ZDRAVJU KORISTNE KRATKE NOGAVICE

Transcription

ZDRAVJU KORISTNE KRATKE NOGAVICE
ZDRAVJU KORISTNE
KRATKE NOGAVICE
Udobnost, ki pomeni zdravje
za obçutljiva stopala
Tako gre dobro!
MED Multi
MED Thermo
Veçnamenske kratke nogavice, ki razbremenijo
pritiske in se izredno dobro prilegajo
Specialne oblazinjene kratke nogavice, ki
razbremenijo pritiske in izredno dobro ogrejejo
izredno raztegljiv
gornji patentni
del in zakljuçek
izredno raztegljiv
gornji patentni
del in zakljuçek
dvoplastna tehnika
pletenja, ki
zagotavlja ugodne
klimatske pogoje in
prepuÍa vlago
dvoplastna tehnika
pletenja, ki zagotavlja
ugodne klimatske
pogoje in prepuÍa
vlago
izjemno raztegljiv
stopalni del nogavice,
primeren tudi za
stopala z veçjim
obsegom
zunanji roçno
entlani prstni
del nogavice
raztegljiv stopalni del
nogavice, primeren
tudi za stopala
z veçjim
obsegom
blazinice na
mestih, ki so
obçutljiva na
pritiske (na prstih,
narti, gleΩnju in
zgornjem delu pete)
oblazinjen, dobro zraçen podplatni del
Kratke nogavice MED Multi odlikuje izredna elastiçnost, kar
zagotavlja udobno no√enje. Zato so nogavice primerne tudi
za stopala z veçjim obsegom, kakor tudi v primerih, ko mora
biti zgornji del nogavic dovolj √irok, npr. pri ljudeh, ki nosijo
povoje, obveze in ortopedske izdelke. Nadalje so nogavice
MED Multi primerne za √iroka stopala, stopala z visokim nartom in deformacijami ali stopala, ki otekajo. Dobro zraçen
podplatni del in blazinasta obloga na mestih, ki so obçutljiva na pritiske, √çiti stopala in prepreçuje pojav oti√çancev,
odrgnin in Ωuljev.
Nogavice so idealne pri ekstremnih obremenitvah ali za
posebno obçutljiva stopala. Nogavice so primerne za
diabetike in revmatike ter prijazne za oΩilje.
volna merino
zagotavlja
zelo uçinkovito
toplotno
izolacijo
blazinice
na mestih,
ki so obçutljiva na pritiske
(na prstih, narti,
gleΩnju in zgornjem
delu pete)
zunanji roçno entlani prstni del nogavice
oblazinjen, dobro zraçen podplatni del, ki greje,
izdelan iz pletiva X-Static/Coolmax in volne
Tople kratke nogavice z zelo √irokim obsegom ustvarijo koΩi
prijazne klimatske pogoje in zmanj√ujejo pojav neprijetnega
vonja. Srebrne nitke in Colmax na podplatnem delu regulirajo
obstojeço klimo v nogavicah. Dodatek volne merino √çiti pred
mrazom. Posebna konstrukcija in oblazinjen, dobro zraçen
podplatni del nudi kar najbolj√o za√çito obçutljivih delov
stopala pred oti√çanci, odrgninami in Ωulji.
Nogavice so optimalne za hladna stopala, v primeru
neugodnih klimatskih pogojev in izjemnih obremenitvah
stopal ter idealne v zimski obutvi. Nogavice so zelo ugodne
za zaÍito ven, primerne za diabetike in revmatike.
80 % bombaΩ, 12 % polipropilen, 6 % poliamid, 2 % elastan
63 % volna, 25 % poliamid, 9 % Coolmax (PES), 2 % elastan, 1 % X-Static
Pred uporabo oprati, pri pranju obrniti na notranjo stran.
Pred uporabo oprati, pri pranju obrniti na notranjo stran.
MED Soft bombaž
Amicor plus
Lahke, oprijete specialne kratke nogavice
iz koΩi prijazne me√anice bombaΩa in elastana
Kratke nogavice za √port, poklic in vsakdanjik,
ki zagotavljajo dolgotrajno sveΩino stopal
izredno raztegljiv
gornji patentni del in
zakljuçek, patentna
obroba brez gumice
oprijet gornji del
nogavice, ki ne drsi in
ima elastiçno patentno
obrobo
sistem treh zraçnih
kanalov ustvarja
koΩi ugodne klimatske
pogoje
raztegljiv stopalni
del nogavice, primeren
tudi za stopala z
veçjim obsegom
sistem Guard na narti prepreçuje gubanje pletiva
koΩi prijazen bombaΩ
vlakna, ki uçinkujejo
proti bakterijam,
glivicam in
neprijetnemu vonju
Vaša
prednost pri ceni
dvojna
embalaža
2 para
prstni del
nogavice
brez √iva
nogavica se
odliçno prilega
po celem stopalu
in se ne guba
BombaΩno predivo Core zagotavlja lahkotnost in mehkobo
pri no√enju. ProΩnost naravnega materiala zagotavlja odliçno
oprijemljivost in prepreçuje gubanje pletiva.
Kratke nogavice MED Soft iz bombaΩa so brez √ivov na prstnem delu in ne stiskajo na gornjem patentnem delu.
Primerne za diabetike, revmatike ter vse, ki si Ωelijo
udobnost lahkih, toplih in mehko oprijetih nogavic. So
prijazne za oΩilje.
entlani
prstni del
nogavice
oblazinjen, dobro
zraçen del na
podplatu, peti in prstih
Kratke nogavice Amicor plus vsebujejo organski dodatek*, ki
uçinkuje na bakterije in glivice ter zmanj√uje pojav neprijetnega vonja. GoWell Amicor zagotavlja dolgotrajno sveΩino.
Nogavice vsebujejo koΩi prijazen bombaΩ, ki ustvarja koΩi
ugodne klimatske pogoje. Nogavice so oprijete in elastiçne.
Sistem Guard na narti prepreçuje gubanje pletiva, elastiçna
patentna obroba pa zagotavlja dobro oprijemljivost.
Nogavice so primerne v vsakem letnem çasu za √port,
poklic in vsakdanjik, pri poveçanem potenju in pojavu
neprijetnega vonja stopal. Nogavice so udobne za
no√enje – idealno za zelo obremenjena stopala!
* Razporeditev ocen 0 - 5. Ocena 2 - rast mikroorganizmov, ki prekrivajo do 25 %
preizkusne povr√ine. V primerjavi z bombaΩem brez dodatne obdelave ima oceno 5:
masivna rast mikroorganizmov, ki prekriva celotno preizkusno povr√ino.
97 % bombaΩ, 3 % elastan
çrne
40 % bombaΩ, 27 % poliamid, 26 % Amicor Plus*, 7 % elastan
* Vsebuje triklosan in tolnaftat.
bele,
naravna barva
Pred uporabo oprati, pri pranju obrniti na notranjo stran.
Pred uporabo oprati, pri pranju obrniti na notranjo stran.
MED X-Static
Specialne fine kratke nogavice
s çistim srebrom za obçutljiva stopala
Lastnosti koΩi prijaznih in naravnih vlaken X-Static:
• Protibakterijske lastnosti med drugim zmanj√ujejo
pojav bakterij, ki tvorijo pri razkrajanju neprijeten vonj,
nevtralizirajo amoniak in denaturirane proteine.
izredno raztegljiv
gornji patentni
del in zakljuçek
• Zmanj√ujejo neprijeten vonj stopal.
• Çisto srebro ne povzroça alergij. TeΩave, ki so poznane
zaradi preobçutljivosti na srebrni nakit, nastanejo zaradi
vsebnosti niklja.
raztegljiv stopalni
del nogavice, primeren
tudi za stopala z
veçjim obsegom
• Reguliranje vlage zaradi poveçane moΩnosti izhlapevanja.
• Uravnavanje toplote
Odliçno v toplem vremenu: kot optimalen prevodnik
toplote srebro hitro prevzame temperaturo telesa in jo
poleti oddaja v okolje.
z uçinkom
proti bakterijam,
glivicam in
neprijetnemu vonju
Odliçno v hladnem vremenu: zaprta obutev in topla
oblaçila prepreçujejo oddajanje toplote, X-Static veΩe
toploto in jo uçinkovito porazdeli.
• Antistatiçne lastnosti: zaradi odliçne
elektriçne prevodnosti lahko kratke
nogavice X-Static prepreçijo
elektrostatiçni naboj.
roçno entlani
prstni del
nogavice
• Trajni uçinek – tudi po 250 pranjih.
sposobnost
uravnavanja temperature in vlage
poleti: odvaja toploto
pozimi: ogreje
antistatiçno
MED X-Static so specialne fine kratke nogavice s protialergensko
in bioaktivno Ωivosrebrno nitjo. Nogavice imajo protibakterijski in
antiseptiçni uçinek, uravnavajo temperaturo in so prijazne za vene.
Zaradi raztegljivega stopalnega kakor tudi gornjega dela nogavic,
katerega zakljuçek je brez elastike, so nogavice MED X-Static primerne za stopala, ki so obçutljiva na pritiske in za razliçne obsege
stopal. Fino pletivo, ki ima sposobnost uravnavanja temperature,
omogoça optimalno udobje no√enja teh nogavic v vroçih dnevih.
Priporoçljive so tudi za no√enje pod drugimi nogavicami.
Nogavice so primerne za diabetike, alergike ter osebe, ki jim
otekajo noge, imajo teΩave s potenjem in neprijetnim vonjem
stopal, z glivicami in imajo obçutljiva stopala, √e posebej na
temperaturne spremembe. Nogavice so idealne za obçutljivo
koΩo.
* Razporeditev ocen 0 - 5. Ocena 0 - ni rasti mikroorganizmov. Ocena 1 - brez poveçevalnega
aparata rast mikroorganizmov ni vidna, vendar je dobro vidna z mikroskopom. V primerjavi z
bombaΩem brez dodatne obdelave ima oceno 1: masivna rast mikroorganizmov, ki prekriva
celotno preizkusno povr√ino.
60 % Coolmax (PES), 25 % bombaΩ, 8 % X-Static, 5 % elastan, 2 % poliamid
Pred uporabo oprati, pri pranju obrniti na notranjo stran.
Coolmax je odliçna
dopolnitev lastnosti
X-Static, saj prevaja
vlago in regulira
temperaturo.
Vlakna so zelo
fina in imajo
posebno strukturo,
zato je pletivo X-Static
(Coolmax) izjemno mehko
in voljno ter priporoçljivo
za obçutljivo koΩo.
COMPRESSANA
Nogavice do gleΩnjev
kratke nogavice
z volno
barva: antracit
35-38
39-42
material:
80% volna, 20% poliamid
√tevilka çevljev
z bombaΩem
barve: çrna, naravna
35-38
39-42
material:
98% bombaΩ, 2% elastan
• udobneje in bolj zdravo kot bosi v çevljih
• entlani prstni del nogavice
• patentna obroba, ki ne stiska
• naravni materiali ustvarijo zdravo
in prijetno klimo v obuvalu
Nogaviçke za stopala
√tevilka çevljev
kratke nogaviçke
z bombaΩem
barva: naravna
35-38
39-42
material:
51% bombaΩ, 31% poliamid, 18% elastan
sport
◊portne dokolenke s pletivom
Coolmax - dajejo moç in energijo
◊portne dokolenke COMPRESSANA sport, ki so
izdelane specialno za fiziçno aktivne osebe, spodbujajo mi√içno çrpalko tako uçinkovito, da je zagotovljena optimalna oskrba noge s kisikom in energijo.
Dokolenke se uporabljajo pri nordijski hoji, lahkem
teku, na pohodih ali pri drugih vztrajnostnih √portih
- uçinek stiskanja lahko poveça prekrvitev, zmogljivost in vzdrΩljivost ter prepreçi po√kodbe in boleçe
mi√ice. Istoçasno pa dokolenke sport prepreçujejo
otekanje nog zaradi obremenitev.
Stopalni del je pli√asto oblazinjen, kar omili pritiske pri gibanju in √çiti stopalo tudi na trdi podlagi.
BandaΩno pletenje na srednjem delu stopala zanesljivo prepreçuje drsenje nogavic v çevlju.
• veçja zmogljivost in vzdrΩljivost mi√içnega
tkiva
• udobneje in bolj zdravo kot bosi v çevljih
• manj√a nevarnosti po√kodb
• nogaviçke, ki zagotavljajo maksimalno udobnost no√enja
• odvajanje vlage zaradi vsebnosti
pletiva Coolmax
• tanek, elastiçen trak na zakljuçku, ki ne stiska
• posebno elastiçne in mehke
• oblazinjena peta
• zraçne in ne predebele
• brez drsenja zaradi bandaΩnega pletenja na
srednjem delu stopala Coolmax
COMPRESSANA
sport
• naravni materiali ustvarijo zdravo
in prijetno klimo v obuvalu
Oporni razred
Za
dame
gospode
ca. 18 mm Hg
Proizvod
sport
√portne dokolenke
Velikosti çevljev
II-V
35–48
Oporni razred III - forte
za dame & gospode
Barve
bela, çrna
Pregled barv
◊portne dokolenke,
ki zagotavljajo
uçinkovito oporo
III forte
bela
çrna
Navodilo: Dokolenke sport niso namenjene prepreçevanju obolenja ven. Dokolenke sport so
razvite specialno za potrebe vzdrΩljivostnih in
vrhunskih √portov, zato njihovo uporabo priporoçamo samo v çasu √portne aktivnosti.
Brez kompresije na podroçju stopal!
COMPRESSANA
aktiv
COMPRESSANA
Za
dame
gospode
aktiv
BandaΩne kratke nogavice z
bombaΩem - za bolj√i uçinek
in prijetno hojo
Kratke nogavice COMPRESSANA aktiv, ki sodijo
v program TWIST, imajo bandaΩni uçinek, saj jih
odlikuje anatomsko, koΩi prijazno pletenje.
Kot kratke √portne nogavice aktiv stabilizirajo in
razbremenijo skoçni sklep in kite ter tako prepreçujejo otekline. Naslednja prednost: nogavice aktiv
boste nosili z veseljem tudi v çasu vsakodnevnih
obveznosti, saj dajejo s svojim pritiskom obçutek
oprijemljivosti in varnega koraka.
Visok odstotek koΩi prijaznega bombaΩa omogoça
odvajanje vlage, kar zagotavlja udobno no√enje.
• oporni in bandaΩni uçitenk za stopalo,
skoçni sklep in gleΩenj
• prijetna oprijemljivost nogavic
• prepreçevanje oteklin in blaΩitev boleçin
• za delo, √port in prosti ças
• mehkoba in prijeten obçutek no√enja
Oporni razred
III forte
ca. 18 mm Hg
Proizvod
Velikosti çevljev
aktiv
kratke nogavice za šport in
prosti ças z bandažnim uçinkom
Kratke nogavice za
prosti ças z uçinkom
opore in bandaΩe
Oporni razred III - forte
za dame & gospode
I-V
36–46
Pregled barv
bela
vanilija
Barve
bela, vanilija,
temno modra, çrna
temno
modra
çrna
Navodilo: Nogavice aktiv niso namenjene preventivi pred obolenjem ven. Nogavice aktiv so
namenjene opori vezi in çlenkov pri delu, √portu in
v prostem çasu.
Uçinkovita kompresija na podroçju stopala in narti!
Tako gre dobro!
Zdrava stopala nosijo GoWell. Z zdravju koristnimi nogavicami GoWell boste storili vedno kaj dobrega za Va√a stopala.
Izdelki GoWell so zagotovo prava izbira, saj so izdatno testirani in so najbolj√e kakovosti.
VzdrΩljivost za Va√a stopala:
Stopala in noge morajo marsikaj prena√ati. Niç çudnega,
çe so teΩave s stopali pogost pojav. V programu GoWell
najdete specialne, zdravju koristne kratke nogavice, s katerimi lahko uçinkovito pristopite k vsakemu problemu stopal.
Najmodernej√i materiali v kombinaciji z naravnimi vlakni in
najsodobnej√o tehniko izdelave nudijo Va√im stopalom blagodejno udobnost,
kot na primer: X-Static, Coolmax in Amicor Plus v kombinaciji
z bombaΩem / volno ali z materialom polycolon. Ti materiali
vpijajo neprijetno vlago na koΩi in so izredno lahki.
Dobite jih pri nas:
kratke nogavice za vsak primer!
Art.-Nr. 0752
creativconcept.de 12/09
V programu GoWell so vam na voljo kratke nogavice za
najrazliçnej√e probleme, ki bodo izpolnile vsa va√a priçakovanja. GoWell aktivno √çiti pred vroçino ali mrazom, pred vlago,
potenjem in neprijetnim vonjem. Nogavice GoWell so idelane
za noge, ki so obçutljive na pritiske (npr. za revmatike in
diabetike), pri zarastlinah in po√kodbah stopal ali pa jih boste
radi nosili preprosto zato, ker bodo spodbudile va√e dobro
poçutje, n.pr. z uçinkom spro√çujoçe masaΩe stopal.
COMPRESSANA GmbH
Pommernstr. 1a · D-93073 Neutraubling
Tel.: +49 (0) 9401 9226-0
Fax: +49 (0) 9401 9226-20
[email protected]
www.compressana.de

Similar documents