Älgförvalning Norrbotten

Transcription

Älgförvalning Norrbotten
Södertuna 13-11-27
Länsstyrelsens roll vid uppstarten
Förvaltningsområden i Norrbotten
Mötesaktivitet förvaltningsgrupp 4
Informationsmöten i länet
Höstmöten
Sänkning av ramtilldelning 2013
Pottälgar
Jakttider
Förlängd jakttid
Först till kvarn
Att tänka på i förvaltningsarbetet
Offentliga Informationsmöten inför införandet av
ny älgförvaltning
Jokkmokk
5 dec 18:00
Folkets Hus
Kalix
6 dec 18:00
Folkets Hus
Luleå
8 dec 18:00
Nordkalotten
Arvidsjaur
12 dec 18:00
Laponia
Överkalix
13 dec 18:00
Folkets Hus
Kiruna
14 dec 18:00
Folkets Hus
Nya älgförvaltningen – ÄFO, ÄFG
Naturvårdsverkets Föreskrifter
Registrering av licensområden
Förvaltnings- och skötselplaner
Utbildning 2012-01-21/22 ÄFG
 Författningar
 Beräkningsstöd
 Förordnanden
 Inventering
 Mallar
 Predation
 SLU utbildning
 Viltförv.delegationen
 Viltolyckor
 Älgobs
 Älgvandring
 Förslag till arealkrav licens i resp. Äfo
Uppföljningsmöte 2013-01-24/25
Uppföljning av föregående år
 Avskjutning
 Älgobs
 Foderprognoser
 Arbetet i förvaltningsgrupperna och Lst
 Förvaltningsgrupperna jobbade med
förvaltningsplaner stor del av tiden
Gemensamt förslag Älgförvaltningsområden
2500000
2000000
1500000
1
ÄFO förslag Jägareförbundet Norrbotten angivet i hektar
1000000
2500000
2000000
500000
1500000
Luleå - Piteå - Boden - Älvsbyn
Råneå - Kalix - Haparanda
3
4
Arjeplog - Arvidsjaur
Jokkmokk - Gällivare nedan og
Arjeplog - Arvidsjaur
5
827
900
800
700
Luleå
600
Kalix
445
500
Över t or neå
Ar jeplog
400
276
267
300
Jokkmokk
Kir una
200
100
52
100
0
K
al
ix
Ö
ve
rt
or
n
eå
A
rje
pl
o
g
Jo
kk
m
ok
k
Jokkmokk - Gällivare nedan
og
å
Kiruna - Gällivare ovan og
le
Övertorneå - Överkalix Pajala
Lu
Råneå - Kalix - Haparanda
Kiruna - Gällivare ovan og
Arealskillnad mellan ingående fd
älgvårdskretsar
0
Luleå - Piteå - Boden Älvsbyn
Övertorneå - Överkalix - Pajala
iru
na
500000
6
K
0
2
1000000
Vad har hänt så långt i 4:an
 Möten Äfg 4: 2012-02-27

2012-03-16

2012-03-21

2012-05-25

2012-09-20/21 gemensamt möte 3,4,5 (höstmöte)

2012-12-07

2013-01-23/24 gemensamt möte alla grupper

2013-03-15

2013-05-14
 Info möten i alla kommuner april o maj 2013

2013-08-07

2013-10-03/04 gemensamt möte 2,3,4 (höstmöte)
Infomöte ÄFG 4 2013-05-15
Presentation av förvaltningsgrupp
Norrbottens förvaltningsområden
Ny älgförvaltning from 2012
Vad har hänt i 4:an
Resultat grupparbete 201209
Att tänka på som jägare/markägare
Skogsbrukets mål vilt o skog
Principer ramförslag 2013
Jakttider 2013
Älgmärkning 2013-2015
Frågor funderingar
Höstmöte 20131004
 08.00 Tid för resp. förvaltningsgrupp
 09.30 Länsstyrelsen informerar
 10.00 Förmiddagskaffe
 10.30 Älgobsanalys Norrbotten 2013
 11.30 Äbin 2013
 12.00 Lunch
 13.00 Foderprognoser
 13.30 Älgmärkning 2013 och tidigare
 14.15 Riksjägarna har ordet
 15.00 Eftermiddagskaffe
 15.30 Reservtid Äfo-grupper
Blogg Björn Sundgren jägarförb.
 Initiativet som är taget i Norrbotten där
älgförvaltningsgrupperna träffas för en tvådagsövning med
praktiskt jakt, middag och en dag med överläggningar
känns nu efter andra årets genomförande som ett bra
upplägg. Dels lär man både inom och mellan grupperna
känna varandra på ett annat sätt än att bara sitta vid
förhandlingsbordet, dels blir diskussionerna lite mer
otvungna vid en middag. Om man sen kommer längre i att
lösa sina problem återstår ju att se. Något man definitivt
tappar när man jobbar med samförståndslösningar är i
alla fall intresset från media! För den gruppen är det
konflikter som skapar intresse, något som ibland också
kastar grus i begynnande samarbeten.
 Självklart är inte allt rosenrött, det kommer alltid att finnas
inbyggda konflikter mellan å ena sidan en bra älgjakt och
å andra sidan markägare som vill ha upp obetad ungskog
på sina hyggen. Men jag är övertygad om att man når
längre med samtal än med piska och hot.
Tilldelning/avskjutning Norrbotten 2012

 Äfo 1

2

3
Ramtilld.
2158
2341
1401

4
3379
2377
70,3


5
6
3220
4816
2032
3130
63,1
65
17315
11502
66,4
Länet:
Avskjutn.
1334
1705
924
Avskjutn.%
61,8
72,8
66
Princip ramförslag 2013 Äfo 4
Ram 2012 3379 älgar
Ram 2013 3000 älgar -11%
Varav pottälgar 135 älgar 5% av ram
Tilldelas 2865 älgar
Avskjutningsmål 2450 älgar
Om 2450 älgar fälls betyder 82% av ram
Sk ”pottälgar” krav på ansökan
 Alla älgar på licens skjutna o rapporterade
 Ange licensnummer och namn
 Ange motiv till ansökan
 Ansökan 1 senast 25/9 vecka 39
 Besked vecka 41
 Ansökan 2 senast 18/10 vecka 42
 Besked vecka 43
 Ansökan till [email protected][email protected]
Förlängd jakttid
På grund av de mkt svåra betesskadorna (ca: 20%)
färska skador 2013 har Svea Skog ansökt och fått
beviljat förlängd jakttid i Överkalix v:a och
Korpilombolo älgskötselområden.
Ett ytterligare skäl är de älgmärkningar som gjordes
2013 och dessa styrker vår tidigare tro på älgarnas
vandringsmönster.
Syftet är helt enkelt att beskatta den älgstam som
vandrar in i dessa områden vintertid.
Avskjutn. sept. Vuollerim Äso + 34%
120
100
80
60
Stapel 1
40
20
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
SCA Skog/2008-10-27/RJ
2010
2011
2012
2013
Avskjutning Vuollerim Äso 2000-13
160
140
120
100
80
Tjur,ko,kalv
60
40
20
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Äso
plan
144
djur
Att tänka på i älgförvaltningsarbetet
















+ Starta upp på ett bra sätt (länstyrelse/ordförande ansvar)
+ Lägga tid o kraft på information/kommunikation
+ Skapa goda relationer med jägarorg./samer/myndigheter
+ Informella möten (ex. höstmöten)
+ Gott samarbete markägare emellan
+ Så långt möjligt skapa koncensus
+ Tänk i ett längre perspektiv
+ Undvik prestige var ödmjuk
+ Tänk utanför boxen
+ Adaptivitet (gör om och mer rätt)
- Bristfälligt faktaunderlag
- Gamla ”sanningar” (ofta vanföreställningar)
- Polarisering jägare/markägare (gamla synder)
- Ekonomiska realiteter
- Gis stöd saknas
- Svårigheter att nå ut med goda exempel (media)
Avslutningsvis
Öppenhet
Tydlighet
Långsiktighet
Respekt

Similar documents