Gavatec Beställningslista 2011 WEBBEN.indd

Transcription

Gavatec Beställningslista 2011 WEBBEN.indd
Beställningslista
2011
270
260
250
Behöver du hyra en elsvetsmaskin, rörskrapa
eller kanske en 630-stumsvetsmaskin?
!
s
s
o
l
l
i
t
å
d
g
n
Ri
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
Vår maskinpark består av:
20-tal elsvetsmaskiner (universella, d.20-900)
60
50
10-tal rörskrapor från d.110-710mm
40
Stumsvetsmaskin d.90-250mm
Stumsvetmaskin d.90-315mm
Stumsvetsmaskin d.355-630mm
30
20
10
0
Tel: 046 - 71 30 80
2
Hemsida: www.gavatec.se
270
260
250
240
Beställningslista 2011
230
220
210
200
190
180
170
160
Gavatec är beläget i Löddeköpinge mellan Malmö och Helsingborg, strategiskt nära E6:an.
Vi sitter i egen fastighet på 2000kvm och lagerför cirka 1500 olika produkter.
150
140
Gavatec marknadsför produkter i Skandinavien från ledande producenter i Europa.
130
120
110
100
Som ledande och mest nyttjade leverantör inom segmentet erbjuder vi:
Högsta kompetensen
Största och bästa tillgängligheten
Lagerlagda tryckklassenliga produkter
Snabba och kompletta leveranser
Utbildningar (max 50 personer)
90
80
70
60
Är du nyfiken på lagret? Följ med in på hemsidan och se filmen!
50
40
30
20
10
www.gavatec.se
0
E-post: [email protected]
3
Fax: 046 - 71 30 82
270
Katalog översikt
260
250
240
230
220
Sidan 16
SDR11
Sidan 17
SDR11
Sidan 17
SDR17
Sidan 18
SDR7,4
210
200
190
180
Sidan 19
SDR26
Sidan 20
SDR11
Sidan 21
SDR11
Sidan 21
SDR11
170
160
150
140
Sidan 22
SDR11
Sidan 22
SDR11
Sidan 23
SDR11
Sidan 23
SDR11
130
120
110
100
90
Sidan 24
SDR11
Sidan 25-27
SDR11
Sidan 28
SDR11
Sidan 29
SDR11
80
70
60
50
Sidan 30-31
SDR11
Sidan 33
SDR11
Sidan 33
Sidan 34
SDR11
40
30
20
10
Sidan 34
SDR11
Sidan 35
SDR11
Sidan 35
SDR11
Sidan 37
SDR11
0
Tel: 046 - 71 30 80
4
Hemsida: www.gavatec.se
270
Katalog översikt
260
250
240
230
Sidan 38
SDR11
Sidan 38
SDR11
Sidan 39
SDR11
Sidan 39
SDR11
220
210
200
190
Sidan 40
SDR11
Sidan 40
SDR11
Sidan 41
SDR11
Sidan 41
SDR11
180
170
160
150
Sidan 42-44
SDR11
Sidan 46-47
SDR11
Sidan 48
SDR11
Sidan 49
SDR11
140
130
120
110
100
Sidan 49
SDR11
Sidan 50
SDR11
Sidan 51
SDR11
Sidan 55
SDR11
90
80
70
60
Sidan 56
SDR11
Sidan 61
SDR11
Sidan 62
SDR11
Sidan 62
SDR11
50
40
30
20
Sidan 63
SDR11
Sidan 64
SDR17
Sidan 64
SDR17
Sidan 65
SDR17
10
0
E-post: [email protected]
5
Fax: 046 - 71 30 82
270
Katalog översikt
260
250
240
230
220
Sidan 66
Sidan 66
Sidan 67
Sidan 67
Sidan 68
Sidan 69
Sidan 70
Sidan 70
Sidan 70
Sidan 72
210
200
190
180
170
160
150
140
SDR17
Sidan 72
SDR17
Sidan 73
SDR17
130
120
110
100
90
Sidan 74
SDR17
Sidan 74
SDR17
Sidan 75
SDR17
Sidan 75
SDR17
80
70
60
50
Sidan 76
SDR17
Sidan 76
SDR17
Sidan 77
SDR17
Sidan 78-80
SDR17
40
30
20
10
Sidan 81
SDR17
Sidan 81
SDR17
Sidan 82
SDR17
Sidan 83
SDR17
0
Tel: 046 - 71 30 80
6
Hemsida: www.gavatec.se
270
Katalog översikt
260
250
240
230
Sidan 84
SDR17
Sidan 85
SDR17
Sidan 89
SDR17
Sidan 90
SDR17
220
210
200
190
Sidan 95
SDR17
Sidan 96
Sidan 97
Sidan 97
180
170
160
150
140
Sidan 98
Sidan 98
Sidan 99
Sidan 99
130
120
110
100
Sidan 100
Sidan 101
Sidan 102
Sidan 102
90
80
70
60
Sidan 102
Sidan 103
Sidan 104
Sidan 104
50
40
30
20
10
Sidan 104
Sidan 105
Sidan 105
Sidan 105
0
E-post: [email protected]
7
Fax: 046 - 71 30 82
270
260
Kortfattad svetsinstruktion för elektrosvetsdetaljer d.20-200
EME, EGEM, ECEM, ECEM30°, ETCE, ETER, ERDE och EMEL.
250
240
230
220
Om temperaturen där svetsningen ska utföras är -10°C eller kallare,
så måste den omgivande temperaturen för både detalj, rör och svetsmaskin höjas.
OBS! Alla detaljer med värmetråd i, skall förvaras inomhus, tex container.
De fyra grundreglerna vid elsvetsning är:
TORRT
210
RENT
200
FETTFRITT
190
t?
klar 30 80
o
t
ågo 46 - 71
n
r
Ä
0
s på
s
o
Ring
SPÄNNINGSFRITT
180
Bild 1. (Röravskärare. Best-nr: V9012)
Kapa röret vinkelrätt. (Se bild 1)
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
Skrapa av oxidskiktet för erforderligt insticksdjup
utav elektrosvetsdetaljen + minst 10mm med handskrapa
eller ett mekaniskt skrapverktyg. (Se bild 2)
OBS! Glöm inte skrapa avsticken på exempelvis sadelgrenar.
Avfetta röret samt elektrosvetsdetaljen invändigt
med en alkoholhalt som överstiger 96%. (Se bild 3)
Kontrollera att avdunstning utav alkoholen skett samt
att inte vatten ovanifrån eller inifrån ledningen tillförs
värmezonen i elektrosvetsdetaljen.
Bild 2. (Handskrapa. RSK-nr: 242 07 39)
Markera på röret med markeringspenna till aktuellt
insticksdjup för att säkerställa korrekt montage. (Se bild 4)
Kontrollera att förläggningen är spänningsfri.
(OBS! krävs ej på EMEL)
Anslut kontakterna (alla ELOFIT har 4,0mm kontakter).
Läs av den vita övre streckkoden. Dra streckkodspennan
mjukt över streckkoden. Starta svetsningen.
Bild 3. (Servetthink. RSK-nr: 242 89 65)
Efter avslutad svetsning, skriv ned svetstiden samt vad
klockan är med markeringspenna på röret för att
säkerställa att rätt kyltid erhålls, vilken står angiven
som CT på streckkoden.
30
Efter kyltiden kan röret röras.
20
10
Trots att svetsindikatorerna gått upp är detta
ingen garanti för en homogen svets, utan endast en
visuell indikering på att detaljen är svetsad.
Bild 4. (Penna. RSK-nr: 242 83 61)
0
Tel: 046 - 71 30 80
8
Hemsida: www.gavatec.se
270
d.225-710
I enlighet med sidan 8 med tillägget att nedanstående även skall följas.
Om där finns en spalt mellan rör och muff som överstigande 2,5mm, då måste denna reduceras
till 2,5mm eller mindre, eller om den omgivande temperaturen är 0°C eller kallare så måste
förvärmningsstreckkoden användas. Du hittar förvärmningsstreckkoden (Se bild nedan) på
elsvetsmuffen. Det är olika streckkoder till olika muffar. Bilden nedan är bara illustrativ och kan
inte användas! Finns det inte någon förvärmningsstreckkod på muffen, kontakta oss för att få
detta. Genom att förvärma med den gula streckkoden värms röret upp och spalten minskar. Du
kan förvärma upp till 3 gånger. Mellan varje förvärming ska du vänta 5-10 minuter innan nästa.
OBS! Vissa större dimensioner har två streckkoder. Där svetsar man först First Welding och
direkt efter Second Welding.
Tänk på! En elsvetsmuff som är svår att få på, är alltid den bästa muffen.
Detta säkerhetsställer att spalten mellan muff och rör är minimal.
260
250
240
230
220
210
200
190
TIPS! Du kan använda plastpåsen som elsvetsmuffen kom i, till att täcka över muffen/röret för att
få en mer ”sluten” miljö vid uppvärmningen.
TIPS! Då ovalitet kan förekomma på röret, kan man underlätta
monteringen utav elsvetsmuffen genom att vrida den innan
montering till bästa läge. Så spalt mellan rör och elsvetsmuff
blir så liten som möjligt.
180
170
160
Exempel på förvärmningsstreckkod
150
Svetsbarhet
Elsvetsdetaljer d.20-63 PE100 PN16 SDR11 svetsar mellan SDR7,4 till SDR11.
Elsvetsdetaljer d.75-630 PE100 PN16 SDR11 svetsar mellan SDR7,4 till SDR17,6.
Elsvetsdetaljer d.225-710 PE100 PN10 SDR17 svetsar mellan SDR11 till SDR26.
Vid frågor kontakta oss!
140
130
120
Kortfattad instruktion för elektrosvetsavstick d40-315 ECOL, ECOLF och EPRES.
Skrapa av oxidskiktet för aktuell sammanfogningsyta + minst 10mm utanför
med handskrapa. Avfetta avskrapad yta på röret samt elektrosvetsavstickets
värmezonsyta med en alkoholhalt som överstiger 96%. Spänn elektrosvetsavsticket
erforderligt så att underdelens ”klack” möter ovandelens ”klack” Anslut kontakterna
Läs av streckkoden. Efter avslutad svetsning, skriv ned svetstiden samt vad klockan
är med markeringspenna på röret för att säkerhetsställa att rätt kyltid erhålls,
vilket står angivet som CT på streckkoden. Efter erhållen kyltid kan detaljen anborras.
Observera!
TORRT
RENT
FETTFRITT
SDR=
Ring
Dimension rör (d)
godstjocklek rör
PE80
PN
SDR
20
7,4
16
9
10
11
6,3
17
4
26
3,2
33
Är nå
go
oss p t oklart?
å 04 6
- 71 3
0 80
PE100
PN
SDR
25
7,4
20
9
16
11
10
17
6.3
26
4
33
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
E-post: [email protected]
9
Fax: 046 - 71 30 82
270
Monteringsanvisning för ECOL & EPRES
260
250
De tre grundreglerna vid montering av sadelgrenar / tryckanborrningar är:
1. TORRT
2. RENT
3. FETTFRITT
240
230
220
Denna monteringsanvisningen är ett komplement till den som följer med
detaljen. Den ska även följas. OBS! Du får inte anborra röret förrän du svetsat
fast sadeln och inväntat kyltiden!
Bild 1. Markera med märkeringspenna (se sidan 104) var du ska montera
sadelgrenen / tryckanborrningen.
Bild 1
210
Bild 2. Markerad yta.
200
190
180
170
160
150
140
Bild 2
Bild 3. Du ska nu skrapa bort oxidskiktet (ca 0,25mm) med exempelvis en
handskrapa (se sidan 104). Oxidskiktets tjocklek varierar och beror
på ålder, samt lagring av röret. Den markerade ytan + 1cm utanför markerat
område ska skrapas.
Anledningen till att man ska skrapa 1 cm extra är för att det ska gå att se i efter
hand att ytan är skrapad.
Bild 3
130
120
Bild 4. Avskrapad yta.
110
100
90
80
70
Bild 4
Bild 5. Du ska nu rengöra röret med en rengöringssprit som
överstiger 96% (se sidan 105). Viktigt är att du inte vidrör ytan med
händerna efter rengöringen. (Fettfritt)
60
50
Bild 5
40
Bild 6. Även detaljen ska rengöras noga. Samma sak som röret,
viktigt är att du inte vidrör ytan med händerna efter rengöringen. (Fettfritt)
30
20
10
Bild 6
0
Tel: 046 - 71 30 80
10
Hemsida: www.gavatec.se
270
Monteringsanvisning för ECOL & EPRES
260
250
Bild 7. Nu monterar du fast detaljen.
240
230
220
Bild 7
Bild 8. Så här ser spännet ut innan man spänt fast det ordentligt.
210
200
190
180
Bild 8
170
Bild 9. En korrekt fastsättning utav detaljen.
160
Bandet ska upp och möta plastdelen, på båda sidor givetvis!
150
140
Bild 9
Bild 10. Nu är du redo att svetsa fast detaljen.
Följ anvisningarna som följer med din svets för att utföra detta moment.
130
120
110
100
90
Bild 10
80
Bild 11. Efter avslutad svetsning så är det bra att skriva ner tiden som detaljen
har svetsats, samt klockslag och kyltid. Detta är ett utmärkt sätt att dels förvissa
sig om att detaljen blivit svetsad, men även att korrekt kyltid erhålls. Är flera
personer involverade i arbetet, så kan missförstånd undvikas genom att skriva
ner detta. OBS! Svetstid och kyltid är olika för olika detaljer. Detta är endast ett
exempel. För korrekt svetstid samt kyltid, se detaljens streckkod.
c.t på streckkoden står för kyltiden.
70
60
Bild 11
Bild 12. Efter erhållen kyltid kan du anborra sadelgrenen (se sidan 102-103).
Svetsar du tryckanborrningen EPRES, så har den integrerat borr. Du behöver
då nyckeln ECPRES för att göra anborrningen (se sidan 97). Mät och
kontrollera borrets position innan montering. Markera på nyckeln ECPRES hur
djupt du behöva borra för att komma igen röret.
Bild 12
OBS! Vid mindre dimensioner på röret finns en risk att borra rakt igen röret
på andra sidan. För att undvika detta markera på hålsågsförlängaren hur djupt
du behöver borra för att komma igenom.
50
40
30
20
10
0
E-post: [email protected]
11
Fax: 046 - 71 30 82
270
Monteringsanvisning för ECOL-TL 355-630/63
260
250
240
230
De tre grundreglerna vid montering av toploadingsadlar är:
1. TORRT
2. RENT
3. FETTFRITT
Bild 1. Markera med märkeringspenna (se sidan 104) var du ska montera toploadingsadeln. OBS! Du får inte anborra röret förrän du svetsat fast sadeln och
väntat inkyltiden!
220
Bild 1
210
Bild 2. Markerad yta.
200
190
180
170
160
150
140
Bild 2
Bild 3. Du ska nu skrapa bort oxidskiktet (ca 0,25mm) med exempelvis en
handskrapa (se sidan 104). Oxidskiktets tjocklek varierar och beror på ålder,
samt lagring av röret. Den markerade ytan + 1 cm utanför markerat område
ska skrapas.
Anledningen till att man ska skrapa 1 cm extra är för att det ska gå att se i
efterhand att ytan är skrapad.
130
Bild 3
120
Bild 4. Skrapad yta.
110
100
90
80
70
Bild 4
Bild 5. Du ska nu rengöra röret med en rengöringssprit som överstiger 96%
(se sidan 105). Viktigt är att du inte vidrör ytan med händerna
efter rengöringen. (Fettfritt)
60
50
Bild 5
40
Bild 6. Även detaljen ska rengöras noga. Samma sak som röret,
viktigt är att du inte vidrör ytan med händerna efter rengöringen. (Fettfritt)
30
20
10
Bild 6
0
Tel: 046 - 71 30 80
12
Hemsida: www.gavatec.se
270
Monteringsanvisning för ECOL-TL 355-630/63
260
250
Bild 7. Du ska nu montera fast sadeln med ett
toploadingverktyg (Se sidan 98).
(Detta verktyg finns även att hyra)
240
Du monterar verktyget enligt bilden.
230
Du drar åt bandet så mycket du kan med handkraft,
innan du skruvar ner verktyget enligt bild 9.
220
Bild 7
Bild 8. Visar spalten mellan röret och sadelgrenen.
Denna spalt måste reduceras.
Bild 8
210
200
190
Bild 9. Nu har vi spänt åt verktyget så att spalten
som fanns innan är borta.
Bild 10. VIKTIGT! När du spänner åt verktyget så
ska sadelgrenen ligga jämt mot hela röret.
180
170
160
Bild 9
150
Bild 10
140
130
Bild 11. Nu är du redo att svetsa fast detaljen.
Följ anvisningarna som följer med din svets för att utföra detta moment.
120
110
100
Bild 11
Bild 12. Efter avslutad svetsning så är det bra att skriva ner tiden som detaljen
har svetsats, samt klockslag och kyltid. Detta är ett utmärkt sätt att dels förvissa
sig om att detaljen blivit svetsad, men även att korrekt kyltid erhålls. Är flera
personer involverade i arbetet, så kan missförstånd undvikas genom att skriva
ner detta. OBS! Svetstid och kyltid är olika för olika detaljer. Detta är endast ett
exempel. För korrekt svetstid samt kyltid, se detaljens streckkod.
90
80
70
60
c.t på streckkoden står för kyltiden.
50
Bild 12
40
Bild 13 . Efter erhållen kyltid kan du anborra sadelgrenen (se sidan 102-103).
30
Du är nu klar!
20
10
Bild 13
0
E-post: [email protected]
13
Fax: 046 - 71 30 82
270
260
Monteringsanvisning för ECOL-TL med integrerat verktyg
De tre grundreglerna vid montering av
sadelgrenar är:
1. TORRT
2. RENT
3. FETTFRITT
250
240
230
220
210
Bild 1
Bild 1. Markera med märkeringspenna
(se sidan 104) var du ska montera sadeln.
TIPS! När du ska montera sadeln, så tar
du inte loss spännet (Bild 10), utan du tar
bort skruvarna i de två fästena (Bild 8).
Detta underlättar monteringen. OBS! Du
får inte anborra röret förrän du svetsat fast
sadeln och inväntat kyltiden!
Bild 2. Markerad yta.
Bild 2
200
Bild 3. Du ska nu skrapa bort oxidskiktet
(ca 0,25mm) med exempelvis en handskrapa (se sidan 104). Oxidskiktets tjocklek
varierar och beror på ålder, samt lagring av
röret. Den markerade ytan + 1 cm utanför
markerat område ska skrapas.
Anledningen till att man ska skrapa 1 cm
extra är för att det ska gå att se i efterhand
att ytan är skrapad.
190
180
170
160
150
Bild 3
Bild 4. Skrapad yta.
Bild 4
140
Bild 5 & 6. Du ska nu rengöra röret samt
sadelgrenen med en rengöringssprit som
överstiger 96% (se sidan 105).
Viktigt är att du inte vidrör ytan med
händerna efter rengöringen. (Fettfritt)
130
120
110
100
Bild 6
Bild 5
90
80
70
60
50
40
30
Bild 7
Bild 8
Bild 9
Bild 7 & 8. Du ska nu montera fast sadeln. Bild 8 visar hur de fyra spännena är innan de spänts åt.
20
10
Viktigt är att alla de fyra spännena är enligt bild 8 innan du går vidare!
Bild 9 visar spalten mellan röret och sadelgrenen. Denna spalt måste reduceras.
0
Tel: 046 - 71 30 80
14
Hemsida: www.gavatec.se
270
Monteringsanvisning för ECOL-TL med integrerat verktyg
260
250
Bild 10. Du ska nu dra åt de två banden
så hårt du kan med handkraft.
240
Bild 11. Dra åt alla skruvarna.
230
220
Bild 10
Bild 11
210
200
190
180
170
160
Bild 12
Bild 13
Bild 14
150
Bild 12 & 13. Korrekt åtdragning. Alla fyra spännena ska vara som bild 13.
140
130
Bild 14. Spalten mellan röret och sadelgrenen ska nu vara reducerad/minimal.
120
110
Bild 15. Nu är du redo att svetsa fast detaljen. Följ anvisningarna som följer
med din svets för att utföra detta moment.
100
Bild 15
Bild 16. Efter avslutad svetsning så är det bra att skriva ner tiden som
detaljen har svetsats, samt klockslag och kyltid. Detta är ett utmärkt sätt att
dels förvissa sig om att detaljen blivit svetsad, men även att korrekt kyltid
erhålls. Är flera personer involverade i arbetet, så kan missförstånd undvikas
genom att skriva ner detta. OBS! Svetstid och kyltid är olika för olika
detaljer. Detta är endast ett exempel. För korrekt svetstid samt kyltid, se
detaljens streckkod.
Bild 16
90
80
70
60
50
c.t på streckkoden står för kyltiden.
40
Bild 17. Efter erhållen kyltid kan du anborra sadelgrenen (se sidan 102-103).
30
Du är nu klar!
20
10
Bild 17
0
E-post: [email protected]
15
Fax: 046 - 71 30 82
270
260
An
nyhe mäl dig ti
tsbre
l
v på l vårt
h
www
.gava emsidan!
tec.s
e
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
EME
PE100
PN 16
SDR11
S:
1,0
Elsvetsmuff
Lev nr
RSK-nr
d
EME 20 ¹
2428000
20
EME 25 ¹
2428001
25
EME 32 ¹
2428002
32
EME 40 ¹
2428003
40
EME 50 ¹
2428004
50
EME 63 ¹
2428005
63
EME 75
2428006
75
EME 90
2428007
90
EME 110
2428008
110
EME 125
2428009
125
EME 140
2428010
140
EME 160
2428011
160
EME 180
2428012
180
EME 200
2428013
200
EME 225
2428014
225
EME 250
2428015
250
EME 280
2428016
280
EME 315
2428017
315
EME 355
2428018
355
EME 400
2428019
400
EME 450
2428444
450
EME 500
2428445
500
EME 560
2428951
560
EME 630
2428952
630
EME 710
2431566
710
EME 800
2431567
800
Svetsar SDR7.4-17.6.
¹ d.20-63 svetsar endast SDR 7.4 - 11
Status
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
Kartong
30
30
40
30
20
18
27
32
22
16
30
24
18
14
24
22
12
10
6
6
4
4
3
2
1
1
Pall
2880
2880
1920
1440
960
864
648
384
264
192
120
96
72
56
48
44
24
20
12
12
4
4
3
2
1
1
Vikt (kg)
0,05
0,06
0,07
0,12
0,15
0,25
0,36
0,55
0,90
1,13
1,40
1,90
2,25
2,53
4,00
7,00
8,70
11,20
16,60
18,60
29,00
35,00
58,00
71,00
91,40
109,00
0
Tel: 046 - 71 30 80
16
Hemsida: www.gavatec.se
270
260
250
240
230
220
210
EMEL
PE100
PN 16
SDR11
S:
1,0
200
Elsvetsmuff Lång
190
Lev nr
RSK-nr
d
EMEL 32
2428937
32
EMEL 40
2428938
40
EMEL 50
2428939
50
EMEL 63
2428940
63
d.20-63 svetsar endast SDR 7.4 - 11
Status
1
1
1
1
Kartong
35
24
15
9
Pall
1680
1152
720
432
Vikt (kg)
0,095
0,160
0,200
0,330
180
170
160
150
140
130
120
DME
PE100
PN 10
SDR17
S:
1,0
110
100
Elsvetsmuff
Lev nr
RSK-nr
DME 225
2428020
DME 250
2428021
DME 280
2428022
DME 315
2428023
DME 355
2428024
DME 400
2428025
DME 450
2428026
DME 500
2428027
DME 560
2428028
DME 630
2428029
DME 710
2428953
DME 800
2431568
DME 900
2431569
Svetsar SDR17-33
d
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
Status
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
Kartong
24
22
16
12
10
6
4
2
3
3
2
1
1
Pall
48
44
32
24
20
12
4
4
3
3
2
1
1
Vikt (kg)
1,34
3,50
3,80
4,60
7,20
11,00
16,60
20,00
28,00
40,00
50,00
68,00
78,00
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
E-post: [email protected]
17
Fax: 046 - 71 30 82
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
GME PE
PE100
PN 25
S:
1,0
SDR7,4
Elsvetsmuff
Lev nr
GME PE 63
GME PE 75
GME PE 90
GME PE 110
GME PE 125
GME PE 140
GME PE 160
GME PE 180
GME PE 200
GME PE 225
GME PE 250
GME PE 280
GME PE 315
GME PE 355
GME PE 400
GME PE 450
RSK-nr
2431573
2431574
2431575
2431576
2431577
2431578
2431579
2431580
2431581
2431582
2431583
2431584
2431585
2431586
2431587
2431588
d
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
Status
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Vikt (kg)
0,33
0,53
0,71
1,11
1,65
2,29
2,94
3,47
4,39
7,93
8,17
10,06
21,40
32,60
45,37
53,40
20
10
0
Tel: 046 - 71 30 80
18
Hemsida: www.gavatec.se
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
FME
PE100
PN 6,3
SDR26
S:
1,0
140
130
Elsvetsmuff
Lev nr
FME 110
FME 125
FME 140
FME 160
FME 180
FME 200
FME 225
FME 250
FME 280
FME 315
FME 355
FME 400
FME 450
FME 500
FME 560
FME 630
FME 710
FME 800
FME 900
Svetsar SDR26-33
RSK-nr
2429000
2429001
2429002
2429003
2429004
2429005
2429006
2429007
2429008
2429009
2429010
2429011
2429012
2429013
2429014
2429015
2431570
2431571
2431572
d
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
Status
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Vikt (kg)
0,90
1,13
1,40
1,90
2,25
2,53
1,00
2,54
2,76
3,34
5,81
7,96
10,25
10,50
13,00
17,00
33,66
44,00
53,00
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
E-post: [email protected]
19
Fax: 046 - 71 30 82
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
GME PP
PN 16
SDR11
S:
1,0
140
Elsvetsmuff PP
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Lev nr
GME PP 20
GME PP 25
GME PP 32
GME PP 40
GME PP 50
GME PP 63
GME PP 75
GME PP 90
GME PP 110
GME PP 125
GME PP 140
GME PP 160
GME PP 180
GME PP 200
GME PP 225
GME PP 250
GME PP 280
GME PP 315
GME PP 355
GME PP 400
Svetsar SDR7.4-17.6
RSK-nr
2430701
2430702
2430703
2430704
2430705
2430706
2430707
2430708
2430709
2430710
2430711
2430712
2430713
2430714
2430716
2430717
2430718
2430719
2430720
2430721
d
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
Status
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
Vikt (kg)
0,050
0,060
0,070
0,120
0,150
0,250
0,360
0,550
0,900
1,130
1,400
1,900
2,250
2,530
4,000
7,000
8,700
11,200
16,600
18,600
0
Tel: 046 - 71 30 80
20
Hemsida: www.gavatec.se
270
260
250
240
230
220
ETCE
PE100
PN 16
SDR11
210
S:
1,0
200
Elsvets T-rör
Lev nr
RSK-nr
d
ETCE 20
2428070
20
ETCE 25
2428071
25
ETCE 32
2428072
32
ETCE 40
2428073
40
ETCE 50
2428074
50
ETCE 63
2428075
63
ETCE 75
2428076
75
ETCE 90 ¹
2428077
90
ETCE 110
2428078
110
ETCE 125
2428079
125
ETCE 160
2428080
160
ETCE 180
2428081
180
ETCE 200
2431591
200
¹ Värmetrådar i alla tre anslutningar.
Status
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kv2 - 2011
kv2 - 2011
Kartong
40
30
25
16
10
6
4
10
7
5
8
4
4
Pall
1920
1440
1200
768
480
288
192
120
84
60
32
16
16
Vikt (kg)
0,070
0,090
0,110
0,190
0,300
0,480
0,700
1,430
1,850
3,450
5,240
6,920
6,100
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
ETER
PE100
PN 16
SDR11
S:
1,0
80
70
Elsvets T-rör reducerat
Lev nr
ETER 110-63
ETER 110-90
ETER 125-63
ETER 125-90
ETER 125-110
ETER 160-63
ETER 160-90
ETER 160-110
ETER 160-125
RSK-nr
2428082
2428083
2428084
2428085
2428086
2429313
2429314
2429315
2429316
d
110-63
110-90
125-63
125-90
125-110
160-63
160-90
160-110
160-125
Status
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Kartong
8
8
6
6
6
10
10
10
6
Pall
96
96
72
72
72
40
40
40
24
Vikt (kg)
1,630
1,630
2,280
2,280
2,380
2,500
2,600
2,700
2,800
60
50
40
30
20
10
0
E-post: [email protected]
21
Fax: 046 - 71 30 82
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
EGEM 90°
PE100
PN 16
SDR11
S:
1,0
Elsvetsböj 90°
Lev nr
EGEM 20
EGEM 25
EGEM 32
EGEM 40
EGEM 50
EGEM 63
EGEM 75
EGEM 90
EGEM 110
EGEM 125
EGEM 160
EGEM 180
EGEM 200
RSK-nr
2428058
2428059
2428060
2428061
2428062
2428063
2428064
2428065
2428066
2428067
2428068
2428069
2431562
d
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
160
180
200
Status
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kv2 - 2011
kv2 - 2011
Kartong
30
20
15
20
10
8
6
14
10
8
8
5
5
Pall
2880
1920
1440
960
480
384
288
168
120
96
32
20
20
Vikt (kg)
0,070
0,080
0,080
0,170
0,260
0,440
0,660
1,040
1,440
1,950
4,430
5,960
7,960
Pall
1920
960
768
384
288
240
144
96
40
24
24
Vikt (kg)
0,090
0,150
0,230
0,400
0,490
0,900
1,200
1,700
3,700
4,700
6,100
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
ECEM 45°
PE100
PN 16
SDR11
S:
1,0
Elsvetsböj 45°
Lev nr
ECEM 32
ECEM 40
ECEM 50
ECEM 63
ECEM 75
ECEM 90
ECEM 110
ECEM 125
ECEM 160
ECEM 180
ECEM 200
RSK-nr
2428048
2428049
2428050
2428051
2428052
2428053
2428054
2428055
2428056
2428057
2431564
d
32
40
50
63
75
90
110
125
160
180
200
Status
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kv2 - 2011
kv2 - 2011
Kartong
20
20
16
8
6
20
12
8
10
6
6
0
Tel: 046 - 71 30 80
22
Hemsida: www.gavatec.se
270
260
250
240
230
ECEM 30°
PE100
PN 16
SDR11
S:
1,0
220
210
Elsvetsböj 30°
Lev nr
ECEM 30° 90
ECEM 30° 110
ECEM 30° 125
RSK-nr
2428941
2428942
2428943
d
90
110
125
Status
1
1
1
Kartong
20
12
8
Pall
240
144
96
Vikt (kg)
0,800
1,100
1,600
200
190
180
170
160
150
140
ERDE
PE100
PN 16
SDR11
S:
1,0
130
Elreduktion
Lev nr
ERDE 32-25
ERDE 40-32
ERDE 50-32
ERDE 50-40
ERDE 63-32
ERDE 63-40
ERDE 63-50
ERDE 90-63
ERDE 110-63
ERDE 110-90
ERDE 110-100
ERDE 125-63
ERDE 125-90
ERDE 125-110
ERDE 160-90
ERDE 160-110
ERDE 160-125
ERDE 160-150
120
RSK-nr
2428089
2428090
2428091
2428093
2428092
2428094
2428095
2428097
2428098
2428099
2431589
2428100
2428101
2428102
2428103
2428104
2428105
2431590
d
32-25
40-32
50-32
50-40
63-32
63-40
63-50
90-63
110-63
110-90
110-100
125-63
125-90
125-110
160-90
160-110
160-125
160-150
Status
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Kartong
20
20
15
10
16
12
12
30
24
24
24
20
16
16
12
12
8
24
Pall
960
960
720
480
768
576
576
360
288
288
288
240
192
192
144
144
96
96
Vikt (kg)
0,080
0,090
0,120
0,125
0,180
0,230
0,200
0,600
0,650
1,000
1,050
1,130
1,200
1,300
1,290
1,360
1,430
1,600
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
E-post: [email protected]
23
Fax: 046 - 71 30 82
270
260
250
240
230
220
210
200
•
*
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
ECALE
PE100
PN 16
SDR11
S:
1,0
Eländhuv
Lev nr
ECALE 20 *
ECALE 25 *
ECALE 32 •
ECALE 40 •
ECALE 50 •
ECALE 63 •
ECALE 75 *
ECALE 90 *
ECALE 110 *
ECALE 125 *
ECALE 140 *
ECALE 160 *
ECALE 180 *
ECALE 200 *
RSK-nr
2428030
2428031
2428032
2428033
2428034
2428035
2428036
2428037
2428038
2428039
2428040
2428041
2428042
2428043
d
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
Status
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Kartong
30
30
40
30
25
20
20
12
8
6
8
5
18
7
Pall
2880
1920
1920
1440
1824
1152
480
288
192
144
96
60
72
28
Vikt (kg)
0,066
0,080
0,090
0,140
0,200
0,200
0,530
0,830
1,380
1,750
2,150
3,120
3,900
5,000
50
40
30
20
10
0
Tel: 046 - 71 30 80
24
Hemsida: www.gavatec.se
270
260
250
240
230
220
•
210
*
200
Se sidan 10-11 för monteringsanvisning!
ECOL
PE100
PN 16
SDR11
190
S:
1,0
180
Sadelgren
Lev nr
ECOL 40-32 •
ECOL 40-40 •
RSK-nr
2428106
2428107
d
40-32
40-40
Max hål
19 mm
30 mm
Status
1
1
Kartong
70
60
Pall
840
720
Vikt (kg)
0,250
0,260
170
160
150
ECOL 50-32 •
ECOL 50-40 •
2428108
2428109
50-32
50-40
19 mm
30 mm
1
1
40
50
480
600
0,270
0,280
140
130
ECOL 63-32 •
ECOL 63-40 •
2428110
2428111
63-32
63-40
19 mm
30 mm
1
1
40
40
480
480
0,300
0,310
ECOL 75-32 •
ECOL 75-40 •
ECOL 75-50 *
ECOL 75-63 *
2428113
2428114
2428115
2428116
75-32
75-40
75-50
75-63
22 mm
30 mm
38 mm
44 mm
1
1
1
1
40
40
30
25
480
480
360
300
0,470
0,480
0,500
0,540
ECOL 90-32 *
ECOL 90-40 *
ECOL 90-50 *
ECOL 90-63 *
ECOL 90-90 *
2428117
2428118
2428119
2428120
2428121
90-32
90-40
90-50
90-63
90-90
22 mm
30 mm
38 mm
44 mm
70 mm
1
1
1
1
1
30
30
30
30
10
360
360
360
360
120
0,470
0,480
0,500
0,540
1,080
120
110
100
90
80
70
60
50
ECOL 110-32 *
ECOL 110-40 *
ECOL 110-50 *
ECOL 110-63 *
ECOL 110-75 *
ECOL 110-90 *
ECOL 110-110 *
2428122
2428123
2428124
2428125
2428126
2428127
2428128
110-32
110-40
110-50
110-63
110-75
110-90
110-110
22 mm
30 mm
38 mm
44 mm
59 mm
70 mm
70 mm
1
1
1
1
1
1
1
30
30
30
30
15
15
12
360
360
360
360
180
180
144
0,470
0,480
0,500
0,540
0,950
1,000
1,500
40
30
20
10
0
E-post: [email protected]
25
Fax: 046 - 71 30 82
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
ECOL
PE100
PN 16
SDR11
S:
1,0
*
Sadelgren
Lev nr
ECOL 125-32 *
ECOL 125-40 *
ECOL 125-50 *
ECOL 125-63 *
ECOL 125-90 *
ECOL 125-110 *
ECOL 125-125 *
RSK-nr
2428129
2428130
2428131
2428132
2428133
2428134
2428135
d
125-32
125-40
125-50
125-63
125-90
125-110
125-125
Max hål
22 mm
30 mm
38 mm
44 mm
70 mm
87 mm
87 mm
Status
1
1
1
1
1
1
1
Kartong
30
30
30
30
15
10
8
Pall
360
360
360
360
180
120
96
Vikt (kg)
0,470
0,480
0,500
0,540
1,000
1,500
1,600
ECOL 140-32 *
ECOL 140-50 *
ECOL 140-63 *
ECOL 140-90 *
2429185
2429186
2428136
2428949
140-32
140-50
140-63
140-90
22 mm
38 mm
44 mm
70 mm
1
1
1
1
30
30
30
15
360
360
360
180
0,480
0,510
0,550
1,000
ECOL 160-32 *
ECOL 160-40 *
ECOL 160-50 *
ECOL 160-63 *
ECOL 160-75 *
ECOL 160-90 *
ECOL 160-110 *
ECOL 160-125 *
2428137
2428138
2428139
2428140
2428950
2428141
2428142
2428143
160-32
160-40
160-50
160-63
160-75
160-90
160-110
160-125
22 mm
30 mm
38 mm
44 mm
59 mm
70 mm
87 mm
100 mm
1
1
1
1
1
1
1
1
30
30
30
30
15
15
7
6
360
360
360
360
180
180
84
60
0,480
0,490
0,510
0,550
0,950
1,000
1,500
1,600
ECOL 180-32 *
ECOL 180-40 *
ECOL 180-50 *
ECOL 180-63 *
ECOL 180-75 *
ECOL 180-90 *
ECOL 180-110 *
ECOL 180-125 *
2428144
2428145
2428146
2428147
2428931
2428148
2428149
2428150
180-32
180-40
180-50
180-63
180-75
180-90
180-110
180-125
22 mm
30 mm
38 mm
44 mm
59 mm
70 mm
87 mm
100 mm
1
1
1
1
1
1
1
1
30
30
30
30
15
15
6
6
360
360
360
360
180
180
72
72
0,490
0,500
0,520
0,560
0,950
1,000
1,500
1,600
ECOL 200-32 *
ECOL 200-40 *
ECOL 200-50 *
ECOL 200-63 *
ECOL 200-90 *
ECOL 200-110 *
ECOL 200-125 *
2428151
2428152
2428153
2428154
2428155
2428156
2428157
200-32
200-40
200-50
200-63
200-90
200-110
200-125
22 mm
30 mm
38 mm
44 mm
70 mm
87 mm
100 mm
1
1
1
1
1
1
1
30
30
30
30
15
5
5
360
360
360
360
180
60
60
0,490
0,500
0,520
0,560
1,000
1,700
1,880
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Tel: 046 - 71 30 80
26
Hemsida: www.gavatec.se
270
260
ECOL
PE100
PN 16
SDR11
S:
1,0
250
*
Sadelgren
240
Lev nr
ECOL 225-32 *
ECOL 225-40 *
ECOL 225-50 *
ECOL 225-63 *
ECOL 225-90 *
ECOL 225-110 *
ECOL 225-125 *
RSK-nr
2428158
2428159
2428160
2428161
2428162
2428163
2428164
d
225-32
225-40
225-50
225-63
225-90
225-110
225-125
Max hål
22 mm
30 mm
38 mm
44 mm
70 mm
87 mm
100 mm
Status
1
1
1
1
1
1
1
Kartong
30
30
30
30
6
5
5
Pall
360
360
360
360
72
60
60
Vikt (kg)
0,490
0,500
0,520
0,560
1,600
1,700
1,880
ECOL 250-32 *
ECOL 250-40 *
ECOL 250-50 *
ECOL 250-63 *
ECOL 250-90 *
ECOL 250-110 *
ECOL 250-125 *
2428165
2428166
2428167
2428168
2428169
2428170
2428171
250-32
250-40
250-50
250-63
250-90
250-110
250-125
22 mm
30 mm
38 mm
44 mm
70 mm
87 mm
100 mm
1
1
1
1
1
1
1
30
30
30
30
6
5
5
360
360
360
360
72
60
60
0,500
0,510
0,530
0,570
1,600
1,700
1,880
180
ECOL 280-32 *
ECOL 280-40 *
ECOL 280-50 *
ECOL 280-63 *
ECOL 280-90 *
ECOL 280-110 *
ECOL 280-125 *
2428172
2428173
2428174
2428175
2428176
2428177
2428178
280-32
280-40
280-50
280-63
280-90
280-110
280-125
22 mm
30 mm
38 mm
44 mm
70 mm
87 mm
100 mm
1
1
1
1
1
1
1
30
30
30
30
6
5
5
360
360
360
360
72
60
60
0,520
0,530
0,550
0,590
1,600
1,700
1,880
130
230
220
210
200
190
170
160
150
140
120
110
100
90
ECOL 315-32 *
ECOL 315-40 *
ECOL 315-50 *
ECOL 315-63 *
ECOL 315-90 *
ECOL 315-110 *
ECOL 315-125 *
2428179
2428180
2428181
2428182
2428183
2428184
2428185
315-32
315-40
315-50
315-63
315-90
315-110
315-125
22 mm
30 mm
38 mm
44 mm
70 mm
87 mm
100 mm
1
1
1
1
1
1
1
30
30
30
30
6
6
5
360
360
360
360
72
72
60
0,540
0,550
0,570
0,610
1,600
1,700
1,880
80
70
60
50
40
30
20
10
0
E-post: [email protected]
27
Fax: 046 - 71 30 82
270
260
250
240
230
220
210
200
190
*
•
180
Se sidan 12-13, 14-15 för monteringsanvisning!
170
160
ECOL-TL
PE100
PN 16
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
SDR11
S:
1,0
Sadelgren Toploading
Lev nr
ECOL-TL 355-63 *
ECOL-TL 400-63 *
ECOL-TL 450-63 *
ECOL-TL 500-63 *
ECOL-TL 560-63 *
ECOL-TL 630-63 *
ECOL-TL 200-160 •
ECOL-TL 225-160 •
ECOL-TL 250-160 •
ECOL-TL 280-160 •
ECOL-TL 315-160 •
ECOL-TL 355-160 •
ECOL-TL 400-160 •
ECOL-TL 450-160 •
ECOL-TL 500-160 •
ECOL-TL 560-160 •
ECOL-TL 630-160 •
ECOL-TL 710-160 •
ECOL-TL 800-160 •
ECOL-TL 900-160 •
*
10
RSK-nr
d
Max hål
2428186
355-63
44mm
2428186
400-63
44mm
2428186
450-63
44mm
2428186
500-63
44mm
2428186
560-63
44mm
2428186
630-63
44mm
2431540
200-160
121mm
2431541
225-160
121mm
2431542
250-160
121mm
2431543
280-160
121mm
2431544
315-160
121mm
2429393
355-160
121mm
2429394
400-160
121mm
2429395
450-160
121mm
2429396
500-160
121mm
2429397
560-160
121mm
2429398
630-160
121mm
2431545
710-160
121mm
2431546
800-160
121mm
2431547
900-160
121mm
Använd Toploadingverktyg EPOS sidan 98.
Integrerat Toploadingverktyg.
Status
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
Vikt (kg)
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
2,30
3,10
4,20
5,60
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,50
6,50
6,50
6,50
•
0
Tel: 046 - 71 30 80
28
Hemsida: www.gavatec.se
270
260
250
240
ECOLF
PE100
PN 16
SDR11
S:
1,0
230
220
Ventilanborrningsarmatur
Lev nr
ECOLF 90
ECOLF 110
ECOLF 125
ECOLF 140
ECOLF 160
ECOLF 180
ECOLF 200
ECOLF 225
ECOLF 250
ECOLF 280
ECOLF 315
2” = G50
RSK-nr
2428344
2428345
2428346
2428347
2428348
2428349
2428350
2428351
2428352
2428353
2428354
d
90x2”
110x2”
125x2”
140x2”
160x2”
180x2”
200x2”
225x2”
250x2”
280x2”
315x2”
Max hål
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
51 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
Status
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Kartong
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Vikt (kg)
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
ERIP
PE100
PN 16
SDR11
S:
1,0
110
100
Reparationssadel
Lev nr
ERIP 200
ERIP 225
ERIP 250
ERIP 280
ERIP 315
ERIP 355
ERIP 400
ERIP 450
ERIP 500
ERIP 560
ERIP 630
ERIP 710
ERIP 800
ERIP 900
RSK-nr
2431548
2431549
2431550
2431551
2431552
2431553
2431554
2431555
2431556
2431557
2431558
2431559
2431560
2431561
d
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
Status
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
E-post: [email protected]
29
Fax: 046 - 71 30 82
270
260
250
240
230
220
•
210
190
180
*
Se sidan 10-11 för monteringsanvisning!
200
EPRES
PE100
PN 16
SDR11
S:
1,0
Tryckanborrningsarmatur
Lev nr
RSK-nr
d
Hål (mm)
Status
Kartong
ECPRES
Vikt (kg)
EPRES 40-32 •
2428193
40-32
19,5
1
50
10
0,450
EPRES 50-32 •
2428194
50-32
19,5
1
40
10
0,460
EPRES 63-32 •
2428195
63-32
19,5
1
40
12
0,470
EPRES 63-40 •
2428944
63-40
19,5
1
30
10
0,520
EPRES 63-50 •
2429189
63-50
19,5
1
25
10
0,520
EPRES 63-63 •
2428999
63-63
19,5
1
25
10
0,520
EPRES 75-32 •
2428196
75-32
19,5
1
30
10
0,500
110
EPRES 75-40 *
2428945
75-40
19,5
1
25
10
0,550
100
EPRES 90-32 •
2428197
90-32
26
1
25
12
0,800
EPRES 90-40 *
2428946
90-40
26
1
25
10
0,850
EPRES 90-63 *
2428198
90-63
44
1
10
14
1,960
EPRES 110-32 •
2428199
110-32
26
1
30
12
0,900
EPRES 110-40 *
2428947
110-40
26
1
25
10
0,950
EPRES 110-63 *
2428200
110-63
44
1
10
14
1,960
EPRES 125-32 •
2428201
125-32
26
1
30
10
0,910
EPRES 125-50 *
2429190
125-50
44
1
10
14
1,940
EPRES 125-63 *
2428202
125-63
44
1
10
14
1,960
EPRES 140-32 *
2428203
140-32
26
1
30
10
0,920
EPRES 140-63 *
2428204
140-63
44
1
10
14
2,260
EPRES 160-32 •
2428205
160-32
26
1
20
12
0,940
EPRES 160-40 *
2428954
160-40
26
1
30
10
0,990
EPRES 160-63 *
2428206
160-63
44
1
6
14
2,260
170
160
150
140
130
120
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Tel: 046 - 71 30 80
30
Hemsida: www.gavatec.se
270
260
250
240
230
220
210
*
Se sidan 10-11 för monteringsanvisning!
EPRES
PE100
PN 16
200
S:
1,0
SDR11
190
180
Tryckanborrningsarmatur
Lev nr
RSK-nr
d
Hål (mm)
Status
Kartong
ECPRES
Vikt (kg)
EPRES 180-32 *
2428207
180-32
26
1
20
10
0,950
EPRES 180-50 *
2429191
180-50
44
1
6
14
2,260
EPRES 180-63 *
2428208
180-63
44
1
6
14
2,260
170
160
150
EPRES 200-32 *
2428209
200-32
26
1
30
10
1,450
EPRES 200-63 *
2428210
200-63
44
1
6
14
2,300
EPRES 225-32 *
2428211
225-32
26
1
10
10
1,450
EPRES 225-63 *
2428212
225-63
44
1
6
14
2,300
120
EPRES 250-32 *
2428213
250-32
26
1
10
10
1,500
110
EPRES 250-50 *
2429192
250-50
44
1
6
14
2,300
EPRES 250-63 *
2428214
250-63
44
1
6
14
2,300
100
EPRES 280-32 *
2428215
280-32
26
1
10
10
1,500
90
EPRES 280-63 *
2428216
280-63
44
1
6
14
2,300
140
130
80
EPRES 315-32 *
2428217
315-32
26
1
10
10
1,500
EPRES 315-63 *
2428218
315-63
44
1
6
14
2,300
60
OBS!
ECPRES
70
ECPRES 10 kommer bytas ut
till ECPRES 12 under
2011-2012. Ring vid frågor!
50
40
Anborrningsverktyg till EPRES
Lev nr
RSK nr
Avstick (mm)
Storlek
Status
Kartong
Vikt (kg)
ECPRES 10
2428357
20-40
10
1
1
0,4
ECPRES 12
2426006
20-40
12
1
1
1,2
ECPRES 14
2428358
50-63 ¹
14
1
1
1,2
30
20
10
¹ Gäller inte EPRES 63-50 samt EPRES 63-63. ECPRES 10 gäller för dessa två.
0
E-post: [email protected]
31
Fax: 046 - 71 30 82
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
EPREV
170
Tryckanborrningsventil
160
150
140
130
120
110
100
Lev nr
EPREV 90-63
EPREV 110-63
EPREV 125-63
EPREV 140-63
EPREV 160-63
EPREV 180-63
EPREV 200-63
EPREV 225-63
EPREV 250-63
EPREV 280-63
EPREV 315-63
PE100
PN 16
RSK-nr
2429158
2429159
2429160
2429161
2429162
2429163
2429164
2429165
2429166
2429167
2429168
SDR11
d
90-63
110-63
125-63
140-63
160-63
180-63
200-63
225-63
250-63
280-63
315-63
S:
1,0
Hål (mm)
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
Status
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Kartong
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
Vikt (kg)
3,600
3,600
3,600
3,600
3,800
3,800
3,800
3,800
3,800
3,800
3,800
90
80
70
60
50
40
EPREVASTA
30
20
10
Garnityr för EPREV
Lev nr
EPREVASTA
Best-nr
9600131
Längd
Status
0,75-1,25m
2
För andra längder, ring oss.
Vikt (kg)
2,7
0
Tel: 046 - 71 30 80
32
Hemsida: www.gavatec.se
270
260
250
240
230
220
210
EVS
PE100
PN 16
SDR11
S:
1,0
200
190
1/4-varvs PE ventil
Lev nr
EVS32
EVS40
EVS50
EVS63
EVS90
EVS110
RSK-nr
d
2431642
32
2431643
40
2431644
50
2431645
63
2431646
90
2431647
110
Ring oss för övriga dimensioner.
Status
1
1
1
1
1
1
Vikt (kg)
0,50
0,80
0,90
1,10
1,90
2,10
180
170
160
150
140
130
120
110
100
Anm
nyhets äl dig till vår
t
brev p
www.g å hemsidan!
avatec
.se
EVSGR
90
80
70
60
Garnityr till EVS
RSK-nr
4260536
4260537
4260538
4260539
4260540
4260541
4260542
Till ventil
d.32-63
d.32-63
d.32-63
d.32-63
d.90-110
d.90-110
d.90-110
Längd
0,47-0,67m
0,60-0,93m
0,88-1,49m
1,14-2,01m
0,60-0,93m
0,88-1,49m
1,14-2,01m
Status
1
1
1
1
1
1
1
Vikt (kg)
4,4
5,1
5,9
6,1
5,1
5,9
6,1
50
40
30
20
10
0
E-post: [email protected]
33
Fax: 046 - 71 30 82
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
ERFF
PE100
PN 16
SDR11
S:
1,0
Övergång inv gg PE - Avzinkningshärdig mässing
Lev nr
RSK-nr
DxRp
Status Kartong
Vikt (kg)
ERFF 32x1
2428330
32x1”
1
30
0,193
ERFF 40x1
2428331
40x1”
1
25
0,206
ERFF 40x1 1/4
2428332
40x1 1/4”
1
15
0,306
ERFF 50x1 1/2
2428333
50x1 1/2”
1
10
0,412
ERFF 63x2
2428335
63x2”
1
6
0,566
ERFF 75x2 1/2
2429109
75x2 1/2”
1
9
0,777
ERFF 90x3
2429110
90x3”
1
2
1,350
ERFF 110x4
2429111
110x4”
1
2
2,100
ERFF 125x4
2429112
125x4”
1
2
2,100
1/2”=G15, 3/4”=G20, 1”=G25, 1 1/4”=G32, 1 1/2”=G40, 2”=G50, 2 1/2”=G65, 3”=G80, 4”=G100
140
130
120
110
100
ERFM
90
80
70
60
50
40
30
20
10
PE100
PN 16
SDR11
S:
1,0
Övergång utv gg PE - Avzinkningshärdig mässing
Lev nr
RSK-nr
DxRp
Status Kartong
Vikt (kg)
ERFM 32x3/4
2428336
32x3/4”
1
25
0,180
ERFM 32x1
2428337
32x1”
1
25
0,264
ERFM 40x1
2428338
40x1”
1
25
0,260
ERFM 40x1 1/4
2428339
40x1 1/4”
1
12
0,391
ERFM 50x1 1/2
2428340
50x1 1/2”
1
10
0,500
ERFM 50x2
2428341
50x2”
1
6
1,100
ERFM 63x2
2428343
63x2”
1
6
0,750
ERFM 75x2 1/2
2429125
75x2 1/2”
1
9
1,280
ERFM 90x3
2429126
90x3”
1
2
1,800
ERFM 110x4
2429169
110x4”
1
2
3,000
ERFM 125x4
2429127
125x4”
1
2
3,100
1/2”=G15, 3/4”=G20, 1”=G25, 1 1/4”=G32, 1 1/2”=G40, 2”=G50, 2 1/2”=G65, 3”=G80, 4”=G100
0
Tel: 046 - 71 30 80
34
Hemsida: www.gavatec.se
270
260
250
240
230
ESFF
PE100
PN 16
SDR11
220
S:
1,0
210
Övergång inv gg PE - Rostfritt stål (V2A-S304). EPDM Packning.
Lev nr
RSK-nr
DxRp
Status
Vikt (kg)
ESFF 25x3/4”
2430383
25x3/4”
1
0,13
ESFF 32x1”
2430384
32x1”
1
1,19
ESFF 40x1 1/4”
2430385
40x1 1/4”
1
0,21
ESFF 50x1 1/2”
2430386
50x1 1/2”
1
0,42
ESFF 63x2”
2430387
63x2”
1
0,49
ESFF 75x2 1/2”
2430388
75x2 1/2”
1
0,77
ESFF 90x3”
2430389
90x3”
1
1,350
ESFF 90x4”
2430390
90x4”
1
2,100
ESFF 110x4”
2430391
110x4”
1
2,100
3/4”=G20, 1”=G25, 1 1/4”=G32, 1 1/2”=G40, 2”=G50, 2 1/2”=G65, 3”=G80, 4”=G100
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
ESFM
90
PE100
PN 16
SDR11
S:
1,0
80
Övergång utv gg PE - Rostfritt stål (V2A-S304). EPDM Packning.
Lev nr
RSK-nr
DxRp
Status
Vikt (kg)
ESFM 25x3/4”
2430392
25x3/4”
1
0,130
ESFM 32x1”
2430393
32x1”
1
1,190
ESFM 40x1 1/4”
2430394
40x1 1/4”
1
0,210
ESFM 50x1 1/2”
2430395
50x1 1/2”
1
0,420
ESFM 63x2”
2430396
63x2”
1
0,490
ESFM 75x2 1/2”
2430397
75x2 1/2”
1
0,770
ESFM 90x3”
2430398
90x3”
1
1,350
ESFM 90x4”
2430399
90x4”
1
2,100
ESFM 110x4”
2430400
110x4”
1
2,100
3/4”=G20, 1”=G25, 1 1/4”=G32, 1 1/2”=G40, 2”=G50, 2 1/2”=G65, 3”=G80, 4”=G100
70
60
50
40
30
20
10
0
E-post: [email protected]
35
Fax: 046 - 71 30 82
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
S5ERPEAL
PE100
PN 16
SDR11
S:
1,0
Övergång rak SDR11-Stål
Lev nr
S5ERPEAL 63x2”
S5ERPEAL 75x2 1/2”
S5ERPEAL 90x3”
S5ERPEAL 110x4”
S5ERPEAL 125x4”
S5ERPEAL 140x5”
S5ERPEAL 160x6”
S5ERPEAL 180x6”
S5ERPEAL 200x8”
S5ERPEAL 225x8”
S5ERPEAL 250x10”
S5ERPEAL 315x12”
S5ERPEAL 355x14”
S5ERPEAL 400x16”
S5ERPEAL 450x18”
S5ERPEAL 500x20”
RSK-nr
2430222
2430223
2430224
2430225
2430226
2430227
2430228
2430229
2430230
2430231
2430232
2430233
2430234
2430235
2430236
2430237
DxRp
63x2”
75x2 1/2”
90x3”
110x4”
125x4”
140x5”
160x6”
180x6”
200x8”
225x8”
250x10”
315x12”
355x14”
400x16”
450x18”
500x20”
Status
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
40
30
20
10
0
Tel: 046 - 71 30 80
36
Hemsida: www.gavatec.se
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
ESP
PE100
PN 16
SDR11
S:
1,0
140
Övergång rak PE SDR11-Rostfritt syrafast stål 1.4404 316L
130
RSK-nr
D2
(d.)
DN
Tum
”
D1
EN ISO1127
L*
L1*
L2*
S1
S2 SDR11
MOP5
Vikt
(kg)
Status
2431993
2431994
2431995
2431996
2431997
25
32
40
50
63
20
25
32
40
50
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
435
435
495
495
520
100
100
160
160
185
335
335
335
335
335
2,6
2,6
2,6
2,6
2,9
3,0
3,0
3,7
4,6
5,8
0,6
0,7
0,9
1,1
1,7
2
2
2
2
1
2431998
2431999
2432000
2432001
2432002
2432003
2432004
2432005
2432006
2432007
2432008
2432009
2432010
2432012
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
65
80
100
100
125
150
150
200
200
250
250
300
350
400
2 1/2"
3"
4"
4"
5"
6"
6"
8"
8"
10"
10"
12"
12"
16"
76,1
88,9
114,3
114,3
139,7
168,3
168,3
219,1
219,1
273,0
273,0
323,9
323,9
406,4
525
525
525
525
600
650
650
750
750
800
800
850
850
850
190
190
190
190
200
200
200
250
250
300
300
350
350
350
335
335
335
335
400
450
450
500
500
500
500
500
500
500
2,9
2,9
2,9
2,9
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
6,8
8,2
10,0
11,4
12,7
14,6
16,4
18,2
20,5
22,7
25,4
28,6
32,3
36,4
2,8
3,0
4,4
4,8
8,3
10,3
10,7
15,8
17,4
22,7
29,2
37,0
40,1
74,9
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
* = Minsta längd
0
E-post: [email protected]
37
Fax: 046 - 71 30 82
270
260
250
240
230
ED
220
PE Vinkel 30°
210
200
190
180
170
160
PE100
PN 16
Lev nr
ED 75
ED 90
ED 110
ED 125
ED 140
ED 160
ED 180
ED 200
ED 225
RSK-nr
2428245
2428246
2428247
2428248
2428249
2428250
2428251
2428252
2428253
SDR11
d
75
90
110
125
140
160
180
200
225
S:
1,0
Status
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Kartong
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Vikt (kg)
0,290
0,596
0,916
1,230
1,700
2,280
3,200
4,200
5,200
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
EC
PE100
PN 16
SDR11
S:
1,0
PE Vinkel 45°
Lev nr
EC 32
EC 40
EC 50
EC 63
EC 75
EC 90
EC 110
EC 125
EC 140
EC 160
EC 180
EC 200
EC 225
EC 250
EC 280
EC 315
RSK-nr
2429023
2429024
2429025
2428232
2428233
2428234
2428235
2428236
2428237
2428238
2428239
2428240
2428241
2428242
2428243
2428244
d
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
Status
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Kartong
30
35
20
12
20
25
12
10
8
6
10
16
15
12
8
4
Pall
2880
1680
960
576
480
300
144
120
96
72
40
32
30
24
16
8
Vikt (kg)
0,045
0,060
0,140
0,200
0,290
0,596
0,916
1,230
1,700
2,280
3,200
4,200
5,200
7,700
10,200
13,700
0
Tel: 046 - 71 30 80
38
Hemsida: www.gavatec.se
270
260
250
EG
PE100
PN 16
SDR11
S:
1,0
240
230
PE Vinkel 90°
Lev nr
EG 25
EG 32
EG 40
EG 50
EG 63
EG 75
EG 90
EG 110
EG 125
EG 140
EG 160
EG 180
EG 200
EG 225
EG 250
EG 280
EG 315
RSK-nr
2429016
2429017
2429018
2429019
2428219
2428220
2428221
2428222
2428223
2428224
2428225
2428226
2428227
2428228
2428229
2428230
2428231
d
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
Status
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Kartong
50
50
30
20
10
6
24
12
8
20
12
18
16
10
8
6
4
Pall
4800
2400
1440
960
480
288
288
144
96
80
48
36
32
20
16
12
8
Vikt (kg)
0,003
0,006
0,079
0,130
0,330
0,390
0,725
1,100
1,430
2,340
3,400
4,200
6,500
9,100
9,460
13,900
20,120
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
EABZ
PE100
PN 16
SDR11
S:
1,0
90
80
PE Grenrör 45°
Lev nr
EABZ 40
EABZ 50
EABZ 63
EABZ 75
EABZ 90
EABZ 110
EABZ 125
EABZ 160
EABZ 180
EABZ 200
EABZ 225
RSK-nr
2429198
2429170
2429171
2429172
2429173
2429174
2431985
2429175
2431986
2431987
2429176
d
40
50
63
75
90
110
125
160
180
200
225
Status
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Kartong
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Vikt (kg)
0,270
0,290
0,470
0,684
1,450
2,229
2,500
6,225
6,200
8,100
16,100
70
60
50
40
30
20
10
0
E-post: [email protected]
39
Fax: 046 - 71 30 82
270
260
250
240
230
ET
PE100
PN 16
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
SDR11
S:
1,0
PE T-rör
Lev nr
ET 25
ET 32
ET 40
ET 50
ET 63
ET 75
ET 90
ET 110
ET 125
ET 140
ET 160
ET 180
ET 200
ET 225
ET 250
ET 280
ET 315
ET 355
ET 400
RSK-nr
2429029
2429030
2429031
2429032
2428254
2428255
2428256
2428257
2428258
2428259
2428260
2428261
2428262
2428263
2428264
2428265
2428266
2429317
2429318
d
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
Status
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Kartong
20
20
20
16
20
25
15
9
5
30
7
16
10
9
14
3
7
1
1
Pall
1920
1920
960
768
480
300
180
108
60
60
28
32
20
18
14
6
7
2
2
Vikt (kg)
0,044
0,060
0,080
0,120
0,220
0,420
0,973
1,700
2,400
3,440
4,742
5,400
8,880
11,500
14,000
23,000
31,000
39,000
44,000
90
80
70
60
50
40
30
20
10
ETSS
PE100
PN 16
SDR11
S:
0,6
Segmentsvetsat T-rör
Lev nr
ETSS450
ETSS500
ETSS560
ETSS630
RSK-nr
2431974
2431975
2431976
2431977
d
450
500
560
630
Status
2
2
2
2
0
Tel: 046 - 71 30 80
40
Hemsida: www.gavatec.se
270
260
250
240
230
220
210
ETRS
PE100
PN 16
SDR11
200
S:
1,0
190
PE T-rör reducerat
Lev nr
ETRS 63-32
ETRS 110-63
ETRS 110-90
ETRS 160-63
ETRS 160-75
ETRS 160-90
ETRS 160-110
ETRS 180-110
ETRS 180-160
ETRS 200-110
ETRS 200-160
ETRS 225-110
ETRS 225-160
ETRS 250-110
ETRS 250-160
ETRS 315-110
ETRS 315-160
ETRS 315-225
180
RSK-nr
2429036
2429037
2429038
2429043
2430032
2429044
2429045
2429048
2429051
2430033
2430034
2429052
2429054
2430035
2430036
2430037
2430038
2430039
d
63-32
110-63
110-90
160-63
160-75
160-90
160-110
180-110
180-160
200-110
200-160
225-110
225-160
250-110
250-160
315-110
315-160
315-225
Status
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Kartong
40
10
25
9
9
9
10
7
5
6
5
4
10
7
7
3
3
3
Vikt (kg)
0,330
1,360
1,400
2,800
2,750
2,900
3,300
5,200
5,500
6,800
7,200
7,500
9,300
12,125
12,600
23,000
23,450
23,850
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
EGB
PE100
PN 16
SDR11
S:
1,0
30
20
Brandpostfot
Lev nr
EGB 110
Best-nr
9600100
d
110
Status
1
10
0
E-post: [email protected]
41
Fax: 046 - 71 30 82
270
260
250
240
230
220
210
200
190
ETF
PE100
PN 16
SDR11
S:
1,0
Förstärkt T-rör
Lev nr
ETF 280-110
ETF 280-125
ETF 280-160
ETF 280-180
ETF 280-200
ETF 280-225
Best-nr
9500100
9500101
9500102
9500103
9500104
9500105
d
280-110
280-125
280-160
280-180
280-200
280-225
Status
2
2
2
2
2
2
ETF 315-110
ETF 315-125
ETF 315-160
ETF 315-180
ETF 315-200
ETF 315-225
ETF 315-250
9500106
9500107
9500108
9500109
9500110
9500111
9500112
315-110
315-125
315-160
315-180
315-200
315-225
315-250
2
2
2
2
2
2
2
ETF 355-110
ETF 355-125
ETF 355-160
ETF 355-180
ETF 355-200
ETF 355-225
ETF 355-250
ETF 355-280
9500113
9500114
9500115
9500116
9500117
9500118
9500119
9500120
355-110
355-125
355-160
355-180
355-200
355-225
355-250
355-280
2
2
2
2
2
2
2
2
ETF 400-110
ETF 400-125
ETF 400-160
ETF 400-180
ETF 400-200
ETF 400-225
ETF 400-250
ETF 400-280
ETF 400-315
9500121
9500122
9500123
9500124
9500125
9500126
9500127
9500128
9500129
400-110
400-125
400-160
400-180
400-200
400-225
400-250
400-280
400-315
2
2
2
2
2
2
2
2
2
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Tel: 046 - 71 30 80
42
Hemsida: www.gavatec.se
270
260
250
ETF
PE100
PN 16
SDR11
S:
1,0
240
230
Förstärkt T-rör
Lev nr
EFT 450-125
ETF 450-160
ETF 450-180
ETF 450-200
ETF 450-225
ETF 450-250
ETF 450-280
ETF 450-315
ETF 450-355
ETF 450-400
ETD 450-450
Best-nr
9500130
9500131
9500132
9500133
9500134
9500135
9500136
9500137
9500138
9500184
9500139
d
450-125
450-160
450-180
450-200
450-225
450-250
450-280
450-315
450-355
450-400
450-450
Status
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
220
210
200
190
180
170
160
150
ETF 500-160
ETF 500-180
ETF 500-200
ETF 500-225
ETF 500-250
ETF 500-280
ETF 500-315
ETF 500-355
ETF 500-400
ETF 500-450
ETF 500-500
9500140
9500141
9500142
9500143
9500144
9500145
9500146
9500147
9500148
9500185
9500149
500-160
500-180
500-200
500-225
500-250
500-280
500-315
500-355
500-400
500-450
500-500
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
140
130
120
110
100
90
80
ETF 560-160
ETF 560-180
ETF 560-200
ETF 560-225
ETF 560-250
ETF 560-280
ETF 560-315
ETF 560-355
ETF 560-400
ETF 560-450
ETF 560-500
ETF 560-560
9500150
9500151
9500152
9500153
9500154
9500155
9500156
9500157
9500158
9500159
9500186
9500160
560-160
560-180
560-200
560-225
560-250
560-280
560-315
560-355
560-400
560-450
560-500
560-560
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
70
60
50
40
30
20
10
0
E-post: [email protected]
43
Fax: 046 - 71 30 82
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
ETF
PE100
PN 16
SDR11
S:
1,0
Förstärkt T-rör
Lev nr
ETF 630-180
ETF 630-200
ETF 630-225
ETF 630-250
ETF 630-280
ETF 630-315
ETF 630-355
ETF 630-400
ETF 630-450
ETF 630-500
ETF 630-560
ETF 630-630
Best-nr
9500161
9500162
9500163
9500164
9500165
9500166
9500167
9500168
9500169
9500170
9500187
9500171
d
630-180
630-200
630-225
630-250
630-280
630-315
630-355
630-400
630-450
630-500
630-560
630-630
Status
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
ETF 710-180
ETF 710-200
ETF 710-225
ETF 710-250
ETF 710-280
ETF 710-315
ETF 710-355
ETF 710-400
ETF 710-450
ETF 710-500
ETF 710-560
ETF 710-630
ETF 710-710
9500172
9500173
9500174
9500175
9500176
9500177
9500178
9500179
9500180
9500181
9500182
9500188
9500183
710-180
710-200
710-225
710-250
710-280
710-315
710-355
710-400
710-450
710-500
710-560
710-630
710-710
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
60
50
40
30
20
10
0
Tel: 046 - 71 30 80
44
Hemsida: www.gavatec.se
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
E-post: [email protected]
45
Fax: 046 - 71 30 82
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
ERD
PE100
PN 16
SDR11
S:
1,0
PE Förminskning
Lev nr
ERD 32-25
ERD 40-20
ERD 40-25
ERD 40-32
ERD 50-25
ERD 50-32
ERD 50-40
ERD 63-32
ERD 63-40
ERD 63-50
ERD 75-32
ERD 75-40
ERD 75-50
ERD 75-63
ERD 90-50
ERD 90-63
ERD 90-75
ERD 110-50
ERD 110-63
ERD 110-75
ERD 110-90
ERD 125-63
ERD 125-75
ERD 125-90
ERD 125-110
ERD 140-90
ERD 140-110
ERD 140-125
ERD 160-90
ERD 160-110
RSK-nr
2428421
2429199
2428422
2428267
2428268
2428269
2428270
2428272
2428273
2428274
2428275
2428276
2428277
2428278
2428279
2428280
2428281
2428282
2428283
2428284
2428285
2428286
2428287
2428288
2428289
2428423
2428424
2428425
2428290
2428291
d
32-25
40-20
40-25
40-32
50-25
50-32
50-40
63-32
63-40
63-50
75-32
75-40
75-50
75-63
90-50
90-63
90-75
110-50
110-63
110-75
110-90
125-63
125-75
125-90
125-110
140-90
140-110
140-125
160-90
160-110
Status
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Kartong
24
40
40
40
10
30
25
18
18
12
16
16
16
14
12
12
9
6
6
6
6
24
12
30
20
16
16
16
12
12
Vikt (kg)
0,025
0,030
0,030
0,040
0,060
0,066
0,074
0,100
0,100
0,133
0,142
0,162
0,175
0,200
0,250
0,275
0,355
0,405
0,450
0,500
0,500
0,533
0,616
0,606
0,730
0,962
0,980
1,000
1,000
1,210
0
Tel: 046 - 71 30 80
46
Hemsida: www.gavatec.se
270
260
250
240
230
220
210
ERD
PE100
PN 16
SDR11
S:
1,0
200
PE Förminskning
Lev nr
ERD 160-125
ERD 160-140
ERD 180-125
ERD 180-140
ERD 180-160
ERD 200-125
ERD 200-140
ERD 200-160
ERD 200-180
ERD 225-110
ERD 225-160
ERD 225-180
ERD 225-200
ERD 250-160
ERD 250-180
ERD 250-200
ERD 250-225
ERD 280-180
ERD 280-200
ERD 280-225
ERD 280-250
ERD 315-225
ERD 315-250
ERD 315-280
ERD 355-250
ERD 355-280
ERD 355-315
ERD 400-280
ERD 400-315
ERD 400-355
190
RSK-nr
2428292
2428426
2428293
2428427
2428294
2428934
2428428
2428295
2428296
2428297
2428298
2428299
2428300
2428301
2428302
2428429
2428430
2428431
2428432
2428433
2428434
2428435
2428436
2428437
2428438
2428439
2428440
2428441
2428442
2428443
d
160-125
160-140
180-125
180-140
180-160
200-125
200-140
200-160
200-180
225-110
225-160
225-180
225-200
250-160
250-180
250-200
250-225
280-180
280-200
280-225
280-250
315-225
315-250
315-280
355-250
355-280
355-315
400-280
400-315
400-355
Status
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Kartong
12
10
24
10
22
16
16
16
12
12
16
12
10
8
8
8
6
6
5
5
5
9
9
9
6
6
6
6
6
6
Vikt (kg)
1,390
1,400
1,910
2,050
2,200
2,200
2,220
2,260
2,650
2,750
2,950
3,050
3,450
4,100
4,300
4,500
4,800
5,200
5,600
6,100
6,500
8,100
8,870
9,150
9,680
10,100
10,730
11,220
11,890
12,450
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
E-post: [email protected]
47
Fax: 046 - 71 30 82
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
ERDKF
PE100
PN 16
SDR11
S:
1,0
PE Förminskning. Kort ämne förlängt.
Lev nr
ERDKF450280
ERDKF450315
ERDKF450355
ERDKF450400
ERDKF500315
ERDKF500355
ERDKF500400
ERDKF500450
ERDKF560355
ERDKF560400
ERDKF560450
ERDKF560500
ERDKF630400
ERDKF630450
ERFKF630500
ERDKF630560
RSK-nr
2431938
2431939
2431940
2431941
2431942
2431943
2431944
2431945
2431946
2431947
2431948
2431949
2431950
2431951
2431952
2431953
d
450-280
450-315
450-355
450-400
500-315
500-355
500-400
500-450
560-355
560-400
560-450
560-500
630-400
630-450
630-500
630-560
Status
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
40
30
20
10
0
Tel: 046 - 71 30 80
48
Hemsida: www.gavatec.se
270
260
250
240
ECAL
PE100
PN 16
S:
1,0
SDR11
230
220
PE Ändhuv
Lev nr
ECAL 20
ECAL 25
ECAL 32
ECAL 40
ECAL 50
ECAL 63
ECAL 75
ECAL 90
ECAL 110
ECAL 125
ECAL 140
ECAL 160
ECAL 180
ECAL 200
ECAL 225
ECAL 250
ECAL 280
ECAL 315
ECAL 355
ECAL 400
RSK-nr
2429073
2429074
2429075
2429076
2429077
2428303
2428304
2428305
2428306
2428307
2428308
2428309
2428310
2428311
2428312
2428313
2428314
2428315
2428446
2428447
d
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
Status
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Kartong
250
150
200
100
70
30
20
18
6
4
24
16
15
4
6
5
2
6
1
1
Vikt (kg)
0,010
0,013
0,017
0,034
0,057
0,113
0,170
0,288
0,500
0,700
0,790
1,181
1,700
2,200
3,100
4,100
5,440
7,400
9,700
13,500
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
ECALKF
PE100
PN 16
SDR11
S:
1,0
50
40
PE Ändhuv. Kort ämne förlängt.
Lev nr
ECALKF450
ECALKF500
ECALKF560
ECALKF630
RSK-nr
2431967
2431968
2431969
2431970
d
450
500
560
630
Status
2
2
2
2
30
20
10
0
E-post: [email protected]
49
Fax: 046 - 71 30 82
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Tät invändigt!
EDH
PE100
PN 16
SDR11
Draghuv
Lev nr
EDH 40
EDH 50
EDH 63
EDH 75
EDH 90
EDH 110
EDH 125
EDH 140
EDH 160
EDH 180
EDH 200
EDH 225
EDH 250
EDH 280
EDH 315
EDH 355
EDH 400
EDH 450
EDH 500
EDH 560
EDH 630
EDH 710
Best-nr
9800100
9800101
9800102
9800103
9800104
9800105
9800106
9800107
9800108
9800109
9800110
9800111
9800112
9800113
9800114
9800115
9800116
9800117
9800118
9800119
9800120
9800121
d
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
Status
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Max dragkraft
4 ton
4 ton
4 ton
4 ton
6 ton
6 ton
6 ton
8 ton
8 ton
12 ton
12 ton
12 ton
16 ton
16 ton
24 ton
24 ton
32 ton
32 ton
32 ton
32 ton
32 ton
32 ton
0
Tel: 046 - 71 30 80
50
Hemsida: www.gavatec.se
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
ESS 15°
PE100
PN 16
SDR11
S:
0,8
160
150
Segmentsvetsade böjar
Lev nr
ESS 15° 110
ESS 15° 125
ESS 15° 140
ESS 15° 160
ESS 15° 180
ESS 15° 200
ESS 15° 225
ESS 15° 250
ESS 15° 280
ESS 15° 315
ESS 15° 355
ESS 15° 400
ESS 15° 450
ESS 15° 500
ESS 15° 560
ESS 15° 630
RSK-nr
2432209
2432210
2432211
2432212
2432213
2432214
2432215
2432216
2432217
2432218
2432219
2432220
2432221
2432222
2432223
2432224
d
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
Status
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
E-post: [email protected]
51
Fax: 046 - 71 30 82
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
ESS 30°
PE100
PN 16
SDR11
S:
0,8
Segmentsvetsade böjar
Lev nr
ESS 30° 110
ESS 30° 125
ESS 30° 140
ESS 30° 160
ESS 30° 180
ESS 30° 200
ESS 30° 225
ESS 30° 250
ESS 30° 280
ESS 30° 315
ESS 30° 355
ESS 30° 400
ESS 30° 450
ESS 30° 500
ESS 30° 560
ESS 30° 630
RSK-nr
2432225
2432226
2432227
2432228
2432229
2432230
2432231
2432232
2432233
2432234
2432235
2432236
2432237
2432238
2432239
2432240
d
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
Status
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
40
30
20
10
0
Tel: 046 - 71 30 80
52
Hemsida: www.gavatec.se
270
260
250
240
t
ll vår an!
i
t
g
i
ld
id
Anmä på hems
brev atec.se
s
t
e
h
ny
.gav
www
230
220
210
200
190
180
170
ESS 45°
PE100
PN 16
SDR11
S:
0,8
160
150
Segmentsvetsade böjar
Lev nr
ESS 45° 110
ESS 45° 125
ESS 45° 140
ESS 45° 160
ESS 45° 180
ESS 45° 200
ESS 45° 225
ESS 45° 250
ESS 45° 280
ESS 45° 315
ESS 45° 355
ESS 45° 400
ESS 45° 450
ESS 45° 500
ESS 45° 560
ESS 45° 630
RSK-nr
2432241
2432242
2432243
2432244
2432245
2432246
2432247
2432248
2432249
2432250
2432251
2432252
2432253
2432254
2432255
2432256
d
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
Status
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
E-post: [email protected]
53
Fax: 046 - 71 30 82
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
ESS 60°
PE100
PN 16
SDR11
S:
0,8
Segmentsvetsade böjar
Lev nr
ESS 60° 110
ESS 60° 125
ESS 60° 140
ESS 60° 160
ESS 60° 180
ESS 60° 200
ESS 60° 225
ESS 60° 250
ESS 60° 280
ESS 60° 315
ESS 60° 355
ESS 60° 400
ESS 60° 450
ESS 60° 500
ESS 60° 560
ESS 60° 630
RSK-nr
2432257
2432258
2432259
2432260
2432261
2432262
2432263
2432264
2432265
2432266
2432267
2432268
2432269
2432270
2432271
2432272
d
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
Status
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
40
30
20
10
0
Tel: 046 - 71 30 80
54
Hemsida: www.gavatec.se
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
ESS 90°
PE100
PN 16
SDR11
S:
0,8
160
150
Segmentsvetsade böjar
Lev nr
ESS 90° 110
ESS 90° 125
ESS 90° 140
ESS 90° 160
ESS 90° 180
ESS 90° 200
ESS 90° 225
ESS 90° 250
ESS 90° 280
ESS 90° 315
ESS 90° 355
ESS 90° 400
ESS 90° 450
ESS 90° 500
ESS 90° 560
ESS 90° 630
RSK-nr
2432273
2432274
2432275
2432276
2432277
2432278
2432279
2432280
2432281
2432282
2432283
2432284
2432285
2432286
2432287
2432288
d
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
Status
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
E-post: [email protected]
55
Fax: 046 - 71 30 82
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
ESB 11°
PE100
PN 16
SDR11
S:
1,0
Sömlösa böjar
Lev nr
ESB 11° 110
ESB 11° 125
ESB 11° 140
ESB 11° 160
ESB 11° 180
ESB 11° 200
ESB 11° 225
ESB 11° 250
ESB 11° 280
ESB 11° 315
ESB 11° 355
ESB 11° 400
ESB 11° 450
ESB 11° 500
ESB 11° 560
ESB 11° 630
ESB 11° 710
RSK-nr
2431115
2431116
2431117
2431118
2431119
2431120
2431121
2431122
2431123
2431124
2431125
2431126
2431127
2431128
2431129
2431130
2431602
d
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
Status
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30
20
10
0
Tel: 046 - 71 30 80
56
Hemsida: www.gavatec.se
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
ESB 22°
PE100
PN 16
SDR11
S:
1,0
160
150
Sömlösa böjar
Lev nr
ESB 22° 110
ESB 22° 125
ESB 22° 140
ESB 22° 160
ESB 22° 180
ESB 22° 200
ESB 22° 225
ESB 22° 250
ESB 22° 280
ESB 22° 315
ESB 22° 355
ESB 22° 400
ESB 22° 450
ESB 22° 500
ESB 22° 560
ESB 22° 630
ESB 22° 710
RSK-nr
2431131
2431132
2431133
2431134
2431135
2431136
2431137
2431138
2431139
2431140
2431141
2431142
2431143
2431144
2431145
2431146
2431603
d
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
Status
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
E-post: [email protected]
57
Fax: 046 - 71 30 82
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
ESB 30°
PE100
PN 16
SDR11
S:
1,0
Sömlösa böjar
Lev nr
ESB 30° 110
ESB 30° 125
ESB 30° 140
ESB 30° 160
ESB 30° 180
ESB 30° 200
ESB 30° 225
ESB 30° 250
ESB 30° 280
ESB 30° 315
ESB 30° 355
ESB 30° 400
ESB 30° 450
ESB 30° 500
ESB 30° 560
ESB 30° 630
ESB 30° 710
RSK-nr
2431147
2431148
2431149
2431150
2431151
2431152
2431153
2431154
2431155
2431156
2431157
2431158
2431159
2431160
2431161
2431162
2431604
d
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
Status
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30
20
10
0
Tel: 046 - 71 30 80
58
Hemsida: www.gavatec.se
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
ESB 45°
PE100
PN 16
SDR11
S:
1,0
160
150
Sömlösa böjar
Lev nr
ESB 45° 110
ESB 45° 125
ESB 45° 140
ESB 45° 160
ESB 45° 180
ESB 45° 200
ESB 45° 225
ESB 45° 250
ESB 45° 280
ESB 45° 315
ESB 45° 355
ESB 45° 400
ESB 45° 450
ESB 45° 500
ESB 45° 560
ESB 45° 630
ESB 45° 710
RSK-nr
2431163
2431164
2431165
2431166
2431167
2431168
2431169
2431170
2431171
2431172
2431173
2431174
2431175
2431176
2431177
2431178
2431605
d
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
Status
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
E-post: [email protected]
59
Fax: 046 - 71 30 82
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
ESB 60°
PE100
PN 16
SDR11
S:
1,0
Sömlösa böjar
Lev nr
ESB 60° 110
ESB 60° 125
ESB 60° 140
ESB 60° 160
ESB 60° 180
ESB 60° 200
ESB 60° 225
ESB 60° 250
ESB 60° 280
ESB 60° 315
ESB 60° 355
ESB 60° 400
ESB 60° 450
ESB 60° 500
ESB 60° 560
ESB 60° 630
ESB 60° 710
RSK-nr
2431179
2431180
2431181
2431182
2431183
2431184
2431185
2431186
2431187
2431188
2431189
2431190
2431191
2431192
2431193
2431194
-
d
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
Status
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30
20
10
0
Tel: 046 - 71 30 80
60
Hemsida: www.gavatec.se
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
ESB 90°
PE100
PN 16
SDR11
S:
1,0
160
150
Sömlösa böjar
Lev nr
ESB 90° 110
ESB 90° 125
ESB 90° 140
ESB 90° 160
ESB 90° 180
ESB 90° 200
ESB 90° 225
ESB 90° 250
ESB 90° 280
ESB 90° 315
ESB 90° 355
ESB 90° 400
ESB 90° 450
ESB 90° 500
ESB 90° 560
ESB 90° 630
ESB 90° 710
RSK-nr
2431195
2431196
2431197
2431198
2431199
2431200
2431201
2431202
2431203
2431204
2431205
2431206
2431207
2431208
2431209
2431210
2431606
d
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
Status
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
E-post: [email protected]
61
Fax: 046 - 71 30 82
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
h
ECRT
PE100
PN 16
SDR11
S:
1,0
PE Bordring
Lev nr
ECRT 32
ECRT 40
ECRT 50
ECRT 63
ECRT 75
ECRT 90
ECRT 110
ECRT 125
ECRT 140
ECRT 160
ECRT 180
ECRT 200
ECRT 225
ECRT 250
ECRT 280
ECRT 315
ECRT 355
ECRT 400
RSK-nr
2429139
2429140
2429141
2428316
2428317
2428318
2428319
2428320
2428321
2428322
2428323
2428324
2428325
2428326
2428327
2428328
2428935
2428936
d
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
Status
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Kartong
60
30
24
30
20
70
48
40
30
24
24
12
30
18
16
12
6
5
h (mm)
10
11
11
14
16
17
18
25
25
25
30
32
32
35
35
35
40
45
Vikt (kg)
0,060
0,093
0,133
0,213
0,330
0,550
0,771
1,000
1,400
1,800
1,900
3,300
3,450
5,080
8,400
11,500
11,000
16,000
100
90
80
h
70
60
50
40
30
20
10
ECRTKF
PE100
PN 16
SDR11
S:
1,0
PE Bordring. Kort ämne förlängt.
Lev nr
ECRTKF450
ECRTKF500
ECRTKF560
ECRTKF630
ECRTKF710
ECRTKF800
RSK-nr
2430401
2430402
2430403
2430404
2430405
2430406
d
450
500
560
630
710
800
Status
2
2
2
2
2
2
h (mm)
60
60
60
60
67
74
0
Tel: 046 - 71 30 80
62
Hemsida: www.gavatec.se
270
260
ven
ä
s
n
r fin t och
a
s
t
Flän rostfrit t sam
a
t
i
coa rrade. fo!
y
x
epo 16 bo mer in
PN
för
s
s
go
Rin
250
240
230
220
h
210
200
190
180
EFF
PE100
PN 16
S:
1,0
SDR11
170
Flänsförband. Bordring, packning och galvfläns i ett paket. PN10 borrade
RSK-nr
d / DN
h (mm)
Åtdragningsm. (Nm)
Bult
Status
2430744
2430745
2430746
2430747
2430748
2430749
2430750
2430751
2430752
2430753
2430754
2430755
2430756
2430757
2430758
2430759
2430760
90/DN65
110/DN80
140/DN100
160/DN125
180/DN125
200/DN150
250/DN200
315/DN250
315/DN300
355/DN300
400/DN350
450/DN400
450/DN450
500/DN500
560/DN500
630/DN500
710/DN600
40
40
40
45
45
45
60
60
60
60
80
85
95
95
95
95
115
20
20
20
25
25
30
35
40
45
45
50
60
70
70
70
70
80
4xM16
8xM16
8xM16
8xM16
8xM16
8xM20
8xM20
12xM20
12xM20
12xM20
16xM20
16xM24
20xM24
20xM24
20xM24
20xM24
20xM27
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
E-post: [email protected]
63
Fax: 046 - 71 30 82
270
260
250
240
h
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
DCRT
PE100
PN 10
SDR17
S:
1,0
PE Bordring
Lev nr
DCRT 110
DCRT 125
DCRT 140
DCRT 160
DCRT 180
DCRT 200
DCRT 225
DCRT 250
DCRT 280
DCRT 315
DCRT 355
DCRT 400
RSK-nr
2428411
2428412
2428413
2428414
2428415
2428416
2428417
2428418
2428419
2428420
2429145
2429184
d
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
Status
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Kartong
48
40
80
24
48
12
30
18
16
12
6
5
h (mm)
18
18
18
18
20
24
24
25
25
25
30
33
Vikt (kg)
0,680
0,750
1,155
1,341
1,541
2,500
2,780
4,500
6,000
7,740
6,000
7,000
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
h
DCRTKF
PE100
PN 10
SDR17
S:
1,0
PE Bordring. Kort ämne förlängt.
Lev nr
DCRTKF 450
DCRTKF 500
DCRTKF 560
DCRTKF 630
DCRTKF 710
DCRTKF 800
DCRTKF 900
DCRTKF 1000
DCRTKF 1200
RSK-nr
2429193
2429194
2429195
2429196
2429197
2430407
2430408
2430409
2430410
d
450
500
560
630
710
800
900
1000
1200
Status
1
1
1
1
2
2
2
2
2
h (mm)
46
46
50
50
50
52
55
60
70
0
Tel: 046 - 71 30 80
64
Hemsida: www.gavatec.se
270
n
äve
s
n
r fin t och
a
s
t
Flän rostfrit t sam
a
t
i
coa rrade. fo!
y
x
epo 16 bo mer in
PN
för
s
s
go
Rin
DFF
260
h
250
240
230
220
PE100
PN 10
SDR17
S:
1,0
210
Flänsförband. Bordring, packning och galvfläns i ett paket. PN10 borrade
RSK-nr
d / DN
h (mm)
Åtdragningsm. (Nm)
Bult
Status
2430722
90/DN65
40
20
4xM16
2
2430842
90/DN80
40
20
8xM16
2
2430723
110/DN80
40
20
8xM16
2
2430843
110/DN100
40
20
8xM16
2
2430844
125/DN100
40
20
8xM16
2
2430724
140/DN100
40
20
8xM16
2
2430725
160/DN125
45
25
8xM16
2
2430845
160/DN150
45
30
8xM20
1
2430726
180/DN125
45
25
8xM16
2
2430846
180/DN150
45
30
8xM20
2
2430727
200/DN150
45
30
8xM20
2
2430847
200/DN200
60
35
8xM20
2
2430848
225/DN200
60
35
8xM20
2
2430728
250/DN200
60
35
8xM20
1
2430729
250/DN250
60
40
12xM20
1
2430849
280/DN250
60
40
12xM20
2
2430730
315/DN250
60
40
12xM20
1
2430731
315/DN300
60
45
12xM20
1
2430732
355/DN300
60
45
12xM20
1
2430850
355/DN350
80
50
16xM20
2
2430733
400/DN300
60
45
12xM20
2
2430734
400/DN350
80
50
16xM20
1
2430735
400/DN400
85
60
16xM24
1
2430736
450/DN400
85
60
16xM24
1
2430737
450/DN450
90
70
20xM24
1
2430738
450/DN500
95
70
20xM24
2
2430739
500/DN500
95
70
20xM24
1
2430740
560/DN500
95
70
20xM24
1
2430741
560/DN600
115
80
20xM27
2
2430742
630/DN500
95
70
20xM24
2
2430851
630/DN600
115
80
20xM27
2
2430743
710/DN600
115
80
20xM27
2
2430852
710/DN700
115
100
24xM27
2
2430853
800/DN800
125
110
24xM30
2
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
E-post: [email protected]
65
Fax: 046 - 71 30 82
270
260
250
PP-stål
240
230
Lösfläns PP-stål
Lev nr
RSK-nr
PN
d (PE)
DN
c/c
Status
Tjocklek
Bult
Vikt
PP 32
2424383
10-16
32
25
85mm
1
14mm
4xM12
0,4kg
PP 40
2424384
10-16
40
32
100mm
1
16mm
4xM16
0,6kg
PP 50
2424385
10-16
50
40
110mm
1
18mm
4xM16
0,7kg
PP 63
2424386
10-16
63
50
125mm
1
18mm
4xM16
0,9kg
PP 75
2424387
10-16
75
65
145mm
1
18mm
4xM16
1,1kg
190
PP 90
2424388
10-16
90
80
160mm
1
18mm
8xM16
1,2kg
PP 110
2424389
10-16
110
100
180mm
1
18mm
8xM16
1,7kg
180
PP 125
2424390
10-16
125
100
180mm
1
18mm
8xM16
1,5kg
PP 140
2424400
10-16
140
125
210mm
1
24mm
8xM16
2,6kg
PP 160
2424391
10-16
160
150
240mm
1
24mm
8xM20
3,2kg
PP 180
2424392
10-16
180
150
240mm
1
24mm
8xM20
2,7kg
PP 200
2424393
10
200
200
295mm
1
24mm
8xM20
3,2kg
PP 225
2424394
10
225
200
295mm
1
24mm
8xM20
4,2kg
PP 250
2424395
10
250
250
350mm
1
31mm
12xM20
5,9kg
PP 280
2424396
10
280
250
350mm
1
34mm
12xM20
5,6kg
PP 315
2424397
10
315
300
400mm
1
34mm
12xM20
9,3kg
PP 355
2424398
10
355
350
460mm
1
39mm
16xM20
12,8kg
PP 400
2424399
10
400
400
515mm
1
43mm
16xM24
16kg
PP 450
2424583
10
450
500
620mm
1
44mm
20xM24
19kg
PP 500
2424584
10
500
500
620mm
1
44mm
20xM24
26kg
PP 560
2424585
10
560
600
725mm
1
50mm
20xM27
32kg
PP 630
2424586
10
630
600
725mm
1
50mm
20xM27
37kg
220
210
200
170
160
150
140
130
120
110
100
c/c = centrum / centrum bulthål. Mätt från kl 9 till kl 15.
90
80
LGV
70
60
50
40
30
20
10
Lösfläns galvaniserad PN16
Lev nr
RSK-nr
PN
d (PE)
DN
c/c
Status
Tjocklek
Bult
Vikt
LGV160
2425689
10-16
160
150
240mm
1
24mm
8xM20
6,4kg
LGV180
2425690
10-16
180
150
240mm
1
24mm
8xM20
6,4kg
LGV/16
2425691
16
200-225
200
295mm
1
26mm
12xM20
8,4kg
LGV250/16
2425692
16
250
250
355mm
1
29mm
12xM24
14,2kg
LGV280/16
2425693
16
280
250
355mm
1
29mm
12xM24
13,6kg
LGV315/16
2425694
16
315
300
410mm
1
32mm
12xM24
17,8kg
LGV355/16
2425695
16
355
350
470mm
1
35mm
16xM24
26,2kg
LGV400/16
2425696
16
400
400
525mm
1
38mm
16xM27
32,2kg
c/c = centrum / centrum bulthål. Mätt från kl 9 till kl 15.
0
Tel: 046 - 71 30 80
66
Hemsida: www.gavatec.se
270
260
250
240
BPP
230
220
Blindfläns PP-stål
Lev nr
RSK-nr
PN
d (PE)
DN
c/c
Status
Tjocklek
Bult
Vikt
BPPDN20
2420181
10-16
25
DN20
75mm
2
12mm
4xM12
0,4kg
BPP DN25
2420182
10-16
32
DN25
85mm
1
16mm
4xM12
0,5kg
BPP DN32
2420183
10-16
40
DN32
100mm
1
16mm
4xM16
0,8kg
BPP DN40
2420184
10-16
50
DN40
110mm
1
18mm
4xM16
0,9kg
BPP DN50
2420185
10-16
63
DN50
125mm
1
18mm
4xM16
1,2kg
BPP DN65
2420186
10-16
75
DN65
145mm
1
18mm
4xM16
1,7kg
BPP DN80
2420187
10-16
90
DN80
160mm
1
18mm
8xM16
2,0kg
BPPDN100
2420188
10-16
110-125
DN100
180mm
1
18mm
8xM16
2,8kg
BPPDN125
2420189
10-16
140
DN125
210mm
1
24mm
8xM16
3,9kg
BPPDN150
2420190
10-16
160-180
DN150
240mm
1
24mm
8xM20
4,9kg
BPPDN200
2420191
10
200-225
DN200
295mm
1
24mm
8xM20
8kg
BPPDN250
2420192
10
250-280
DN250
350mm
1
30mm
12xM20
16kg
BPPDN300
2420193
10
315
DN300
400mm
1
34mm
12xM20
27kg
BPPDN350
2420194
10
355
DN350
460mm
1
42mm
16xM20
40kg
BPPDN400
2420195
10
400
DN400
515mm
1
46mm
16xM24
50kg
210
200
190
180
170
160
150
140
130
c/c = centrum / centrum bulthål. Mätt från kl 9 till kl 15.
120
110
100
BGA
90
80
Blindfläns Galv med 2” gg
Lev nr
RSK-nr
PN
d (PE)
DN
c/c
Status
Tjocklek
Bult
Vikt
BGA80
2420082
10-16
90
DN80
160mm
1
18mm
8xM16
4kg
BGA100
2420083
10-16
110-125
DN100
180mm
1
18mm
8xM16
5kg
BGA125
2420084
10-16
140
DN125
210mm
1
24mm
8xM16
8kg
BGA150
2420085
10-16
160-180
DN150
240mm
1
24mm
8xM20
10kg
BGA200
2420086
10
200-225
DN200
295mm
1
24mm
8xM20
16kg
BGA250
2420087
10
250-280
DN250
350mm
1
30mm
12xM20
24kg
BGA300
2420088
10
315
DN300
400mm
1
34mm
12xM20
32kg
BGA350
2420089
10
355
DN350
460mm
1
38mm
16xM20
40kg
BGA400
2420090
10
400
DN400
515mm
1
40mm
16xM24
54kg
BGA500
2420091
10
450-500
DN500
620mm
1
40mm
20xM24
76kg
BGA600
2420092
10
560-630
DN600
725mm
1
42mm
20xM27
98kg
c/c = centrum / centrum bulthål. Mätt från kl 9 till kl 15.
70
60
50
40
30
20
10
2” = G50
0
E-post: [email protected]
67
Fax: 046 - 71 30 82
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
EGRMB
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
Flänspackning med stålinlägg
Lev nr
EGRMB 25
EGRMB 32
EGRMB 40
EGRMB 50
EGRMB 65
EGRMB 80
EGRMB 100
EGRMB 125
EGRMB 150
EGRMB 200
EGRMB 250
EGRMB 300
EGRMB 350
EGRMB 400
RSK-nr
1505215
1505216
1505217
1505218
1505219
1505220
1505221
1505223
1505224
1505226
1505228
1505230
1505231
1505232
d
32
40
50
63
75
90
110 / 125
140
160 / 180
200 / 225
250 / 280
315
355
400
DN
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
inv mått
29mm
35mm
49mm
60mm
77mm
90mm
141mm
140mm
170mm
220mm
275mm
325mm
300mm
420mm
utv mått
70mm
82mm
92mm
105mm
127mm
140mm
195mm
195mm
220mm
270mm
330mm
385mm
445mm
500mm
Status
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30
20
10
0
Tel: 046 - 71 30 80
68
Hemsida: www.gavatec.se
270
260
NBR SDR11
250
240
Flänspackning SDR11 med stålinlägg
Lev nr
Best-nr
d
DN
inv mått
utv mått
Status
11NBR32
9600132
32
25
28mm
71mm
1
11NBR40
9600133
40
32
34mm
82mm
1
11NBR50
9600134
50
40
42mm
92mm
1
11NBR63
9600135
63
50
53mm
107mm
1
11NBR75
9600136
75
65
63mm
127mm
1
11NBR90
9600137
90
80
76mm
142mm
1
11NBR110
9600138
110
100
93mm
162mm
1
11NBR125
9600139
125
100
105mm
162mm
1
11NBR140
9600140
140
125
117mm
192mm
1
11NBR160
9600141
160
150
135mm
218mm
1
11NBR180
9600142
180
150
151mm
218mm
1
11NBR200
9600143
200
200
168mm
273mm
1
11NBR225
9600144
225
200
188mm
273mm
1
11NBR250
9600145
250
250
208mm
328mm
1
11NBR280
9600146
280
250
233mm
328mm
1
11NBR315
9600147
315
300
262mm
378mm
1
11NBR355
9600148
355
350
294mm
435mm
1
11NBR400
9600149
400
400
331mm
489mm
1
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
NBR SDR17
110
Flänspackning SDR17 med stålinlägg
100
Lev nr
Best-nr
d
DN
inv mått
utv mått
Status
17NBR110
9600150
110
100
100mm
162mm
1
17NBR125
9600151
125
100
114mm
162mm
1
17NBR140
9600152
140
125
127mm
192mm
1
17NBR160
9600153
160
150
146mm
218mm
1
17NBR180
9600154
180
150
164mm
218mm
1
17NBR200
9600155
200
200
181mm
273mm
1
17NBR225
9600156
225
200
203mm
273mm
1
17NBR250
9600157
250
250
226mm
328mm
1
17NBR280
9600158
280
250
252mm
328mm
1
17NBR315
9600159
315
300
283mm
378mm
1
17NBR355
9600160
355
350
319mm
435mm
1
17NBR400
9600161
400
400
359mm
489mm
1
17NBR450
9600162
450
500
403mm
594mm
1
17NBR500
9600163
500
500
447mm
594mm
1
17NBR560
9600164
560
600
494mm
695mm
1
17NBR630
9600165
630
600
555mm
695mm
1
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
E-post: [email protected]
69
Fax: 046 - 71 30 82
270
VSE
260
250
240
230
220
Varmförzinkad sexkantsskruv
Lev nr
VSE M16x65
VSE M16x75
VSE M16x80
VSE M16x90
VSE M16x100
Best-nr
9100100
9100101
9100102
9100103
9100104
d
M16x65
M16x75
M16x80
M16x90
M16x100
Status
1
1
1
1
1
Kartong
25
25
25
25
25
VSE M20x90
VSE M20x100
VSE M20x110
VSE M20x120
VSE M20x130
VSE M20x140
9100105
9100106
9100107
9100108
9100109
9100110
M20x90
M20x100
M20x110
M20x120
M20x130
M20x140
1
1
1
1
1
1
10
10
10
10
10
10
VSE M24x90
VSE M24x100
VSE M24x110
VSE M24x150
VSE M24x200
9100111
9100112
9100113
9100114
9100119
M24x90
M24x100
M24x110
M24x150
M24x200
1
1
1
1
1
10
10
10
10
10
VSE M27x140
VSE M27x150
VSE M27x200
VSE M27x240
9100115
9100116
9100117
9100118
M27x140
M27x150
M27x200
M27x240
1
1
1
1
10
10
10
10
Status
1
1
1
1
Kartong
50
50
25
25
Status
1
1
1
1
Kartong
100
100
100
100
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
VMU
Varmförzinkad mutter
Lev nr
VMU M16
VMU M20
VMU M24
VMU M27
Best-nr
9200100
9200101
9200102
9200103
50
40
30
20
10
d
M16
M20
M24
M27
VBR
Varmförzinkad bricka
Lev nr
VBR M16
VBR M20
VBR M24
VBR M27
Best-nr
9000100
9000101
9000102
9000103
d
M16
M20
M24
M27
0
Tel: 046 - 71 30 80
70
Hemsida: www.gavatec.se
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
E-post: [email protected]
71
Fax: 046 - 71 30 82
270
260
250
240
230
t
ll vår an!
i
t
g
i
ld
id
Anmä på hems
v
tsbre avatec.se
e
h
y
n
.g
www
220
210
200
190
180
170
160
150
DD
PE100
PN 10
SDR17
S:
1,0
PE Vinkel 30°
Lev nr
DD 110
DD 125
DD 140
DD 160
DD 180
DD 200
DD 225
RSK-nr
2428384
2428385
2428386
2428387
2428388
2428389
2428390
d
110
125
140
160
180
200
225
Status
1
1
1
1
1
1
1
Kartong
1
1
1
1
1
1
1
Vikt (kg)
0,683
0,880
1,187
1,657
2,200
3,200
4,600
140
130
120
110
100
90
DC
PE100
PN 10
80
70
60
50
40
30
20
10
SDR17
S:
1,0
PE Vinkel 45°
Lev nr
DC 110
DC 125
DC 140
DC 160
DC 180
DC 200
DC 225
DC 250
DC 280
DC 315
RSK-nr
2428372
2428373
2428374
2428375
2428376
2428377
2428378
2428379
2428380
2428381
d
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
Status
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Kartong
12
10
8
6
10
16
15
12
8
4
Pall
144
120
96
72
40
32
30
24
16
8
Vikt (kg)
0,683
0,880
1,187
1,657
2,200
3,200
4,600
5,200
7,200
11,400
0
Tel: 046 - 71 30 80
72
Hemsida: www.gavatec.se
270
260
250
240
230
220
210
DCKF
PE100
PN 10
SDR17
S:
1,0
200
190
PE Vinkel 45°. Kort ämne förlängt.
Lev nr
DCKF450
DCKF500
RSK-nr
2430212
2430214
d
450
500
Status
2
2
180
170
160
150
140
130
120
110
DG
PE100
PN 10
SDR17
100
S:
1,0
90
PE Vinkel 90°
Lev nr
DG 110
DG 125
DG 140
DG 160
DG 180
DG 200
DG 225
DG 250
DG 280
DG 315
RSK-nr
2428362
2428363
2428364
2428365
2428366
2428367
2428368
2428369
2428370
2428371
80
d
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
Status
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Kartong
12
8
20
12
18
16
10
8
6
4
Pall
144
96
160
48
36
32
20
16
12
8
Vikt (kg)
0,900
1,000
1,200
2,500
3,770
5,250
7,220
9,000
12,000
13,600
70
60
50
40
30
20
10
0
E-post: [email protected]
73
Fax: 046 - 71 30 82
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
DABZ
PE100
PN 10
SDR17
S:
1,0
PE Grenrör 45°
Lev nr
DABZ 40
DABZ 50
DABZ 63
DABZ 75
DABZ 90
DABZ 110
DABZ 125
DABZ 160
DABZ 180
DABZ 200
DABZ 225
RSK-nr
2431988
2431989
2429178
2429179
2429180
2429181
2431990
2429182
2431991
2431992
2429183
d
40
50
63
75
90
110
125
160
180
200
225
Status
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Vikt (kg)
0,150
0,300
0,470
0,684
1,450
2,229
2,500
6,225
6,200
8,100
16,100
Status
1
1
1
1
1
Vikt (kg)
2,235
3,400
6,155
8,250
15,500
110
100
90
80
70
60
DABZSS
50
40
30
20
10
PE100
PN 10
SDR17
S:
0,5
Segmentsvetsade grenrör 45°
Lev nr
DABZSS 125
DABZSS 140
DABZSS 180
DABZSS 200
DABZSS 250
RSK-nr
2430203
2430204
2430205
2430206
2430207
d
125
140
180
200
250
0
Tel: 046 - 71 30 80
74
Hemsida: www.gavatec.se
270
260
250
240
230
DT
PE100
PN 10
SDR17
S:
1,0
220
210
PE T-rör
Lev nr
DT 110
DT 125
DT 140
DT 160
DT 180
DT 200
DT 225
DT 250
DT 280
DT 315
DT 355
DT 400
RSK-nr
2428391
2428392
2428393
2428394
2428395
2428396
2428397
2428398
2428399
2428400
2428932
2428948
d
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
Status
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Kartong
9
5
30
7
7
10
9
7
3
3
1
1
Pall
108
60
60
28
28
20
18
14
6
6
2
2
Vikt (kg)
1,355
1,400
2,100
3,740
4,050
5,450
7,350
9,320
17,500
20,000
27,000
33,000
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
DTSS
PE100
PN 10
SDR17
S:
0,6
80
70
Segmentsvetsade T-rör
Lev nr
DTSS 450
DTSS 500
DTSS 560
DTSS 630
DTSS 710
DTSS 800
DTSS 900
DTSS 1000
DTSS 1200
RSK-nr
2430210
2430211
2431978
2431979
2431980
2431981
2431982
2431983
2431984
d
450
500
560
630
710
800
900
1000
1200
Status
1
1
2
2
2
2
2
2
2
60
50
40
30
20
10
0
E-post: [email protected]
75
Fax: 046 - 71 30 82
270
260
250
240
230
DTRS
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
PE100
PN 10
SDR17
S:
1,0
PE T-rör reducerat
Lev nr
DTRS 110-63
DTRS 110-90
DTRS 125-90
DTRS 160-63
DTRS 160-75
DTRS 160-90
DTRS 160-110
DTRS 180-90
DTRS 180-110
DTRS 180-125
DTRS 180-160
DTRS 200-110
DTRS 200-160
DTRS 225-110
DTRS 225-125
DTRS 225-160
DTRS 250-110
DTRS 250-160
DTRS 315-110
DTRS 315-160
DTRS 315-225
RSK-nr
2429055
2429056
2430040
2429061
2430041
2429062
2429063
2429065
2429066
2429067
2429069
2430042
2430043
2429070
2429071
2429072
2430044
2430045
2430046
2430047
2430048
d
110-63
110-90
125-90
160-63
160-75
160-90
160-110
180-90
180-110
180-125
180-160
200-110
200-160
225-110
225-125
225-160
250-110
250-160
315-110
315-160
315-225
Status
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Kartong
8
8
8
11
8
8
7
6
5
6
5
10
5
10
9
7
6
5
3
3
3
Vikt (kg)
1,000
1,000
1,350
2,100
2,800
2,150
2,600
3,300
3,400
3,600
3,800
4,400
4,700
5,500
5,600
6,800
8,900
9,300
17,250
17,400
18,050
70
60
50
40
DTKF
PE100
PN 10
SDR17
30
S:
1,0
PE T-rör. Kort ämne förlängt.
20
10
Lev nr
DTKF 450
DTKF 500
RSK-nr
2430208
2430209
d
450
500
Status
1
1
0
Tel: 046 - 71 30 80
76
Hemsida: www.gavatec.se
270
260
250
240
230
220
210
200
190
DTU
PE100
PN 10
SDR17
S:
0,75
180
170
Utkragat T-rör
Lev nr
DTU 280-160
DTU 280-225
Best-nr
9300100
9300101
d
280-160
280-225
Status
1
1
DTU 355-160
DTU 355-250
9300102
9300103
355-160
355-250
1
1
DTU 400-160
DTU 400-250
DTU 400-315
9300104
9300105
9300106
400-160
400-250
400-315
1
1
1
DTU 450-160
DTU 450-250
DTU 450-355
9300107
9300108
9300109
450-160
450-250
450-355
1
1
1
160
150
140
130
120
110
100
90
80
DTU 500-160
DTU 500-250
DTU 500-315
DTU 500-400
9300110
9300111
9300112
9300113
500-160
500-250
500-315
500-400
1
1
1
1
70
60
50
DTU 560-160
DTU 560-250
DTU 560-315
DTU 560-400
9300114
9300115
9300116
9300117
560-160
560-250
560-315
560-400
1
1
1
1
40
30
20
DTU 630-250
DTU 630-400
9300118
9300119
630-250
630-400
1
1
10
0
E-post: [email protected]
77
Fax: 046 - 71 30 82
270
260
250
240
230
220
210
200
190
DTF
PE100
PN 10
SDR17
S:
1,0
Förstärkt T-rör
Lev nr
DTF 280-110
DTF 280-125
DFT 280-160
DTF280-180
DTF 280-200
DTF 280-225
Best-nr
9400100
9400101
9400102
9400103
9400104
9400105
d
280-110
280-125
280-160
280-180
280-200
280-225
Status
2
2
2
2
2
2
DTF 315-110
DTF 315-125
DTF 315-160
DTF 315-180
DTF 315-200
DTF 315-225
DTF 315-250
9400106
9400107
9400108
9400109
9400110
9400111
9400112
315-110
315-125
315-160
315-180
315-200
315-225
315-250
2
2
2
2
2
2
2
DTF 355-110
DTF 355-125
DTF 355-160
DTF 355-180
DTF 355-200
DTF 355-225
DTF 355-250
DTF 355-280
9400113
9400114
9400115
9400116
9400117
9400118
9400119
9400120
355-110
355-125
355-160
355-180
355-200
355-225
355-250
355-280
2
2
2
2
2
2
2
2
DTF 400-110
DTF 400-125
DTF 400-160
DTF 400-180
DTF 400-200
DTF 400-225
DTF 400-250
DTF 400-280
DTF 400-315
9400121
9400122
9400123
9400124
9400125
9400126
9400127
9400128
9400129
400-110
400-125
400-160
400-180
400-200
400-225
400-250
400-280
400-315
2
2
2
2
2
2
2
2
2
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Tel: 046 - 71 30 80
78
Hemsida: www.gavatec.se
270
260
250
DTF
PE100
PN 10
SDR17
S:
1,0
240
230
Förstärkt T-rör
Lev nr
DTF 450-125
DTF 450-160
DTF 450-180
DTF 450-200
DTF 450-225
DTF 450-250
DTF 450-280
DTF 450-315
DTF 450-355
DTF 450-400
DTF 450-450
Best-nr
9400130
9400131
9400132
9400133
9400134
9400135
9400136
9400137
9400138
9400184
9400139
d
450-125
450-160
450-180
450-200
450-225
450-250
450-280
450-315
450-355
450-400
450-450
Status
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
220
210
200
190
180
170
160
150
DTF 500-160
DTF 500-180
DTF 500-200
DTF 500-225
DTF 500-250
DTF 500-280
DTF 500-315
DTF 500-355
DTF 500-400
DTF 500-450
DTF 500-500
9400140
9400141
9400142
9400143
9400144
9400145
9400146
9400147
9400148
9400185
9400149
500-160
500-180
500-200
500-225
500-250
500-280
500-315
500-355
500-400
500-450
500-500
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
140
130
120
110
100
90
80
DTF 560-160
DTF 560-180
DTF 560-200
DTF 560-225
DTF 560-250
DTF 560-280
DTF 560-315
DTF 560-355
DTF 560-400
DTF 560-450
DTF 560-500
DTF 560-560
9400150
9400151
9400152
9400153
9400154
9400155
9400156
9400157
9400158
9400159
9400186
9400160
560-160
560-180
560-200
560-225
560-250
560-280
560-315
560-355
560-400
560-450
560-500
560-560
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
70
60
50
40
30
20
10
0
E-post: [email protected]
79
Fax: 046 - 71 30 82
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
DTF
PE100
PN 10
SDR17
S:
1,0
Förstärkt T-rör
Lev nr
DTF 630-180
DTF 630-200
DTF 630-225
DTF 630-250
DTF 630-280
DTF 630-315
DTF 630-355
DTF 630-400
DTF 630-450
DTF 630-500
DTF 630-560
DTF 630-630
Best-nr
9400161
9400162
9400163
9400164
9400165
9400166
9400167
9400168
9400169
9400170
9400187
9400171
d
630-180
630-200
630-225
630-250
630-280
630-315
630-355
630-400
630-450
630-500
630-560
630-630
Status
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
DTF 710-180
DTF 710-200
DTF 710-225
DTF 710-250
DTF 710-280
DTF 710-315
DTF 710-355
DTF 710-400
DTF 710-450
DTF 710-500
DTF 710-560
DTF 710-630
DTF 710-710
9400172
9400173
9400174
9400175
9400176
9400177
9400178
9400179
9400180
9400181
9400182
9400188
9400183
710-180
710-200
710-225
710-250
710-280
710-315
710-355
710-400
710-450
710-500
710-560
710-630
710-710
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
60
50
40
30
20
10
0
Tel: 046 - 71 30 80
80
Hemsida: www.gavatec.se
270
260
250
240
230
DCAL
PE100
PN 10
PE Ändhuv
Lev nr
DCAL 110
DCAL 125
DCAL 140
DCAL 160
DCAL 180
DCAL 200
DCAL 225
DCAL 250
DCAL 280
DCAL 315
DCAL 355
DCAL 400
RSK-nr
2428401
2428402
2428403
2428404
2428405
2428406
2428407
2428408
2428409
2428410
2428448
2428449
SDR17
d
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
220
S:
1,0
Status
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
210
Kartong
6
4
22
16
12
4
24
18
2
16
2
2
Vikt (kg)
0,366
0,450
0,550
0,850
1,000
1,650
2,000
2,700
3,740
4,900
6,500
9,200
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
DCALKF
PE100
PN 10
SDR17
70
S:
1,0
60
PE Ändhuv. Kort ämne förlängt.
Lev nr
DCALKF 450
DCALKF 500
DCALKF 560
DCALKF 630
DCALKF 710
DCALKF 800
DCALKF 900
RSK-nr
2430199
2430200
2430201
2430202
2431971
2431972
2431973
d
450
500
560
630
710
800
900
Status
1
1
1
1
2
2
2
50
40
30
20
10
0
E-post: [email protected]
81
Fax: 046 - 71 30 82
270
260
250
240
230
DRD
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
PE100
PN 10
SDR17
S:
1,0
PE Förminskning
Lev nr
DRD 125-110
DRD 140-110
DRD 140-125
DRD 160-110
DRD 160-125
DRD 160-140
DRD 180-125
DRD 180-140
DRD 180-160
DRD 200-125
DRD 200-140
DRD 200-160
DRD 200-180
DRD 225-110
DRD 225-160
DRD 225-180
DRD 225-200
DRD 250-160
DRD 250-180
DRD 250-200
DRD 250-225
DRD 280-180
DRD 280-200
DRD 280-225
DRD 280-250
DRD 315-225
DRD 315-250
DRD 315-280
DRD 355-250
DRD 355-280
DRD 355-315
DRD 400-280
DRD 400-315
DRD 400-355
RSK-nr
2429211
2429213
2429214
2429216
2429217
2429218
2429219
2429220
2429221
2428933
2429222
2429223
2429224
2429225
2429226
2429227
2429228
2429229
2429230
2429231
2429232
2429233
2429234
2429235
2429236
2429237
2429238
2429239
2429240
2429241
2429242
2429243
2429244
2429245
d
125-110
140-110
140-125
160-110
160-125
160-140
180-125
180-140
180-160
200-125
200-140
200-160
200-180
225-110
225-160
225-180
225-200
250-160
250-180
250-200
250-225
280-180
280-200
280-225
280-250
315-225
315-250
315-280
355-250
355-280
355-315
400-280
400-315
400-355
Status
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Kartong
20
16
16
12
12
8
24
20
20
6
6
18
12
10
16
8
8
8
6
8
6
6
6
5
5
4
6
6
6
6
6
4
4
4
Vikt (kg)
0,42
0,60
0,60
0,85
1,30
0,91
1,17
1,45
1,84
1,90
2,22
1,85
2,16
2,46
2,36
2,49
2,75
4,03
4,25
4,54
4,97
4,67
4,92
5,35
5,69
6,69
7,21
7,82
9,30
9,91
10,95
12,91
13,73
15,00
0
Tel: 046 - 71 30 80
82
Hemsida: www.gavatec.se
270
260
250
240
230
220
210
200
190
DRDKF
PE100
PN 10
SDR17
S:
1,0
180
170
PE Förminskning. Kort ämne förlängt.
Lev nr
DRDKF 450-280
DRDKF 450-315
DRDKF 450-355
DRDKF 450-400
DRDKF 500-315
DRDKF 500-355
DRDKF 500-400
DRDKF 500-450
DRDKF 560-400
DRDKF 560-450
DRDKF 560-500
DRDKF 630-450
DRDKF 630-500
DRDKF 630-560
DRDKF 710-500
DRDKF 710-560
DRDKF 710-630
DRDKF 800-560
DRDKF 800-630
DRDKF 800-710
DRDKF 900-630
DRDKF 900-710
DRDKF 900-800
DRDKF 1000-710
DRDKF 1000-800
DRDKF1000-900
RSK-nr
2430186
2430187
2430188
2430189
2430190
2430191
2430192
2430193
2430194
2430195
2430196
2430197
2430198
2431954
2431955
2431956
2431957
2431958
2431959
2431960
2431961
2431962
2431963
2431964
2431965
2431966
d
450-280
450-315
450-355
450-400
500-315
500-355
500-400
500-450
560-400
560-450
560-500
630-450
630-500
630-560
710-500
710-560
710-630
800-560
800-630
800-710
900-630
900-710
900-800
1000-710
1000-800
1000-900
Status
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
E-post: [email protected]
83
Fax: 046 - 71 30 82
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
Tät invändigt!
DDH
PE100
PN 10
SDR17
Draghuv
Lev nr
DDH 110
DDH 125
DDH 140
DDH 160
DDH 180
DDH 200
DDH 225
DDH 250
DDH 280
DDH 315
DDH 355
DDH 400
DDH 450
DDH 500
DDH 560
DDH 630
DDH 710
Best-nr
9700100
9700101
9700102
9700103
9700104
9700105
9700106
9700107
9700108
9700109
9700110
9700111
9700112
9700113
9700114
9700115
9700116
d
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
Status
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Max dragkraft
6 ton
6 ton
8 ton
8 ton
12 ton
12 ton
12 ton
16 ton
16 ton
24 ton
24 ton
32 ton
32 ton
32 ton
32 ton
32 ton
32 ton
30
20
10
0
Tel: 046 - 71 30 80
84
Hemsida: www.gavatec.se
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
DSS 15°
PE100
PN 10
SDR17
S:
0,8
160
150
Segmentsvetsade böjar
Lev nr
DSS 15° 110
DSS 15° 125
DSS 15° 140
DSS 15° 160
DSS 15° 180
DSS 15° 200
DSS 15° 225
DSS 15° 250
DSS 15° 280
DSS 15° 315
DSS 15° 355
DSS 15° 400
DSS 15° 450
DSS 15° 500
DSS 15° 560
DSS 15° 630
DSS 15° 710
DSS 15° 800
DSS 15° 900
DSS 15° 1000
DSS 15° 1200
RSK-nr
2432129
2432130
2432131
2432132
2432133
2432134
2432135
2432136
2432137
2432138
2432139
2432140
2432141
2432142
2432143
2432144
2432450
2432455
2432460
2432465
2432470
d
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
1200
Status
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
E-post: [email protected]
85
Fax: 046 - 71 30 82
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
DSS 30°
PE100
PN 10
SDR17
S:
0,8
Segmentsvetsade böjar
Lev nr
DSS 30° 110
DSS 30° 125
DSS 30° 140
DSS 30° 160
DSS 30° 180
DSS 30° 200
DSS 30° 225
DSS 30° 250
DSS 30° 280
DSS 30° 315
DSS 30° 355
DSS 30° 400
DSS 30° 450
DSS 30° 500
DSS 30° 560
DSS 30° 630
DSS 30° 710
DSS 30° 800
DSS 30° 900
DSS 30° 1000
DSS 30° 1200
RSK-nr
2432145
2432146
2432147
2432148
2432149
2432150
2432151
2432152
2432153
2432154
2432155
2432156
2432157
2432158
2432159
2432160
2432451
2432456
2432461
2432466
2432471
d
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
1200
Status
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
10
0
Tel: 046 - 71 30 80
86
Hemsida: www.gavatec.se
270
260
250
240
230
An
nyhe mäl dig ti
tsbre
l
v på l vårt
h
www
.gava emsidan!
tec.s
e
220
210
200
190
180
170
DSS 45°
PE100
PN 10
SDR17
S:
0,8
160
150
Segmentsvetsade böjar
Lev nr
DSS 45° 110
DSS 45° 125
DSS 45° 140
DSS 45° 160
DSS 45° 180
DSS 45° 200
DSS 45° 225
DSS 45° 250
DSS 45° 280
DSS 45° 315
DSS 45° 355
DSS 45° 400
DSS 45° 450
DSS 45° 500
DSS 45° 560
DSS 45° 630
DSS 45° 710
DSS 45° 800
DSS 45° 900
DSS 45° 1000
DSS 45° 1200
RSK-nr
2432161
2432162
2432163
2432164
2432165
2432166
2432167
2432168
2432169
2432170
2432171
2432172
2432173
2432174
2432175
2432176
2432452
2432457
2432462
2432467
2432472
d
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
1200
Status
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
E-post: [email protected]
87
Fax: 046 - 71 30 82
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
DSS 60°
PE100
PN 10
SDR17
S:
0,8
Segmentsvetsade böjar
Lev nr
DSS 60° 110
DSS 60° 125
DSS 60° 140
DSS 60° 160
DSS 60° 180
DSS 60° 200
DSS 60° 225
DSS 60° 250
DSS 60° 280
DSS 60° 315
DSS 60° 355
DSS 60° 400
DSS 60° 450
DSS 60° 500
DSS 60° 560
DSS 60° 630
DSS 60° 710
DSS 60° 800
DSS 60° 900
DSS 60° 1000
DSS 60° 1200
RSK-nr
2432177
2432178
2432179
2432180
2432181
2432182
2432183
2432184
2432185
2432186
2432187
2432188
2432189
2432190
2432191
2432192
2432453
2432458
2432463
2432468
2432473
d
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
1200
Status
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
10
0
Tel: 046 - 71 30 80
88
Hemsida: www.gavatec.se
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
DSS 90°
PE100
PN 10
SDR17
S:
0,8
160
150
Segmentsvetsade böjar
Lev nr
DSS 90° 110
DSS 90° 125
DSS 90° 140
DSS 90° 160
DSS 90° 180
DSS 90° 200
DSS 90° 225
DSS 90° 250
DSS 90° 280
DSS 90° 315
DSS 90° 355
DSS 90° 400
DSS 90° 450
DSS 90° 500
DSS 90° 560
DSS 90° 630
DSS 90° 710
DSS 90° 800
DSS 90° 900
DSS 90° 1000
DSS 90° 1200
RSK-nr
2432193
2432194
2432195
2432196
2432197
2432198
2432199
2432200
2432201
2432202
2432203
2432204
2432205
2432206
2432207
2432208
2432454
2432459
2432464
2432469
2432474
d
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
1200
Status
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
E-post: [email protected]
89
Fax: 046 - 71 30 82
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
DSB 11°
PE100
PN 10
SDR17
S:
1,0
Sömlösa böjar
Lev nr
DSB 11° 110
DSB 11° 125
DSB 11° 140
DSB 11° 160
DSB 11° 180
DSB 11° 200
DSB 11° 225
DSB 11° 250
DSB 11° 280
DSB 11° 315
DSB 11° 355
DSB 11° 400
DSB 11° 450
DSB 11° 500
DSB 11° 560
DSB 11° 630
DSB 11° 710
DSB 11° 800
RSK-nr
2431019
2431020
2431021
2431022
2431023
2431024
2431025
2431026
2431027
2431028
2431029
2431030
2431031
2431032
2431033
2431034
2431607
2431612
d
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
Status
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
30
20
10
0
Tel: 046 - 71 30 80
90
Hemsida: www.gavatec.se
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
DSB 22°
PE100
PN 10
SDR17
S:
1,0
160
150
Sömlösa böjar
Lev nr
DSB 22° 110
DSB 22° 125
DSB 22° 140
DSB 22° 160
DSB 22° 180
DSB 22° 200
DSB 22° 225
DSB 22° 250
DSB 22° 280
DSB 22° 315
DSB 22° 355
DSB 22° 400
DSB 22° 450
DSB 22° 500
DSB 22° 560
DSB 22° 630
DSB 22° 710
DSB 22° 800
RSK-nr
2431035
2431036
2431037
2431038
2431039
2431040
2431041
2431042
2431043
2431044
2431045
2431046
2431047
2431048
2431049
2431050
2431608
2431613
d
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
Status
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
E-post: [email protected]
91
Fax: 046 - 71 30 82
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
DSB 30°
PE100
PN 10
SDR17
S:
1,0
Sömlösa böjar
Lev nr
DSB 30° 110
DSB 30° 125
DSB 30° 140
DSB 30° 160
DSB 30° 180
DSB 30° 200
DSB 30° 225
DSB 30° 250
DSB 30° 280
DSB 30° 315
DSB 30° 355
DSB 30° 400
DSB 30° 450
DSB 30° 500
DSB 30° 560
DSB 30° 630
DSB 30° 710
DSB 30° 800
RSK-nr
2431051
2431052
2431053
2431054
2431055
2431056
2431057
2431058
2431059
2431060
2431061
2431062
2431063
2431064
2431065
2431066
2431609
2431614
d
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
Status
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
30
20
10
0
Tel: 046 - 71 30 80
92
Hemsida: www.gavatec.se
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
DSB 45°
PE100
PN 10
SDR17
S:
1,0
160
150
Sömlösa böjar
Lev nr
DSB 45° 110
DSB 45° 125
DSB 45° 140
DSB 45° 160
DSB 45° 180
DSB 45° 200
DSB 45° 225
DSB 45° 250
DSB 45° 280
DSB 45° 315
DSB 45° 355
DSB 45° 400
DSB 45° 450
DSB 45° 500
DSB 45° 560
DSB 45° 630
DSB 45° 710
DSB 45° 800
RSK-nr
2431067
2431068
2431069
2431070
2431071
2431072
2431073
2431074
2431075
2431076
2431077
2431078
2431079
2431080
2431081
2431082
2431610
2431615
d
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
Status
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
E-post: [email protected]
93
Fax: 046 - 71 30 82
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
DSB 60°
PE100
PN 10
SDR17
S:
1,0
Sömlösa böjar
Lev nr
DSB 60° 110
DSB 60° 125
DSB 60° 140
DSB 60° 160
DSB 60° 180
DSB 60° 200
DSB 60° 225
DSB 60° 250
DSB 60° 280
DSB 60° 315
DSB 60° 355
DSB 60° 400
DSB 60° 450
DSB 60° 500
DSB 60° 560
DSB 60° 630
DSB 60° 710
DSB 60° 800
RSK-nr
2431083
2431084
2431085
2431086
2431087
2431088
2431089
2431090
2431091
2431092
2431093
2431094
2431095
2431096
2431097
2431098
-
d
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
Status
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30
20
10
0
Tel: 046 - 71 30 80
94
Hemsida: www.gavatec.se
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
DSB 90°
PE100
PN 10
SDR17
S:
1,0
160
150
Sömlösa böjar
Lev nr
DSB 90° 110
DSB 90° 125
DSB 90° 140
DSB 90° 160
DSB 90° 180
DSB 90° 200
DSB 90° 225
DSB 90° 250
DSB 90° 280
DSB 90° 315
DSB 90° 355
DSB 90° 400
DSB 90° 450
DSB 90° 500
DSB 90° 560
DSB 90° 630
DSB 90° 710
DSB 90° 800
RSK-nr
2431099
2431100
2431101
2431102
2431103
2431104
2431105
2431106
2431107
2431108
2431109
2431110
2431111
2431112
2431113
2431114
2431611
2431616
d
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
Status
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
E-post: [email protected]
95
Fax: 046 - 71 30 82
270
260
OBS!
250
240
230
220
210
E8120S
et
g om d
n
i
n
l
l
ä
t
na
id bes
odspen ris!
k
Ange v
k
c
e
r
t
as
ap
ska var anner. Samm
c
nds
eller ha
Elsvets förberedd för dokumentation.
Lev nr
E8120S
RSK-nr
2420608
d
20-900
Volt
230
Amp.
110
Status
1
Vikt (kg)
26,00
200
190
180
OBS!
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
E9001
det
ng om
i
n
l
l
ä
t
s
id be
enna
Ange v
kkodsp
c
e
r
t
s
a
a pris!
ska var anner. Samm
ndsc
eller ha
Elsvets förberedd för dokumentation / med dokumentation.
Lev nr
E9001S
E9001
Best-nr
9600101
9600102
d
20-900
20-900
Volt
230
230
Amp.
110
110
Status
1
1
Vikt (kg)
26,00
26,00
Teknisk fakta:
Universella elsvetsmaskiner för streckodsinläsning alt manuell inmatning. Registerar och/eller
dokumenterar motståndet i elsvetsdetaljen samt den totala tillförda mängden energi i kJ.
Svetsarna har en kraftig transformator vilket säkerställer att den kan arbeta under lång tid även då
utomhustemperaturen är hög. 4.0 mm kontakter.
Som extra tillval till E9001 kan man efter avslutad svetsning skriva ut fullständig dokumentation till
trådlös skrivare via Bluetooth. Önskar man även positionen där svetsningen utförs, så finns det
även en trådlös GPS att ansluta till svetsmaskinen. Fullständig dokumentation kan även föras över
trådlöst till datorn direkt från svetsmaskinen.
60
50
40
30
20
10
Tillbehör svetsmaskiner
Lev nr
E8203
VK90
Best-nr
9600103
9600104
Passar till
Alla
Alla
Benämning
Adapter 4,0-4,7
Vinklad kontakt 4,0
Status
1
1
0
Tel: 046 - 71 30 80
96
Hemsida: www.gavatec.se
270
260
250
OBS! r bytas ut
komme
S 10
er
ECPRE PRES 12 und
r!
till EC
d frågo
i
v
g
n
i
12. R
2011-20
240
230
220
ECPRES
210
200
Anborrningsverktyg till EPRES
Lev nr
RSK-nr
Avstick (mm)
Storlek Status
ECPRES 10
2428357
20-40
10
1
ECPRES 12
2426006
20-40
12
1
ECPRES 14
2428358
50-63 ¹
14
1
¹ Gäller inte EPRES 63-50 samt EPRES 63-63. ECPRES 10 gäller för dessa två.
Kartong
1
1
1
Vikt (kg)
0,4
1,2
1,2
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
ALL 180/4
70
60
ALL 63/4
50
ALL
40
30
Rörfixtur. Fixering för raklängder samt 45° och 90° montering.
Lev nr
ALL 63/4
ALL 180/4
RSK-nr
2428961
2428962
d
20-63
50-225
Status
1
1
Kartong
1
1
Vikt (kg)
15,96
30,72
20
10
0
E-post: [email protected]
97
Fax: 046 - 71 30 82
270
260
250
240
V9011
230
220
210
Rörsaxar
V9012
200
190
180
Lev nr
V9011
V9012
Best-nr
9600105
9600106
d
16-40
16-75
Status
1
1
Kartong
1
1
Vikt (kg)
0,5
2,6
170
160
150
140
130
120
EPOS
Toploadingverktyg till ECOL-TL & EPRES-TL
Lev nr
EPOS
RSK-nr
2428958
Status
1
Kartong
1
Vikt (kg)
7
110
100
ECH
90
80
70
Anborrningsverktyg i kombination med EPCOL för anborrning av ECOL
Lev nr
ECH 63
RSK-nr
2428359
d
63
Status
1
Vikt (kg)
1,2
60
50
40
30
20
10
EPCOL
Borr för spånfri anborrning av ECOL i kombination med ECH
Lev nr
EPCOL 63
RSK-nr
2428360
d
63
Status
1
Hål (mm)
44
Vikt (kg)
0,6
0
Tel: 046 - 71 30 80
98
Hemsida: www.gavatec.se
270
260
250
240
230
220
RAS 180
210
200
RAS
190
RAS 400
180
Rörskrapa
Lev nr
RAS 180
RAS 400
170
RSK-nr
2426195
2426196
d
75-180
200-400
Status
1
1
Kartong
1
1
Vikt (kg)
3,35
8,55
RASLR
160
150
140
130
Extraskär till rörskrapa RAS180 & RAS400
Lev nr
RASLR
RSK-nr
2426197
Passar till
RAS180 & RAS400
Status
1
120
110
100
90
80
70
60
50
40
RGK
30
Rundgörningsklämma
Lev nr
RGK
Best-nr
9600130
20
Passar till d
400, 450, 500, 560, 630
Status
1
10
0
E-post: [email protected]
99
Fax: 046 - 71 30 82
270
260
250
240
ofilm
Se dem sida!
hem
på vår
230
220
Framsida
210
RTC Turbo
200
190
180
170
160
Baksida
Rörskrapa. Används med skruvdragare/borrmaskin. SDR6-11.
Lev nr
RTCT32
RTCT40
RTCT50
RTCT63
RSK-nr
2426095
2426096
2426097
2426098
d
32
40
50
63
Status
1
1
1
1
Kartong
1
1
1
1
Vikt (kg)
0,468
0,735
0,960
1,354
150
140
130
120
Extraskär till RTC Turbo
Lev nr
RTCLR
RSK-nr
2426099
Passar till
Alla RTC-skrapor
RTCLR
Status
1
Lev nr
RTCLR1
BEST-nr
9600129
Passar till
RTC Turbo 32-63
Status
1
RTCLR1
Kartong
1
Kartong
1
110
100
90
80
70
60
RTC 160
50
Rörskrapa
40
30
20
10
Lev nr
RTC160
RSK-nr
2426024
d
50-160
Status
1
Kartong
1
Vikt (kg)
5,15
Extraskär till RTC 160
Lev nr
RTCLR
RSK-nr
2426099
Passar till
Alla RTC-skrapor
Status
1
Kartong
1
0
Tel: 046 - 71 30 80
100
Hemsida: www.gavatec.se
270
260
250
240
230
220
210
200
RTC 315
190
180
Rörskrapa
Lev nr
RTC315
RSK-nr
2426025
d
75-315
Status
1
Kartong
1
Vikt (kg)
10,35
170
160
Extraskär till RTC 315
Lev nr
RTCLR
RSK-nr
2426099
150
Passar till
Alla RTC-skrapor
Status
1
Kartong
1
140
130
120
110
100
90
80
70
RTC 710
60
50
Rörskrapa
Lev nr
RTC710
RSK-nr
2426026
d
355-710
Status
1
Kartong
1
Vikt (kg)
17,4
40
30
20
Extraskär till RTC 710
Lev nr
RTCLR
RSK-nr
2426099
Passar till
Alla RTC-skrapor
Status
1
Kartong
1
10
0
E-post: [email protected]
101
Fax: 046 - 71 30 82
270
260
250
240
2R-500
1R-315
230
220
210
200
190
2R-1000
180
170
160
150
140
130
120
Galvade rörrullar
Lev nr
Best-nr
upp till d
ca mått (cm)
Max belastning
Status
Vikt (kg)
1R-315
9600109
315mm
32 x 24 x 15
ca 200kg
1
5,2
2R-500
9600110
500mm
54 x 40 x 21
ca 500kg
1
12,6
2R-1000
9600111
1000mm
88 x 40 x 26
ca 1000kg
1
28
1500mm
96 x 30-48 x 40
ca 1000kg
1
32
2RH-1500 *
9600112
* Hydralisk. Ring oss för bild.
L1
110
100
8,75
90
L2
80
60
11
L10
70
8,75
50
40
Hållare till hålsågar
30
20
10
Lev nr
L1
L10
L2
Best-nr
9600113
9600114
9600115
Fattning
8,75mm
8,75mm
11mm
Passar till hålsågar
19-30mm
38-121mm
38-121mm
Status
1
1
1
0
Tel: 046 - 71 30 80
102
Hemsida: www.gavatec.se
270
260
250
240
230
220
210
Hålsågar
200
Lev nr
LHS19
LHS22
LHS30
LHS38
LHS44
LHS59
LHS70
LHS86
LHS98
LHS114
LHS121
Best-nr
9600116
9600117
9600118
9600119
9600120
9600121
9600122
9600123
9600124
9600125
9600126
d
19mm
22mm
30mm
38mm
44mm
59mm
70mm
86mm
98mm
114mm
121mm
Passar till hållare
L1
L1
L1
L2, L10
L2, L10
L2, L10
L2, L10
L2, L10
L2, L10
L2, L10
L2, L10
Status
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8,75
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
11
80
70
60
50
40
Förlängare till hålsåg
Lev nr
LHSFL1
LHSFL2
Best-nr
9600127
9600128
30
Fattning
8,75mm
11mm
Passar till hållare
L1, L10
L2
Status
1
1
20
10
0
E-post: [email protected]
103
Fax: 046 - 71 30 82
270
260
250
240
230
220
210
200
190
Handskrapa
För borttagning av oxidskikt.
Lev nr
RAM
RAME
RSK-nr
2420739
2420740
Handskrapa
Extraskär (5-pack)
Status
1
1
Vikt kg
0,2
0,050
180
170
160
150
140
130
120
110
Märkpenna
Lev nr
MP
RSK-nr
2428361
Färg
Silver
Status
1
Kartong
10
Vikt kg
0,010
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
SCH 63
SCH 90
SCH
SCH 180
Rörstrypare
Lev nr
SCH 63
SCH 90
SCH 180 *
* Hydralisk.
RSK-nr
2428959
2428960
2427399
d
20-63
63-90
63-180
Status
1
1
1
Kartong
1
1
1
Vikt (kg)
5,5
12,5
39,6
0
Tel: 046 - 71 30 80
104
Hemsida: www.gavatec.se
270
260
rt
till vå dan!
g
i
d
l
i
Anmä på hems
v
tsbre avatec.se
e
h
y
n
.g
www
250
240
230
220
210
Stor hink
200
150st rengöringsservetter 26x26cm. 99,5% alkohol.
Lev nr
BSAL
RSK-nr
2428965
Storlek
150st 26x26cm
Status
1
190
Kartong
4
Vikt (kg)
1,70
180
170
160
Säkerhetsdatablad för
våra rengöringsprodukter
finns på www.gavatec.se
150
140
130
Liten servett
120
110
100st rengöringsservetter 19x17cm. 99,5% alkohol.
Lev nr
ESAL
RSK-nr
2428356
Storlek
100st 19x17cm
Status
1
Kartong
12
Vikt (kg)
0,33
100
90
80
70
60
50
40
Flaska 0,5L
30
20
100st rengöringsservetter. 99,5% alkohol.
Lev nr
LID
RSK-nr
2428355
Volym
0,5L
Status
1
Kartong
20
Vikt (kg)
0,43
10
0
E-post: [email protected]
105
Fax: 046 - 71 30 82
270
260
Generell information avseende Elofit samt denna beställningslista
250
240
Lagerstatus:
Alla varor med status 1 är lagerlagda på centrallager i Sverige.
230
220
Status 2, hos tillverkaren med längre ledtid.
Denna ändras dock fortlöpande.
210
200
190
Certifikat:
Beställes i samband med ordern.
180
170
160
150
140
Returvaror:
Återlämnas i oskadade originalförpackningar märkta med fakturanummer.
Returavdraget är 30% under förutsättning att enligt ovan uppfylles.
OBS! Returer äldre än 12 månader godkänns ej.
130
120
110
Godkännanden:
Elofit uppfyller såväl EN1555 som EN12201, och är Nordic Polymark
och Insta Cert godkänt.
100
90
80
70
Reservationer:
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel samt förändringar
på produkterna efter tryckning utav denna lista.
60
50
40
30
20
10
0
Tel: 046 - 71 30 80
106
Hemsida: www.gavatec.se
270
260
Förklaring av säkerhetsfaktorn
250
PE100
PN 16
PE100
PN 16
PE100
PN 16
SDR11
SDR11
SDR11
S:
1,0
S:1,0 = Säkerhetsfaktor 1,0
Detaljen är till 100% i tryckkvalité som röret.
PN16 x 1,0 (100%) = Max 16Bar
240
S:
0,8
S:0,8 = Säkerhetsfaktor 0,8
Detaljen är till 80% i tryckkvalité som röret.
PN16 x 0,8 (80%) = Max 12,8Bar
220
S:
0,6
S:0,6 = Säkerhetsfaktor 0,6
Detaljen är till 60% i tryckkvalité som röret.
PN16 x 0,6 (60%) = Max 9,6Bar
200
230
210
190
180
PE100
PN 10
PE100
PN 10
PE100
PN 10
PE100
PN 10
PE100
PN 10
SDR17
SDR17
SDR17
SDR17
SDR17
S:
1,0
S:1,0 = Säkerhetsfaktor 1,0
Detaljen är till 100% i tryckkvalité som röret.
PN10 x 1,0 (100%) = Max 10Bar
170
S:
0,8
S:0,8 = Säkerhetsfaktor 0,8
Detaljen är till 80% i tryckkvalité som röret.
PN10 x 0,8 (80%) = Max 8Bar
150
S:
0,75
S:0,75 = Säkerhetsfaktor 0,75
Detaljen är till 75% i tryckkvalité som röret.
PN10 x 0,75 (75%) = Max 7,5Bar
130
S:
0,6
S:0,6 = Säkerhetsfaktor 0,6
Detaljen är till 60% i tryckkvalité som röret.
PN10 x 0,6 (60%) = Max 6Bar
110
S:
0,5
S:0,5 = Säkerhetsfaktor 0,5
Detaljen är till 50% i tryckkvalité som röret.
PN10 x 0,5 (50%) = Max 5Bar
160
140
120
100
90
80
70
PE100
PN 6,3
SDR26
S:
1,0
S:1,0 = Säkerhetsfaktor 1,0
Detaljen är till 100% i tryckkvalité som röret.
PN6,3 x 1,0 (100%) = Max 6,3Bar
60
50
40
PE100
PN 25
SDR7,4
S:
1,0
S:1,0 = Säkerhetsfaktor 1,0
Detaljen är till 100% i tryckkvalité som röret.
PN25 x 1,0 (100%) = Max 25Bar
30
20
10
0
E-post: [email protected]
107
Fax: 046 - 71 30 82
Gavatec AB
Transportvägen 15
S-246 42 Löddeköpinge
Sverige
Tel: 046 - 71 30 80
Fax: 046 - 71 30 82
E-post: [email protected]
Hemsida: http://www.gavatec.se

Similar documents