22. sveta trojica - župnija kristan vrh

Comments

Transcription

22. sveta trojica - župnija kristan vrh
31. MAJ 2015
NEDELJASVETE TROJICE
LETO IV, št. 134
Evangelij: Jezus
naroči krščevati v
imenu Očeta in
Sina in Svetega
Duha Mt 28,16-20
16
Tisti čas se je
enajst
učencev
odpravilo
v
Galilejo na goro,
kamor jim je bil
Jezus naróčil. 17Ko
so ga zagledali, so
se mu do tal
priklonili, nekateri
pa so dvomili.
18
Jezus je pristopil
in jim spregovóril:
»Dana mi je vsa
oblast v nebesih
in
na
zemlji.
19
Pojdite torej in
poučujte
vse
narode. Krščujte
jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha 20in učite jih izpolnjevati vse, kar
koli sem vam zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.«
Današnji evangelij nam omogoča, da poslušamo govor, ki ga je vstali
Jezus pripovedoval svojim apostolom na eni izmed galilejskih gora. Sedaj
ima Jezus v rokah celotni položaj. Sam govori.
Njegovo vedenje ga neposredno razodeva kot Učenika. Ne poslužuje se
nobenih opreznosti, prav nič si ne prizadeva, da bi poslušalce očaral niti da
bi jih še kaj prepričeval s kakšnimi dokazi ali zagovarjanji. Povsem
naravnost zatrdi: »Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji.«
Vemo, da on »ustvarja, govori, izbira, deluje, ukazuje …« Jezus je hotel,
da mu ravno vse to priznajo. Vse skupaj ni nič drugega kot poziv k temu,
kar evangelij trdi v večkratnih ponovitvah: »Vse mi je izročil moj Oče,« in
vztraja pri izključnosti tega svojega poslanstva, »nihče ne pozna Očeta
kakor le Sin in komur hoče Sin razodeti« (prim. Mt 11).
Svojo moč uporabi, ko ukazuje apostolom, ki so zbrani okrog njega.
Pravi jim: »Pojdite … Delajte … Krščujte … Sprejemajte jih …«
Vsaka njegova beseda je ukaz. Ničesar ne predlaga ali spreminja, niti se
ne pogovarja ali razpravlja, še manj se dogovarja. On ukazuje; mi sami
nimamo nič od tega, če ga hočemo zgolj poslušati in opravičevati moč, ki
si jo tako prisvaja. Ne, mi moramo poizkusiti razumeti vsebino navodil, ki
jih daje.
Gre predvsem zato, da jih pošilja vsem narodom. Pri Bogu ni nihče
izključen niti privilegiran. Apostoli morajo do vseh pokazati enako
dejavnost. Jezus brez kakšne možnosti izmikanja svojim učencem ukazuje,
naj bi tako delali. Na ta način bi vsi narodi sveta Jezusa spoznali kot
svojega neizpodbitnega učenika. Vsak narod bi se ob tem potrudil, da bi
svoje vedenje in svojo mentaliteto izoblikoval po Jezusovem nauku. To je
torej prvi namen poslanstva, ki ga imajo apostoli.
VSE DNI Z VAMI
To, da nam je Bog blizu, je osrednja misel današnjega evangelija, ki se konča
z Jezusovimi besedami: »In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta«
(Mt 28,20). Vedno sem pozoren na besedi vse dni. Vemo, da so dnevi lepi in
grdi, veseli in žalostni, polni veselja, pa tudi skrbi, a Kristus ostaja z nami vse
dni, ne le včasih. Omenjeni stavek je zadnji v Matejevem evangeliju. Kakor
bi nam Jezus še čisto ob koncu želel sporočiti: »Ne bojte se! Karkoli se bo
zgodilo v vašem življenju, bom jaz z vami.« Še več! Isti evangelij se tako tudi
začenja, ko pravi, da se bo Odrešenik imenoval »Emanuel, kar v prevodu
pomeni Bog z nami« (Mt 1,23). Kristus je vse svoje sporočilo strnil med
zagotovili, da je on Bog, ki nam je blizu, saj je Bog z nami.
Danes se ljudje težko odločajo za poslanstvo. Pomislimo samo na
pomanjkanje duhovnikov, redovnic in ne nazadnje na to, kako malo ljudi se
danes poroči. Pogosto slišimo ugovor: »Bojim se. Ne vem, če bom
zdržal(a).« Gotovo človek iz svoje moči poslanstva ne bo zmogel, a z Božjo
milostjo in z zavestjo, da je Bog z njim vse dni, bo zmogel marsikaj.
Na mozaiku v kapeli Marije Pomagaj v Tamarju je na steni upodobljen
angel, ki ima v rokah globus. Sporoča nam: naj se znajdemo kjerkoli na
svetu, vedno je Bog z nami, kakor je bil nadangel Rafael z Tobijem. Angel
drži v rokah trilisno rastlino, ki je star simbol za sv. Trojico: Bog, ki nas
spremlja, je Oče, Sin in Sveti Duh.
Na drugi strani kapele v Tamarju pa je upodobljen angel, ki ima okrog sebe
vrv, kakršno imajo plezalci v gorah. Ob njem so tablice z imeni ljudi, ki so se
smrtno ponesrečili v gorskih stenah nad kapelo. Sporočilo tega angela je
jasno in velja tudi nam: »Nikoli ne boste sami, tudi takrat ne, ko omahnete v
globino in se vam zgodi nesreča. Tudi ko boste padli najgloblje, bo Bog z
vami!«
Po: B. Rustja
ON, KI SE DAJE ZA NAS, NAS PO EVHARSTIJI KREPI ZA VSAKODNEVNE
PREIZKUŠNJE
Po prazniku sv. Rešnjega telesa nas
Cerkev vodi v samo središče naših
odnosov z Bogom in poveličuje Jezusa,
ki je s svojo žrtvijo in svojo daritvijo
uresničil tudi to, da je sedaj v
evharistiji neprestano navzoč. Prav po
svoji daritvi je namreč Jezus iz nas
naredil sinove nebeškega Očeta. S
svojo žrtvijo nam je posredoval
Očetovo ljubezen in nas z njim združil.
Zaradi tega pa smo tudi mi sami
združeni med seboj. V tem je vsa
resničnost in bogastvo zaveze, ki jo je
Jezus uresničil s svojo krvjo. Za vse to
se mu danes zahvaljujemo, ko pri tem
ponovno odkrivamo, da nam je vse to
nujno potrebno; za obstoj nas samih
pa tudi skupnosti, v kateri živimo.
To je tisto, kar se vsakič obnavlja,
kadar obhajamo evharistično daritev.
Kako je potem sploh mogoče, da jo večkrat obhajamo tako lahkomiselno in
nezavedno, kar vedno bolj in bolj pogosto opažamo v vseh obdobjih,
kadarkoli se zbere bratska skupnost vernikov.
Današnji evangelij zaključuje z besedami: »Nato so zapeli zahvalno
pesem in odšli na Oljsko goro.« Udeležba pri evharistiji tudi vsakogar izmed
nas vabi, da z veseljem uresničujemo blagre, ki so naša pot na Oljsko goro.
Le kadar se bomo tja odpravili okrepljeni od nebeške hrane, za katero se
bomo znali vedno znova zahvaljevati, bomo lahko skupaj »optimistično«
stopili tudi na Oljsko goro …
PRAZNIK REŠNJEGA TELESA IN KRVI
V četrtek je zapovedan praznik svetega Rešnjega Telesa in Krvi. Praznična
sveta maša bo ob 18. uri. Lepo vabljeni.
POČINIŠKI ORATORIJ
V času od petka 17. do nedelje 19. julija bo potekal počitniški oratorij.
Otroci bodo prijavnice dobili pri verouku. Otroci lepo povabljeni.
ROMANJE STREJŠIH IN BOLNIH NA BREZJE
Župnijska Karitas organizira romanje starejših in bolnih k Mariji Pomagaj
na Brezje. Zaradi romarskega shoda na Brezjah v sobota 6. junija je
svetišče tako zasedeno, da nebi mogli v svetišče. Zato bomo romanje
prestavili na soboto 27. junija. Prosimo za razumevanje. Vse ostalo pa
ostane tako kot je.
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
V tem tednu poskrbijo za krašenje in čiščenje cerkve vernik iz Drviš in
Palence.
NEDELJA SVETE TROJICE
8.30
Nedelja
31.5.2015
SVETA TROJICA
obiskanje Device
Marije
Ponedeljek
1.6.2015
sv. Justin
mučenec
Torek
2.6.2015
sv. Erazem
duhovnik
Sreda
3.6.2015
sv. Janez XIII.
papež
SVETO REŠNJE
TELO IN KRI
zapovedan
praznik
sv. Bonifacij
škof
Četrtek
4.6.2015
Petek
5.6.2015
Sobota
6.6.2015
sv. Norbert
škof
Nedelja
7.6.2015
10. NEDELJA
MED LETOM
sv. Robert
Newminstrski
opat
10.30
za † Angelo in Mihaela Pavič
za † Stanislava, Alojzijo in
Mihaela Belej
za † Alojza in Marijo Plevčak
za † Vilija in Janeza Strašek,
starše Mikola, Edvarda
Jagodič
za † Srečka Anderlič, Elico in
Franca Fajs, sorodnike
17.30
18.00
molitev rožnega venca
za † Ivanko Vehovar
molitev za duhovne poklice
18.00
za † župnika Jožeta Zamuda
7.30
8.00
molitev roženega venca
za † Antonijo, Jožefa, Franca,
Jožico, Janka Kregar, Nežo in
Johana Kleine
za † Lojzko Drofenik
za † Pepco in Srečka
Vehovar
za † Hermino Kolar
za † Milana Grašič
8.30
10.30
Glasilo je namenjeno za interno uporabo. Odgovarja župnik Tadej Linasi (041 265 740).
Župnija Sv. Peter na Kristan Vrhu, Kristan Vrh 49, 3241 Podplat
www.zupnija.kristanvrh.si