בדיקות שליפה 60X120 - חברת "איזוטופ" - חלק 2

Transcription

בדיקות שליפה 60X120 - חברת "איזוטופ" - חלק 2
‫מחלקת עוגנים‬
‫דו"ח בדיקת‬
‫בדיקת שליפה אבן‬
‫‪309111150‬‬
‫המזמין‬
‫אתר‬
‫מס' הסכם ‪:‬‬
‫‪524256‬‬
‫שם המזמין ‪:‬‬
‫הילרון שיווק וסחר בע"מ‬
‫מען המזמין‪:‬‬
‫ברוריה ‪ ,7‬תל אביב ‪ -‬יפו‪67454 ,‬‬
‫כתובת האתר‪:‬‬
‫בארי ‪ 7‬בני ברק‬
‫פירוט המבנה ‪:‬‬
‫קיר אב טיפוס‬
‫תאור החומר הנבדק‪:‬‬
‫‪ 3‬אריחי גרניט פורצלן )‪ (4-6‬בגודל ‪ 1200X600X10‬מ"מ‬
‫קביעת כוח שליפה אריחי גרניט פורצלן המחופים באמצעות מסילות ואביזרים‬
‫חיפוי אבן בוצע בשיטה יבשה ‪K5-300 -‬‬
‫מהות‬
‫הבדיקה‬
‫קביעת כוח שליפה אריחי גרניט פורצלן בחיפוי יבש על מסילות ואביזרים בוצעה‪:‬‬
‫הערות‬
‫באמצעות‪ :‬הג'ק מסוג ‪ RCH-121‬בעל כושר העמסה מקסימאלי ‪kN 120‬‬
‫מד לחץ ספרתי תוצרת "‪ ,"ENERPAC‬מס' סידורי ‪ , 39019 -‬טווח ‪ 1000 -‬באר‪,‬‬
‫מקדם לעברת כוח לחץ )‪ (Bar‬לכוח שליפה ‪(kN) -‬‬
‫‪0.17188‬‬
‫תחום עבודה‪ 700/1 :‬בר‪ ,‬סטיית אפס ‪0.194%‬‬
‫ראה תעודת כיול מס' ‪ ,14-445‬תאריך הכיול ‪26.05.2015‬‬
‫הבדיקה בוצעה באמצעות הדבקה פלטה מתכת ‪ 200X4000‬מ"מ במרכז אריחי גרניט פורצלן‬
‫מבצע בדיקה‪:‬‬
‫איגור פקשין‬
‫תאריך בדיקה‬
‫אנדרי בוכגלטר‬
‫הבדיקה נערכה על ידי‬
‫הסניף המרכזי‬
‫ניקולי פדין פדין‬
‫ב‪ /‬מהנדס ראשי לבדיקות‬
‫‪01/12/2014‬‬
‫תאריך הדפסה‬
‫מחלקת עוגנים‪ :‬אלכסנדר זק‬
‫‪07/12/2014‬‬
‫דו"ח זה מתייחס למדגמים שנבדקו‬
‫תפוצה מאושרת‬
‫בלבד הפרטים על הדוגמאות הינם כפי‬
‫שנמסרו ע"י המזמין‪.‬‬
‫יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין‬
‫מזמין‪ :‬הילרון שיווק וסחר בע"מ‬
‫להעתיק ממנה לתעודות אחרות‪.‬‬
‫דווח זו מכיל ‪ 7‬עמודים ואין להשתמש בו‬
‫אלא במלואו‪.‬‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪ 4‬עמודים‬
‫מחלקת עוגנים‬
‫דו"ח בדיקת‬
‫בדיקת שליפה אבן‬
‫‪309111150‬‬
‫תוצאות בדיקה‬
‫טבלה ‪ :1‬תוצאות בדיקות כוח שליפה אריח גרניט פורצלן מסי ‪4‬‬
‫מס'‬
‫דוגמא‬
‫גודל האבן‬
‫אורך‪/‬רוחב‪/‬עובי‬
‫מרחק בין חתוך‬
‫לפינות )מ"מ(‬
‫סוג חיבור אבן‬
‫)מ"מ(‬
‫‪4‬‬
‫‪1200X600X10‬‬
‫‪80‬‬
‫‪80‬‬
‫‪90‬‬
‫‪90‬‬
‫שיטה יבשה‬
‫‪K5 300‬‬
‫טבלה ‪ :2‬בדיקת כוח שליפה אבן מס' ‪ 4‬שמותקן בתליה יבשה על מסילות ‪.‬‬
‫זמן‬
‫המתנה‬
‫בכל שלב‬
‫)דקות(‬
‫עומס שליפה‬
‫)בר(‬
‫כוח‬
‫שליפה‬
‫)ק"נ(‬
‫מקום כשל‬
‫‪1‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪0.2‬‬
‫לא נגרם נזק‬
‫‪1‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪0.3‬‬
‫לא נגרם נזק‬
‫‪1‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪0.7‬‬
‫לא נגרם נזק‬
‫‪1‬‬
‫‪6.0‬‬
‫‪1.0‬‬
‫לא נגרם נזק‬
‫‪1‬‬
‫‪8.0‬‬
‫‪1.4‬‬
‫מופיעה כפיפה באריח‬
‫‪1‬‬
‫‪10.0‬‬
‫‪1.7‬‬
‫הכפיפה באריח גדלה‬
‫‪1‬‬
‫‪12.0‬‬
‫‪2.1‬‬
‫הכפיפה באריח גדלה‬
‫‪1‬‬
‫‪14.0‬‬
‫‪2.4‬‬
‫ברגים התחילו לצאת ממסילה במקום חיבור מס' ‪ 2‬ו ‪4‬‬
‫‪---‬‬
‫‪15.2‬‬
‫‪2.6‬‬
‫ברגים יצאו ממסילה במקום חיבור מס' ‪ 2‬ו ‪4‬‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪ 4‬עמודים‬
‫מחלקת עוגנים‬
‫דו"ח בדיקת‬
‫בדיקת שליפה אבן‬
‫‪309111150‬‬
‫תוצאות בדיקה‬
‫טבלה ‪ :3‬תוצאות בדיקות כוח שליפה אריח גרניט פורצלן מסי ‪5‬‬
‫מס'‬
‫דוגמא‬
‫‪5‬‬
‫גודל האבן‬
‫מרחק בין חתוך‬
‫לפינות )מ"מ(‬
‫אורך‪/‬רוחב‪/‬עו‬
‫בי )מ"מ(‬
‫‪1200X600X10‬‬
‫‪75‬‬
‫‪90‬‬
‫‪90‬‬
‫‪90‬‬
‫סוג חיבור אבן‬
‫שיטה יבשה‬
‫‪K5 300‬‬
‫טבלה ‪ :4‬בדיקת כוח שליפה אבן מס' ‪ 5‬שמותקן בתליה יבשה על מסילות‪.‬‬
‫זמן‬
‫המתנה‬
‫בכל שלב‬
‫)דקות(‬
‫עומס שליפה‬
‫)בר(‬
‫כוח‬
‫שליפה‬
‫)ק"נ(‬
‫מקום כשל‬
‫‪1‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪0.2‬‬
‫לא נגרם נזק‬
‫‪1‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪0.3‬‬
‫לא נגרם נזק‬
‫‪1‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪0.7‬‬
‫לא נגרם נזק‬
‫‪1‬‬
‫‪6.0‬‬
‫‪1.0‬‬
‫לא נגרם נזק‬
‫‪1‬‬
‫‪8.0‬‬
‫‪1.4‬‬
‫לא נגרם נזק‬
‫‪1‬‬
‫‪8.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫מופיעה כפיפה באריח‬
‫‪1‬‬
‫‪10.0‬‬
‫‪1.7‬‬
‫הכפיפה באריח גדלה‬
‫‪1‬‬
‫‪12.0‬‬
‫‪2.1‬‬
‫הכפיפה באריח גדלה‬
‫‪1‬‬
‫‪14.0‬‬
‫‪2.4‬‬
‫הכפיפה באריח גדלה‬
‫‪1‬‬
‫‪16.0‬‬
‫‪2.8‬‬
‫הכפיפה באריח גדלה‬
‫‪1‬‬
‫‪17.4‬‬
‫‪3.0‬‬
‫האריח נשבר בחריץ במקום חיבור מס' ‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪18.2‬‬
‫‪3.1‬‬
‫האריח נשבר בחיבור עם אביזר מס' ‪4‬‬
‫‪---‬‬
‫‪18.8‬‬
‫‪3.2‬‬
‫האריח נשבר בכל חריצים‬
‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪ 4‬עמודים‬
‫מחלקת עוגנים‬
‫דו"ח בדיקת‬
‫בדיקת שליפה אבן‬
‫‪309111150‬‬
‫תוצאות בדיקה‬
‫טבלה ‪ :5‬תוצאות בדיקות כוח שליפה אריח גרניט פורצלן מסי ‪6‬‬
‫מס'‬
‫דוגמא‬
‫גודל האבן‬
‫אורך‪/‬רוחב‪/‬עובי‬
‫סוג חיבור אבן‬
‫מרחק בין חתוך‬
‫לפינות )מ"מ(‬
‫)מ"מ(‬
‫‪6‬‬
‫‪1200X600X10‬‬
‫‪80‬‬
‫‪90‬‬
‫‪90‬‬
‫‪90‬‬
‫שיטה יבשה‬
‫‪K5 300‬‬
‫טבלה ‪ :6‬בדיקת כוח שליפה אבן מס' ‪ 6‬שמותקן בתליה יבשה על מסילות‪.‬‬
‫זמן‬
‫המתנה‬
‫בכל שלב‬
‫)דקות(‬
‫עומס שליפה‬
‫)בר(‬
‫כוח‬
‫שליפה‬
‫)ק"נ(‬
‫מקום כשל‬
‫‪1‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪0.2‬‬
‫לא נגרם נזק‬
‫‪1‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪0.3‬‬
‫לא נגרם נזק‬
‫‪1‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪0.7‬‬
‫לא נגרם נזק‬
‫‪1‬‬
‫‪6.0‬‬
‫‪1.0‬‬
‫לא נגרם נזק‬
‫‪1‬‬
‫‪8.0‬‬
‫‪1.4‬‬
‫לא נגרם נזק‬
‫‪1‬‬
‫‪9.0‬‬
‫‪1.5‬‬
‫מופיעה כפיפה באריח‬
‫‪1‬‬
‫‪10.0‬‬
‫‪1.7‬‬
‫הכפיפה באריח גדלה‬
‫‪1‬‬
‫‪12.0‬‬
‫‪2.1‬‬
‫הכפיפה באריח גדלה‬
‫‪1‬‬
‫‪14.0‬‬
‫‪2.4‬‬
‫הכפיפה באריח גדלה‬
‫‪1‬‬
‫‪15.4‬‬
‫‪2.6‬‬
‫מופיע סדק בחריץ במקום חיבור מס' ‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪17.2‬‬
‫‪3.0‬‬
‫הברגים יצאו ממסילה במקום חיבור מס' ‪ 2‬ו ‪4‬‬
‫‪---‬‬
‫‪17.2‬‬
‫‪3.0‬‬
‫האריח נשבר במקום חיבור מס' ‪4‬‬
‫‪ XXXXXXX‬סוף תעודה ‪ /‬דו"ח בדיקה ‪XXXXXXX‬‬
‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪ 4‬עמודים‬