Projekt notranje opreme

Transcription

Projekt notranje opreme
investitor
Občina Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj
objekt
Spominska hiša Otona Župančiča Vinica
projekt
Župančičeva zbirka – oprema
št. projekta
945–14 / OP
projektant
Jurij Kocuvan, arh., Studio 300, oblikovanje, d. o. o.
datum
julij 2015
Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja
v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013,
razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«
1
investitor
Občina Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj
objekt
Spominska hiša Otona Župančiča Vinica
projekt
Župančičeva zbirka / oprema
vrsta projektne dokumentacije
projekt za izvedbo
projektant
Studio 300, oblikovanje, d. o. o.
Ulica talcev 2a, Novo mesto
žig
odgovorna oseba
Jurij Kocuvan, arh.
podpis
datum
številka izvoda
1
2
3
Novo mesto, julij 2015
2
4
5
A
kazalo vsebine
TEHNIČNO POROČILO
POPIS DEL IN OPREME
GRAFIČNI DEL
tlorisi / dispozicija opreme, m 1:100
sheme sestavov OP, m 1:50, m 1:20
3
stran 4–7
stran 8–14
stran 15–50
investitor
Občina Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj
objekt
Spominska hiša Otona Župančiča Vinica
projekt
Župančičeva zbirka / oprema
št. projekta
945–14 / OP
projektant
Jurij Kocuvan, arh., Studio 300, oblikovanje, d. o. o.
datum
julij 2015
TEHNIČNO POROČILO
PROJEKTNA NALOGA
Predmet projektne naloge je razstavna in druga notranja oprema nove stalne razstave
Župančičeve zbirke in drugih prostorov v Spominski hiši Otona Župančiča na Vinici.
SPLOŠNO
Glavne poteze nove opreme prostorov so ureditev novega sprejemnega prostora, priprava
opreme za predstavitve predmetov in grafične upodobitve Župančičeve zbirke, ureditve kleti
v projekcijsko dvorano, ureditev krajevne zbirke Vinice v medetaži in dodatna oprema v
dvorani in razstavišču v nadstropju objekta. Več enot je opremljenih z avdiovizualno (AV)
opremo, ki je predmet samostojnega projekta oziroma razpisa, ob vgradnji je nujno
usklajevanje z dobaviteljem AV opreme.
4
PRIPRAVLJALNA DELA
Kot pripravo objekta za vmestitev nove opreme je potrebno slikopleskarsko obdelati
razstavne prostore Župančičeve zbirke. V teh prostorih so bile opravljene konservatorske
raziskave historičnih površinskih obdelav sten in stropov. Naročene so bile restavratorske
obnove stropnih poslikav, ob tem so bile ugotovljene tudi barvne obdelave sten, vendar
stene niso predmet restavratorskih del. Zaradi tega je potrebno stene dodatno obdelati
slikopleskarsko, barve sten bodo naknadno določene v dogovoru med projektanti,
konservatorji in restavratorji. Med pripravo na montažo opreme je potrebno tudi urediti nekaj
elektroinstalacijskih situacij v sprejemnem prostoru, obstoječa komunikacijska omarica se
odstrani, komunikacijske naprave bodo vgrajene v sklopu mizarske opreme. Namesto
obstoječega stikalnega tabloja se vgradi nov digitalni modul za kontrolo svetil, pozicijo in
vgradnjo je potrebno uskladiti z novo mizarsko opremo. Obsoječi dve mizi in 25 zložljivih
stolov je potrebno mizarsko obnoviti in prepleskati, v okviru možnosti uskladiti z novo
opremo.
MIZARSKA DELA
0.1 – klet, projekcijska dvorana
V kleti se občasno pojavlja problem vlažnih zidov z odstopajočim opleskom in občasnim
pojavom zidne plesni, zidovi so neravni z močnimi odstopanji v spodnjem delu. Predvidena je
vgradnja stenskih panelov na severni, zahodni in južni steni, do višine 120 cm, 10 cm od tal.
Paneli so vgrajeni na vertikalno konzolno podkonstrukcijo, odmik od sten (povprečno v
razponu 5–20 cm) mora omogočati naravno ventilacijo in sušenje sten. Paneli naj bodo na
podkonstrukcijo vgrajeni na način, ki omogoča sanacijo poškodb zidov z enostavno
demontažo ter ponovno montažo. V SV vogalu prostora je ob steni postavljena čajna kuhinja,
vse površine so izdelane iz enotne Kerrock mase. Enota je oblikovno urejena kot omara na
kovinskih nogicah brez cokla in brez stropa zaradi odvajanja toplote in osuševanja,
montirana naj bo fiksno na steno z distančniki (5–10 cm). Vgrajen je še prostostoječ AV pult,
potrebna je prilagoditev za vgradnjo AV naprav.
1.0 – pritličje, sprejemni prostor
Na vhodu se na notranji strani vgradi avtomatska steklena drsna vrata, desno odpiranje.
Zaradi možnosti kasnejše odstranitve zunanjih lesenih vrat, naj bodo drsna vrata opremljena
kot samostojna zunanja, s sistemom za zunanje odklepanje. Vrata stojijo na evakuacijski poti
5
in morajo ustrezati standardom za redundantna vrata. Vgradi se nov sprejemni pult. Na
severni steni prostora se vgradijo leseni paneli, ki prikrijejo obstoječe tehnične elemente
(stikalni tablo, omarica z varovalkami, komunikacijska napeljava). Del panelov je vgrajenih
kot pohištvena vratica, ki omogočajo dostop do posameznih naprav. Vgrajeni sta dve vitrini
za predmete muzejske trgovine, večja je odprta, manjša pa zaprta s steklenimi vrati s
cilindrično ključavnico. V hrbtišču večje vitrine so odprtine za komunikacijske naprave
(varnostna centrala, digitalni modul za razsvetljavo), izvedbo je potrebno uskladiti z
izvajalcem elektroinštalacij. Dobavljena sta še čistilna preproga in pisarniški stol za
zaposlenega.
1.1 – pritličje, razstavni prostor »Župančičevo otroštvo in Bela Krajina«
Na vzdolžnih stenah so vgrajeni stenski paneli za grafično opremo razstave. Paneli so
izdelani iz MDF plošč s črno maso, finalna obdelava je mat lak. Pritrjeni so na konzolne
nosilce, osnovni raster panelov (s prilagoditvami) je 1 m, paneli so višine 2 m, vgrajeni 10 cm
od tal. V prostoru je prostostoječa vitrina za knjige, izdelana iz lakiranih črnih MDF plošč s
pokrovom iz 8 mm kaljenega »optiwhite« stekla, pozicionirana pred okensko nišo. V vitrini je
vgrajeno linijsko svetilo (LED trak) s pripadajočim napajalnikom pod pultom v zadnjem delu
vitrine. V vitrini je vgrajen tablični računalnik (izrez in vrezkan rob, pokrivna plošča na spodnji
strani) in sistem zvočnikov za predvajanje ambientalne glasbe s sistemom za zaznavo
gibanja. Tehnične vidike vgradnje naprav je potrebno uskladiti z dobaviteljem audiovizualne
opreme, AV oprema je predmet ločenega naročila.
1.2 – pritličje, razstavni prostor »Župančičev salon«
V salonu so dobavljeni kosi stilnega pohištva – dva fotelja, klubska mizica, stoječa svetilka,
nizka omarica, visoka knjižna omara. Vsi stilni kosi naj bodo oblikovno in tehnično
enakovredni liniji pohištva Stilles Barok. Knjižna omara je brez zasteklitve srednjega prekata,
knjige bodo dostopne obiskovalcem kot odprta knjižnica. Edini kos, ki je obdelan kot ostala
oprema (črn MDF + steklo) je vitrina za potovalno skrinjo, postavljena pred okensko nišo. V
okenski niši je vgrajena maska za radiator iz ALU pločevine, barvo in vzorec perforacije v
pločevini je potrebno uskladiti s konservatorji in projektanti.
1.3 – pritličje, razstavni prostor »Veliki Župančič«
Na vseh stenah so vgrajeni stenski paneli za grafično opremo razstave, izjema je vzhodna
stena prostora, na kateri je restavrirana historična stenska poslikava. Paneli so izdelani iz
MDF plošč s črno maso, finalna obdelava je mat lak. Pritrjeni so na konzolne nosilce
dimenzije so prilagojene členitvami v prostoru. Paneli so višine 160 ali 200 cm, vgrajeni 10
cm od tal. V prostoru je pet prostostoječih vitrin za knjige, izdelana iz lakiranih črnih MDF
plošč s pokrovom iz 8 mm kaljenega »optiwhite« stekla. V vitrine je vgrajeno linijsko svetilo
6
(LED trak) s pripadajočim napajalnikom pod pultom v zadnjem delu vitrine. V vitrinah so
vgrajeni tablični računalniki s slušalkami (izrez in vrezkan rob, pokrivna spodnja plošča).
Tehnične vidike vgradnje naprav je potrebno uskladiti z dobaviteljem audiovizualne opreme.
2.0 – medetaža, hodnik
V nišo v zidu na hodniku je potrebno vgraditi omaro za priročno shrambo, izdelana je iz
iverala bele barve z abs robnimi trakovi, vpeta v nišo z vraticami, večjimi od korpusa omare,
ki prekrijejo neraven stik z zidom. Vratica se zaklepajo s cilindrično ključavnico.
2.1 – medetaža, razstavni prostor »Zgodovina Vinice«
Na treh stenah prostora so vgrajeni stenski paneli za grafično opremo razstave. Paneli so
izdelani iz MDF plošč s črno maso, finalna obdelava je mat lak. Pritrjeni so na konzolne
nosilce, osnovni raster panelov (s prilagoditvami) je 1 m, paneli so višine 2 m, vgrajeni 10 cm
od tal. Del prostora je opremljen z dvignjenim podom, finalna obdelava kot stenski paneli, ob
radiatorju je vgrajen zastor. Ob vhodni steni je postavljena konstrukcija za ukrivljeno
panoramsko steno, v tej izvedbi samo kot podkonstrukcija, finalna površina bo predmet
grafične opreme razstave.
2.2 – medetaža, sanitarije
V sanitarijah je vgrajena čajna kuhinja v prostoru za čistila, v kompletu je pult, viseča
omarica, vgradni hladilnik pod pultom in indukcijska kuhalna plošča (dve kuhalni mesti). Pult
je vgrajen okoli obstoječega umivalnika. Potrebna je modifikacija vodovodne napeljave in
prestavitev bojlerja pod pultom in zagotoviti prostor za vgradnjo hladilnika. Dodatna omarica
se vgradi v sanitarijah, ravno tako v sklop obstoječega kotnega polkrožnega umivalnika.
3.0 – nadstropje, razstavni prostori »Zaslužni belokranjci«
V osrednji dvorani objekta se postavi nov govorniški pult. V razstavnih prostorih se na štirih
pozicijah pred okenske niše vgradijo prostostoječe klopi.
Jurij Kocuvan, Studio 300, d.o.o., julij 2015
7
investitor
Občina Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj
projekt
Spominska hiša Otona Župančiča Vinica
projekt
Župančičeva zbirka - OPREMA
številka projekta
945-14 / OP
projektant
Jurij Kocuvan, Studio 300, oblikovanje d.o.o.
POPIS DEL IN OPREME
zap.št.
oznaka
opis
število enot
PRIPRAVLJALNA DELA
1
Slikopleskarska dela
Dimenzije: površina sten 243 m² (orientacijsko, glej tloris pritličja), stanje preveriti na
objektu – prostori 1.1, 1.2, 1.3
Material: zidna barva na apneni osnovi
Opis: Predpriprava sten s kitanjem novih poškodb na stenah (mikro razpoke),
pleskanje s barvo na apneni osnovi, obdelava in izbira barvnega tona po navodilih
konservatorjev in restavratorjev. Osnovna obdelava in premaz sten je bil opravljen ob
gradbeni prenovi objekta.
1
2
Obnova stolov in miz
Dimenzije: obstoječe enote – mize: 2 enoti, stoli: 25 enot
Material: mizarska obdelava, barva/lak, temnejši toni
Opis: Obstoječe mize in zložljive stole je potrebno mizarsko obnoviti in prepleskati,
videz se po možnostih uskladi z novo opremo.
1
cena/enoto (EUR)
zap.št.
oznaka
opis
število enot
MIZARSKA DELA IN OPREMA
0
0.1
3
OP 0.0.1
0.1
KLET
PREDPROSTOR
Maska radiatorja
Dimenzije:120 × 25 × 125 cm
Material: FE pohištvene cevi 20/20/3 mm, ALU pločevina, strukturna barva
Opis: maska za radiator v veži, ALU pločevina obdelana s štirih strani z (lasersko ali
CNC) izrezanim vzorcem (perforacijo), podkonstrukcija iz kvadratnih cevi vijačena v
steno in tla, vzorec izreza in barva pločevine bo izbran naknadno. Maska se na
podkonstrukcijo pritrdi z magnetnimi trakovi.
1
PROJEKCIJSKA DVORANA
4
OP 0.1.1
Stenski paneli
Dimenzije: 1280 cm (skupna dolžina), 110 cm (višina panelov)
Material: vodoodporne iverne plošče, furnir beljen hrast fineline horizontalno, mat lak
Opis: Stenski paneli so namenjeni prikrivanju neravnin kletnih sten in vidnih posledic
prisotnosti vlage v kletnih stenah, vgrajen material mora biti vodoodporen. Vgrajeno
na obodnih stenah prostora do višine 120 cm. Vertikalna podkonstrukcija mora
omogočati sušenje sten, montaža panelov na podkonstrukcijo mora omogočati
demontažo pri sanacijskih in slikopleskarskih delih na stenah.
1
5
OP 0.1.2
Čajna kuhinja
Dimenzije: 110 × 60 × 180 cm
Material: Kerrock polar white 101
Opis: Sestav je zaprta omara brez stropa z dvokrilnim vrati v kateri je delovni pult z
vgrajenim enojnim inox (ali kerrock) pomivalnim koritom in enoročno pretočno pipo
(baterijo) za ogrevanje sanitarne vode (primer – Sbay pretočna pipa, 3kW) ter
vgradno kuhalno indukcijsko ploščo (ožja – dve kuhalni mesti). Pod pultom sta dva
vgradna predala, pod predali police in set košev za ločeno zbiranje odpadkov. Omara
nima stropa, v zgornji ravnini je vgrajena konstrukcijska prečka, pod njo fluo linijska
svetilka. Sestav je fiksiran v zadnjo steno z distančniki, ki omogočajo odsuševanje
kletnih sten, odmik min. 5 cm. Sestav je komplet z vsemi vgrajenimi napravami in
instalacijami ter priklopom na vodovodno in kanalizacijsko omrežje objekta.
1
6
OP 0.1.3
AV pult
Dimenzije: 180 × 40 × 120 cm
Material: iverne plošče, furnirano beljen hrast fineline horizontalno, mat lak
Opis: AV plut je namenjen shranjevanju in priklopu AV naprav za potrebe provizorične
kino dvorane v kleti. Del pulta služi kot maska radiatorju, drugi del je zaprta omarica s
premičnimi policami, v hrbtišču izvesti odprtine za AV napeljavo.
1
7
Zložljivi stoli
Material: PVC, pena, kovinsko ali leseno ogrodje, temna barva
Opis: Stoli naj bodo zložljivi, primerni tudi za zunanjo uporabo, oblikovno in barvno
usklajeni z zložljivimi mizami. V kompletu tudi ustrezen voziček za zlaganje in
transport stolov. Tip in izvedbo uskladiti s projektantom in naročnikom.
50
8
Zložljive mize
Dimenzije: 150 × 80 cm
Material: kovinsko ogrodje, temna barva
Opis: Mize naj bodo zložljive, primerne za catering in za zunanjo uporabo, oblikovno
in barvno usklajeni z zložljivimi mizami. Tip in izvedbo uskladiti s projektantom in
investitorjem (primer - CONFERENCE N).
5
9
Naprava za razvlaževanje kletnih prostorov
Opis: Naprava za razvlaževanje notranjih prostorov, moč 1kW, s samodejnim
izklopom naprave pred prelitjem, enakovredno "Ekotez Dehumidifier TE40". V
kompletu tudi ustrezen vlagomer za notranje prostore.
2
cena/enoto (EUR)
zap.št.
oznaka
1
1.0
opis
število enot
PRITLIČJE
SPREJEMNI PROSTOR
10
OP 1.0.1
Avtomatska steklena drsna vrata
Dimenzije odprtine: 112 × 201 cm, desno odpiranje
Opis: Avtomatska vrata so vgrajena na notranji strani vhodne odprtine. Na zunanji
strani zidu so vgrajena obstoječa lesena krilna vrata, vendar morajo zaradi slabega
tesnjenja nova vgrajena vrata funkcionirati kot samostojna zunanja vrata. Vgrajena so
na evakuacijski poti in morajo ustrezati standardom za redundantna vrata. Izvedba
enokrilna, desno odpiranje, opremljena z zunanjim odklepanjem.
1
11
OP 1.0.2
Stenski paneli v sprejemnem prostoru
Dimenzije: 85 × 148 cm, 85 × 62 cm, 85 × 128 cm, 85 × 62 cm
Material: iverne plošče, furnir beljen hrast fineline, usmerjen horizontalno, mat lak
Opis: Stenski paneli so namenjeni grafiki in zakrivanju tehničnih elementov
elektroinštalacij. Montaža na skrito podkonstrukcijo, minimalen odmik. Največji panel
funkcionira kot pohištvena vratica za dostop do varovalk, odpiranje tip-on.
1
12
OP 1.0.3
Sprejemni pult
Dimenzije: 175 × 150 × 120 cm
Material: iverne plošče, furnirano beljen hrast fineline horizontalno, mat lak
Opis: Sprejemni pult (funkcionira tudi kot delovna miza) je namenjen delovnemu
mestu receptorja, opremljen z osebnim računalnikom in tiskalnikom, pult je višine 72
cm, višji del – hrbtišče ob steni je višine 120 cm. Pod mizo je vgrajen po meri izdelan
rack za komunikacijske naprave z ventilacijsko rešetko v stranici.
1
13
OP 1.0.4
Vitrina za muzejsko trgovino I
Dimenzije: 140 × 40 × 200 cm
Material: iverne plošče, furnirano beljen hrast fineline horizontalno, mat lak
Opis: vitrina za muzejsko trgovino, spodnji zaprt del lesen, zgornji odprti del steklen –
stranice in police, leseno masivno hrbtišče, obdelano kot stenski paneli.
1
14
OP 1.0.5
Vitrina za muzejsko trgovino II
Dimenzije: 50 × 35 × 200 cm
Material: iverne plošče, furnirano beljen hrast fineline horizontalno, mat lak
Opis: Vitrina za muzejsko trgovino, spodnji zaprt del lesen, zgornji del steklen –
stranice in police in vratica s cilindrično ključavnico, masivno hrbtišče leseno,
obdelano kot stenski paneli.
1
15
Klimatska naprava (brez zunanje enote)
Opis: klimatska naprava za stabilizacijo temperature v prostoru do 30 m², uporaba
brez zunanje enote. Izbira po svetovanju energetika (primer Coolinginno AirBox).
1
16
Pisarniški stol
Opis: ergonomski pisarniški stol za delovno mesto receptorja, višji cenovni razred (do
500 EUR na enoto) (primer Zena M). Tip in izvedbo uskladiti s projektantom in
naročnikom.
1
17
Čistilna preproga
Dimenzije: 150 × 100 cm
Material: umetna masa
1
cena/enoto (EUR)
1.1
RAZSTAVNI PROSTOR »Župančičevo otroštvo in Bela Krajina«
18
OP 1.1.1
Stenski paneli
Dimenzije:3 sestavi: 81+81 cm, 100+100 cm, 5x100 cm, skupna širina 862 cm, višina
panelov 200 cm
Material: MDF črne barve 25 mm, mat lak
Opis: Stenski paneli so namenjeni grafični dodelavi (samolepilna fototapeta), montaža
na skrito podkonstrukcijo, minimalen odmik od stene.
1
19
OP 1.1.2
Vitrina za knjige
Dimenzije: 200 × 70 × 100 cm
Material: MDF črne barve 25 mm, mat lak, kaljeno steklo optiwhite 8 mm
Opis: Vitrina je v obliki pulta, delno je zastekljena s steklenim pokrovom v katerem sta
ob daljših stranicah v vogalu vgrajena dva LED trakova za osvetlitev. V kompletu je še
ustrezen napajalnik, napeljava je urejena v zadnjem delu vitrine pod pultom. V drugi
del pulta je vgrajen tablični računalnik, pripraviti je potrebno ustrezen izrez in vrezkan
rob v pultu in pod izrezom montažno pokrivno ploščo. Na sprednjem robu je vgrajen
(tipski) žični nosilec za slušalke. V to enoto je vgrajen tudi audio predvajalnik z
aktivnimi zvočniki in senzorjem za začetek predvajanja. Vse AV komponente so
predmet samostojnega naročila, vse dimenzije in pozicije vgradnje je potrebno
uskladiti z dobaviteljem AV opreme.
1
1.2
RAZSTAVNI PROSTOR »Župančičev salon«
20
OP 1.2.1
Vitrina za potovalno skrinjo
Dimenzije: 100 × 75 × 75 cm
Material: MDF črne barve 25 mm, mat lak, kaljeno steklo optiwhite 8 mm
Opis: Prostostoječa vitrina za potovalno skrinjo (originalni kos), podstavek in hrbtišče
vitrine iz MDF. Steklen pokrov vitrine UV lepljen sestav. Vsi vidni stiki izvedeni pod
kotom 45º.
1
21
OP 1.2.2
Stilni stol, oblazinjen z rokonasloni
Dimenzije: 60 × 56 × 90 cm
Material: masiven les, temno rjava barva
Opis: Stilno pohištvo za salon, stol z rokonasloni, oblazinjen (blago kategorije 4, F26),
enakovredno kot model E-21/RO, serija Stilles Barok.
2
22
OP 1.2.3
Stilna omara za knjige
Dimenzije: 128 × 42 × 200 cm
Material: masiven les, temno rjava barva
Opis: Stilno pohištvo za salon, omara za knjige, troprekatna, levi in desni prekat
zastekljena, centralni prekat (vrata) ni zastekljen, notranje police lesene, enakovredno
kot model E-3, serija Stilles Barok.
1
23
OP 1.2.3.1
Steklen prekat za knjige v omari
Dimenzije: 30 × 30 cm
Material: steklo optiwhite, 8 mm
Opis: stekleni prekat za knjižne police, 3 steklene ploskve UV lepljene v U element,
razvita dolžina 90 × 30 cm, stiki izvedeni pod kotom 45º.
27
24
OP 1.2.4
Stilna nizka omarica
Dimenzije: 84 × 40 × 82 cm
Material: masiven les, temno rjava barva
Opis: Stilno pohištvo za salon, nizka omarica za TV, dvokrilna vratica, enakovredno
kot model E-50/VR, serija Stilles Barok.
1
25
OP 1.2.5
Stilna klubska mizica
Dimenzije: fi 50 cm, h 58 cm
Material: masiven les, temno rjava barva
Opis: Stilno pohištvo za salon, nizka okrogla klubska mizica, enakovredno kot model
E-51, serija Stilles Barok.
1
26
OP 1.2.6
Stilna preproga
Dimenzije: 450 × 270 cm
Material: naraven material, volna
Opis: Stilno pohištvo za salon, preproga, šivani robovi, vzorec uskladiti s projektantom
opreme, cenovni razred 100-120 EUR/m2.
1
27
OP 1.2.6
Stilna stoječa luč
Dimenzije: h 180 cm
Material: kovinsko podnožje, zastor iz blaga
Opis: Stilno pohištvo za salon, stoječa luč, vzorec uskladiti s projektantom opreme,
cenovni razred do 500 EUR/enoto.
1
28
OP 1.2.7
Maska radiatorja
Dimenzije:132 × 38 × 78 cm
Material: FE pohištvene cevi 20/20/3 mm, ALU pločevina, strukturna barva
Opis: maska za radiator v okenski niši, ALU pločevina obdelana z dveh strani z
(lasersko ali CNC) izrezanim vzorcem (perforacijo), podkonstrukcija iz kvadratnih cevi
vijačena v steno in tla, vzorec izreza in barva pločevine bo izbran naknadno. Maska
se na podkonstrukcijo pritrdi z magnetnimi trakovi.
1
1.3
RAZSTAVNI PROSTOR »Veliki Župančič«
29
OP 1.3.1
Stenski paneli
Dimenzije:
- segmenti višine 200 cm:
78, 58, 178. 23, 117, 129, 112, 126, 9, 174, 178, 158 cm – skupna širina: 1340 cm
- segmenti višine 160 cm: 70, 67, 67 cm – skupna širina: 204 cm
Material: MDF črne barve 25 mm, mat lak
Opis: Stenski paneli so namenjeni grafični dodelavi (samolepilna fototapeta), montaža
na skrito podkonstrukcijo, minimalen odmik od stene.
1
30
OP 1.3.2
Vitrina za knjige
Dimenzije: 180 × 70 × 100 cm
Material: MDF črne barve 25 mm, mat lak, kaljeno steklo optiwhite 8 mm
Opis: Vitrina je v obliki pulta, delno je zastekljena s steklenim pokrovom v katerem sta
ob daljših stranicah v vogalu vgrajena dva LED trakova za osvetlitev. V kompletu je še
ustrezen napajalnik, napeljava je urejena v zadnjem delu vitrine pod pultom. V drugi
del pulta je vgrajen tablični računalnik, pripraviti je potrebno ustrezen izrez in vrezkan
rob v pultu in pod izrezom montažno pokrivno ploščo. Na sprednjem robu je vgrajen
(tipski) žični nosilec za slušalke. Vse AV komponente so predmet samostojnega
naročila, vse dimenzije in pozicije vgradnje je potrebno uskladiti z dobaviteljem AV
opreme.
2
31
OP 1.3.3
Kotni element
Dimenzije: 70 × 70 × 100 cm
Material: MDF črne barve 25 mm, mat lak
Opis: Kotni element je vezni člen med dvema vitrinama za knjige in podstavek za
predmete.
1
32
OP 1.3.4
Vitrina za knjige
Dimenzije: 120 × 70 × 100 cm
Material: MDF črne barve 25 mm, mat lak, kaljeno steklo optiwhite 8 mm
Opis: Vitrina je v obliki pulta, delno je zastekljena s steklenim pokrovom v katerem sta
ob daljših stranicah v vogalu vgrajena dva LED trakova za osvetlitev. V kompletu je še
ustrezen napajalnik, napeljava je urejena v zadnjem delu vitrine pod pultom. V drugi
del pulta je vgrajen tablični računalnik, pripraviti je potrebno ustrezen izrez in vrezkan
rob v pultu in pod izrezom montažno pokrivno ploščo. Na sprednjem robu je vgrajen
(tipski) žični nosilec za slušalke. Vse AV komponente so predmet samostojnega
naročila, vse dimenzije in pozicije vgradnje je potrebno uskladiti z dobaviteljem AV
opreme.
2
33
OP 1.3.6
Vitrina za knjige
Dimenzije: 180 × 85 × 100 cm
Material: MDF črne barve 25 mm, mat lak, kaljeno steklo optiwhite 8 mm
Opis: Vitrina je v obliki pulta, delno je zastekljena s steklenim pokrovom v katerem sta
ob daljših stranicah v vogalu vgrajena dva LED trakova za osvetlitev. V kompletu je še
ustrezen napajalnik, napeljava je urejena v zadnjem delu vitrine pod pultom. V drugi
del pulta je vgrajen tablični računalnik, pripraviti je potrebno ustrezen izrez in vrezkan
rob v pultu in pod izrezom montažno pokrivno ploščo. Na sprednjem robu je vgrajen
(tipski) žični nosilec za slušalke. Vse AV komponente so predmet samostojnega
naročila, vse dimenzije in pozicije vgradnje je potrebno uskladiti z dobaviteljem AV
opreme. Ta enota je je namenjena prikrivanju radiatorja, na zadnjem delu je
opremljena s prezračevalno rešetko iz ALU pločevine na konzolni podkonstrukciji.
1
34
OP 1.3.5
Knjižna omara
Dimenzije: 160 × 40 × 220 cm
Material: MDF črne barve 25 mm, mat lak, kaljeno steklo optiwhite 8 mm
Opis: Knjižna omara je vgrajena v niši v zidu, prednja stran je zastekljena, vpeta v utor
v polici in stropu omare Strop je snemljiv, nujna je možnost kasnejše manipulacije z
vsebino, vendar mora zasteklitev delovati fiksno.
1
zap.št.
oznaka
2
35
OP 2.0
2.1
opis
število enot
MEDETAŽA
Omara v niši na hodniku
Dimenzije: korpus 78 × 148 × 47 cm, vratica 85 × 160 cm
Material: Iveral bele barve, bel abs robni trak
Opis: zaprta omarica v stenski niši, premične police, odpiranje tip-on, vgrajena
cilindrična ključavnica, dimenzionirati na največji izkoristek prostega volumna.
1
RAZSTAVNI PROSTOR »Zgodovina Vinice«
36
OP 2.1.1
Stenski paneli
Dimenzije: 5 sestavov: 50, 100, 100, 50+100+103, 100+100 cm širine,
skupna širina: 703 cm, višina 200 cm
Material: MDF črne barve 25 mm, mat lak
Opis: Stenski paneli so namenjeni grafični dodelavi (samolepilna fototapeta), montaža
na skrito podkonstrukcijo, minimalen odmik od stene.
1
37
OP 2.1.2
Vitrina za arheološke predmete
Dimenzije: 40 × 100 × 100 cm korpus, 40 × 100 × 40 cm steklo
Material: MDF črne barve 25 mm, mat lak, kaljeno steklo optiwhite 8 mm,
Opis: prostostoječa vitrina za predmete, zaprta z UV lepljenim steklenim pokrovom,
vsi vidni stiki izdelani pod kotom 45° (MDF in steklo).
1
38
OP 2.1.3
Podstavek za predmete
Dimenzije: 80 × 80 × 30 cm korpus, 80 × 80 × 30 cm steklo
Material: MDF črne barve, mat lak, kaljeno steklo optiwhite 8 mm
Opis: prostostoječ podstavek za predmete, vsi stiki izdelani pod kotom 45°.
1
39
OP 2.1.4
Podstavek za predmete
Dimenzije: 60 × 60 × 45 cm korpus, 60 × 60 × 30 cm steklo
Material: MDF črne barve, mat lak, kaljeno steklo optiwhite 8 mm
Opis: prostostoječ podstavek za predmete, vsi stiki izdelani pod kotom 45°.
1
40
OP 2.1.5
Podstavek za predmete
Dimenzije: 45 × 45 × 60 cm korpus, 45 × 45 × 30 cm steklo
Material: MDF črne barve, mat lak, kaljeno steklo optiwhite 8 mm
Opis: prostostoječ podstavek za predmete, vsi stiki izdelani pod kotom 45°.
1
41
OP 2.1.6
Pod za razstavni prostor
Dimenzije: 230 × 230 × 8 cm
Material: MDF črne barve 25 mm, mat lak
Opis: Pod (tla) za razstavni prostor, del razstavne površine, ki ne bo pohoden za
obiskovalce.
1
42
OP 2.1.7
Zastor za radiator
Dimenzije: 195 × 72 × 25 cm
Material: MDF črne barve 25 mm, mat lak
Opis: Zastor za radiator večjih dimenzij, služi tudi kot nosilna površina za fototapeto.
1
43
OP 2.1.8
Panoramska stena
Dimenzije: 230 × 40 × 200 cm
Material: FE pohištvene cevi 30/30/3 mm, prašno barvano RAL 9006
Opis: ukrivljena palična konstrukcija za panoramsko steno je nosilna konstrukcija za
kasnejšo grafično obdelavo, osnova za lepljenje forex plošč in grafičnih fototapet.
Zaradi zahtevnejšega dostopa priporočamo sestavo (vijačenje) in montažo v
razstavnem prostoru.
1
44
OP 2.2.1
Čajna kuhinja
Dimenzije: pult 110 × 60 × 90 cm , omarica 110 × 40 × 86 cm
Material: Kerrock polar white 101
Opis: Sestav sta pult in viseča omarica, grajena v prostor za čistila. V pult je vgrajen
obstoječ polkrožni umivalnik in vgradna kuhalna indukcijsko ploščo (ožja – dve
kuhalni mesti). Pod pultom je levo pod umivalnikom obstoječ bojler (potrebna je
modifikacija obstoječe montaže – premik v levo, ob tem prirediti obstoječo vodovodno
napeljavo). Pod pultom je vgrajen desno nizek vgradni hladilnik. Omarica nad pultom
je pritrjena konzolno na steno, pod njo fluo linijska svetilka. Sestav je komplet z vsemi
vgrajenimi napravami in instalacijami ter priklopom na vodovodno in kanalizacijsko
omrežje objekta.
1
2.2
SANITARIJE, TEHNIČNI PROSTORI
45
OP 2.2.2
Umivalniški pult / omarica
Dimenzije: 83 × 30 × 65 cm
Material: Kerrock polar white 101
Opis: Pult pod umivalnikom v sanitarijah, konzolno pritrjen na steno pod polkrožni
umivalnik s polkrožnim izrezom za tesno prileganje obstoječemu umivalniku, dvojna
vratica.
1
46
OP 2.2.3
Sušilnik za roke
Dimenzije: tipske dimenzije, višina montaže ca. 150 cm
Opis: Avtomatski sušilniki za roke v sanitarijah, priklop na obstoječe el. priključke.
4
cena/enoto (EUR)
zap.št.
oznaka
3
3.0
47
OP 3.0.1
2.1
opis
število enot
NADSTROPJE
DVORANA
Govorniški pult
Dimenzije: 50 × 50 × 120 cm
Material: MDF črne barve 25 mm, mat lak
Opis: Prostostoječ govorniški pult.
1
RAZSTAVNI PROSTORI »Zaslužni belokranjci«
48
OP 3.1.1
Klop v razstavišču
Dimenzije: 215 × 250 × 78 cm
Material: iverne plošče, furnirano beljen hrast fineline, usmerjen horizontalno, mat lak,
ALU rešetka
Opis: Klop v razstavišču pred okensko nišo oz. radiatorjem, prostostoječa, kotni
element.
1
49
OP 3.1.2
Klop v razstavišču
Dimenzije: 380 × 63 × 78 cm
Material: iverne plošče, furnirano beljen hrast fineline, usmerjen horizontalno, mat lak,
ALU rešetka
Opis: Klop v razstavišču pred okensko nišo oz. radiatorjem, prostostoječa.
1
50
OP 3.1.3
Klop v razstavišču
Dimenzije: 200 × 63 × 78 cm
Material: iverne plošče, furnirano beljen hrast fineline, usmerjen horizontalno, mat lak,
ALU rešetka
Opis: Klop v razstavišču pred okensko nišo oz. radiatorjem, prostostoječa.
1
51
OP 3.1.4
Klop v razstavišču (pedagoška soba)
Dimenzije: 280 × 140 × 78 cm
Material: iverne plošče, furnirano beljen hrast fineline, usmerjen horizontalno, mat lak,
ALU rešetka
Opis: Klop v razstavišču pred okensko nišo oz. radiatorjem, prostostoječa, kotni
element.
1
cena/enoto (EUR)