Utbildargruppen

Transcription

Utbildargruppen
LÄN
NAMN
KONTAKT
ERBJUDER
UTBILDNING
LOKALT
NORRBOTTEN
Therese
Sehlstedt
[email protected]
HAP-utbildning,
introduktion till
HAP,
föreläsningar om
cannabis och
droger.
Boden
VÄSTERBOTTEN
Olov Stenlund
[email protected]
HAP-utbildningar
Föreläsningar om
HAP.
Skellefteå
Susanne
Rosenquist
[email protected]
HAP-utbildningar
Umeå
Gunilla Persson
[email protected]
HAP-utbildning,
föreläsningar om
cannabis och
droger
Örnsköldsvik
Therese
Lindberg
[email protected]
HAP-utbildning,
föreläsningar om
cannabis och
droger
Örnsköldsvik
JÄMTLAND
Eivor
Richardsson
[email protected]
Vilande.
Östersund
DALARNA
Lena Bergens
[email protected]
HAP-utbildning,
Föreläsningar om
cannabis och
droger.
Borlänge
VÄSTERNORRLAND
[email protected]
VÄRMLAND
Samir Siraj
[email protected]
HAP-utbildning,
Föreläsningar om
cannabis och
droger.
Borlänge
Leif Martinsson
[email protected]
HAP-utbildning,
HAP-uppföljning,
ASI, AUDIT, DUDIT,
Fördjupningsutbildningar inom
olika specialämnen
i missbruksfrågor.
Karlstad
Ann-Sofie
Nordenberg
[email protected]
HAP-utbildning,
Utbildning i MI
Karlstad
VÄSTMANLAND
UPPSALA
STOCKHOLM
Berit Sonnebo
[email protected]
HAP-utbildningar
Västerås
Annica Krohn
Vikström
[email protected]
HAP-utbildning
tillsammans med
Berit Sonnebo.
Västerås
Helene
Andersson
[email protected]
HAP-utbildningar,
tillsammans med
Ingrid Ljung
Uppsala
Ingrid Ljung
[email protected]
HAP-utbildningar,
tillsammans med
Helene Andersson
Enköping
Eva Ekstrand
[email protected]
HAP-utbildningar
Stockholm
Jenny Alpsjö
[email protected]
HAP-utbildningar,
föreläsningar om
cannabis, utbildning
för ungdomsvärdar
om cannabis.
Järfälla
Ungdomstea
m/MiniMari
a
Elin Mattsson
[email protected]
HAP-utbildningar,
Rinkebyföreläsningar om
Kista
cannabis, utbildning
för ungdomsvärdar
om cannabis.
Bigitta Birgivi
[email protected]
vilande
Huddinge
Eva Johansson
Rådberg
[email protected]
HAP-utbildningar,
föreläsningar om
cannabis,
föreläsningar om
unga och droger,
utbildningar i
drogfrågor.
Haninge
Maria Davidsson
[email protected]
HAP utbildningar.
Föreläsningar om
Haninge
cannabis.
SÖDERMANLAND
ÖSTERGÖTLAND
Marie Selin
[email protected]
Utbildningar i ÅP,
utbildningar om
drogtecken, tidiga
tecken, samt
föreläsningar om
cannabis.
Åkersberga
Annica
Andersson
[email protected]
HAP-utbildningar ,
föreläsningar om
cannabis och
droger.
Eskilstuna
Harriet Furugård
[email protected]
HAP-utbildningar
Föreläsningar om
cannabis.
Eskilstuna
Camilla Eriksson
[email protected]
HAP-utbildningar
Föreläsningar om
cannabis
Eskilstuna
Christer
Åkerlund
[email protected]
HAP-utbildningar,
utbildningar i tidig
intervention,
föreläsningar om
cannabis och om
att möta unga som
provat cannabis.
Eskilstuna
Åsa Axén
[email protected]
HAP-utbildning,
Utbildning om
cannabis och
missbruksfrågor.
Mjölby
Agneta Björck
[email protected]
HAP-utbildning,
Utbildning i MI,
Utbildning för
elevhälsa om
ANDT-frågor och
cannabis.Dudit ,
Dudit e ,
Föreläsningar om
risk- och
skyddsfaktorer,
nätdroger samt
Linköping
neuropsykiatri.
VÄSTRA GÖTALAND
JÖNKÖPING
HALLAND
KRONOBERG
Karin Patriksson
[email protected]
rg.se
HAP-utbildning,
Cannabisprogram
för ungdomar,
föreläsare om
drogfrågor med
tonvikt på cannabis,
kartläggningsuppdrag.
Göteborg
Catherine
Larsson
[email protected]
HAP-utbildningar,
ASI- och ADADutbildningar,
ÅP-utbildningar,
MI-grundkurser.
Borås
Mattias Vejklint
[email protected]
HAP-utbildning,
Program för tidig
intervention, (unga
och cannabis)
Föreläsare om
drogfrågor med
tonvikt på cannabis.
Forum
Jönköping
Susanne
Ljungberg
[email protected]
HAP-utbildning,
Program för tidig
intervention, (unga
och cannabis)
Föreläsare om
drogfrågor med
tonvikt på cannabis.
Jönköping
Lena Wiklund
[email protected]
vilande
Kungsbacka
Anna Roos
[email protected]
HAP utbildning,
föreläsningar om
cannabis för skola/
skolpersonal
Hylte
Sophie
Andersson
[email protected]
HAP-utbildningar,
Korta program för
unga,
föreläsningar om
cannabis,
utbildning i ÅP,
samt beroendelära
och
missbrukspsykologi.
Ljungby
SKÅNE
Hilde Petterson
[email protected]
HAP-utbildning ,
utbildning i
cannabisprogram
för unga.
Simrishamn
Amelie
Andersson
[email protected]
HAP-utbildningar,
cannabisprogram
för ungdomar (CPU)
Utbildningar kring
ungdomar och
droger riktade till
olika
yrkeskategorier.
Dalby