2015 nedelja 22. nedelja med letom

Comments

Transcription

2015 nedelja 22. nedelja med letom
NAMENI SV. MAŠ od 31. avgusta do 13. septembra 2015
P.
T.
S.
Č.
P.
S.
N.
P.
T.
S.
Č.
P.
S.
31. 8.
ob 18.00
1. 9.
ob 18.00
2. 9.
ob 7.00
3. 9.
ob 18.00
4. 9.
ob 18.00
5. 9.
ob 7.00
6. 9.
ob 8.00
ob 10.00
7. 9.
ob 18.00
8. 9.
ob 8.00
ob 18.00
9. 9.
ob 7.00
10. 9.
ob 18.00
11. 9.
ob 18.00
12. 9.
ob 7.00
ob 16.00
ob 17.30
Rajmund, redovnik, kardinal; Pavlin, škof; Nikodem
+ Vinko Repnik
Egidij (Tilen),opat; Brezjanska Mati božja, obletnica kr.
+ Viktor Plevel (obl.)
Marjeta, devica, mučenka; Janez Postivec, patriarh;
+ Ana Petrič
Gregor Veliki, papež, cerkveni učitelj; Bazilisa, muč.
- za duhovne poklice – ŽPS
MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM
Rozalija Sicilska, devica; Mojzes, prerok; - prvi petek
+ Drago in Pavel Kern in Jože Jamnik
Mati Terezija, red. usta.; Viktorin; Bertin; prva sobota
+ Katarina Dagarin
N.
13. 9.
ob 8.00
ob 10.00
ob 15.00
24. navadna ned. med letom; Janez Zlatousti. škof
- za žive in pokojne farane
+ starši Žagar
+++ Benedik
+ Janez Jenko
OZNANILA in obvestila do 13. septembra 2015
BESEDA ŽIVEGA
BOGA
23. NEDELJA MED LETOM
23. nedelja med letom – angelska nedelja, Zaharija, prer.
- za žive in pokojne farane
+ Angela Ribnikar in brat Drago
3. BLAGOSLOV KOLES IN KOLESARJEV
Marko Križevčan, mučenec; Regina, devica; Medelberta
+ Angela in Janez Sirc (obl.)
Marijino Rojstvo- MALI ŠMAREN
+++ starši in bratje Kalan
+ Anton Ribnikar in brat Drago
Peter Klaver, jezuit; Friderik, laik; Gorgonij, mučenec
+ Pavla Smrekar, r. Selan
Nikolaj Tolentinski, spokornik; Pulherija, cesarica
+ Tine Remic (obl.)
MOLITVENA URA PRED NAJSVETEJŠIM
Prot in Hijacint, mučenca; Bernard in Bonaventura
+ Marija Delovec
Marijino ime; Tacijan, mučenec; Gvido, cerkovnik
+++ Vidmar
- za blagoslovljen in srečen zakon
- za blagoslovljen in srečen zakon
BESEDA
Vzel ga je od množice v stran,
mu vtaknil prste v ušesa
in se mu s slino dotaknil jezika,
apogledal je v nebo, zavzdihnil in
VSE VEČERNE SV.
mu rekel: »Efeta!«, to je »Odpri
se!« In ušesa so se mu kar
odprla in vez njegovega jezika se
je razvezala in je govoril prav.
(Mr 7,33–35)
ČIŠČENJE
IN
KRAŠENJE
CERKVE: Lepo se zahvaljujem
skupinama tretji iz četrti iz Velesovega
za lepo okrašeno in očiščeno cerkev.
Hvala tudi novoporočencem, ki so
sodelovali pri okrasitvi cerkve. Za
petek, 4. 9. prosim za pomoč četrto
skupino iz Velesovega. (v soboto
gremo na izlet prvoobhajancev in
birmancev) V soboto, 12. 9. prosim
skupino št. 5 iz Velesovega.

Za nasmeh
KONCERT – Med koncertom neka
žena s komolcem dregne svojega moža:
»Glej, kako moja soseda spi.« – Mož
nejevoljno odvrne: »In zaradi tega si me
morala zbuditi!?«
MOŽAT – Deček pristopi k očetu in
vpraša: »Kaj pomeni to: biti možat?« –
Oče z globokim in prepričljivim glasom
odvrne: »Obnašati se odgovorno in
skrbeti za svojo družino.« – Deček nekaj
trenutkov premišljuje, nato reče: »Če je
to res, potem si želim, ko bom velik, biti
tako možat kot naša mama!««
STIČNA MLADIH je v soboto, 19. septembra za naslovom: »Blagor
čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali«, je naslov tega srečanja. Letos se
bomo vključili v dekanijski avtobus. Tisti, ki se želite udeležiti srečanja, se
prijavite v župnišču. V Stično gremo z avtobusom, skupaj z ostalimi
mladimi iz naše dekanije.
PREDLAGANI URNIK VEROUKA 2015/16
NOVO ŠOLSKO IN VEROUČNO LETO
Vsakdo si želi, da bi to minilo v
14.10 – 14.55 4. r.
6. r.
zadovoljstvu, dobri volji in v družbi dobrih
prijateljev. Naj bo to iskrena priprošnja v
15.00 – 15.45 3.r.
5. r.
naših molitvah ob začetku novega obdobja,
16.00 – 16.45 1.r./
7. r.
da bi z Božjo pomočjo lažje premagovali
Jezusove
morebitne težave in z veseljem sprejemali
urice
nove izzive, ki nas bodo spremljali. Iskreno
povabilo ne velja zgolj za udeležbo pri
17.00 – 17.45 2. r. /9. r. 8. r.
verouku, temveč te občestvo vabi, da se
aktivno vključiš še v katero od dejavnosti v župniji. Tako bo tvoj vsakdan
napolnjevala dobra družba prijateljev, hkrati pa boš veliko pripomogel/la k
življenju domačega občestva.
Ura
PON.
TOR.
Vpis v Jezusove urice ter 1. razred bo ponedeljek, 7. 9. od 8h do 10h ter v
torek, 8. 9. od 15h do 17h. Začetek verouka v nedeljo, 13. 9. ob 10h.
ŽUPNIJSKO ROMANJE V GORIŠKA BRDA
bo v soboto, 19. 9. Iz Adergasa odhod ob 7h. V župnijski
cerkvi Šmartno v Goriških Brdih bomo imeli sveto mašo.
Ogledali si bomo srednjeveško vasico ter odšli v Plešivo na
domačijo Ščurek, na degustacijo. Ogledali si bomo še nekaj
goriških vasic, se povzpeli na stolp, ki je ob enem spomenik žrtvam druge
svetovne vojne. Pozno kosilo bo v gradu Dobrovo. Nazaj grede si bomo ogledali
v župnijski cerkvi v Vrhpolju še mozaik p. Marka Rupnika. Vrnili se bomo
okrog 22. ure. Cena celotnega romanja je 35 EUR.
PROCESIJA Z MILOSTNIM KIPOM MATERE BOŽJE
Vse Marije častilce lepo vabim na starodavno procesijo v nedeljo, 13. 9.
ob 15. uri k procesiji. Lepo prosim sodelujoče, da z veseljem sodelujete,
pri organizacije enega najlepših dogodkov v naši župniji. (bandera, Marijin
kip, pevci, ministrantje, mežnarji,...) Zahvalimo se Mariji, za vse prejete
milosti in varstvo v preteklem letu. Priporočimo se ji še!
RAZNI DOGODKI, KI SE JIH VELJA ZAPOMNITI
-
6. 9. – blagoslov koles in kolesarjev ob 10.00 uri.
7. 9. – ob 20h seja ŽPS. Vsi člani lepo povabljeni!
19. 9. – župnijsko romanje in izlet v Goriška Brda.
v oktobru – koncert zbora »KANTEMUS« - Kamnik
4. 10. – »smn« - Adergas
11. 10. – »smn« - Trata, Velesovo, Praprotna Polica

Izdal in Odgovarja: Slavko Kalan, župnik; tel: 25-28-500 ali 041/755-404 elektronski naslov:
[email protected]; ŽUPNIJSKA SPLETNA STRAN: www.zupnija-velesovo.si
Grafika: Sabina Zorman
31. 8. 2015
leto XXVII
št. 18
MALI ŠMAREN
O Marija, Kraljica družine.
Ljubezen Boga je preko tvojega
srca vstopila v našo viharno
zgodovino, da jo napolni z
lučjo in upanjem. Globoko smo
povezani s teboj, smo otroci
tvojega ponižnega »da«!
Opevala si lepoto življenja,
kajti tvoja duša je kot jasno
nebo, na katero je Bog zapisal
Ljubezen in prižgal luč, ki
razsvetljuje svet. O Marija,
žena zvestega in srečnega »da«,
prosi za naše družine, da bi
ostale zveste Božjim načrtom,
da bi spoštovale porajajoče se življenje in prisrčno ljubile otroke, svetle
zvezde na nebu človeštva. Varuj mlade, ki vstopajo v življenje, naj zorijo v
toplini složne družine. V naših domovih naj bodo ljubeče sprejeti stari ljudje,
ki so zakladnice modrosti. O Marija, Kraljica družine, prosi za nas!
Angelo Comastri