90 64 227859
Var.
001
Beteckning
Skarvfolie mot t ex dörröppningar
11
Ställdon
För montage på golvvärmefördelare. Ställdonet
monteras på tilloppsfördelaren. Strömlöst
ställdon är stängt.
RSK-nr.
Art.nr.
241 87 91 240131
Var.
002
Spänning (V)
24
Skyddsform
IP 40
Vikt (kg/st)
0,116
Leveransenhet (kartong)
1
Vikt (kg/st)
0,040
Leveransenhet (kartong)
1
Vikt (kg/st)
0,069
Leveransenhet (kartong)
1
Vikt (kg/st)
0,050
Leveransenhet (kartong)
1
Vikt (kg/st)
0,075
Leveransenhet (kartong)
1
Systemsockel
För montage på vägg innan montage av rumstermostat. Elkablar
monteras på plint på systemsockeln. Systemsockeln har skruvhål
anpassade för montage på apparatdosa.
RSK-nr.
Art.nr.
241 88 00 200296
Var.
002
Spänning (V)
24/230
Rumstermostat, standard
För montage på systemsockel. Med skala för börvärdestemperatur i
1/4-grads inställning. Kan reglera maximalt 5 ställdon. Kan endast användas i
kombination med systemsockel. Färg: Vit.
RSK-nr.
Art.nr.
241 88 01 269114
Var.
002
Spänning (V)
24
Skyddsform
IP 30
Rumstermostat, komfort
För montage på systemsockel. Med skala för börvärdestemperatur i
1/4‑grads inställning. Kan reglera maximalt 5 ställdon. Har inställning
för nattsänkning, manuell av/på och automatiskt. Kan endast användas i
kombination med systemsockel. Färg: Vit.
RSK-nr.
Art.nr.
241 87 92 241323
Var.
002
Spänning (V)
24
Skyddsform
IP 30
Rumstermostat, kontroll
För montage på systemsockel. Med skala för börvärdestemperatur i 1/4-grads
inställning. Kan reglera maximalt 5 ställdon. Har digitalt ur för individuell
nattsänkning med veckoprogram, fritt inställbart program, sommar/vinter
inställning. Kan även användas som pilotur för andra termostater. Kan endast
användas i kombination med systemsockel. Färg: Vit.
RSK-nr.
Art.nr.
241 87 93 241333
Var.
002
Spänning (V)
24
Skyddsform
IP 30
Rumstermostat, trådlös
För trådlös rumstemperaturreglering i kombination med kopplingsbox för trådlösa rumstermostater.
Inställningsområde 10 till 28˚ genom dolda ryttare även bergänsningsbar enligt önskemål.
Funktionsomställare för temperatursänkning på/av eller automatik.
Sändningsfrekvens 868 MHz. Arbetsområde cirka 30 meter.
Batteri: 2 × 1,5 V (AA, LRG).
RSK-nr.
Art.nr.
241 88 15 244690
12
Var.
002
Spänning (V)
termostat radio
Vikt (kg/st)
0,100
Leveransenhet (kartong)
1
Termostat med dykgivare till shuntgrupp
Termostat för maxbegränsning av tilloppstemperaturen till golvslingorna. Systemet är självverkande
(behöver alltså inte strömförsörjas). Reglerdelen monteras på reglerventilen och känselkroppen på
rörledningen.
RSK-nr.
Art.nr.
241 87 83 245656
Var.
001
Kapillärrörslängd (m)
5
Vikt (kg/st)
0,230
Leveransenhet (kartong)
1
Kopplingsbox
För inkoppling av termostater och ställdon. Kopplingsboxen har inbyggd transformator (230/24 V).
Levereras med stickpropp till elnätet. Till kopplingsboxen kan maximalt 6 olika termostater och
14 ställdon kopplas in. Vid behov av fler termostater och ställdon används expansionsmodul med
artikelnummer 244550-001. Vid behov av endast ytterligare ställdon används expansionsmodul
244560-001. Maximalt 2 expansionsmoduler kan anslutas till kopplingsboxen.
Färg: Blågrå underdel med transparent lock.
RSK-nr.
Art.nr.
241 87 97 249147
Var.
001
Spänning (V)
24
Skyddsform
IP 20
Vikt (kg/st)
1,7
Kopplingsbox för trådlösa rumstermostater
För trådlösa rumstermostater 6 eller 12 stycken eller maximalt 13 REHAU ställdon 24 V.
Automatisk temperatursänkning med 2 värmeprogram (C1/C2) möjligt med komplettering av timermodul.
Visning av defekt säkring, sluten eller öppen styrutgång genom lysdiod.
Larmvisning av utebliven signal, vsvag signal eller svagt batteri.
Sändningsfrekvens 868 MHz.
RSK-nr.
Art.nr.
241 88 14 244700
241 88 13 222966
Var. Beteckning
002 Kopplingsbox, radio 6 temp zoner
002 Kopplingsbox, radio 12 temp zoner
Spänning (V)
24
24
Leveransenhet (kartong)
1
6
5
4
3
2
Skyddsform Vikt (kg/st) Leveransenhet (kartong)
IP 20
1,7
1
IP 20
1,9
1
Expansionsmodul till kopplingsbox för termostat och ställdon
För montage på kopplingsbox för att utöka antal anslutna termostater
och ställdon. Maximalt 2 moduler kan anslutas till kopplingsboxen.
Till varje modul kan maximalt 2 termostater och 4 ställdon anslutas.
OBS! Totala antalet ställdon till kopplingsboxen kan vara max 14.
Färg: Blågrå underdel med transparent lock.
RSK-nr.
Art.nr.
241 87 94 244550
Var.
001
Spänning (V)
24
Skyddsform
IP 20
Vikt (kg/st)
0,200
Leveransenhet (kartong)
1
Vikt (kg/st)
0,200
Leveransenhet (kartong)
1
Expansionsmodul till kopplingsbox för ställdon
För montage på kopplingsbox för att utöka antal anslutna ställdon.
Maximalt 2 moduler kan anslutas till kopplingsboxen. Till varje
modul kan maximalt 8 ställdon anslutas. OBS! Totala antalet ställdon
till kopplingsboxen kan vara max 14. Färg: Blågrå underdel med
transparent lock.
RSK-nr.
Art.nr.
241 87 95 244560
Var.
001
Spänning (V)
24
Skyddsform
IP 20
13
Timermodul
För anslutning på kopplingsbox för att enkelt kunna ställa in ett veckoprogram för från- och tillslag av
värmen. Färg: Blågrå underdel med transparent lock.
RSK-nr.
Art.nr.
241 87 99 249177
Var.
001
Spänning (V)
24
Skyddsform
IP 20
Vikt (kg/st)
0,120
Leveransenhet (kartong)
1
Vikt (kg/st)
0,200
Leveransenhet (kartong)
1
Pumpmodul
För anslutning på kopplingsbox för att starta och stoppa en pump.
Modulen är inställbar för en extra gångtid av 0,5 eller 10 minuter av
stopp. Färg: Blågrå underdel med transparent lock.
RSK-nr.
Art.nr.
241 87 98 249167
Var.
001
Spänning (V)
24
Skyddsform
IP 20
Tvåportsventil
Tvåportsventil RAV, för reglering av vattenflöde i värmeanläggning.
Ventilen används som gemensam reglerventil vid större anläggningar eller
vid enskilda slingor.
RSK-nr.
241 87 86
241 87 87
241 88 16
Art.nr.
246416
246426
246527
Var.
001
001
001
Beteckning Dim.
Kv
RAV 20/8
DN 20
2,3
RAV 25/8
DN 25
3,1
Adapter för RAV-ventil till Rehau ställdon
Tryckklass
PN 10
PN 10
Vikt (kg/st)
0,45
0,85
Leveransenhet (st)
1
1
Golvvärmeshunt FHM
För värmesystem med huvudpump. Shunten levereras
utan temperatur- och tryckstyrning, men med manuell
justering av temperaturen.
RSK-nr.
Art.nr.
241 87 74 245776
241 87 76 245746
14
Var.
001
001
Beteckning
Shunt FHM-C3
Shunt FHM-C6
Vikt (kg/st)
4,3
1,5
Leveransenhet (st)
1
1
Flödesmätare
Med injusteringsrör. Monteras i retursegmentet
på golvvärmefördelaren. Gänga DN 15 med
O-ringstätning.
RSK-nr.
Art.nr.
241 87 72 264955
Var.
001
L1 (mm)
47
L2 (mm)
24
L3 (mm)
40
L4 (mm)
12
L5 (mm)
70
Vikt (kg/st) Leveransenhet (st)
0,04
1
L2 (mm)
23
L3 (mm)
57
L4 (mm)
10
Vikt (kg/st)
0,2
Leveransenhet (st)
1
L2 (mm)
65
L3 (mm)
57
L4 (mm)
10
Vikt (kg/st)
0,17
Leveransenhet (st)
1
Vikt (kg/st)
0,46
Leveransenhet (st)
1
Tilloppssegment (röd)
Till golvvärmefördelare. Segmentet levereras med
handratt för avstängning samt O-ring, för tätning
mellan segmenten. Färg: Röd.
RSK-nr.
Art.nr.
241 87 63 257292
Var.
002
L1 (mm)
55
Retursegment (blå)
Till golvvärmefördelare. Segmentet levereras med
flödesindikering samt justerrör för injustering
samt skyddsrör till justerrör och O-ring, för tätning
mellan segmenten. Färg: Blå.
RSK-nr.
Art.nr.
241 87 64 257302
Var.
002
L1 (mm)
55
Bypass
Bypass för genomströmning av media genom
fördelare med flödesindikering och injusteringsrör.
(Mått lika tillopp och retur.)
RSK-nr.
Art.nr.
242 65 90 224623
Var.
001
15
Anslutningssegment
För värmematning till golvvärmefördelaren. Segmentet monteras mot både
tillopp- och retursegmentet. Anslutningsgänga är invändigt DN 25 och
utvändigt DN 40 med plantätning. Segmentet har 4 uttag DN 15 för anslutning
av luftning, avtappning, temperaturmätare eller liknande.
RSK-nr.
Art.nr.
241 87 65 257322
Var.
001
L1 (mm)
54
L2 (mm)
57
L3 (mm)
48
Vikt (kg/st)
0,35
Leveransenhet (st)
1
L1 (mm)
56
L2 (mm)
58
L3 (mm)
6
Vikt (kg/st)
0,1
Leveransenhet (st)
1
Anslutningsdimension
17 × 2,0 – R15
20 × 2,0 – R20
25 × 2,3 – R25
Vikt (kg/st)
0,12
0,14
0,16
Leveransenhet (st)
10
10
10
Anslutningsdimension
17 × 2,0
20 × 2,0
Vikt (kg/st)
0,11
0,13
Leveransenhet (st)
10
10
Ändplatta
Till golvvärmefördelare. Monteras mot sista
segmentet på tillopps- och retursegmentet.
RSK-nr.
Art.nr.
241 87 66 257332
Var.
001
Övergångskoppling
Används mellan gänga och PEX-rör.
RSK-nr.
241 87 12
241 87 32
241 87 89
Art.nr.
256114
258307
246517
Var.
001
001
001
Skarvkoppling
Rak skarvkoppling typ klämringskoppling.
Används vid synlig skarv av PEX-rör.
RSK-nr.
Art.nr.
241 87 11 256104
241 87 31 258317
16
Var.
001
001
Skarvkoppling Tätiett
Användas för att skarva PEX-rör som ska byggas
eller gjutas in. Kopplingen ingår i REHAU:s
system Tätiett.
RSK-nr.
Art.nr.
Var.
Till rör
Vikt (kg/st)
242 65 96
242 65 97
242 16 50
242 16 51
242 16 52
200526
244400
250277
250317
259187
001
001
002
002
002
10 × 1,1
16 × 2,0
17 × 2,0
20 × 2,0
25 × 2,3
0,018
0,04
0,05
0,00
0,10
Leveransenhet (st)
Påse
kartong
10
50
10
50
10
50
10
50
10
50
Skjuthylsa Tätiett
Används för Tätiett skarvkoppling.
RSK-nr.
242 65 92
242 65 93
242 16 23
242 16 24
242 16 25
Art.nr.
200536
244390
250297
250307
259197
Var.
001
001
002
002
002
Till rör
10 × 1,1
16 × 2,0
17 × 2,0
20 × 2,0
25 × 2,3
Vikt (kg/st)
0,009
0,026
0,02
0,02
0,14
Leveransenhet (st) kartong
100
50
50
50
50
Fördelarskåp för inbyggnad
För inbyggnad. Skåpen har justerbart djup
samt justerbar höjd. Tillverkat av förzinkat stål.
Fördelarskåpen levereras oisolerade.
RSK-nr.
242 17 67
241 87 30
242 17 68
Art.nr.
250447
250457
250467
Var.
002
002
002
Beteckning
UP-Typ 2
UP-Typ 4
UP-Typ 7
Antal slingor
4–5
7–9
10–12
Mått (B × H × D mm)
554 × 700–850 × 110–160
754 × 700–850 × 110–160
954 × 700–850 × 110–160
Vikt (kg/st)
12,4
16,0
18,9
Leveransenhet (st)
1
1
1
17
Fördelarskåp, utanpåliggande
För utanpåliggande montage. Tillverkat av
förzinkat stål. Fördelarskåpen levereras
oisolerade.
RSK-nr.
242 17 69
241 87 29
242 17 70
Art.nr.
250567
250577
250587
Var.
002
002
002
Beteckning
AP-Typ 2
AP-Typ 4
AP-Typ 7
Antal slingor
4–6
7–9
10–12
Mått (B × H × D mm)
605 × 730 × 150
805 × 730 × 150
1 005 × 730 × 150
Vikt (kg/st)
11,6
14,2
17,6
Leveransenhet (st)
1
1
1
Rörvinda
För golvvärmerör upp till 500 m. Anpassad för
rör t.o.m dimension 20 × 2,0.
RSK-nr
Art.nr.
241 87 69 234675
18
Var.
001
Vikt (kg/st)
28
Leveransenhet (st)
1
Anteckningar:
RAUTHERM golvvärme.
RAUTITAN PEX-rörsystem.
Det universella spillvattensystemet av mineral­
fylld plast. 4,5 gånger lättare än gjutjärnsrör och
med 40% kortare montagetid för till exempel
underfördelat spillvatten. Testat och godkänt för
miljö, brand och ljud.
REHAU:s vattenburna golvvärmesystem kan
anslutas till alla värmekällor. Passar ihop med de
flesta golvmaterial, kan gjutas in eller förläggas i
bjälklag. Komplett system med reglering, PEX-rör,
smarta systemskivor, tillbehör, m.m.
För tappvatten och radiatorer. Ger 51% lägre
kostnader för montage och material, jämfört med
mjuka kopparrör med isolering (enligt branschens
kalkylunderlag). Uppfyller alla krav för Säker
Vatteninstallation och Nordtest.
REHAU är en internationell koncern med verksamhet över hela världen. Vi är specialiserade på tekniskt kvalificerade
produkter i polymera material (plaster). Produkterna är uppdelade i områdena Bygg, Automotive och Industri och
återfinns överallt i vardagen: fönster, VVS & elteknik, markrörssystem, möbeldesign, slang- och trädgårdsteknik,
specialprofiler, elastomerteknik, bil- och vitvaror.
Vårt huvudkontor finns i Tyskland och vår koncern har över 14 000 medarbetare.
Svenska REHAU etablerades 1967 och har huvudkontor i Örebro samt lokalkontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.
© REHAU AB +46 (0)19-20 64 00 [email protected] www.rehau.se
Ref nr. 862301 SV. 2008-09.
RAUPIANO Plus.

Similar documents