שכבה יא

Transcription

שכבה יא
‫רשימת ספרים תשע"ו‬
)‫(בסוגריים מופיע מחירו של ספר חדש בחנות‬
)‫ לקנות את הספרים בשליש ממחירם בחנויות הספרים‬/‫ למכור‬-‫ אך לא מחייבים‬-‫(הננו ממליצים‬
'‫ספרים לעולים לכיתה יא‬
‫אנגלית‬
Honors Class - ‫מצטיינים‬
1. High Points (ECB) Textbook and Workbook by Evelyn Ezra (from
last year)
( ‫ ש"ח‬51.00, ‫ ש"ח‬87.00)
2. Help Yourself to English Grammar 2 (UPP) by Ronit Broder
and Batya Yaffe )₪ 55.00)
3. 5 Point Literature Program – Option 1 (UPP) (from last year)
60.00 NIS
4. Log Into Literature – Option 1- 5 points by Orley Kathleen
Marron (UPP)
57.00 NIS
5. Bagrut Plus for Module G (AEL) by Miriam Greenbaum 30.00
NIS
6. The Wave – by Todd Strasser or Morton Rhue 57.00 NIS
7. Dictionary – Your teacher will instruct you about the kind of
dictionary you should use at the beginning of the year. 130.00 NIS
. ‫מילון – המורה ינחה אתכם בתחילת השנה באיזה מילון עליכם להשתמש‬
5 Point Classes – ‫ יח"ל‬5
1. High Points (ECB) Textbook and Workbook by Evelyn Ezra
)₪87.00 , ‫ ש"ח‬51.00) (from last year)
2. 5 Point Literature Program – Option 1 (UPP) (from last year)
60.00 NIS
3. Log Into Literature – Option 1- 5 points by Orley Kathleen
Marron (UPP) 57.00 NIS
4. Total Bagrut for Module E (AEL) 30.00 NIS
5. Grammar Issues 1 (UPP) – by Batia Elazar and Ronit Broder
(from last year) 70 NIS
6. The Wave by Todd Strasser – (The novel may be purchased
from Yud Bet pupils.)
57 NIS
7. Dictionary – Your teacher will instruct you about the kind of dictionary
you should use at the beginning of the year. NIS 130
.‫מילון – המורה ינחה אתכם בתחילת השנה באיזה מילון עליכם להשתמש‬
.
4 Point Classes – ‫ יח"ל‬4
1. It Makes Sense (ECB) Textbook and Workbook by Judy Cohen
(from last year) 50 NIS, 90 NIS
2. 4 Point Literature Program – Option 1 (UPP) (from last year)
)₪50.00)
3. Log Into Literature Option 1 – 4 points (UPP) (from last
year) 57.00 NIS
4. Total Bagrut for Module C (AEL) 30.00 NIS
5. New Develop Your Grammar by Ellen Zelenko (ECB) (from
last year) 70 NIS
6. Dictionary – Your teacher will instruct you about the kind of
dictionary you should use at the beginning of the year. 130 NIS
3 Point Class – ‫ יח"ל‬3
1.
2.
3.
4.
Point the Way ECB (from last year) 77 NIS
Total Bagrut for module A – (AEL) 30 NIS
Literature Book – To be Announced
Dictionary – Your teacher will instruct you about the kind of
dictionary you should use at the beginning of the year. 130 NIS
‫תושב"ע‬
)₪ 53( ‫ רכס‬, ‫דברים שבינו לבינה‬
‫צרפתית‬
Valery Laskow, "2!‫ "בגרות בקלות‬Le bac, c'est facile!" Activités 2
(93₪ ).
‫עברית‬
‫הודעה תימסר בתחילת השנה‬
‫מדעי החברה‬
‫סוציולוגיה‬
‫‪ .1‬נוה ניסן; אלעד רונית; רן אורית‪.)3002(.‬סוציולוגיה‪ :‬במעגלי‬
‫חברה‪-‬תרבות‪ .‬אבן יהודה‪ :‬רכס פרויקטים חינוכיים בע"מ‬
‫(‪)₪ 53.00‬‬
‫‪ .3‬נוה ניסן; אלעד רונית;רן אורית‪ .)3002(.‬סוציולוגיה‪ :‬במעגלי‬
‫חברה‪-‬קבוצה‪ .‬אבן יהודה‪ :‬רכס פרויקטים חינוכיים בע"מ‪.‬‬
‫)‪)₪ 53.00‬‬
‫‪ .2‬נוה‪,‬ניסן;אלעד‪,‬רונית;רן‪,‬אורית‪.)3002(.‬סוציולוגיה ‪ :‬במעגלי‬
‫חברה‪-‬חברות‪ .‬אבן יהודה ‪ :‬רכס פרויקטים חינוכיים בע"מ‪.‬‬
‫(‪)₪ 53.00‬‬
‫‪ .2‬נוה‪,‬ניסן;אלעד‪,‬רונית;רן‪,‬אורית‪.)3002(.‬סוציולוגיה‪ :‬במעגלי‬
‫חברה ‪ -‬מוסד המשפחה‪ .‬אבן יהודה ‪ :‬רכס פרויקטים חינוכיים‬
‫בע"מ‪)₪53.00( .‬‬
‫כלכלה‬
‫הודעה תימסר בתחילת השנה‪.‬‬
‫פסיכולוגיה‬
‫‪ .1‬בר‪-‬אל‪,‬ציפי;נוימאיר‪,‬מרים‪.)3012(.‬מפגשים עם הפסיכולוגיה ‪ -‬מפגש‬
‫ראשון ‪ :‬פסיכולוגיה כללית חלק א‪ .‬אבן יהודה ‪ :‬רכס‪)₪ 85( .‬‬
‫‪ .3‬בר‪-‬אל‪,‬ציפי;נוימאיר‪,‬מרים‪.)3012(.‬מפגשים עם הפסיכולוגיה ‪ :‬מפגש‬
‫שני‪-‬פסיכולוגיה התפתחותית ‪.‬אבן יהודה ‪ :‬רכס‪)₪ 58( .‬‬
‫‪ .2‬בר‪-‬אל‪,‬ציפי;נוימאיר‪,‬מרים‪.)3012(.‬מפגשים עם הפסיכולוגיה ‪ :‬מפגש‬
‫שלישי‪-‬פסיכולוגיה חברתית ‪.‬אבן יהודה ‪ :‬רכס‪)₪ 58( .‬‬
‫ביולוגיה‬
‫פרקים באקולוגיה ‪ ,‬מהדורה שנייה מורחבת ‪ ,‬רות אמיר ‪ ,‬האוניברסיטה העברית‬
‫בירושלים‪ ,‬המרכז להוראת המדעים משרד החינוך‪ ,‬המזכירות הפדגוגית‪ ,‬האגף‬
‫לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים מטה‪ ,‬מל"מ‪ ,‬המרכז הישראלי לחינוך מדעי –‬
‫טכנולוגי ע"ש עמוס דה‪-‬שליט‪)₪ 78(.‬‬
‫התא‪-‬יחידת החיים‪ ,‬חיה גרוס ‪ ,‬יהודית עתידיה ‪ ,‬המרכז להוראת המדעים‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‪)₪ 81( .‬‬
‫ביולוגיה של האדם‪ ,‬עדי מרקוזה‪-‬הס‪ ,‬דידה פרנקל ‪,‬נורית בשן ‪ ,‬האוניברסיטה‬
‫העברית בירושלים‪ ,‬המרכז להוראת המדעים ‪)₪ 80(.‬‬
‫פיסיקה‬
‫‪ .1‬מכניקה לתיכון ולאוניברסיטה‪ ,‬אשל יורם‪)₪ 23( .‬‬
‫‪ .3‬ספר בחינות הבגרות של מכון ויצמן ‪)₪ 00(.3002‬‬
‫פיסיקה חמד"ע‬
‫מכניקה ניוטונית כרך א' מהדורה ‪ 3011‬ואילך (אם לא נרכש בכיתה י') ‪ 82.00‬ש"ח‬
‫מחבר‪ :‬עדי רוזן‬
‫הוצאה‪ :‬מכון ויצמן למדע‬
‫מכניקה ניוטונית כרך ב' מהדורה ‪₪ 23 3013‬‬
‫מחבר‪ :‬עדי רוזן‬
‫הוצאה‪ :‬מכון ויצמן למדע‬
‫לקט מבחני בגרות פיסיקה‪ 5 ,‬יחידות לימוד מהדורה ‪ , 3012‬ואילך‬
‫מחבר‪ :‬עדי רוזן‬
‫הוצאה‪ :‬מכון ויצמן למדע‬
‫במהלך תשע"ו תימסר הודעה על רכישת ספרים נוספים‬
‫‪ 02.00‬ש"ח‬
‫מתמטיקה‬
‫‪ 3‬יח"ל‪ :‬יואל גבע ‪( 803‬מעודכן לשנת תשע"ג – לא לקנות מהדורת תשע"ב)‪)₪ 03(.‬‬
‫מאגר של משרד החינוך ל‪ 2 -‬יחידות ( ‪)₪ 10.50‬‬
‫‪ 4‬יח"ל‪ :‬בני גורן ‪ 802‬ב'‪1-‬‬
‫ב'‪ 00.99 3-‬ש"ח‬
‫במהלך השנה ירכשו עוד שני שני ספרים נוספים (רכישה מרוכזת) ‪:‬‬
‫‪ .1‬מבחני בגרות במתמטיקה ‪ -‬שאלון ‪ 802‬עם פתרונות מלאים של אלי מיטב‪,‬‬
‫(‪)₪ 25‬‬
‫‪ .3‬הכנה לבחינות במתמטיקה ‪ -‬שאלון ‪ 802‬של אדית כהן ומריאן רוזנפלד‪)₪ 23( ,‬‬
‫‪ 5‬יח"ל‪ :‬מתמטיקה ל‪ 5-‬יח"ל בני גורן חלק ב' ‪ + )₪ 81(1‬חלק ב' ‪.)₪ 20( 3‬‬
‫*בתחילת שנת הלימודים תיעשה רכישה מרוכזת של שני ספרים נוספים‪:‬‬
‫‪ .1‬מבחני בגרות במתמטיקה ‪ -‬שאלון ‪ 802‬עם פתרונות מלאים של אלי מיטב‪)₪ 25( ,‬‬
‫‪.2‬הכנה לבחינות במתמטיקה לשאלון ‪ 802‬של אדית כהן ומריאן רוזנפלד‪)₪ 23( ,‬‬
‫גיאוגרפיה‬
‫הפיתוח והתכנון המרחבי ‪ -‬הוצאת האגף לתוכניות לימודים‪ ,‬משרד החינוך ‪03.00‬‬
‫ש"ח‬
‫אטלס כרטא פיסי‪ ,‬מדיני‪ ,‬כלכלי‪ -‬חברתי– חובה!!!! ‪ 120.00‬ש"ח‬
‫לשון והבעה‬
‫הודעה תימסר בתחילת השנה‬
‫היסטוריה‬
‫‪ -1‬בונים מדינה במזרח התיכון‪ ,‬דומקא‪ ,‬אורבך‪ ,‬גולדברג‪ ,‬הוצאת מרכז זלמן‬
‫שז''ר‪ ,‬ירושלים‬
‫( ‪ 25‬ש"ח)‬
‫‪ -3‬ממדינת מקדש לעם הספר‪ ,‬הוצאת מרכז זלמן שז''ר‪ ,‬ירושלים ( ‪ 21‬ש"ח)‬
‫כימיה‬
‫‪" .1‬טעם של כימיה"‪ ,‬הוצ' הטכניון‪ -‬דר' הרשקוביץ אורית‪ ,‬קברמן צביה‬
‫(‪ 53.00‬ש"ח )‬
‫‪ .3‬הכימיה שביננו‪ 2 -‬יחידות לימוד‪ ,‬משה זמיר‪)₪ 02(.‬‬
‫מדעי המחשב – בחירה‬
‫רכישה מרוכזת תתבצע בתחילת שנת הלימודים‪.‬‬
‫יש לשמור את הספר משנה"ל שעברה‪.‬‬
‫תנ"ך‬
‫רכישה מרוכזת תתבצע בתחילת שנת הלימודים‪.‬‬
‫תיאטרון‬
‫טרטיף‪ /‬ז'אן בפטיסט מולייר (בתרגום יהושע סובול) ‪ 22‬ש"ח‬
‫חלום ליל קיץ‪ /‬ויליאם שייקספיר ( בתרגום דן אלמגור ע"פ עריכת גשר) ‪ 22‬ש"ח‬
‫בית הבובות ‪ /‬הנריק איבסן ‪ 22‬ש"ח‬
‫הזמרת הקרחת‪/‬יוז'ין יונסקו ‪ 22‬ש"ח‬
‫*בתחילת השנה תעשה רכישה מרוכזת של חוברת קבצי מאמרים‪.‬‬