תופעות מגמטיות מכתש רמון.

Comments

Transcription

תופעות מגמטיות מכתש רמון.
‫תופעות מגמטיות במכתש רמון‬
‫צ‬
‫‪2000‬‬
‫‪1000‬‬
‫בזלות הרמון‬
‫‪0‬‬
‫ב‬
‫מטרים‬
‫ק‬
‫ע‬
‫ת‬
‫ה‬
‫ר‬
‫א‬
‫רד ןו‬
‫מ‬
‫ח‬
‫מל‬
‫גב‬
‫ע‬
‫ת‬
‫גע‬
‫ש‬
‫לבאר שבע‬
‫העצממע‬
‫ל‬
‫או ה‬
‫ת‬
‫בקעת‬
‫ארדון‬
‫מצפה‬
‫רמון‬
‫ל‬
‫קול‬
‫ית‬
‫ל‬
‫ילת‬
‫א‬
‫דייקים‬
‫מון‬
‫נ‬
‫ר מ ון‬
‫חל‬
‫שן רמון‬
‫ק‬
‫לקולית‬
‫שן ר‬
‫רני‬
‫ר‬
‫מ ון‬
‫הר‬
‫ערוד‬
‫ה‬
‫ר‬
‫ר‬
‫מו‬
‫ן‬
‫מ‬
‫ע‬
‫ב‬
‫ערו ר‬
‫ד‬
‫דייקים (וסילים) בבקעת ארדון‪:‬‬
‫הרכב בזלתי‪ 138-139 ,‬מליון שנה‪.‬‬
‫צ‬
‫‪2000‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪0‬‬
‫מטרים‬
‫ב‬
‫ק‬
‫ע‬
‫ת‬
‫ה‬
‫ר‬
‫א‬
‫רד ןו‬
‫מ‬
‫ח‬
‫מל‬
‫בזלות הרמון‪:‬‬
‫גב‬
‫ע‬
‫ת‬
‫גע‬
‫ש‬
‫גבעת געש‪ ,‬קרני רמון‪ ,‬קניון הפריזמות‪.‬‬
‫בזלת וטוף‪ 107-116 ,‬מליון שנים‪.‬‬
‫לבאר שבע‬
‫העצממע‬
‫ל‬
‫או ה‬
‫ת‬
‫בקעת‬
‫ארדון‬
‫מצפה‬
‫רמון‬
‫ל‬
‫קול‬
‫ית‬
‫לקולית‪:‬‬
‫ל‬
‫ילת‬
‫א‬
‫גברו עם גבישים גדולים במרכז‬
‫וקטנים בשוליים (בשל הבדלים בקצב‬
‫הקרור)‪ 123-127 ,‬מליון שנה‪.‬‬
‫שן ר‬
‫נ‬
‫מון‬
‫חל‬
‫רמ‬
‫ון‬
‫ק‬
‫רני‬
‫מיקרו‪-‬גרניט‪ ,‬פלוטוני‪ .‬חדרו לפני ‪ 123-127‬מליון שנה‪.‬‬
‫ר‬
‫שן רמון והגבנונים‪:‬‬
‫מ ון‬
‫מקרא‪:‬‬
‫ סלעי הטריאס (גבס‪ ,‬חרסית‪ ,‬אבן חול‪ ,‬גיר)‬‫ סלעי היורא (חול‪ ,‬גיר‪ ,‬חרסית‪ ,‬קרקע טרופית)‬‫ סלעי הקרטיקון התחתון (חול‪ ,‬קונגלומרט)‬‫ סלעי הקנומן (גיר‪ ,‬דולומיט‪ ,‬חוואר)‬‫‪ -‬סלעים מגמטיים (פלוטונים‪/‬וולקנים) מהקרטיקון התחתון‬
‫הר‬
‫ערוד‬
‫ה‬
‫ר‬
‫ר‬
‫מו‬
‫ן‬
‫מ‬
‫ע‬
‫ב‬
‫ערו ר‬
‫ד‬