פתרון #C - מדעי המחשב

Transcription

פתרון #C - מדעי המחשב
‫יסודות מדעי המחשב‬
‫פתרון בגרות‪ 899222 :‬תשע"ה – ‪2015‬‬
‫‪1‬‬
‫תכנית חדשה‬
‫סביבת ‪C#‬‬
‫מדעי המחשב – ‪ 2‬יחידות לימוד‬
‫פתרון בחינת הבגרות‬
‫פרק רביעי‬
‫שאלה ‪11‬‬
‫שאלה ‪12‬‬
‫‪blog.csit.org.il‬‬
‫הילה קדמן‬
‫יסודות מדעי המחשב‬
‫פתרון בגרות‪ 899222 :‬תשע"ה – ‪2015‬‬
‫תכנית חדשה‬
‫סביבת ‪C#‬‬
‫‪2‬‬
‫שאלה ‪13‬‬
‫שאלה ‪14‬‬
‫א‪.‬‬
‫טבלת מעקב‪:‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪b=8 a=2‬‬
‫פלט‬
‫‪a>b‬‬
‫‪b‬‬
‫‪a‬‬
‫‪x‬‬
‫כן‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪0‬‬
‫‪16‬‬
‫*** ‪*** 16‬‬
‫‪16‬‬
‫התנאי לא מתקיים‪ x ,‬מקבל את סכום המספרים שבמשתנים ‪ a‬ו‪b -‬‬
‫ויודפס פלט אחד בסיום‪10 :‬‬
‫שאלה ‪15‬‬
‫פלט‬
‫)(‪b2.GetIsTrans‬‬
‫‪b2.Years(2015)< 6‬‬
‫‪b1.Years(2014)>10‬‬
‫&&‬
‫)(‪b1.GetIsTrans‬‬
‫)(‪b1.Years‬‬
‫כן‬
‫&&&‬
‫‪false‬‬
‫לא‬
‫)(‪b1.Years‬‬
‫‪37‬‬
‫‪6‬‬
‫הערה‪ :‬בשאלה רשום "משנת ההוצאה עד לשנה ‪( year1‬כולל)"‪ ,‬כלומר‪ ,‬החישוב הוא כולל כל שנת ההוצאה וכולל כל השנה‬
‫‪ Year1‬ולכן החישוב הוא‪ :‬השנה ‪ year1‬פחות שנת ההוצאה ועוד ‪ ,1‬כלומר‪.2015 - 2010 + 1 = 6 :‬‬
‫ללא המילה כולל‪ ,‬היה מתבצע החישוב ‪ 2015 - 2010 = 5‬ואז התנאי ב‪ if -‬השני היה מתקיים והפלט היה ‪new‬‬
‫‪blog.csit.org.il‬‬
‫הילה קדמן‬
‫יסודות מדעי המחשב‬
‫פתרון בגרות‪ 899222 :‬תשע"ה – ‪2015‬‬
‫‪3‬‬
‫תכנית חדשה‬
‫סביבת ‪C#‬‬
‫פרק חמישי‬
‫שאלה ‪:16‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫המחלקה ‪A‬‬
‫מעקב‬
‫‪A‬‬
‫‪a‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫‪int n1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪int n2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪int n1‬‬
‫‪9‬‬
‫‪5‬‬
‫‪int n2‬‬
‫‪A‬‬
‫‪a1‬‬
‫‪blog.csit.org.il‬‬
‫הילה קדמן‬
‫תכנית חדשה‬
C# ‫סביבת‬
‫יסודות מדעי המחשב‬
2015 – ‫ תשע"ה‬899222 :‫פתרון בגרות‬
4
:17 ‫שאלה‬
.‫א‬
.‫ב‬
.‫ג‬
:‫טבלת מעקב‬
b1
Baby
b2
Baby
b3
Baby
id
1111
id
2222
id
3333
gender
M
65
70
3.2
3.5
gender
F
70
gender
2.6
2.8
weight
F
60
70
3.5
height
weight
‫הילה קדמן‬
height
weight
height
b1.IsSame(b3)
b2.IsSame(b3)
‫כן‬
.‫ד‬
‫פלט‬
***
‫לא‬
!**!
blog.csit.org.il
‫יסודות מדעי המחשב‬
‫פתרון בגרות‪ 899222 :‬תשע"ה – ‪2015‬‬
‫‪5‬‬
‫תכנית חדשה‬
‫סביבת ‪C#‬‬
‫שאלה ‪:18‬‬
‫א‪.‬‬
‫במחלקה ‪:Customer‬‬
‫ב‪(i).‬‬
‫במחלקה ‪:Store‬‬
‫ב‪ (iii).‬במחלקה ‪:Program‬‬
‫ב‪ (iii).‬במחלקה ‪:Store‬‬
‫‪blog.csit.org.il‬‬
‫הילה קדמן‬
‫יסודות מדעי המחשב‬
‫פתרון בגרות‪ 899222 :‬תשע"ה – ‪2015‬‬
‫‪6‬‬
‫תכנית חדשה‬
‫סביבת ‪C#‬‬
‫פרק שישי‬
‫שאלה ‪:19‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫במחלקה ‪:Student‬‬
‫במחלקה ‪:School‬‬
‫‪blog.csit.org.il‬‬
‫הילה קדמן‬
‫יסודות מדעי המחשב‬
‫פתרון בגרות‪ 899222 :‬תשע"ה – ‪2015‬‬
‫‪7‬‬
‫תכנית חדשה‬
‫סביבת ‪C#‬‬
‫שאלה ‪:20‬‬
‫א‪.‬‬
‫במחלקה ‪:Stam‬‬
‫ב‪.‬‬
‫במחלקה ‪:Program‬‬
‫ב‪.‬‬
‫במחלקה ‪:Stam‬‬
‫יתקבל כל פלט שיציג תשובה עניינית לשאלה‬
‫"האם תת‪-‬מערך‪-‬מספרי זוגי" כי כתוב‪:‬‬
‫"הפעולה תדפיס הודעה מתאימה"‬
‫‪blog.csit.org.il‬‬
‫הילה קדמן‬