ב ריבית הפריים ע" )- לא צמודים ( פקדונות בשקלים

Transcription

ב ריבית הפריים ע" )- לא צמודים ( פקדונות בשקלים
‫בנק אגוד לישראל בע"מ‬
‫פקדונות בשקלים (לא צמודים) ‪ -‬ע"ב ריבית הפריים‬
‫ריבית הפריים בתוקף החל מתאריך ‪26/2/2015‬‬
‫‪1.60%‬‬
‫פק"מ פריים שבועי לשנה‪:‬‬
‫פק"מ פריים ל‪ 3-‬חודשים עם יציאה חודשית‪:‬‬
‫פקדון ל‪ 3-‬חודשים עם נקודת יציאה בכל חודש‪-‬‬
‫פקדון לשנה עם נקודת יציאה בכל שבוע‪-‬‬
‫ריבית נאגרת ומשולמת בסוף תקופה‬
‫ריבית נאגרת ומשולמת בסוף תקופה‬
‫ריבית‬
‫בסיס ריבית‬
‫סכום בש"ח‬
‫ריבית‬
‫ריבית‬
‫סכום בש"ח‬
‫דגם‬
‫בסיס‬
‫שנתית מתואמת‬
‫מ‬
‫עד‬
‫מתואמת‬
‫שנתית‬
‫מ‬
‫עד‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪0.01% P-1.59‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪49,999‬‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪0.01% P-1.59‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪49,999‬‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪0.01% P-1.59‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪99,999‬‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪0.01% P-1.59‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪99,999‬‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪0.01% P-1.59 100,000 249,999‬‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪0.01% P-1.59 100,000 249,999‬‬
‫‪5123/4‬‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪0.01% P-1.59 250,000 499,999‬‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪0.01% P-1.59 250,000 499,999‬‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪0.01% P-1.59 500,000‬‬
‫ומעלה‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪0.01% P-1.59 500,000‬‬
‫ומעלה‬
‫פק"מ פריים ‪:90‬‬
‫פקדון לשנה עם אפשרות יציאה כל ‪ 90‬יום‬
‫סכום בש"ח‬
‫מ‬
‫עד‬
‫‪1,000‬‬
‫‪49,999‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪99,999‬‬
‫‪100,000 499,999‬‬
‫‪500,000‬‬
‫ומעלה‬
‫בסיס‬
‫‪P-1.59‬‬
‫‪P-1.59‬‬
‫‪P-1.59‬‬
‫‪P-1.57‬‬
‫ריבית‬
‫שנתית‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪0.03%‬‬
‫ריבית‬
‫מתואמת‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪0.03%‬‬
‫דגם‬
‫‪5656/9‬‬
‫פק"מ פריים ל‪ 3-‬חודשים עם יציאה שבועית‪:‬‬
‫פקדון ל‪ 3-‬חודשים עם נקודת יציאה בכל שבוע‪-‬‬
‫ריבית נאגרת ומשולמת בסוף תקופה‬
‫ריבית‬
‫בסיס ריבית‬
‫סכום בש"ח‬
‫שנתית מתואמת‬
‫מ‬
‫עד‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪0.01% P-1.59‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪49,999‬‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪0.01% P-1.59‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪99,999‬‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪0.01% P-1.59 100,000 249,999‬‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪0.01% P-1.59 250,000 499,999‬‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪0.01% P-1.59 500,000‬‬
‫ומעלה‬
‫דגם‬
‫‪5455/9‬‬
‫דגם‬
‫‪5137/3‬‬
‫פק"מ פריים קצר ‪ 7-30‬יום‪:‬‬
‫פק"מ פריים ‪ 30-90‬יום‪:‬‬
‫סכום בש"ח‬
‫עד‬
‫‪49,999‬‬
‫‪99,999‬‬
‫‪249,999‬‬
‫‪499,999‬‬
‫ומעלה‬
‫בסיס‬
‫מ‬
‫‪10,000‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪250,000‬‬
‫‪500,000‬‬
‫‪P-1.59‬‬
‫‪P-1.59‬‬
‫‪P-1.59‬‬
‫‪P-1.59‬‬
‫‪P-1.59‬‬
‫ריבית‬
‫שנתית‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪0.01%‬‬
‫ריבית‬
‫מתואמת‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪0.01%‬‬
‫דגם‬
‫‪5132/3‬‬
‫סכום בש"ח‬
‫עד‬
‫‪49,999‬‬
‫‪99,999‬‬
‫‪249,999‬‬
‫‪499,999‬‬
‫ומעלה‬
‫בסיס‬
‫מ‬
‫‪P-1.59‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪P-1.59‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪P-1.59 100,000‬‬
‫‪P-1.59 250,000‬‬
‫‪P-1.58 500,000‬‬
‫ריבית‬
‫שנתית‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪0.02%‬‬
‫ריבית‬
‫מתואמת‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪0.02%‬‬
‫דגם‬
‫‪5433/9‬‬
‫פק"מ צובר פריים שנה‪:‬‬
‫פק"מ פריים ‪ 90-364‬יום‬
‫סכום בש"ח‬
‫עד‬
‫‪49,999‬‬
‫‪99,999‬‬
‫‪499,999‬‬
‫ומעלה‬
‫בסיס‬
‫מ‬
‫‪1,000‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪500,000‬‬
‫‪P-1.56‬‬
‫‪P-1.54‬‬
‫‪P-1.52‬‬
‫‪P-1.50‬‬
‫ריבית‬
‫שנתית‬
‫‪0.04%‬‬
‫‪0.06%‬‬
‫‪0.08%‬‬
‫‪0.10%‬‬
‫ריבית‬
‫מתואמת‬
‫‪0.04%‬‬
‫‪0.06%‬‬
‫‪0.08%‬‬
‫‪0.10%‬‬
‫דגם‬
‫‪5821/0‬‬
‫סכום בש"ח‬
‫עד‬
‫‪49,999‬‬
‫‪99,999‬‬
‫‪499,999‬‬
‫ומעלה‬
‫בסיס‬
‫מ‬
‫‪P-1.59‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪P-1.59 50,000‬‬
‫‪P-1.59 100,000‬‬
‫‪P-1.57 500,000‬‬
‫ריבית‬
‫שנתית‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪0.03%‬‬
‫ריבית‬
‫מתואמת‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪0.03%‬‬
‫דגם‬
‫‪5435/5‬‬