Avskjutningsförslag inför älgjakten 2011-2012

Comments

Transcription

Avskjutningsförslag inför älgjakten 2011-2012
Älgtilldelning för jaktåret 2011-2012 ÖVVO
Aspnäs
Tot. areal Skog
633
323
Åker
310
Backa-Berg
864
686
178
Bjurvalla JK
1564
814
432
Ettingbo- Åkerby
1387
1145
242
Utfall 2010-2011
Tjur Hondjur Kalv
1
4
1
2
Tilldelning 2010-2012
Vuxna
Kalv__
1
Fritt
2
Fritt
1
2
2
Fritt
3
5
6
Fritt
1
2
3
Fritt
1
2
Fritt
Stärte-Ettinga
1349
1229
120
Ginka-Tängesbo
1621
1329
292
Gräsbo JSK
1288
908
380
Hindersbo
363
Horsskogs JSK
1220
1069
151
1
Linsbro JK
907
431
476
1
Sjögränden
3200
2280
920
Skogbo JK
672
502
Upplanda JK
899
763
1
3
Fritt
2
1
Fritt
1
7
Fritt
170
1
Fritt
136
2
Fritt
1
1
3
2
Åby
1640
1321
319
3
Fritt
Vreta samjakt
694
497
197
1
Fritt
Öndbo JK
109
42
67
1
Öndbo JSK
545
286
258
1___
Total
18637
13625
4648
5
11
18
34
Fritt (3)
Regler för avskjutning
-
Endast tjur med minst 4-taggar på
skjutsidan skjutbar.
-
Enkelkalv fredade 7 dagar från jaktstart.
-
Fri kalvjakt för samtliga lag med vuxen
på tilldelning.
-
Max 20 hondjur skall skjutas. Avlysning
via hemsidan vid uppnådd kvot.
-
Då ett lags samtliga vuxna i tilldelningen
är skjutna och minst lika många kalvar är
skjutna kan extra tilldelning av vuxen
begäras.
-
Kulltjur alltid fredad.
-
Kalvjakt även under hela februari.
-
Påskjutet djur avräknas alltid från
tilldelningen.
-
En jämn könsfördelning bör alltid
eftersträvas.

Similar documents