מדריך הפעלה מקוצר (עברית)

Transcription

מדריך הפעלה מקוצר (עברית)
‫כיבוי‬
‫הפעלה‬
‫קישור לטלפון ‪ /‬נווט ‪GPS‬‬
‫כיבוי‬
‫טלפון‬
‫‪ 3‬שניות‬
‫נורית חיווי‪ :‬הבהוב כחול‬
‫‪MENU‬‬
‫‪ 3‬שניות‬
‫‪Pairing‬‬
‫‪Midland BTX1‬‬
‫‪Pairing‬‬
‫‪Code: 0000‬‬
‫‪GPS‬‬
‫‪ 3‬שניות‬
‫נורית חיווי‪ :‬הבהוב אדום‬
‫‪Code: 0000‬‬
‫נורית חיווי‪ :‬הבהוב אדום‬
‫‪MENU‬‬
‫‪Pairing‬‬
‫‪Midland BTX1‬‬
‫‪Pairing‬‬
‫‪Code: 0000‬‬
‫או‬
‫קישור אינטרקום‬
‫כיבוי‬
‫‪MIDLAND‬‬
‫קישור אינטרקום לדיבורית ‪MIDLAND‬‬
‫‪ 3‬שניות‬
‫‪ 8‬שניות‬
‫נורית חיווי‪ :‬הבהוב אדום‬
‫(מצב קישור אינטרקום)‬
‫‪ 8‬שניות‬
‫נורית חיווי‪ :‬אדום קבוע‬
‫(מצב תכנות)‬
‫שימוש בטלפון‬
‫‪ 3‬שניות‬
‫מענה לשיחה‬
‫נורית חיווי‪ :‬הבהוב אדום‪/‬כחול‬
‫או‬
‫‪TALK 2 ALL‬‬
‫קישור אינטרקום לדיבורית מכל מותג‬
‫(מצב קישור אינטרקום ‪)TALK 2 ALL‬‬
‫לחיצה קצרה‬
‫* בדיבורית מכל מותג יש לבצע‬
‫את הקישור כקישור טלפון‬
‫(ראה הוראות יצרן לקישור טלפון)‬
‫קישור בוצע בהצלחה‬
‫נורית חיווי‪ :‬כחול קבוע ‪ 2‬שניות‬
‫לאחר מכן אדום קבוע‬
‫‪ 3‬שניות‬
‫ניתוק שיחה‬
‫מענה בהפעלה קולית (‪)VOX‬‬
‫ניתן לענות לאחר הצלצול הראשון‬
‫דחיית שיחה‬
‫לחיצה קצרה‬
‫נורית חיווי‪ :‬הבהוב אדום‪/‬כחול‬
‫לחיצה כפולה‬
‫(יציאה ממצב תכנות)‬
‫קישור בוצע בהצלחה‬
‫נורית חיווי‪ :‬כחול קבוע ‪ 2‬שניות‬
‫‪ 3‬שניות‬
‫נורית חיווי‪ :‬הבהוב אדום‪/‬כחול‬
‫(מצב קישור טלפון)‬
‫נורית חיווי‪ :‬אדום קבוע‬
‫(מצב תכנות)‬
‫או‬
‫מצב המתנה‬
‫נורית חיווי‪ :‬הבהוב כחול‬
‫נורית חיווי‪ :‬הבהוב כחול‬
‫(מצב המתנה)‬
‫חיוג למספר אחרון‬
‫‪ 3‬שניות‬
‫‪ 3‬שניות בזמן צלצול‬
‫חיוג קולי‬
‫לחיצה קצרה‬
‫*רק בטלפונים תומכים‬
‫שימוש באינטרקום‬
‫הפעלת קשר אינטרקום‬
‫או‬
‫לחיצה קצרה‬
‫הפעלה קולית (‪)VOX‬‬
‫* פעיל רק בקישור אינטרקום‬
‫נורית חיווי‪ :‬הבהוב איטי כחול ואדום‬
‫* יש לעבור תחילה למצב אינטרקום ע"י לחיצה‬
‫ארוכה למשך ‪ 4‬שניות על הכפתור המרכזי‬
‫שבוצע בכפתור המרכזי‬
‫ניתוק קשר אינטרקום‬
‫או‬
‫הפסקת דיבור‬
‫הקשר ינותק לאחר ‪ 40‬שניות‬
‫לחיצה קצרה‬
‫מדריך מקוצר‬
‫* רק במידה והקשר בוצע ע"י הפעלה קולית (‪)VOX‬‬
‫נורית חיווי‪ :‬הבהוב כחול‬
‫‪BTX1‬‬
‫ניתוק ‪ /‬הפעלה של ‪ VOX‬אינטרקום‬
‫‪ 8‬שניות‬
‫עד הודעה קולית‪" :‬מופעל" או "מופסק"‬
‫מעבר בין מצבים טלפון‪/‬אינטרקום‬
‫‪www.midland.co.il‬‬
‫‪ 4‬שניות‬
‫עד הודעה קולית‪" :‬אינטרקום" או "טלפון"‬
‫* על מנת לשמוע מוזיקה‬
‫מהטלפון יש לעבור‬
‫תחילה למצב "טלפון"‬
‫הוראות הפעלה מלאות ניתן למצוא באתר החברה‪www.midland.co.il :‬‬
‫שירות לקוחות‪1-700-700-085 :‬‬
‫שירות לקוחות ‪1-700-700-085‬‬
‫יבואן ונציג רשמי בישראל‪ :‬שחורי תקשורת סלולרית בע"מ‬
‫שחורי תקשורת‬