SE 17-09_BioTrap C5LR-1.pdf

Comments

Transcription

SE 17-09_BioTrap C5LR-1.pdf
NYHET
Ifö BioTrap C5
Kompakt minireningsverk för upp till 5 PE
Nytt kompakt minireningsverk med integrerad slamavskiljare från Ifö EcoTrap som renar allt
hushållsavloppsvatten och uppfyller Naturvårdsverkets Allmänna Råd gällande hög skyddsnivå. Denna
vidareutveckling är byggd på erfarenhet av mer än 1000 installerade BioTrap-anläggningar i Sverige.
SE 17-09
Ifö BioTrap C5
Ø 1100
Ø 110
Ø 110
Kapacitet:
Max 5 personer och 1000 liter /dygn
Vikt kg
350
Våtvolym l
4300
Anslutning in
Muff med tätning av gummi för rör
med ytterdiameter 110 mm
Anslutning ut
Stos med ytterdiameter 110 mm
Anslutning tömning
Låsbart lock. Konisk stos, diam 1100
Ifö nr
65920
RSK nr
561 79 22
2350
1520
1320
Ø 2240
Styrsystem
Behållare med fällningsmedel
Virvelkammare
Kompressor
Inlopp
Separation av utfällda
fosfater och förbrukad
biofilm (sekundärslam)
Denitrifikation
(Kvävereduktion)
Bärarmaterial
för biofilm
Nitrifikation
(Omvandling av
ammoniumkväve
till nitrat)
Utlopp
Inblandning av
fällningsmedel
Avskiljning och
lagring av primäroch sekundärslam
Aerobi (Reduktion av
organiska föroreningar)
Luftare
Bärarmaterial för biofilm
Det kompakta reningsverket
BioTrap C5 behöver ingen separat
slamavskiljare eftersom primärslammet avskiljs i första delen av
reningsverket. Härefter sker en
biologisk behandling i två aeroba
steg där syreförbrukande ämnen
(BOD, COD) reduceras. Kvävet i
form av ammonium omvandlas
även här till nitrat. Tillsats av
fällningsmedel gör att fosfaterna
bildar flockar som kan avskiljas i en
efterföljande eftersedimenteringskammare. Från eftersedimenteringskammaren leds klarfasen med
det renade vattnet ut medan
slammet returpumpas tillbaka till
reningsverkets slamavskiljardel. Här
sker även kvävereduktion genom
denitrifikation i anaerob miljö.
Serviceavtal. För att möjliggöra BioTrap C5:s höga prestanda krävs avancerad
teknik. Ett reningsverk är därför en anläggning som kräver skötsel och tillsyn
för att ge fullgod rening. Av denna anledning har vi krav på att det skall tecknas
ett serviceavtal mellan oss som tillverkare och fastighetsägaren.
Genom serviceavtalet gör vi som tillverkare en årlig kontroll och underhåll
av reningsverket. Ifö EcoTrap har en utbyggd rikstäckande serviceorganisation,
vilket garanterar en säker och bekymmersfri drift samt bidrar till en god miljö.
Ifö Sanitär AB, EcoTrap, Box 140, 295 22 Bromölla
Tel: 0456 - 481 10, [email protected], www.ifoecotrap.com
Ifö förbehåller sig rätt till ändringar.
Apparatbox