Bewator E1 Satellit

Comments

Transcription

Bewator E1 Satellit
TECHNICAL INFORMATION
Dat:
2013-12-20
Bewator E1 Satellit
www.siemens.se/sbt/sp
Neuron-ID:
Serial nr:
Name:
Place:
E1 nr:
Date:
A
BUS 1a
0 B B + + -
C
BUS 2a
-
0 B B + + -
-
C
BUS 2b
0 B B + + - -
Doc nr:
80830-6
A
BUS 1b
0 B B + + - -
S5
S6
S3 S4
B
D
O
P
EC HE LO N
H
5 0 0 5 0 -0 1
P9 6 8 4 3 E0 2
EC HE LO N
5 0 0 5 0 -0 1
P9 6 8 4 3 E0 2
I
K
J
M
N
G
L
F
B Port
SE
A Port
GB
Tekniska data
Strömförsörjning:
Strömförbrukning:
Händelselogg:
Kort/Koder:
Minnesexpansion:
Sabotagekontakt:
Bussanslutning:
E
Technical specifications
Power supply:
Power consumption:
Event log:
Codes/Cards
Memory expansion:
Tamper switch:
Communication:
Kommunikation:
Anslutningskabel:
Mått:
Vikt:
Temperaturområde:
Miljötålighetsklass:
20-49V DC/AC.
77 mA 24V DC.
3 240 händelser (standard).
4 100 st (standardminne).
1 st PCMCIA kortplats.
Öppning och nedrivningsskydd
TP/FT-10, Free topology, TwistedPair Network.
Echelon LonTalk
RB2010 eller motsvarande.
210 x 137 x 39 mm (hxbxd).
0,9 kg.
+5° - +40°C.
I
Protocol:
Cable:
Dimensions:
Weight:
Temperature range:
Environmental Class:
20-49V DC/AC.
77 mA 24V DC.
3 240 events (standard)
4 100 (standard memory).
1 PCMCIA slot.
Opening and removal
TP/FT-10, Free topology,
Twisted-Pair Network.
Echelon LonTalk
RB2010 or similar.
210 x 137 x 39 mm (hxwxd).
0.9 kg.
+5° - + 40°C.
I
SSF 1014:4
SBSC Intyg
Larmklass 2
08-713
Approved in Sweden
according to EN 50131-3
Security Grade 3
Production code:
SE
GB
A
Bussanslutning och strömförsörjning.
Strömförsörjning: plint + och -.
Bussanslutning: plint B och B.
Skärm:
plint 0.
Fri anslutning:
plint
A
Communication and power supply.
Power supply:
terminals + and -.
Communication: terminals B and B.
Screen:
terminal 0.
Free connection: terminal
B
Vidarematning av strömförsörjning till nästa
nod på Bus 1b.
Bygla S5 om plusspänning (+) skall matas
vidare. Bygla S6 om minus (-) skall matas
vidare.
B
Forwarding of power supply to next node on
Bus 1b.
Place the jumper S5 to feed power (+) out.
Place the jumper S6 if to feed minus (-) out.
E
A port RS232 för PC-anslutning.
E
A port RS232 for PC-connection.
F
B port RS232.
F
B port RS232.
G
Kortplats för PCMCIA minneskort. Ger högre
kapacitet för kort och/eller händelser.
G
Slot for PCMCIA memory board. Gives higher
capacity for cards and/or events.
H
SW1. Identifieringsknapp för Buss 1 (lokala
noder).
H
SW1. Identification button for Bus 1 (local
nodes).
I
Indikeringsdiod för Buss 1.
I
Identification LED for Bus 1.
L
SW3. Resetknapp för E1. Gör omstart av E1.
L
SW3. Reset button for the E1. Restarts the E1.
M
SW4. Programmeringsknapp som används
tillsammans med Resetknapp vid
programuppgradering av E1. Se vidare
Installationsmanual.
M
SW4. Programming button used together with
the Reset button when downloading new
firmware to the E1. See further in the
Installation manual.
N
Indikeringsdiod för E1. Blinkar grön vid PC
ansluten. Släckt då ingen PC finns ansluten.
N
Identification LED for E1. Flashes green when
PC is connected. Turned OFF when no PC is
connected.
P
Batteri för minnesbackup. Skall bytas vart
femte år.
P
Battery for memory backup. Shall be replaced
every fifth year.